Naše kompetencie a certifikácia lektorov


Cloud Productivity

Ak by sa Vás niekto opýtal, aký software používate, pravdepodobne by ste odpovedali, že Microsoft Office – balíček aplikácií, ktorý obsahuje Word, Excel, PowerPoint a Outlook. V dnešnej dobe však dokážete naplno využiť potenciál týchto aplikácií iba vtedy, ak máte pripojenie na internet a ak máte k dispozícii cloudové služby. Microsoft tento balíček označuje ako Microsoft 365 (kedysi Office 365), ktorý okrem klasických aplikácií Office obsahuje aj služby, ako sú napríklad e-mailové a komunikačné riešenie Exchange Online, platforma na zdieľanie obsahu SharePoint Online, ktorú napríklad používa aj služba Microsoft OneDrive a veľmi populárnu službu Microsoft Teams. Pokiaľ máte všetky uvedené služby správne a optimálne nasadené a využívate naplno ich potenciál, gratulujeme Vám. Ak nie, môžete sa obrátiť na našich certifikovaných špecialistov, ktorí majú za sebou veľké množstvo návrhov riešení pre malé a strede veľké firmy, ale aj pre nadnárodné korporácie. Našim zákazníkom sme vždy navrhovali riešenie plne šité na mieru ich potrebám a to tak, aby prechod na novú technológiu nespôsoboval zamestnancom stres, ale radosť z nových technológií, ktoré im uľahčujú každodennú prácu. Návrh riešenia je len prvá fáza, ktorá zahŕňa analýzu potrieb jednotlivých zákazníkov a návrh licenčnej stratégie. Pokračuje sa implementáciou, kde spolu s IT oddelením zákazníka nasadzujeme riešenie formou workshopu z toho dôvodu, aby sa neskôr IT personál vedel plnohodnotne starať o celé riešenie samostatne, prípadne s pomocou našich konzultantov. Po úspešnej implementácii pilotnej fázy nasleduje zaškolenie všetkých zamestnancov, aby bol pre nich prechod na nové riešenie plynulý a aby sa čo najskôr ich práca výrazne zefektívnila.

Collaboration and Content

V dnešnej dobe je väčšina z nás zvyknutá, že okrem klasickej komunikácie tvárou v tvár je bežné komunikovať aj v on-line svete. Pokiaľ Vaša firma používa komunikačné prostriedky správne má ich používanie veľmi pozitívny dopad na efektivitu práce v rámci organizácie a aj mimo nej. Vhodné používanie je však podmienené správnym návrhom a nasadením platforiem, ako sú Microsoft OneDrive a Microsoft SharePoint, ktoré tvoria základ riešenia spolupráce. Čerešničkou na torte je platforma Microsoft Teams, ktorá všetky jednotlivé nástroje spája do jednej aplikácie. Naši certifikovaní špecialisti Vám navrhnú riešenie šité presne na mieru Vašej spoločnosti a to vrátane zaškolenia všetkých zamestnancov, aby dokázali nástroje využívať pri svojej práci a tým ju výrazne zefektívniť. Pri tomto riešení je samozrejme tiež možná  implementácia formou školenia, to znamená, že riešenie sa nasadzuje za účasti IT personálu zákazníka kvôli tomu, aby bol zabezpečený čo najplynulejší prechod na novú technológiu a kontinuita správy a údržby riešenia IT personálom zákazníka do budúcnosti.

Data Platform

Kompetencia Data Platform preukazuje schopnosti a vedomosti našich konzultantov pri návrhu robustného riešenia úložiska štruktúrovaných dát (databáz) s dôrazom na jeho bezpečnosť pre zákazníka tak, aby dané riešenie mohol používať aj so svojimi obchodnými partnermi (B2B), prípadne zákazníkmi (B2C). Pri návrhu riešenia vždy pristupujeme k zákazníkovi individuálne a riešenie navrhujeme na mieru konkrétnemu prípadu. Naším cieľom je navrhnúť a nasadiť riešenie tak, aby náš zákazník prešiel na novú alebo aktualizovanú platformu v čo možno najkratšom čase čo najplynulejšie. Plynulosť dosiahneme tak, že okrem podrobnej analýzy infraštruktúry zákazníka poskytujeme aj zaškolenie tak ako IT personálu, ktorý bude systém neskôr spravovať, ako aj zamestnancov, ktorí budú so systémom pracovať na dennej báze. Uvedomujeme si, že dôležitým faktorom pri akejkoľvek investícii je cena, preto našim zákazníkom navrhujeme riešenia tak, aby boli plnohodnotne pokryté ich potreby, a zároveň aby riešenie bolo cenovo najvýhodnejšie. Aj pri tomto riešení je možná implementácia formou školenia, to znamená, že riešenie sa nasadzuje za účasti IT personálu zákazníka kvôli tomu, aby bol zabezpečený čo najplynulejší prechod na novú technológiu a kontinuita správy a údržby riešenia IT personálom zákazníka do budúcnosti.

