Počítačový kurz Microsoft Excel Databázy I. - Efektívne získavanie a čistenie údajov z rôznych zdrojov

Počítačový kurz Microsoft Excel Databázy I.
Efektívne získavanie a čistenie údajov z rôznych zdrojov

Najbližší termín
Najlepší termín kurzu denný kurz
17.08.2020
denný kurz v Bratislave
Cena: 117,50 € bez DPH
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (11)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka kurzu
2 dni
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
117,50 € bez DPH
141,00 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 11
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
priemerne 98,57 %
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Proces spracovania údajov od jeho zdroja až po výslednú kontingenčnú tabuľku, nie je bohužiaľ priamočiary. Do databáz informačných systémov sa analytik dostane zriedkakedy, a preto musí pracovať s tým čo mu ponúka okno informačného systému ako je napr. SAP. To v praxi znamená prácu so súbormi CST, TSV v lepšom prípade XLS alebo XLSX. Tieto treba spravidla importovať a spracovať aby sme ich mohli poslať niekam ďalej. Takéto niečo môže byť časovo dosť náročné. Ak sa takáto činnosť odohráva pravidelne, tak môže znamenať značné zníženie efektivity práce.

Kurz Microsoft Excel Databázy I. – Efektívne získavanie a čistenie údajov z rôznych zdrojov sa zameriava na získavanie údajov formou prepojení. V praxi to znamená že absolvent tohto kurzu si nastaví prepojenie k danému zdroju raz a v budúcnosti ho bude jednoducho aktualizovať. Kurz rozoberá tvorenie prepojení pre všetky typické zdroje dát od databázy, cez textové zdroje CSV alebo Excel súbory, ktoré sú veľmi typické pri výstupoch z informačných systémov ako je SAP, až po zdroje webové.

Na kurze sa pracuje z množstvom pokročilých metód a preto je potrebné aby účastník ovládal nielen teóriu (minimálne na úrovni kurzu Excel IV.), ale mal aj praktické skúsenosti so spracovávaním údajov.

Upozornenie!: Nástroje používané na tomto kurze sa dajú používať iba vo verzií MS Office 2010 a novší.
materiály, ktoré sú súčasťou kurzu: Príručka vo forme vytlačenej prezentácie je v cene kurzu
používaná verzia software: Školenie sa robí v programe Excel vo verzii Excel 2019
Hodnotenie kurzu
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Simona D.  - hodnotenie kurzu: 100%
Skolitel bol dobre vopred pripraveny, vidno ze sa o tematiku zaujima, super cvicenia, tesim sa na pokracovanie pri power pivot Vynikajuci lektor vo vsetkych aspektoch Okrem skveleho skolitela bol bonus prijemne skoliace prostredie a obcerstvenie
Bezplatné opakovanie kurzu
Tento kurz môžete bezplatne opakovať, ak by ste kurz nezvládli na prvý raz.
Certifikovaný akreditovaný kurz
Sme akreditované školiace stredisko, certifikát získavate ihneď po kurze.
Všetko je v cene kurzu
Nemusíte si k nám nič nosiť, v cene kurzu sú materiály aj občerstvenie.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny kurzu:

Otvorený garantovaný termín

denný
17.08. - 18.08.
od pondelka v Bratislave
117,50 €
141,00 € s DPH
Otvorený termín

večerný
17.08. - 18.08.
od pondelka v Bratislave
117,50 €
141,00 € s DPH
Otvorený garantovaný termín

denný
09.09. - 10.09.
od stredy v Bratislave
Mgr. Radoslav Lovecký Mgr. Radoslav Lovecký
viac
117,50 €
141,00 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 19.09.
od soboty v Bratislave
117,50 €
141,00 € s DPH
Otvorený termín

večerný
28.09. - 29.09.
od pondelka v Bratislave
117,50 €
141,00 € s DPH
Otvorený garantovaný termín

denný
26.10. - 27.10.
od pondelka v Bratislave
Mgr. Radoslav Lovecký Mgr. Radoslav Lovecký
viac
117,50 €
141,00 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 31.10.
od soboty v Bratislave
117,50 €
141,00 € s DPH
Otvorený termín

večerný
09.11. - 10.11.
od pondelka v Bratislave
117,50 €
141,00 € s DPH
Otvorený termín

denný
07.12. - 08.12.
od pondelka v Bratislave
117,50 €
141,00 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 12.12.
od soboty v Bratislave
117,50 €
141,00 € s DPH
Otvorený termín

večerný
21.12. - 22.12.
od pondelka v Bratislave
117,50 €
141,00 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Vyberte si, ako Vám môžme pomôcť s termínom pre počítačový kurz Microsoft Excel Databázy I. - Efektívne získavanie a čistenie údajov z rôznych zdrojov.

