Školenie Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query

Školenie Microsoft Power BI II.
Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query

Najbližší termín
Ing. Patrik Toman Najlepší termín kurzu večerný kurz
10.06.2024
večerný kurz v Bratislave
prednáša: Ing. Patrik Toman
Cena: 304,50 € bez DPH
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (30)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka školenia
3 dni
Cena kurzu / počítačového školenia
cena školenia bez zliav
304,50 € bez DPH
365,40 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 30
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
priemerne 99,14 %
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis školenia:

certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Údaje v súčasnosti sa často len tak povaľujú len tak, sú voľne dostupné na webe. Stačí po nich siahnuť a integrovať ich do svojho reportu. Znie to jednoducho, často sú s tým však spojené obrovské problémy. Údaje na webe majú málokedy „slušný tvar“ (tvar databázovej tabuľky), a veľmi často ani správnu formu. To znamená že ich treba čistiť a tvarovať upravovať pred importom do reportu. Vo väčších riešeniach sa takáto práca robí programovaním a využívaním nástrojov ako sú SSIS a SSMDS. Tieto sú však príliš neefektívne pre malý report. Power BI pokrýva túto oblasť vynikajúcim editorom Power Query.

Kurz Power BI 2 – Pokročilý import údajov pomocou Editora Power Query a jazyka M je zameraný na importovanie a spracovanie údajov pre dátový model. Kurz pokrýva 2 oblasti. V prvom rade pokrýva komplexný prehľad všetkých zdrojov ktoré vie Power Query využívať ak aj zabezpečenia aktuálnosti údajov z daných zdrojov. Druhá oblasť pokrýva možnosti transformovania, čistenia, filtrovania, formátovania údajov. Táto oblasť tvorí gro Power Query nakoľko externé údaje (najmä na webe) sú málokedy v takej podobe ktorá nám vyhovuje.

Kurz Power BI 2 priamo nadväzuje na predchádzajúci kurz Power BI 1, v ktorom sa preberajú základy používania technológie Power BI. Záujemca o kurz Power BI 2 by mal poznať technológiu Power BI minimálne na úrovni kurzu Power BI 1.
materiály, ktoré sú súčasťou kurzu: Materiály ku kurzu sú dodávané každému účastníkovi vo forme vytlačenej prezentácie.
používaná verzia software: Na školení sa používa aktuálna verzia aplikácie Power BI desktop.
17x

BONUS ku kurzu - po absolvovaní kurzu získavate bezplatný prístup k týmto našim videám, videokurzom a praktickým návodom:
1. Power BI Bezpečnosť - Export údajov
2. Power BI Bezpečnosť - Row Level Security (RLS)
3. Power BI Bezpečnosť - Prístupové role pracovného priestoru
4. Power BI Bezpečnosť - Zdieľanie obsahu
5. DAX teória - Zmena kontextu
6. DAX teória – Výpočtový kontext filtra
7. DAX teória - Výpočtový kontext riadka
8. Power BI reporty na úrovni - Záložky (Bookmarks) a tlačidlá (buttons)
9. