Školenie Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query

Školenie Microsoft Power BI II.
Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query

Najbližší termín
Najlepší termín kurzu denný kurz
09.09.2020
denný kurz v Bratislave
Cena: 236,50 € bez DPH
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (1)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka školenia
3 dni
Cena kurzu / počítačového školenia
cena školenia bez zliav
236,50 € bez DPH
283,80 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 1
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
veľmi dobré
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis školenia:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Údaje v súčasnosti sa často len tak povaľujú len tak, sú voľne dostupné na webe. Stačí po nich siahnuť a integrovať ich do svojho reportu. Znie to jednoducho, často sú s tým však spojené obrovské problémy. Údaje na webe majú málokedy „slušný tvar“ (tvar databázovej tabuľky), a veľmi často ani správnu formu. To znamená že ich treba čistiť a tvarovať upravovať pred importom do reportu. Vo väčších riešeniach sa takáto práca robí programovaním a využívaním nástrojov ako sú SSIS a SSMDS. Tieto sú však príliš neefektívne pre malý report. Power BI pokrýva túto oblasť vynikajúcim editorom Power Query.

Kurz Power BI 2 – Pokročilý import údajov pomocou Editora Power Query a jazyka M je zameraný na importovanie a spracovanie údajov pre dátový model. Kurz pokrýva 2 oblasti. V prvom rade pokrýva komplexný prehľad všetkých zdrojov ktoré vie Power Query využívať ak aj zabezpečenia aktuálnosti údajov z daných zdrojov. Druhá oblasť pokrýva možnosti transformovania, čistenia, filtrovania, formátovania údajov. Táto oblasť tvorí gro Power Query nakoľko externé údaje (najmä na webe) sú málokedy v takej podobe ktorá nám vyhovuje.

Kurz Power BI 2 priamo nadväzuje na predchádzajúci kurz Power BI 1, v ktorom sa preberajú základy používania technológie Power BI. Záujemca o kurz Power BI 2 by mal poznať technológiu Power BI minimálne na úrovni kurzu Power BI 1.
materiály, ktoré sú súčasťou kurzu: Materiály ku kurzu sú dodávané každému účastníkovi vo forme vytlačenej prezentácie.
používaná verzia software: Na školení sa používa verzia Power BI dostupná v rámci Office 365 ako aj verzia ktorá je k dispozícií v rámci Microsoft SQL Server SSRS.
Bezplatné opakovanie kurzu
Tento kurz môžete bezplatne opakovať, ak by ste kurz nezvládli na prvý raz.
Certifikovaný akreditovaný kurz
Sme akreditované školiace stredisko, certifikát získavate ihneď po kurze.
Všetko je v cene kurzu
Nemusíte si k nám nič nosiť, v cene kurzu sú materiály aj občerstvenie.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny školenia:

Otvorený termín

denný
09.09. - 11.09.
od stredy v Bratislave
236,50 €
283,80 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Vyberte si, ako Vám môžme pomôcť s termínom pre Školenie Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query.

Aktivujte si strážneho psa - posielanie nových termínov priamo na Váš e-mail

Strážny pes

Aktivovať stráženie

Otvoríme nový skupinový termín, ktorý Vám bude vyhovovať

Vlastný termín

Vyžiadať vlastný termín

Ponúkneme Vám uzatvorený termín pre väčšiu skupinu u nás alebo u Vás vo firme

Firemný termín

Mám záujem

Učebná osnova počítačového školenia
Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query

Prehľad zdrojov údajov

 • Databázové zdroje
  • Databázy OLTP
  • Databázy typu data Warehouse
  • Databázy Microsoft
  • Iné databázy a ich použiteľnosť
 • Excel súbory (xls, xlsx)
  • Možnosti umiestnenia súboru
  • Nahranie Excel súboru do služby Power BI
  • Export Excel súboru do služby Power BI
  • Typy tabuliek z hľadiska použiteľnosti
 • Súbory typu plain text (txt, csv, xml, json)
  • Definovanie pojmu plain text súbor
  • Vysvetlenie pojmu kódová stránka
  • Súbory typu CSV
  • Súbory typu XML
  • Súbory typu JSON
 • Webové zdroje
  • Prehľad vstavaných konektorov ku službám SAAS
  • Údaje dostupné formou tabuľky
  • Pridať tabuľku použitím príkladov
 • Zdroje v lokálnej sieti
  • Získavanie údajov z ADDS
  • Získavanie údajov o uložených súboroch
 • Iné zaujímavé zdroje údajov

