Počítačový kurz Microsoft Excel Databázy I. – Efektívne získavanie a čistenie údajov z rôznych zdrojov

Počítačový kurz Microsoft Excel Databázy I. – Efektívne získavanie a čistenie údajov z rôznych zdrojov

Najbližší termín
Mgr. Radoslav Lovecký Najlepší termín kurzu denný kurz
28.03.2018
denný kurz v Bratislave
prednáša: Mgr. Radoslav Lovecký
Cena: 113,50 € bez DPH
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (10)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka kurzu
2 dni
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
113,50 € bez DPH
136,20 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 10
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
veľmi dobré
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Proces spracovania údajov od jeho zdroja až po výslednú kontingenčnú tabuľku, nie je bohužiaľ priamočiary. Do databáz informačných systémov sa analytik dostane zriedkakedy, a preto musí pracovať s tým čo mu ponúka okno informačného systému ako je napr. SAP. To v praxi znamená prácu so súbormi CST, TSV v lepšom prípade XLS alebo XLSX. Tieto treba spravidla importovať a spracovať aby sme ich mohli poslať niekam ďalej. Takéto niečo môže byť časovo dosť náročné. Ak sa takáto činnosť odohráva pravidelne, tak môže znamenať značné zníženie efektivity práce.

Kurz Microsoft Excel Databázy I. – Efektívne získavanie a čistenie údajov z rôznych zdrojov sa zameriava na získavanie údajov formou prepojení. V praxi to znamená že absolvent tohto kurzu si nastaví prepojenie k danému zdroju raz a v budúcnosti ho bude jednoducho aktualizovať. Kurz rozoberá tvorenie prepojení pre všetky typické zdroje dát od databázy, cez textové zdroje CSV alebo Excel súbory, ktoré sú veľmi typické pri výstupoch z informačných systémov ako je SAP, až po zdroje webové.

Na kurze sa pracuje z množstvom pokročilých metód a preto je potrebné aby účastník ovládal nielen teóriu (minimálne na úrovni kurzu Excel IV.), ale mal aj praktické skúsenosti so spracovávaním údajov.

Upozornenie!: Nástroje používané na tomto kurze sa dajú používať iba vo verzií MS Office 2010 a novší.
Hodnotenie kurzu
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Petronela H. - hodnotenie kurzu: 100%
Tento kurz museli v It Learningu vyrobiť asi pre mňa. Denne robím reporty a tento kurz mi ušetril asi polovicu pracovného času. Len nech na to nepíde šéf :) Patrik je vážne expert na Excel. Jediná otázka ho nezaskočila. Príjemné učebne, fantastický persolál.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny kurzu:


večerný
Otvorený termín
19.02. - 20.02.
od pondelka v Bratislave
113,50 €
136,20 € s DPH

denný
Otvorený garantovaný termín
28.03. - 29.03.
od stredy v Bratislave
Mgr. Radoslav Lovecký Mgr. Radoslav Lovecký viac
113,50 €
136,20 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
31.03. - 01.04.
od soboty v Bratislave
113,50 €
136,20 € s DPH

večerný
Otvorený termín
02.04. - 03.04.
od pondelka v Bratislave
113,50 €
136,20 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
12.05. - 13.05.
od soboty v Bratislave
113,50 €
136,20 € s DPH

večerný
Otvorený termín
14.05. - 15.05.
od pondelka v Bratislave
113,50 €
136,20 € s DPH

denný
Otvorený termín
16.05. - 17.05.
od stredy v Bratislave
113,50 €
136,20 € s DPH

denný
Otvorený termín
18.06. - 19.06.
od pondelka v Bratislave
113,50 €
136,20 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
23.06. - 24.06.
od soboty v Bratislave
113,50 €
136,20 € s DPH

večerný
Otvorený termín
25.06. - 26.06.
od pondelka v Bratislave
113,50 €
136,20 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Napíšte nám Vašu predstavu a pokúsime sa Vám prispôsobiť.

Učebná osnova počítačového školenia
Microsoft Excel Databázy I. - Efektívne získavanie a čistenie údajov z rôznych zdrojov

Opakovanie databázovej teórie

 • Základné databázové pojmy
  • Databázová tabuľka
  • Záznam
  • Pole
 • Relačné vzťahy
  • Pojem primárny a cudzí kľúč
  • Relačné vzťahy typu 1:1 a 1:N
  • Relačný vzťah typu  N:M a jeho problémy
 • Pripojenie a import
  • Čo to znamená import
  • Čo je to pripojenie a jeho výhody oproti jednoduchému importu
 • Kompatibilita použitých nástrojov
  • Dostupnosť kľúčových importovacích nástrojov v jednotlivých verziách Excelu
  • Alternatívne nástroje na importovanie dát v starších verziách

 

Nástroje na získavanie a transformovanie údajov

 • Predstavenie nástrojov na importovanie údajov
  • História nástrojov a ich dostupnosť v jednotlivých verziách Excelu
  • Spôsob jednoduchého vytvorenia dotazu
  • Predstavenie editora dotazov
  • Selektívny výber stĺpcov a riadkov
 • Prehľad nástrojov na transformovanie dát
  • Nastavenie hlavičiek stĺpcov, zmena poradia a názvu stĺpcov
  • Nahradenie hodnôt a chybových hodnôt
  • Zmena typu dát v stĺpci
  • Nastavenie zobrazenia dátumu a času
  • Transformácie číselných hodnôt
  • Orezávanie a čistenie textu
  • Tvorenie a odstraňovanie kontingenčných stĺpcov
  • Analyzovanie dát JSON / XML
 • Pridávanie nových stĺpcov
  • Vytvorenie indexu
  • Rozdelenie údajov na niekoľko stĺpcov
  • Zlúčenie dát z niekoľkých stĺpcov
  • Základná syntax pre vypočítavané stĺpce, prehľad operátorov
  • Prehľad zaujímavých funkcií
 • Spájanie niekoľkých dotazov
  • Pripájacie dotazy (SQL UNION)
  • Zlučovacie dotazy (SQL JOIN)

