Skvelý obchodník - obchodné zručnosti a psychológia predaja

Skvelý obchodník
obchodné zručnosti a psychológia predaja

Najvýhodnejší termín
PhDr. Alena Ambrózová Najlepší termín kurzu denný kurz
23.06.2017
denný kurz v Bratislave
prednáša: PhDr. Alena Ambrózová
Zľava 19%
Nová cena: 80,00 € bez DPH
Posledné voľné miesta
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (30)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka kurzu
1 deň
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
99,00 € bez DPH
118,80 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 30
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
až 19%
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
priemerne 96,67 %
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Schopnosť definovať ciele obchodu, vyhľadávanie potenciálnych klientov, vytvorenie dôvery u klienta, verbálna a neverbálna komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus, identifikácia potrieb potenciálneho zákazníka, prezentácia a uzatvorenie obchodu. Predajný proces od oslovenia zákazníka, cez jeho získanie až po dlhodobú spoluprácu.

Po skončení kurzu ovládnete:
• predajné zručnosti - schopnosť definovať ciele obchodu, vyhľadávanie potenciálnych klientov, vytvorenie dôvery u klienta, verbálna a neverbálna komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus, identifikácia potrieb potenciálneho zákazníka, prezentácia a uzatvorenie obchodu
• techniky uzatvárania obchodu - odhadnúť predpoklady na uzavretie obchodu a schopnosť správne načasovať ponuku na zatvorenie obchodu
• zdolávanie námietok - presvedčivá argumentácia pri jednaní s interným alebo externým zákazníkom, efektívny postup pri prerokovaní námietok komunikačných partnerov
• získanie klienta - získať či rozvinúť obchodné zručnosti s dôrazom na efektívnosť každého obchodného jednania
• starostlivosť o klienta - nesmieť zabúdať na osobný prístup. Riadime sa heslom „Náš klient, náš pán"
• komunikácia so zákazníkom - základné prvky komunikácie, aktívne počúvanie a rôzne typy rozhovorov
• psychológia predaja - typológia zákazníka – ako poznať a osvojiť si stratégie prípravy a realizácie predaja. Osvojiť si typológiu zákazníkov
• vedenie obchodných rokovaní - prednáškovo-tréningový program orientovaný na vedomosti a zručnosti obchodníkov a predajcov
• prezentačné zručnosti - príprava prezentácie a jej štruktúra, prehĺbenie prezentačných zručností, hlavné zásady prejavu a práce so skupinou či jednotlivcami
• telefonické zručnosti a telemarketing - profesionálna telefonická komunikácia so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi
• a ... mnoho mnoho iného

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny kurzu:


víkendový
Otvorený termín
17.06. - 17.06.
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
21.06. - 21.06.
od stredy v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Zľavnený termín, -19%
Posledné voľné miesta
23.06. - 23.06.
od piatka v Bratislave
PhDr. Alena Ambrózová PhDr. Alena Ambrózová viac
80,00 €
96,00 € s DPH

denný
Otvorený termín
26.07. - 26.07.
od stredy v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
29.07. - 29.07.
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
02.08. - 02.08.
od stredy v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
06.09. - 06.09.
od stredy v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
09.09. - 09.09.
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
13.09. - 13.09.
od stredy v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
18.10. - 18.10.
od stredy v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
21.10. - 21.10.
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
25.10. - 25.10.
od stredy v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
29.11. - 29.11.
od stredy v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
02.12. - 02.12.
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
06.12. - 06.12.
od stredy v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
10.01.2018 - 10.01.2018
od stredy v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
13.01.2018 - 13.01.2018
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
17.01.2018 - 17.01.2018
od stredy v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
21.02.2018 - 21.02.2018
od stredy v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
24.02.2018 - 24.02.2018
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
28.02.2018 - 28.02.2018
od stredy v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
04.04.2018 - 04.04.2018
od stredy v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
07.04.2018 - 07.04.2018
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
11.04.2018 - 11.04.2018
od stredy v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
16.05.2018 - 16.05.2018
od stredy v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
19.05.2018 - 19.05.2018
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
23.05.2018 - 23.05.2018
od stredy v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
27.06.2018 - 27.06.2018
od stredy v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
30.06.2018 - 30.06.2018
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
04.07.2018 - 04.07.2018
od stredy v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Napíšte nám Vašu predstavu a pokúsime sa Vám prispôsobiť.

Učebná osnova počítačového školenia
Skvelý obchodník - obchodné zručnosti a psychológia predaja

Praktické obchodnícke zručnosti

 • predaj a aktuálne trendy / štruktúra a fázy obchodného rozhovoru
 • techniky a taktiky rokovania, techniky zmeny správania
 • ako identifikovať potreby zákazníka, aktívne počúvanie
 • základné typy vyjednávačov a partnerov a ich odhad
 • ako odhaliť nepravdy a taktické “úskoky”
 • nátlakové taktiky a obrana voči nim, zvládanie námietok, druhy námietok,
 • tvorba, čítanie a využitie nákupných signálov pre uzavretie obchodu
 • cesty k dohode na princípoch uspokojenia oboch strán

Stretnutie a prvý kontakt

 • čo je dôležité pri prvom stretnutí a ako vytvoriť najlepší „prvý dojem“
 • zoznamovacie rituály a primárna kalibrácia partnera
 • stretnutie: obchodný rozhovor
 • techniky zahájenia obchodných rozhovorov a small talk“
 • sledovanie štýlu hovorenia a identifikácia typu vyjednávača
 • verbálne zrkadlenie, východiskový štýl argumentácie
 • techniky aktívneho počúvania

Rozhovor s klientom:

 • vzbudenie záujmu a tvorba potrieb klienta
 • práca s tichom, ústupky, ponuky a pravidlá ich použitia
 • techniky vyjednávania a zvládanie námietok
 • krízové situácie v rozhovore a nástroje ich riešenia

Sebaobrana vo vyjednávaní

 • ako identifikovať manipuláciu v rozhovore
 • upresnenie významov
 • asertivita a práca s agresívnym klientom
 • psychohygiena vyjednávača + aktivity zamerané na tréning zručností

Prezentačné zručnosti

 • formy a prvky prezentácie a ako urobiť dobrý prvý dojem pri prezentácii
 • cieľová skupina - poslucháči a ich štýly spracovávania informácií
 • štruktúra prezentácie – úvod, jadro, záver

Základné východiská predajného procesu

 • sila vlastného očakávania a presvedčenia
 • neúspech neexistuje / iba spätná väzba / ciele / vizualizovanie cieľov
 • Herzberg vs Maslow / motivačné teórie a ich porovnanie
 • model 3 kruhov / tím, úloha, jednotlivec
 • 3 zložky komunikácie / ako vplývajú na vnímanie?

Ako upútať pozornosť u zákazníka

 • ako vzbudiť záujem? Ako sa správne pýtať?
 • čo vytvára základ úspechu pre uzatvorenie obchodu?

Obchodník - osobný, prvý a následný dojem

 • 3 zložky komunikácie / ako vplývajú na vnímanie?
 • reč tela / vytváranie vzťahov / ,,sympatia a E“
 • potreby zákazníka a umenie počúvať / formy prvého kontaktu klienta

Záver - Voľná diskusia - Podpora - Networking

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po absolvovaní kurzu sa prakticky naučíte predajný proces – od oslovenia po uzavretie predajného cyklu, ako aj jeho najdôležitejšie fázy: napr. ako používať správny prístup v obchodnej komunikácii so zákazníkmi, ako sa správne pýtať, ako používať ticho, reč tela, ako správne počúvať, vytváranie vzťahov so zákazníkom s cieľom získať ,,áno“ odpoveď na naše požiadavky. Využitím správnych prístupov a metód dosiahnete trvalé úspechy a rast predaja, ..mnoho mnoho iného

Naši lektori tohoto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

PhDr. Alena Ambrózová
PhDr. Alena Ambrózová
Hodnotenie lektora 97,86% spokojnosť

Alena Ambrózová je skúsenou lektorkou v oblasti rozvoja a podpory ľudského potenciálu. Venuje sa dynamike medziľudských vzťahov a riešeniu náročných situácií v rôznych oblastiach pracovného i osobného života. Je vnímavá k potrebám klientov a flexibilná. Stavia na interaktivite a reflexii skupiny. Skúsenosti získavala v psychologicko - poradenskej praxi a spoluprácou s významnými spoločnosťami z oblasti výroby, finančníctva, HQ technologií, obchodu i služieb.