Aktivujte si strážneho psa - posielanie nových termínov priamo na Váš e-mail

Strážny pes

Aktivovať stráženie

Otvoríme nový skupinový termín, ktorý Vám bude vyhovovať

Vlastný termín

Vyžiadať vlastný termín

Ponúkneme Vám uzatvorený termín pre väčšiu skupinu u nás alebo u Vás vo firme

Firemný termín

Mám záujem

Učebná osnova počítačového školenia
Microsoft Excel Databázy I. - Efektívne získavanie a čistenie údajov z rôznych zdrojov

Nástroje na získavanie a transformovanie údajov

 • Predstavenie editora Power Query
  • Dostupnosť editora Power Query v jednotlivých verziách Excelu
  • Použité kroky a história príkazov
  • Ukážka údajov a ich aktualizácia
  • Selektívny výber stĺpcov a riadkov
 • Prehľad nástrojov na transformovanie dát
  • Nastavenie hlavičiek stĺpcov, zmena poradia a názvu stĺpcov
  • Nahradenie hodnôt a chybových hodnôt
  • Zmena typu dát v stĺpci
  • Nastavenie zobrazenia dátumu a času
  • Transformácie číselných hodnôt
  • Orezávanie a čistenie textu
  • Tvorenie a odstraňovanie kontingenčných stĺpcov
  • Analyzovanie dát JSON / XML
 • Pridávanie nových stĺpcov
  • Vytvorenie indexu
  • Rozdelenie údajov na niekoľko stĺpcov
  • Zlúčenie dát z niekoľkých stĺpcov
  • Základná syntax pre vypočítavané stĺpce, prehľad operátorov
 • Spájanie niekoľkých dotazov
  • Pripájacie dotazy (SQL UNION)
  • Zlučovacie dotazy (SQL JOIN)

Získavanie dát v praxi

 • Databázy ako zdroj údajov
  • Tabuľka a jej štruktúra v databáze
  • Rozdiel medzi tabuľkou a pohľadom (View)
  • Vysvetlenie vzťahu client – server pri komunikácií so serverom
  • Rozdiel medzi databázou a databázovým systémom
  • Vytvorenie pripojenia na databázu
 • Riešenie praktických problémov s databázovými zdrojmi
  • Autodetekcia a manuálna konfigurácia relačných vzťahov
  • Ako sa orientovať v zložitej štruktúre relačných vzťahov
  • Spájanie údajov z niekoľkých tabuliek
 • Textové súbory ako zdroj údajov
  • Rozdiel medzi textovými súbormi typu plain text a rich text
  • Vysvetlenie pojmu znaková sada resp. kódovanie znaku
  • Súvis znakovej sady a súborov typu plaintext
  • Súbory typu CSV a TSV
  • Iné použiteľné varianty textových súborov na import dát
  • Vytvorenie pripojenia
 • Riešenie praktických problémov s textovými zdrojmi
  • Konverzia dátumov a čísel podľa národnostných konvencií
  • Čistenie čísel od textových informácií
  • Spracovanie textov zlučovaním a rozdeľovaním údajov
  • Spojenie údajov z niekoľkých textových súborov s možnosťou aktualizácie
 • Excel ako zdroj údajov
  • Význam a zmysel Excel súboru ako zdroja dát
  • Použiteľné typy tabuliek pre import
  • Vytvorenie pripojenia
 • Riešenie praktických problémov so zdrojmi v Excel súboroch
  • Konverzia zle zapísaných čísel a dátumov
  • Nastavenie presného rozsahu importu
  • Nastavenie automatického odstraňovania nežiadúcich riadkov a stĺpcov
  • Importovanie dát z kontingenčnej tabuľky a ich konverzia na databázovú tabuľku
  • Použitie hodnôt v aktuálnom súbore ako filtračný parameter pre dotazy
 • Webstránky ako zdroj údajov
  • Výber umiestnenia
  • Identifikácia tabuľky na stránke
  • Vymedzenie importovaných informácií
 • Riešenie praktických problémov s webovými zdrojmi
  • Ako vytiahnuť údaje z web stránky
  • Praktické príklady pripojení na rôznych portáloch (wikipédia, kurzové lístky a pod.)
 • Iné zaujímavé zdroje
  • Získanie zoznamu položiek z názvov súborov s možnosťou získania aktuálneho stavu
  • Kontrola používania súboru
  • Informácie o používateľoch v spoločnosti

Možnosti prípravy údajov

 • Údaje v dátovom modeli
  • Význam dátového modelu
  • Výhody a nevýhody pridávania údajov do dátového modelu
  • Pridanie dát do dátového modelu
  • Vytvorenie relačného prepojenia Excel tabuliek
  • Vytvorenie relačného prepojenia importovaných dát z viacerých zdrojov
 • Kontingenčná tabuľka s dátovým modelom
  • Rozdiely pri práci s hodnotami
  • Rozdiely pri práci s popismi
  • Funkčnosť nástrojov pri použití dátového modelu
 • Kontingnenčná tabuľka s externými údajmi bez dátového modelu
  • Výhody a nevýhody pripájania údajov priamo bez dátového modelu
  • Aktualizácia údajov
 • Príprava údajov pre kontingenčnú tabuľku bez dátového modelu
  • Koncept jednej tabuľky
  • Úprava niekoľkých zdrojov do jedinej tabuľky
 • Príprava údajov pre dátový model
  • Koncept niekoľkých tabuliek
  • Koncept tabuliek vo vzťahu hviezda
  • Konfigurácia vzťahov v nástroji Power Pivot

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Absolvent kurzu bude:
• Vedieť používať editor dotazov Power Query
• Poznať nástroje na čistenie a transformovanie údajov
• Vedieť spájať údaje z niekoľkých dotazov
• Vedieť ako správne importovať údaje z Databázy
• Vedieť importovať údaje z rôznych textových súborov
• Vedieť získavať údaje z webových stránok

Naši lektori tohto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

Ing. Patrik Toman
Ing. Patrik Toman
Hodnotenie lektora 98,29% spokojnosť

Patrik je našim najväčším odborníkom na Excel a okrem iného aj špecialista na Microsoft Office, počítačové siete a serverové operačné systémy, Linux a SQL databázy. Patrik je našim odborným garantom pri väčšine kurzov a tvorí obsahovú časť Office kurzov, učebné osnovy a príručky. Má dlhoročnú prax v učení, prednáša IT vyše 10 rokov.
Mgr. Radoslav Lovecký
Mgr. Radoslav Lovecký
Hodnotenie lektora 96,15% spokojnosť

Rado je dlhoročným lektorom so zameraním najmä na databázy, programovanie a spracovanie údajov. Je držiteľom certifikátov Oracle Database SQL Certified Expert (OCE), Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional (OCP) a Oracle Database 11g Administrator Certified Associate (OCA). Prednáša tiež vyššiu úroveň Excelu ako aj ostatné programy balíka Microsoft Office.

Posledné komentáre účastníkov, ktorí už absolvovali tento kurz

Počítačový kurz Microsoft Excel Databázy I. - Efektívne získavanie a čistenie údajov z rôznych zdrojov od roku 2008 u nás absolvovalo už približne 266 účastníkov. Hodnotenia a reakcie sa zobrazujú iba z vyplnených hodnotení od roku 2014.
zobrazených komentárov: 21 z celkového počtu 21 priemerné hodnotenie: 98,57%
Nina K.
18.02.2020

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Mária M.
17.02.2020

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Martina K.
22.01.2020

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
František B.
21.01.2020

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Peter M.
24.11.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Ľudmila Š.
19.08.2019

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Barnabás Béres
lektor kurzu Ing. Barnabás Béres
lektor kurzu
Henrich S.
17.04.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Jozef M.
16.04.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Tomáš D.
20.03.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Silvia F.
19.03.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Martina K.
06.12.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Rastislav O.
25.10.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Mikulas M.
17.09.2018

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Excel Databázy I. - Efektívne získavanie a čistenie údajov z rôznych zdrojov
Chybala mi moznost uschovy bicykla, takze som musel nakoniec volit medzi autom/verejnou dopravou, co ja povazujem za limitujuce.
Bruno B.
12.09.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Matúš Č.
08.09.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Excel Databázy I. - Efektívne získavanie a čistenie údajov z rôznych zdrojov
Dobre priklady pre trening. Prakticke ukazky prace v query. Zvladnutie samotnej temy, ale aj znalosti prevysujuce obsah kurzu
Simona D.
06.09.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Excel Databázy I. - Efektívne získavanie a čistenie údajov z rôznych zdrojov
Skolitel bol dobre vopred pripraveny, vidno ze sa o tematiku zaujima, super cvicenia, tesim sa na pokracovanie pri power pivot Vynikajuci lektor vo vsetkych aspektoch Okrem skveleho skolitela bol bonus prijemne skoliace prostredie a obcerstvenie
Jarmila O.
17.08.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Matej U.
25.07.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Daniela G.
24.07.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Jarmila O.
04.04.2018

hodnotenie lektora:
85%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Zuzana T.
04.04.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 12. rok ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Microsoft Excel Databázy I. - Efektívne získavanie a čistenie údajov z rôznych zdrojov a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Microsoft Excel Databázy I. - Efektívne získavanie a čistenie údajov z rôznych zdrojov, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.

Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/apachetmp/sessions) in Unknown on line 0