Čistenie a transformovanie zdrojových údajov

 • Editor dotazov
  • Popis základného prostredia
  • Práca s panelom použité kroky
  • Panel dotazy a organizácia dotazov do skupín
  • Rozšírený editor a jazyk M
 •  Filtrovanie vstupných údajov
  • Výber riadkov a stĺpcov
  • Odstránenie duplicitných riadkov
  • Odstránenie nekompletných riadkov
  • Odstraňovanie riadkov z chybami
 •  Formátovanie údajov
  • Nastavenie typu stĺpca
  • Konverzie textu na číslo
  • Konverzia textu na dátum
  • Použitie národnostných nastavení pri konverzií hodnôt
  • Tvar a zaokrúhlenie čísla
  • Zlučovanie a delenie stĺpcov
 •  Čistenie údajov
  • Odstraňovanie častí hodnôt
  • Nahrádzanie hodnôt
  • Kontrola správneho tvaru údajov (napr. IČO)
  • Kontrola hodnôt podľa firemnej
 •  Dopočítavanie chýbajúcich hodnôt
  • Základný syntax výpočtov
  • Prehľad operátorov
  • Výpočty s podmienkou IF
 •  Transformovanie tabuľky
  • Pivot a Unpivot
  • Transponovanie tabuľky
  • Doplnenie chýbajúcich údajov
  • Zoskupenie a agregácia údajov

Kombinovanie dotazov

 • Spájanie dotazov
  • Spojenie dotazov prepájaním
  • Spojenie dotazov zlučovaním
 •  Parametrizácia dotazov
  • Definovanie jednoduchých parametrov
  • Použitie parametrov v dotaze
  • Vytvorenie parametra z výsledku iného dotazu
 • Tvorenie vlastných funkcií
  • Základné syntaktické pravidlá jazyka M
  • Vstupné a výstupné hodnoty funkcie
  • Použitie vlastných funkcií v dotazoch

Typy pripojení a aktualizácia údajov

 • Typy pripojení
  • Režim Import
  • Režim Direct Query
  • Režim Pripojiť naživo (connect Live)
  • Porovnanie režimov a ich dostupnosť pre rôzne typy zdrojov
 • Kombinovanie rôznych zdrojov
  • Dopad typu pripojenia pri rôznych typov zdrojov
  • Čo sú to úrovne ochrany (privacy levels)
  • Nastavenie úrovní ochrany
 • Aktualizácia údajov v dátovom modeli
  • Typy aktualizácií
  • Aktualizovanie údajov z lokálnych zdrojov
  • Konfigurácia lokálnej brány údajov

Príprava dátového modelu

 • Relačný model typu hviezda
  • Čo je to model typu hviezda (vločka)
  • Tabuľky faktov
  • Tabuľky dimenzií
 • Normalizované a denormalizované údaje
  • Definovanie pojmu Normalizácia
  • Význam  Denormalizácie
 • Dátový model nad údajmi z OLTP databázy
  • Denormalizácia pomocou SQL jazyka
  • Denormalizácia v rámci editora Power Query
  • Denormalizovanie N-M relačných štruktúr v databáze

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Absolvent kurzu bude vedieť :
• importovať údaje z databáz
• importovať údaje z rôznych súborov (Excel, CSV, XML ...)
• importovať údaje z rôznych webových stránok
• vyčistiť a naformátovať hodnoty do správneho tvaru
• spracovať tabuľky do tvaru databázovej tabuľky
• spájať dotazy a pripraviť údaje do modelu typu hviezda (vločka)
• Dopočítavať chýbajúce hodnoty pomocou jazyka M
• Používať pripojenie v režime Direct Query a Live connect
• Vedieť nastaviť aktualizovanie údajov v dátovom modely zo zdroja

Naši lektori tohto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 12. rok ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.