Počítačový kurz Microsoft SQL Server pre vývojárov II. - pokročilé metódy analýzy dát pomocou Transact SQL

Počítačový kurz Microsoft SQL Server pre vývojárov II.
pokročilé metódy analýzy dát pomocou Transact SQL

Najbližší termín
Mgr. Michal Dobšovič Najlepší termín kurzu denný kurz
23.01.2019
denný kurz v Bratislave
prednáša: Mgr. Michal Dobšovič
Cena: 190,50 € bez DPH
Posledné voľné miesta
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (25)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka kurzu
2 dni
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
190,50 € bez DPH
228,60 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 25
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
priemerne 100,00 %
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Niektoré biznis zadania pre analytika môžu znieť celkom nevinne a na prvý pohľad jednoducho, avšak často analytik na druhý pohľad zistí, že to nebude také jednoduché a nevystačí si so znalosťou základných možností analýzy v SQL ako je funkcia SUM() a klauzula GROUP BY. Ako jeden príklad za všetky sa dá uviesť úloha zistiť medzimesačné nárasty resp. poklesy tržieb. Práve na riešenie takýchto úloh potrebuje analytik vytiahnuť z rukáva znalosti pokročilejších možnosti analýzy dát.

Kurz Microsoft SQL Server pre vývojárov - pokročilé metódy analýzy dát pomocou Transact SQL sa zaoberá nástrojmi ako sú korelované dotazy, použitím rôznych tabuľkových výrazov pri písaní dotazov a hlavne agregačnými a rankovacími funkciami okna, ktoré pomáhajú pri riešení zložitejších analytických úloh. Kurz je pokračovaním kurzu Microsoft SQL Server pre vývojárov I. - pokročilá tvorba dotazov pomocou Transact SQL, na ktorý priamo nadväzuje. Uchádzač, ktorý chce absolvovať priamo tento kurz, by mal ovládať témy obsiahnuté v predošlých kurzoch.
materiály, ktoré sú súčasťou kurzu: Materiály ku kurzu sú dodávané každému účastníkovi vo forme vytlačenej prezentácie.
používaná verzia software: Microsoft SQL Server 2008/2012/2014/2016
Bezplatné opakovanie kurzu
Tento kurz môžete bezplatne opakovať, ak by ste kurz nezvládli na prvý raz.
Certifikovaný akreditovaný kurz
Sme akreditované školiace stredisko, certifikát získavate ihneď po kurze.
Všetko je v cene kurzu
Nemusíte si k nám nič nosiť, v cene kurzu sú materiály aj občerstvenie.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny kurzu:

Otvorený termín

večerný
19.12. - 20.12.
od stredy v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený garantovaný termín
Posledné voľné miesta

denný
23.01.2019 - 24.01.2019
od stredy v Bratislave
Mgr. Michal Dobšovič Mgr. Michal Dobšovič
viac
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
26.01.2019 - 27.01.2019
od soboty v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

večerný
30.01.2019 - 31.01.2019
od stredy v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený garantovaný termín
Posledné voľné miesta

denný
06.03.2019 - 07.03.2019
od stredy v Bratislave
Mgr. Michal Dobšovič Mgr. Michal Dobšovič
viac
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
09.03.2019 - 10.03.2019
od soboty v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

večerný
13.03.2019 - 14.03.2019
od stredy v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

denný
17.04.2019 - 18.04.2019
od stredy v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
20.04.2019 - 21.04.2019
od soboty v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

večerný
24.04.2019 - 25.04.2019
od stredy v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

denný
29.05.2019 - 30.05.2019
od stredy v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
01.06.2019 - 02.06.2019
od soboty v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

večerný
05.06.2019 - 06.06.2019
od stredy v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

denný
10.07.2019 - 11.07.2019
od stredy v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
13.07.2019 - 14.07.2019
od soboty v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

večerný
17.07.2019 - 18.07.2019
od stredy v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

denný
21.08.2019 - 22.08.2019
od stredy v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
24.08.2019 - 25.08.2019
od soboty v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

večerný
28.08.2019 - 29.08.2019
od stredy v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

denný
02.10.2019 - 03.10.2019
od stredy v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
05.10.2019 - 06.10.2019
od soboty v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

večerný
09.10.2019 - 10.10.2019
od stredy v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

denný
13.11.2019 - 14.11.2019
od stredy v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
16.11.2019 - 17.11.2019
od soboty v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Otvorený termín

večerný
20.11.2019 - 21.11.2019
od stredy v Bratislave
190,50 €
228,60 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Napíšte nám Vašu predstavu a pokúsime sa Vám prispôsobiť.