Datacenter

Táto kompetencia preukazuje schopnosť našej spoločnosti a jej odborníkov technické schopnosti a vedomosti potrebné na návrh, implementáciu a údržbu infraštruktúry založenej na technológii Windows Server v škálovaných a vysoko virtualizovaných prostrediach. V praxi to znamená, že naši špecialisti vedia navrhnúť serverové riešenie pre malé, stredné firmy a veľké korporácie tak, aby boli stabilné a vytvárali tak základ pre plynulú prácu zamestnancov IT oddelení, ktorí sa budú môcť venovať svojej práci bez toho, aby museli riešiť nedostupnosť aplikácií a služieb, ktoré sú potrebné pre chod spoločnosti. Naši špecialisti majú skúsenosti s návrhom nie len „on-premise“ prostredia, teda prostredia, kedy je všetok hardware a software umiestnený v rámci priestorov zákazníka, ale aj so zostavovaním riešení privátnych cloudov (server housing u poskytovateľa) a taktiež s nasadením služieb vo verejnom cloude Microsoft Azure a s hybridným nasadením služieb, t.j. časť infraštruktúry beží v prostredí „on-premise“ a časť v cloude. Práve posledná spomínaná možnosť umožní zákazníkovi ušetriť nemalé finančné prostriedky za nákup hardware a licencií. Okrem kompletného riešenia od návrhu až po spustenie produkčného prostredia naši odborníci navrhnú licenčné riešenie šité presne na mieru zákazníka, ku ktorému pristupujú vždy individuálne. Aj pri tomto riešení je možná implementácia formou školenia, to znamená, že riešenie sa nasadzuje za účasti IT personálu zákazníka kvôli tomu, aby bol zabezpečený čo najplynulejší prechod na novú technológiu a kontinuita správy a údržby riešenia IT personálom zákazníka do budúcnosti.

Communications

Rok 2020 priniesol celému svetu obrovský fenomén a aj najväčší skeptici boli donútení začať používať on-line platformy na spoluprácu. Jednoznačným lídrom v technológiách on-line spolupráce je práve spoločnosť Microsoft, ktorá ponúka celý ekosystém určený práve na nepretržité prepojenie zamestnancov firiem a to bez ohľadu na miesto, kde sa práve nachádzajú. Technológie Microsoft Teams, Microsoft OneDrive a Microsoft SharePoint sa stali neoddeliteľnou súčasťou každodennej práce väčšiny zamestnancov. Ak práve nepoužívate spomínané technológie a plánujete ich nasadiť, prípadne ak aj technológie používate, ale úplne nespĺňajú vaše požiadavky, obráťte sa na nás a my vám navrhneme riešenie tak, aby presne spĺňalo to, čo od on-line spolupráce očakávate. Naši certifikovaní špecialisti pristupujú ku každému zákazníkovi individuálne, navrhujú riešenie od synchronizácie firemného doménového prostredia do on-line prostredia, cez návrh prostredia Microsoft Teams a Microsoft SharePoint až po návrh VoIP riešenia integrovaného do Microsoft Teams. Samozrejmosťou je návrh potrebného licenčného riešenia, implementácia riešenia do produkčného prostredia a zaškolenie všetkých zamestnancov do správy a používania nasadených technológií. Aj pri tomto riešení je možná implementácia formou školenia, to znamená, že riešenie sa nasadzuje za účasti IT personálu zákazníka kvôli tomu, aby bol zabezpečený čo najplynulejší prechod na novú technológiu a kontinuita správy a údržby riešenia IT personálom zákazníka do budúcnosti.

Project and Portfolio Management

Táto kompetencia preukazuje schopnosť navrhnúť, vytvoriť a nasadiť riešenie projektového manažmentu naprieč celou organizáciou zákazníka. Riešenie pozostáva s použitia software Microsoft Project, Microsoft Project Online a Microsoft Power Platform. Samozrejmosťou je, že pri návrhu naši špecialisti pristupujú ku každému zákazníkovi individuálne, navrhnú licenčné riešenie šité na mieru zákazníkovi, a to s ohľadom na jeho aktuálnu infraštruktúru a jeho potreby tak, aby zákazník dostal najefektívnejšie riešenie za najlepšiu cenu. Po nasadení riešenia do produkcie naši konzultanti, špecialisti a lektori zároveň zaškolia personál zákazníka do používania nového riešenia tak, aby aj prípadný prechod z inej platformy prebehol čo najplynulejšie.

Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave