Backend programátor - Kurzy pre backend programátora

Práca Backend programátor, poradenstvo pre pracovné ponuky Backend programátor

Práca Backend programátor, poradenstvo pre pracovné ponuky Backend programátor
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: bezpecnost, git, python, java, php, sql, mysql,
Čo robí Backend programátor ?

Backend programátor je špecialista zodpovedný za vývoj a údržbu serverových častí webových a mobilných aplikácií. Táto pozícia zahŕňa tvorbu robustných a škálovateľných serverových aplikácií, správu databáz a zabezpečenie spoľahlivého prepojenia medzi frontendovou časťou aplikácie a serverom. Backend programátor musí mať hlboké znalosti programovacích jazykov, ako sú Python, Java, PHP alebo Node.js, a byť schopný pracovať s rôznymi databázovými systémami. Táto rola vyžaduje analytické myslenie, dôraz na bezpečnosť a výkon aplikácií a schopnosť riešiť zložité technické problémy. S rozvojom technológií a rastúcimi požiadavkami na webové a mobilné aplikácie sa úloha backend programátora stáva stále dôležitejšou. Programátor musí byť neustále informovaný o najnovších trendoch a technológiách v oblasti serverového vývoja.

História pracovnej pozície: Pracovná pozícia backend programátora vznikla s rozvojom webových technológií v 90. rokoch 20. storočia, keď sa internet stal široko dostupným a webové stránky sa stali bežnou súčasťou podnikania. S rastúcimi požiadavkami na dynamický obsah a interakciu používateľov s webovými aplikáciami sa objavila potreba špecialistov, ktorí by vyvíjali a udržiavali serverové časti týchto aplikácií. Backend programátori sa stali kľúčovými pre tvorbu komplexných webových a mobilných riešení, ktoré vyžadujú vysokú úroveň bezpečnosti a škálovateľnosti.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Backend programátor

 • Vývoj serverových aplikácií: Návrh a implementácia serverových častí aplikácií, vrátane API a serverovej logiky.
 • Správa databáz: Návrh, implementácia a údržba databázových systémov, zabezpečenie efektívneho ukladania a prístupu k dátam.
 • Zabezpečenie: Implementácia bezpečnostných opatrení na ochranu dát a aplikácií pred kybernetickými hrozbami.
 • Optimalizácia výkonu: Monitorovanie a optimalizácia výkonu serverových aplikácií na zabezpečenie rýchlosti a spoľahlivosti.
 • Spolupráca v tíme: Spolupráca s frontend vývojármi, dizajnérmi a ďalšími členmi tímu na úspešnej realizácii projektov.
 • Testovanie a ladenie: Vykonávanie testov na zistenie a opravu chýb, zabezpečenie kvality a stability aplikácií.
 • Dokumentácia: Tvorba a údržba technickej dokumentácie k vyvinutým riešeniam.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Backend programátor

 • Programovacie jazyky: Znalosť Python, Java, PHP, Node.js alebo Ruby pre serverový vývoj.
 • Databázové systémy: Skúsenosti s SQL (MySQL, PostgreSQL) a NoSQL (MongoDB) databázami.
 • Vývojové prostredie: Používanie IDE ako Visual Studio Code, IntelliJ IDEA alebo PyCharm.
 • API a webové služby: Znalosť tvorby a integrácie RESTful a GraphQL API.
 • Bezpečnosť IT: Implementácia bezpečnostných opatrení a ochrany dát.
 • Kontinuálna integrácia a nasadenie (CI/CD): Používanie nástrojov ako Jenkins, GitLab CI/CD alebo CircleCI.
 • Verzovací systém: Skúsenosti s používaním Git na správu verzií kódu.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Backend programátor

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave