Kurz balík Oracle a PL/SQL profesionál - od základov jazyka SQL, PL/SQL až po pokročilé metódy analýzy dát

Kurz balík Oracle a PL/SQL profesionál
od základov jazyka SQL, PL/SQL až po pokročilé metódy analýzy dát

Najbližší termín
Mgr. Radoslav Lovecký Najlepší termín kurzu denný kurz
28.06.2017
denný kurz v Bratislave
prednáša: Mgr. Radoslav Lovecký
Cena: 499,00 € bez DPH
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (41)
Balík balík 3 kurzov
objednajte si tento balík kurzov a ušetrite tak až 288,00 €
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka balíka kurzov
8 dní
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
499,00 € bez DPH
598,80 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 41
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
priemerne 93,80 %
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Balík Oracle profesionál je špecializovaným školením pre úplných začiatočníkov a záujemcov o špičkové vzdelanie v oblasti ORACLE databáz, jazyka SQL a PL/SQL. Tento balík, je zložením našich ORACLE školení. Je určené pre užívateľov začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť pracovať v databázovom systéme Oracle. Účastníci sa zoznámia so všeobecnými princípmi a terminológiou relačných databáz ako aj špecifickými vlastnosťami Oracle a pokračovať sa bude jazykom PL/SQL a v posledným rade školení budú pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL. Toto školenie je určené pre databázových analytikov, programátorov a správcov, ktorí chcú zdokonaliť svoje znalosti jazyka SQL.

Tento komplexný balík sa realizuje a teda začína vždy kurzom Oracle I. pre začiatočníkov.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny balíka kurzov:

Keďže sa balík skladá z viacerých kurzov, uvádzame termín začiatku prvého kurzu z balíka. Termíny ostatných kurzov z balíka si môžete dohodnúť telefonicky, osobne alebo e-mailom.

večerný
Otvorený termín
začína 31.05.
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
začína 24.06.
od soboty v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

denný
Otvorený garantovaný termín
začína 28.06.
od stredy v Bratislave
Mgr. Radoslav Lovecký Mgr. Radoslav Lovecký viac
499,00 €
598,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
začína 28.06.
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
začína 19.07.
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
začína 22.07.
od soboty v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
začína 26.07.
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
začína 16.08.
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
začína 19.08.
od soboty v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
začína 23.08.
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
začína 13.09.
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
začína 16.09.
od soboty v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
začína 20.09.
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
začína 11.10.
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
začína 14.10.
od soboty v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
začína 18.10.
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
začína 08.11.
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
začína 11.11.
od soboty v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
začína 15.11.
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
začína 06.12.
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
začína 09.12.
od soboty v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
začína 13.12.
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
začína 10.01.2018
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
začína 31.01.2018
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
začína 03.02.2018
od soboty v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
začína 07.02.2018
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
začína 28.02.2018
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
začína 03.03.2018
od soboty v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
začína 07.03.2018
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
začína 28.03.2018
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
začína 31.03.2018
od soboty v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
začína 04.04.2018
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
začína 25.04.2018
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
začína 28.04.2018
od soboty v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
začína 02.05.2018
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
začína 23.05.2018
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
začína 26.05.2018
od soboty v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
začína 30.05.2018
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
začína 20.06.2018
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
začína 23.06.2018
od soboty v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
začína 27.06.2018
od stredy v Bratislave
499,00 €
598,80 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Napíšte nám Vašu predstavu a pokúsime sa Vám prispôsobiť.

Učebná osnova počítačového školenia
Balík Oracle profesionál - od základov jazyka SQL, PL/SQL až po pokročilé metódy analýzy dát

Tento kurz je balíkom 3 kurzov, jeho osnova sa preto skladá z čiastkových osnov jednotlivých kurzov.

Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL

Úvod do relačných databáz

 • Databázová terminológia
 • Zásady návrhu relačného modelu, normalizácia
 • Optimalizácia databáz
 • Oboznámenie s technológiou, nástrojmi a prostredím Oracle 10g/11g

Úvod do jazyka SQL

 • Štandardy SQL a implementácia Oracle SQL
 • Dátové typy v databázach Oracle

DML – práca s dátami

 • Výber údajov
  • Základný syntax príkazu SELECT
  • Projekcia – výber stĺpcov a použitie stĺpcových aliasov
  • Obmedzenie vybraných záznamov klauzulou WHERE, využitie operátorov BETWEEN, IN, IS NULL, LIKE
  • Triedenie záznamov klauzulou ORDER BY
  • Eliminácia duplicitných riadkov (DISTINCT)
  • Tvorba výrazov, použitie aritmetických a textových operátorov
  • Zoskupovanie údajov (klauzuly GROUP BY a HAVING)
  • Vnorené SQL – jednoriadkové dotazy, viacriadkové dotazy (operátory ALL, ANY, IN), súvzťažné (korelačné) dotazy
  • Využitie pseudostĺpcov
  • Výber dát z viacerých tabuliek za sebou (UNION, UNION ALL)
  • Prienik (INTERSECT) a rozdiel (MINUS) dvoch tabuliek
  • Výber dát vnútorným (WHERE, INNER JOIN) a vonkajším spojením tabuliek (LEFT RIGHT a FULL OUTER JOIN)
 • Vkladanie údajov
  • Priame vkladanie dát do tabuľky (INSERT)
  • Vkladanie dát výberom z inej tabuľky
  • Kontrola jedinečnosti vkladaných dát
 • Úprava údajov
  • Úprava všetkých riadkov a vybraných riadkov (UPDATE)
  • Aktualizácia konštantnou hodnotou, výsledkom funkcie, hodnotou odvodenou z pôvodnej hodnoty, hodnotou odvodenou z iného stĺpca rovnakej tabuľky, príp. hodnotou z inej tabuľky
 • Odstraňovanie údajov
  • Odstránenie všetkých a vybraných riadkov (TRUNCATE, DELETE)
  • Odstránenie duplicitných riadkov
 • Využitie funkcií
  • Jednoriadkové funkcie (numerické funkcie, funkcie pre prácu s textom, dátumové a časové funkcie, konverzné funkcie
  • Agregačné funkcie
  • Analytické funkcie
  • Ostatné funkcie

DDL – tvorba a úpravy databázových štruktúr

 • Vytváranie (CREATE TABLE) a zmeny štruktúry tabuliek (ALTER TABLE)
 • Vytváranie a zmeny pohľadov (CREATE OR REPLACE VIEW)
 • Integritné obmedzenia
 • Materializované pohľady
 • Indexy
 • Sekvencie
 • Odstraňovanie objektov (DROP)

Riadenie transakcií

 • Potvrdzovanie transakcií (COMMIT)
 • Odvolanie zmien (ROLLBACK)
 • Vytváranie návratových bodov (SAVEPOINT)

DCL – kontrola databázových objektov

 • Správa práv k databázovým objektom (GRANT, REVOKE, DENY)

Oracle 10g/11g II. - programovanie v PL/SQL

Úvod do PL/SQL

 • PL/SQL bloky
  • Základná štruktúra blokov
  • Anonymné a pomenované bloky
  • Vnorené bloky
 • Dátové typy
 • Používanie premenných
 • Výrazy

Riadenie behu programu v PL/SQL

 • Podmienky (IF-THEN-ELSE, CASE)
 • Cykly (FOR, WHILE)
 • Sekvenčná navigácia (GOTO)

Použitie SQL v PL/SQL

 • Získavanie dát
 • Riadenie transakcií
 • Práca s kurzormi
 • DML a DDL v PL/SQL
 • Zabudované SQL Funkcie

Záznamy (Records)

 • Implicitné a explicitné definovanie typu záznamu
 • Použitie záznamov

Kolekcie (Collections)

 • Práca s kolekciami
 • Oracle 10g/11g Collection API

Ošetrenie výnimiek

 • Deklarácia výnimiek
 • Vyvolanie výnimky
 • Spracovanie výnimiek

Vytváranie programových jednotiek

 • Uložené procedúry
 • Funkcie
 • Balíky
 • Triggery

Oracle 10g/11g - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL

1. vnorené dotazy

 • Jednoriadkové vnorené dotazy v klauzulách WHERE a HAVING
 • Vnorené dotazy v klauzule FROM (inline views)
 • Viacriadkové vnorené dotazy (Operátor ALL, ANY, IN, EXIST)
 • Použitie viacstĺpcových poddotazov
 • Korelačné poddotazy

2. pokročilé agregačné dotazy

 • Dotazy s klauzulou ROLLUP
 • Použitie klauzuly CUBE

3. analytické funkcie

 • Využitie analytických funkcií
 • Funkcie pre určenie poradia (ranking functions)
 • RANK a DENSE_RANK
 • Kumulatívna distribúcia (CUME_DIST)
 • Funkcia NTILE
 • Funkcia WIDTH_BUCKET
 • Funkcia ROW_NUMBER
 • Zisťovanie hodnôt zodpovedajúcich zadanému percentilu (PERCENTILE_CONT, PERCENTILE_DISC)
 • Kumulatívne a pohyblivé agregačné funkcie (window functions)
 • Kumulatívny súčet
 • Kĺzavý priemer
 • LAG a LEAD
 • FIRST_VALUE a LAST_VALUE
 • FIRST a LAST

4. Vybrané pokročilé SQL techniky v databázach ORACLE

 • Výrazy z CASE
 • Hierarchické dotazy

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Naši lektori tohoto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

Mgr. Radoslav Lovecký
Mgr. Radoslav Lovecký
Hodnotenie lektora 94,17% spokojnosť

Rado je dlhoročným certifikovaným lektorom so zameraním na Oracle databázy a SQL. Tieto kurzy sú zároveň jeho doménou, ale prednáša aj vyššiu úroveň Excelu, štatistické funkcie a nestratí sa ani v ostatných programoch Microsoft Office.

Posledné komentáre účastníkov, ktorí už absolvovali tento kurz

Kurz balík Oracle a PL/SQL profesionál - od základov jazyka SQL, PL/SQL až po pokročilé metódy analýzy dát od roku 2008 u nás absolvovalo už približne 15 účastníkov. Hodnotenia a reakcie sa zobrazujú iba z vyplnených hodnotení od roku 2014.
zobrazených komentárov: 50 z celkového počtu 92 priemerné hodnotenie: 94,40%
Branislav G.
09.05.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Marek Š.
03.05.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Martin Z.
25.04.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Ivana H.
25.04.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Ivana H.
24.04.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Jozef M.
19.04.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Šimon R.
19.04.2017

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Natália L.
19.04.2017

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Priebeh a celkový prínos kurzu hodnotím veľmi pozitívne. Výklad a praktické ukážky lektora, Mgr. Loveckého boli zrozumiteľné, profesionálne a dôkladné. Občas trochu prirýchlo podané, no na požiadanie sa k danej veci ochotne vrátil. Absolvovanie kurzu Oracle I. hodnotím veľmi pozívne, rada sa do Vašej inštitúcie vrátim a tak isto ochotne odporučím IT Learning priateľom a ďalším. :) Prednášky lektora Mgr. Loveckého prebiehali na vysokej úrovni.
Ferdinand F.
19.04.2017

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Lucia H.
06.04.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL
Prospesny kurz, mnoho novych poznatkov a vedomosti na danu temu, skuseny a rozhladeny lektor. Lektor je velky odbornik na danu temu a zaroven clovek s prijemnym vystupovanim a priatelskym pristupom. Ochotne odpovedal na vsetky otazky, nebola otazka, na ktoru nevedel reagovat alebo aspon poradit, ako a kde najst dalsie informacie.
Katarína D.
21.03.2017

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Lucia H.
21.03.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Zaujimavy kurz, ochotny a odborne zdatny lektor, dobre a kvalitne tlacene materialy - prirucka. Ochotny, vysoko odborny a zaroven ludsky lektor.
Adam B.
21.03.2017

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Marek D.
05.12.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Tomáš S.
17.11.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
SQL1 - Rado bol super, veľmi priateľský a pozitívny. Aj na možno zbytočné otázky odpovedal so záujmom. Obzvlášť oceňujem, že sa nedržal striktne osnovy, ale odpovedal a preberal s nami aj veci súvisiace s témou, ale nie priamo z osnovy, dokonca praktické príklady zo svojej praxe a tiež aj vystavanie jednoduchého dátového modelu od základov. Celkovo sa mi politika, obsahová časť kurzov a zameranie it-learning veľmi pozdáva. Určite chcem ešte absolvovať excel2 a možno aj iné kurzy. Odporučil som vás už viacerým známym a kamarátom
Filip B.
28.10.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Tomáš Š.
28.10.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Michal K.
04.10.2016

hodnotenie lektora:
85%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Peter S.
04.10.2016

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Henrieta B.
27.09.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Jana F.
19.07.2016

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Marcel C
13.07.2016

hodnotenie lektora:
85%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Marián F.
07.07.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g II. - programovanie v PL/SQL
Lekto bol velmi dobre pripraveny co sa tyka obsahom a aj formou. Mal velmi dobry prejav. Ani raz som na skoleni nemal pocit, ze zaspavam :) Verim, ze mi toto skolenie pomoze v mojej praci. Dakujem Doporucil by som ho aj ostatnym a mal by ucit aj na na vysokej skole. Bol som nadmieru spokojny.Dakujem
Jozef J.
10.06.2016

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Ján J.
09.06.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Juraj B.
09.06.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Juraj B.
08.06.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Katarína K.
08.06.2016

hodnotenie lektora:
80%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Jozef B.
07.06.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g II. - programovanie v PL/SQL
Kurz bol super. Nemam vyhrady. Lektor bol super.
Jaroslav V.
07.06.2016

hodnotenie lektora:
80%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Michal B.
07.06.2016

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g II. - programovanie v PL/SQL
Prakticke priklady boli viac copy-paste, preto sa mi tazko sledovalo lektorovo vysvetlovanie Lektor bol vysoko kvalifikovany, odborny a ochotny. Co mi akurat vadilo, ze pri mnozstve latky a stupni odbornosti sa lajk ako ja dost stracal a musim si teraz vo svojom tempe prejst vsetky priklady, ktore lektor zadaval Som nadmieru spokojny
Pavol S.
30.05.2016

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Peter B.
30.05.2016

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Iba pripomienka na obcerstvenie - ten automat na kavu je dost nestastny, ze si treba zakazdym chodit pytat zetony.
Vladimír R.
30.05.2016

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Ľubomír K.
30.05.2016

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Jozef D.
24.05.2016

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Pocity skvele,lektor vynikajuci,vsetko vie dobre vysvetlit,spokojnost s mojej ztrany
Andrej P.
13.05.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL
Praktické skúsenosti z danej oblasti, ktoré môžem využiť v práci :)
Vladimír S.
13.05.2016

hodnotenie lektora:
75%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL
Prednášajúci bol dobre pripravený, vzorové príklady dostatočne vysvetlené. Pozitívne hodnotím kurz. Lektor pripravený, ochotný, odborník. Školenia v IT Learningu, na ktorých som sa zúčastnil, boli dobre pripravené, prostredie OK, školitelia OK.
Ivan P.
04.05.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Úplne vyhovujúci obsah kurzu a aj spôsob jeho výkladu a takisto vyhovujúce tempo výkladu. Veľmi zrozumiteľne vysvetlujúci lektor a zároveň aj veľmi ochotný odpovedať na otázky účastníkov kurzu. Veľmi príjemné a koncentráciu podporujúce prostredie pre výučbu konkrétne v učebniach so šikmými stenami a oknami v podkrovných miestnostiach budovy. Trošku viac je potrebné sa venovať softvéru, ktorý je používaný na kurze lebo prerušenia a problémy pri preberaní látky kurzu vyrušujú účastníka kurzu z koncentrácie. Vďaka za pochopenie.
Michal B.
26.04.2016

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Eva S.
06.04.2016

hodnotenie lektora:
80%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Prednášajúci nám sprostredkoval obrovské množstvo informácií naraz.Bolo vidieť, že téme rozumie a má s ňou skúsenosti. Často nebolo možné zachytiť jeho myšlienkové pochody, keď súčasne reagoval na podnety z teórie ukážkami z praxe a pritom sa snažil komentovať dotazy alebo odpovedať na otázky. Fundovaný, ochotný ,príjemný a spoločenský
Milan K.
17.02.2016

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Drahomír B.
17.02.2016

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Tomáš O.
22.01.2016

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL
Termín kurzu by vyhovoval v inom mesiaci ako december, kedy je najviac práce - ale to je už vecou dohody našej firmy s vašou.
Anton M.
15.01.2016

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL
bolo to firemné školenie, ku ktorému som mal možnosť sa vyjadriť, rozhodla náplň školenia
Dušan K.
15.01.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Dušan H.
14.01.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Tomáš P.
14.01.2016

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Ľubomír M.
14.01.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL
Fundovaný lektor, výborne zorientovaný v problematike. Ako celok vysoko profesionálny obsah, výklad, komunikácia Bez pripomienok školenie v našich priestoroch, takže slabé občerstvenie je našou "prehrou" ;-)
Marián L.
11.12.2015

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 9 rokov ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Balík Oracle profesionál - od základov jazyka SQL, PL/SQL až po pokročilé metódy analýzy dát a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Balík Oracle profesionál - od základov jazyka SQL, PL/SQL až po pokročilé metódy analýzy dát, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.