Posledné komentáre účastníkov, ktorí už absolvovali tento kurz

Skvelý obchodník - obchodné zručnosti a psychológia predaja od roku 2008 u nás absolvovalo už približne 65 účastníkov. Hodnotenia a reakcie sa zobrazujú iba z vyplnených hodnotení od roku 2014.
zobrazených komentárov: 6 z celkového počtu 6 priemerné hodnotenie: 96,67%
Miroslava A.
01.03.2017

hodnotenie lektora:
100%
PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu
Absolvoval/a: Skvelý obchodník - obchodné zručnosti a psychológia predaja
Lektorka bola veľmi sympatická, mala profesionálny a zároveň ľudský prístup. Zrozumiteľným spôsobom vysvetľovala aj zložité situácie a zakaždým to spojila s vhodným príkladom z praxe. Vedela šikovným spôsobom skĺbiť teoretické a praktické vedomosti. Bola ochotná zodpovedať aj náročnejšie otázky a zakaždým nám poskytla praktické rady. Bola som s ňou veľmi spokojná, určite by som ju rada uvítala aj na inom školení. Príjemné prostredie, prehľadná stránka, široký výber kurzov, dobrá cena a príjemní ľudia :).
Zuzana L.
28.04.2016

hodnotenie lektora:
100%
PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu
Absolvoval/a: Skvelý obchodník - obchodné zručnosti a psychológia predaja
Kurz bol uzitocny, pani skolitelka bola velmi ochotna a napomocna vybrala som si vas, lebo som tu mala moznost kombinovat viac kurzov zameranych na rozne oblasti
Zuzana K.
26.04.2016

hodnotenie lektora:
100%
PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu
Absolvoval/a: Skvelý obchodník - obchodné zručnosti a psychológia predaja
Kurz bol pre mňa určite prínosný, nakoľko som už mala nejaké skúsenosti z praxi a mali sme možnosť reagovať priamo na orezentované témy prednášajúcej. Ti prispelo ku kreatívnemu vedeniu prednášky, keďže sme mali veľa otázok. Výborne hodnotím aj to, priamo sa pýtať na veci a prípady, s ktorými sme sa stretli pri obchodnej činnosti a rady, ako ich riešiť. Ak budete robiť podobný kurz na rozšírenie mojich vedomostí, rada to opäť využijem. Empatická prednášajúca, hovorila nám svoje skúsenosti a snažila sa nám poradiť v sporných prípadoch, s ktorými sme sa stretli. Veľmi oceňujem možnosť absolvovať kurz v náhradnom termíne, kde sa mi vaši pracovníci snažili maximálne vyjsť v ústrety. Aj keď sme boli na kurze len dve účastníčky, prednášajúca to vedela veľmi dobre viesť, aby nám to bolo prínosom v praxi.
Zuzana S.
01.04.2016

hodnotenie lektora:
85%
PhDr. Marek Horňanský, MBA.
lektor kurzu PhDr. Marek Horňanský, MBA.
lektor kurzu
Vasilina A.
04.02.2016

hodnotenie lektora:
100%
PhDr. Marek Horňanský, MBA.
lektor kurzu PhDr. Marek Horňanský, MBA.
lektor kurzu
Mgr. Miroslav C.
28.01.2016

hodnotenie lektora:
95%
PhDr. Marek Horňanský, MBA.
lektor kurzu PhDr. Marek Horňanský, MBA.
lektor kurzu
Absolvoval/a: Skvelý obchodník - obchodné zručnosti a psychológia predaja
Niektoré veci mi boli známe, co vsak nepovazujem za nedostatok kurzu. Zúčastnili sme sa ho iba dvaja, preto sa nam mohol lektor kvalitne venovať a hodnotim ho ako veľkého profesionála. v skoliacej miestnosti bola zima, pustil som klimatizaciu tak ta to vykurila :-)


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 9 rokov ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Skvelý obchodník - obchodné zručnosti a psychológia predaja a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Skvelý obchodník - obchodné zručnosti a psychológia predaja, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.