Získavanie dát v praxi: databázy

 • Databázový server ako zdroj dát
  • Vysvetlenie vzťahu client – server pri komunikácií so serverom
  • Rozdiel medzi databázou a databázovým systémom
  •  Čo je to SQL a ako sa používa
  •  Príklady SQL databáz
  •  Rozdiel medzi Tabuľkou (table), Dotazom (query)  a náhľadom (View)
  •  Rozdiely medzi databázou Access a SQL serverom
 •  Vytvorenie pripojenia na databázu
  • Identifikácia SQL servera cez DNS alebo IP adresu
  • Prístupové oprávnenia k serveru SQL
  • Špecifiká pripojenia k databáze Access
 • Orientácia v štruktúre databázových vzťahov
  • Pridávanie stĺpcov z iných tabuliek prepojených relačným vzťahom
  • Zlučovanie dotazov z dvoch tabuliek
  • Význam výberu vzorky údajov pri veľmi veľkých databázach
  • Ukážka podrobnejšej práce zo vzťahmi cez PowerPivot
 • Praktické cvičenia pripojení na rôzne databázy

 

Získavanie dát v praxi: Textové súbory

 • Textové súbory ako zdroj dát
  • Rozdiel medzi textovými súbormi typu plain text a rich text
  • Vysvetlenie pojmu znaková sada resp. kódovanie znaku
  • Súvis znakovej sady a súborov typu plaintext
  • Súbory typu CSV a TSV
  • Iné použiteľné varianty textových súborov na import dát
 • Jednoduchý jednorázový import z textového súboru
  • Použitie sprievodcu importom textu
  • Výhody a nevýhody tohto nástroja
 •  Vytvorenie pripojenia
  • Výber umiestnenia súboru
  • Možnosti aktualizácie údajov zo zdroja
 • Riešenie praktických problémov
  • Konverzia dátumov a čísel podľa národnostných konvencií
  • Čistenie čísel od textových informácií
  • Spracovanie textov zlučovaním a rozdeľovaním údajov
  • Spojenie údajov z niekoľkých textových súborov s možnosťou aktualizácie

Získavanie dát v praxi: Súbory Excel

 • Excel ako zdroj dát
  • Význam a zmysel Excel súboru ako zdroja dát
  • Použiteľné typy tabuliek pre import
 •  Vytvorenie pripojenia
  • Výber umiestnenia
  • Možnosti aktualizácie údajov zo zdroja
 • Riešenie praktických problémov
  • Konverzia zle zapísaných čísel a dátumov
  • Nastavenie presného rozsahu importu
  • Nastavenie automatického odstraňovania nežiadúcich riadkov a stĺpcov
  • Importovanie dát z kontingenčnej tabuľky a ich konverzia na databázovú tabuľku

Získavanie dát v praxi: Iné zdroje

 • Server analytických služieb
  • Čo je to server analytických služieb (OLAP kocky)
  • Vytvorenie pripojenia na OLAP kocku
  • Rozdiely oproti štandardnej databáze
 • Webové lokality
  • Výber umiestnenia a identifikácia tabuľky na stránke
  • Vymedzenie importovaných informácií
  • Praktické príklady pripojení na rôznych portáloch (wikipédia, kurzové lístky a pod.)
 • Informácie o súboroch na pevnom disku
  • Získanie zoznamu položiek z názvov súborov s možnosťou získania aktuálneho stavu
  • Kontrola používania súboru
 • Iné zaujímavé príklady
  • Informácie z Active Directory
  • Informácie z Emailového servera MS Exchange

Použitie dátového modelu pri importovaní

 • Úvod do dátového modelu
  • Význam dátového modelu
  • Pridanie dát do dátového modelu
  • Vytvorenie relačného prepojenia Excel tabuliek
  • Vytvorenie relačného prepojenia importovaných dát z viacerých zdrojov
 • Kontingenčná tabuľka s dátovým modelom
  • Rozdiely pri práci s hodnotami
  • Rozdiely pri práci s popismi
  • Funkčnosť nástrojov pri použití dátového modelu
 • Predstavenie nástroja PowerPivot na úpravu dátového modelu

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Naši lektori tohoto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

Mgr. Radoslav Lovecký
Mgr. Radoslav Lovecký
Hodnotenie lektora 95,30% spokojnosť

Rado je dlhoročným lektorom so zameraním najmä na databázy, programovanie a spracovanie údajov. Je držiteľom certifikátov Oracle Database SQL Certified Expert (OCE), Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional (OCP) a Oracle Database 11g Administrator Certified Associate (OCA). Prednáša tiež vyššiu úroveň Excelu ako aj ostatné programy balíka Microsoft Office.


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 9 rokov ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Microsoft Excel Databázy I. - Efektívne získavanie a čistenie údajov z rôznych zdrojov a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Microsoft Excel Databázy I. - Efektívne získavanie a čistenie údajov z rôznych zdrojov, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.