Prezentačné zručnosti - ako prezentovať s úspechom

Prezentačné zručnosti
ako prezentovať s úspechom

Najvýhodnejší termín
PhDr. Alena Ambrózová Najlepší termín kurzu denný kurz
16.06.2017
denný kurz v Bratislave
prednáša: PhDr. Alena Ambrózová
Zľava 29%
Nová cena: 70,00 € bez DPH
Posledné voľné miesto
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (30)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka kurzu
1 deň
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
99,00 € bez DPH
118,80 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 30
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
až 29%
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
priemerne 95,42 %
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Chcete sa naučiť alebo zdokonaliť ako prezentovať seba, organizáciu či svoje nápady a diela ? Chcete zaujať a získať si publikum na svoju stranu ? Potom je kurz prezentačných zručností ušitý priamo pre Vás. Naučíme Vás na ňom ako reagovať počas prezentácie na neočakávané otázky, či ako sa tváriť pri nakrúcaní na kameru. Určite máte tiež profil na Facebooku a Linkedine a neviete, či o sebe vysielate to správne posolstvo ? Aj toto a mnoho iného je súčasťou predmetného kurzu ! Ak sa chcete cítiť dobre počas prezentovania pred akýmkoľvek publikom, absolvovaním uvedeného kurzu sa Váš problém vyrieši. Urobte prvý krok na ceste k pozitívnej zmene ... !

Publikum si nevyberáte a často ani prezentovanú tému. Jediná oblasť, ktorú môžete ovplyvniť sú Vaše prezentačné zručnosti. Ukážeme Vám ako ich výrazne zlepšiť. Cieľom kurzu Prezentačné zručnosti je teda naučiť Vás, ako pripravíte prezentáciu pre konkrétnu situáciu, ako čo najefektívnejšie odovzdáte informácie a predovšetkým ako zlepšíte svoje prezentačné schopnosti. Náš kurz vám pomôže efektívne prezentovať pred kolegami, šéfmi, náročnými odborníkmi, pred laikmi i na workshopoch, konferenciách či verejných zhromaždeniach. Získate niekoľko užitočných tipov a nástrojov na aktívne riadenie pozornosti publika, rétoriku a efektívnu komunikáciu, riešenie krízových situácii pri prezentovaní a tiež diskusií. Prostredníctvom nácviku i spätnej väzby porozumiete tomu, ako postaviť vašu úspešnú prezentáciu a naučíte sa ľudí osloviť, zaujať i presvedčiť. Čo najväčší priestor budeme venovať samotnému nácviku - živej prezentácii, nakrúcaniu na kameru i na diktafón, simulácii nepripravených stretnutí i veľkých vstúpení pred publikom a v prípade záujmu aj analýze profilov, cez ktoré sa prezentujete na webe. Nebojte sa - prezentovať sa dá naučiť. My Vás to krok po kroku naučíme !

Po skončení kurzu budete:
• vedieť stanoviť svoje prezentačné ciele a zvoliť vhodné stratégie na ich dosiahnutie v súlade so svojím osobným brandingom
• schopní pripraviť a štruktúrovať prezentáciu tak, aby ste zvýšili jej zrozumiteľnosť a dopad
• vedieť odhadnúť, kedy využiť PowerPoint a zvoliť vhodné pomôcky a média
• cieľavedome využívať reč tela a prácu s hlasom
• zvládať podnety a otázky adresátov a trému pri prezentácii
• naučíte sa presvedčiť poslucháčov rečou svojho tela a zaujímavo a názorne priblížiť náročné témy. Osvojíte si metódy a techniky užitočné pri príprave štruktúry a argumentácie prejavu
• a ... mnoho mnoho iného

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny kurzu:


denný
Zľavnený termín, -29%
Posledné voľné miesto
16.06. - 16.06.
od piatka v Bratislave
PhDr. Alena Ambrózová PhDr. Alena Ambrózová viac
70,00 €
84,00 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
17.06. - 17.06.
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
19.06. - 19.06.
od pondelka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
24.07. - 24.07.
od pondelka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
29.07. - 29.07.
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
31.07. - 31.07.
od pondelka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
04.09. - 04.09.
od pondelka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
09.09. - 09.09.
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
11.09. - 11.09.
od pondelka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
16.10. - 16.10.
od pondelka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
21.10. - 21.10.
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
23.10. - 23.10.
od pondelka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
27.11. - 27.11.
od pondelka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
02.12. - 02.12.
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
04.12. - 04.12.
od pondelka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
08.01.2018 - 08.01.2018
od pondelka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
13.01.2018 - 13.01.2018
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
15.01.2018 - 15.01.2018
od pondelka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
19.02.2018 - 19.02.2018
od pondelka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
24.02.2018 - 24.02.2018
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
26.02.2018 - 26.02.2018
od pondelka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
02.04.2018 - 02.04.2018
od pondelka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
07.04.2018 - 07.04.2018
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
09.04.2018 - 09.04.2018
od pondelka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
14.05.2018 - 14.05.2018
od pondelka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
19.05.2018 - 19.05.2018
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
21.05.2018 - 21.05.2018
od pondelka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
25.06.2018 - 25.06.2018
od pondelka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
30.06.2018 - 30.06.2018
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
02.07.2018 - 02.07.2018
od pondelka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Napíšte nám Vašu predstavu a pokúsime sa Vám prispôsobiť.

Učebná osnova počítačového školenia
Prezentačné zručnosti - ako prezentovať s úspechom

Základné požiadavky na prezentáciu

 • formy a prvky prezentácie
 • čo chcem prezentáciou dosiahnuť, ako, pre koho, výstupy, požiadavky a ciele

Plánovanie, štruktúrovane a spracovanie prezentácie

 • tvorba osnovy, obsahu, výber tém, časovanie, postupnosť a kroky

Analýza cieľovej skupiny

 • poslucháči a ich štýly spracovania informácii

Výber pomôcok, príprava prezentačných materiálov

 • štylizácia, grafická úprava, forma
 • prezenčná technika a jej používanie

Príprava scenára, časový a obsahový plán

 • štruktúra prezentácie krok po kroku - úvod, jadro a záver
 • časové rozloženie, prestávky, vnímavosť publika

Interpersonálna komunikácia

 • verbálna a neverbálna komunikácia
 • ako výstižne formulovať myšlienky pre poslucháčov v publiku

Empatia a kontakt s poslucháčmi

 • budovanie raportu a emočného prepojenia s publikom
 • ako reagovať na otázky z publika, podnety

Spôsob vyjadrovania, hlasový prejav

 • sebaistota pri prezentácii
 • tonalita hlasu
 • jasnosť, zrozumiteľnosť a výstižnosť

Ako vyvolať záujem, zaujať pozornosť, vzbudiť zvedavosť

 • tipy, triky, návody a aktivity

Udržanie pozornosti

 • práca s publikom - čo robiť a čo nerobiť pri prezentácii
 • typológia účastníkov a poslucháčov / stratégia komunikácie

Uspokojenie potrieb poslucháčskeho auditória

 • akčný plán: zvýšenie úrovne prezentovania

Ukončenie prezentácie - overenie, či poslucháči pochopili jej účel

 • čas na feedback, otázky či vyvstané témy

Časté chyby pri prezentácii

 • 10 najčastejších chýb prezentácie a čoho sa vyvarovať

Záver - Voľná diskusia - Podpora - Networking

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po absolvovaní kurzu Prezentačné zručnosti získate vedomosti o zásadách prezentovania a prvkoch prezentácií, dokážete analyzovať a formulovať ciele, štruktúru a náplň prezentácie, naučíme Vás ako urobiť prvý dojem a zaujať, naučíte sa poznať potreby a preferencie poslucháčov – prispôsobiť formu a obsah prezentácie jej cieľu, naučíte sa reagovať na otázky poslucháčov, argumentovať a udržať si pozornosť poslucháčov i v náročných situáciách, dokážete efektívnejšie zvládať trému a stres a zvýšite svoju istotu a sebadôveru, ukážeme Vám praktiky a nástroje ako zaujať publikum a primäť ho k pozornosti, naučíme Vás, ako si poradiť s každou otázkou a nestratiť pritom pozíciu, ako sa popasovať s trémou a ..mnoho mnoho iného

Naši lektori tohoto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

Dušan Nemčko
Dušan Nemčko
Dušan je našim externým lektorom skoro od vzniku spoločnosti. Prednáša soft skills a manažérske kurzy.
PhDr. Alena Ambrózová
PhDr. Alena Ambrózová
Hodnotenie lektora 97,86% spokojnosť

Alena Ambrózová je skúsenou lektorkou v oblasti rozvoja a podpory ľudského potenciálu. Venuje sa dynamike medziľudských vzťahov a riešeniu náročných situácií v rôznych oblastiach pracovného i osobného života. Je vnímavá k potrebám klientov a flexibilná. Stavia na interaktivite a reflexii skupiny. Skúsenosti získavala v psychologicko - poradenskej praxi a spoluprácou s významnými spoločnosťami z oblasti výroby, finančníctva, HQ technologií, obchodu i služieb.

Posledné komentáre účastníkov, ktorí už absolvovali tento kurz

Prezentačné zručnosti - ako prezentovať s úspechom od roku 2008 u nás absolvovalo už približne 354 účastníkov. Hodnotenia a reakcie sa zobrazujú iba z vyplnených hodnotení od roku 2014.
zobrazených komentárov: 12 z celkového počtu 12 priemerné hodnotenie: 95,42%
Jaroslav O.
10.04.2017

hodnotenie lektora:
100%
PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu
Magdaléna H.
10.04.2017

hodnotenie lektora:
100%
PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu
Absolvoval/a: Prezentačné zručnosti - ako prezentovať s úspechom
Dobre bolo, krátko bolo. Keď sme sa začali oťukávať a spoznávať, tak bol koniec. Pani lektorka robila všetko preto, aby ušila kurz na mieru všetkým.
Alex J.
27.03.2017

hodnotenie lektora:
90%
PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu
Tomáš G.
21.03.2017

hodnotenie lektora:
85%
PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu
Richard H.
28.11.2016

hodnotenie lektora:
100%
PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu
Absolvoval/a: Prezentačné zručnosti - ako prezentovať s úspechom
Kurzu sme sa zucastnili 3, preto sa lektorka prisposobila priamo nasim poziadavkam a oblastiam, co nas presne zaujimali. Lektor bol ustretovy, mily, odborne zdatny. Kurz prisposobil potrebam ucastnikov.
Janette H.
25.08.2016

hodnotenie lektora:
100%
PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu
Absolvoval/a: Prezentačné zručnosti - ako prezentovať s úspechom
Velmi prijemna lektorka so skusenostami a osobnym pristupom.
Lenka S.
01.08.2016

hodnotenie lektora:
90%
PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu
Absolvoval/a: Prezentačné zručnosti - ako prezentovať s úspechom
skolenie prebehlo v nasich priestorok preto som prve dva body nehodnotila
Martina S.
01.08.2016

hodnotenie lektora:
100%
PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu
Absolvoval/a: Prezentačné zručnosti - ako prezentovať s úspechom
Kurz prebiehal vo velmi dobrej atmosfere, skolitelka bola velmi prijemna a zodpovedala aj vsetky nase otazky. So vsetkym sme boli spokojni, absolvovali sme od Vas uz viacero kurzov.
Zuzana S
15.07.2016

hodnotenie lektora:
85%
PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu
Alica Z.
07.07.2016

hodnotenie lektora:
100%
PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu
Gabriela I.
07.07.2016

hodnotenie lektora:
95%
PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu
Monika R.
23.02.2016

hodnotenie lektora:
100%
PhDr. Marek Horňanský
lektor kurzu PhDr. Marek Horňanský
lektor kurzu
Absolvoval/a: Prezentačné zručnosti - ako prezentovať s úspechom
Nakolko som bola jedina ucastnicka kurzu, lektor pripsobil obsah kurzu plne mojim poziadavkam, takze som bola maximalne spokojna. vid predchadzajuci komentar


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 9 rokov ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Prezentačné zručnosti - ako prezentovať s úspechom a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Prezentačné zručnosti - ako prezentovať s úspechom, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.