Učebná osnova počítačového školenia
Microsoft SQL Server pre vývojárov II. - pokročilé metódy analýzy dát pomocou Transact SQL

Použitie pod-dotazov

 • Písanie samostatných pod-dotazov
  • Práca s pod-dotazmi
  • Skalárne pod-dotazy
  • Viachodnotové pod-dotazy
 • Písanie korelovaných pod-dotazov
  • Korelované pod-dotazy
  • Písanie korelovaných pod-dotazov
 • Použitie predikátu EXISTS s pod-dotazmi

Používanie tabuľkových výrazov

 • Pohľady (Views)
  • Písanie dotazov používajúcich pohľady
  • Tvorenie pohľadov
 • TVF – Inline Table Valued Funcions
  • Písanie dotazov používajúcich TVF
  • Vytvorenie Inline TVF
 • Odvodené tabuľky (Derived Tables)
  • Písanie dotazov používajúcich odvodené tabuľky
  • Pravidlá písania dotazov používajúcich odvodené tabuľky
  • Odvodené tabuľky so vstupnými parametrami
  • Vnáranie a opätovné použitie odvodených tabuliek
 • CTE – Common Table Excpressions
  • Písanie dotazov používajúcich CTE
  • Vytvorenie CTE
 • Porovnanie jednotlivých tabuľkových výrazov, ich možnosti a použitie

Používanie rankovacích, posuvných a agregačných funkcie okna

 • Vytváranie okien pomocou klauzuly OVER
  • Systém SQL okien (SQL Windowing) a jeho komponenty
  • Použitie klazuly OVER
  • Príprava okien (Windows)
  • Poradie a rámce (Frames)
 • Prehľad funkcií okna (Window functions)
  • Agregačné funkcie okna
  • Rankovacie funkcie okna
  • Posuvné funkcie okna
  • Distribučné funkcie okna

Práca s kontingenčnosťou stĺpcov a zoskupovanie v skupinách

 • Písanie dotazov s PIVOT a UNPIVOT
  •  Čo je to kontingenčnosť stĺpcov (Pivoting)
  •  Elementy klauzuly PIVOT
  •  Písanie dotazov s UNPIVOT
 • Práca so zoskupovaním množín
  •  Klauzuly CUBE a ROLLUP
  •  Funkcia GROUPING_ID

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Absolvent kurzu bude schopný vykonávať pokročilé analýzy dát pomocou jazyka Transact SQL. Bude vedieť ako písať príkazy s použitím pod-dotazov. Bude vedieť správne využívať všetky tabuľkové výrazy ako sú pohľady, tabuľkové funkcie, odvodené tabuľky a CTE. Bude vedieť písať dotazy ktoré požívajú klauzulu OVER a agregačné a rankovacie funkcie okna. Znalosť týchto funkcií je kľúčová pre písanie analytických dotazov v T-SQL.

Naši lektori tohoto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

Ing. Patrik Toman
Ing. Patrik Toman
Hodnotenie lektora 97,96% spokojnosť

Patrik je našim najväčším odborníkom na Excel a okrem iného aj špecialista na Microsoft Office, počítačové siete a serverové operačné systémy, Linux a SQL databázy. Patrik je našim odborným garantom pri väčšine kurzov a tvorí obsahovú časť Office kurzov, učebné osnovy a príručky. Má dlhoročnú prax v učení, prednáša IT vyše 10 rokov.
Mgr. Michal Dobšovič
Mgr. Michal Dobšovič
Hodnotenie lektora 97,61% spokojnosť

Michal je našim lektorom už od vzniku spoločnosti. Venuje sa administrácii operačných systémov Linux a Windows Server, je držiteľom certifikácie MCSA – Microsoft Certified Systems Administrator na Windows Server 2003, 2012 a 2016, na technológiu Office 365 a je aj držiteľom prestížneho titulu Microsoft Certified Trainer už od roku 2008. Okrem toho pôsobí ako konzultant a externý správca serverov pre rôzne, aj nadnárodné spoločnosti. V našej spoločnosti ho môžete stretnúť na kurzoch Linux, Windows Server, SQL Server, Microsoft Exchange a na kurzoch počítačových sietí. Vo voľnom čase sa venuje vývoju webových aplikácií na platforme PHP, pričom sa zameriava najmä na objektové programovanie.

Posledné komentáre účastníkov, ktorí už absolvovali tento kurz

Počítačový kurz Microsoft SQL Server pre vývojárov II. - pokročilé metódy analýzy dát pomocou Transact SQL od roku 2008 u nás absolvovalo už približne 27 účastníkov. Hodnotenia a reakcie sa zobrazujú iba z vyplnených hodnotení od roku 2014.
zobrazených komentárov: 2 z celkového počtu 2 priemerné hodnotenie: 100,00%
Karol Ď.
09.04.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu
Marián L.
09.04.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 9 rokov ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Microsoft SQL Server pre vývojárov II. - pokročilé metódy analýzy dát pomocou Transact SQL a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Microsoft SQL Server pre vývojárov II. - pokročilé metódy analýzy dát pomocou Transact SQL, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.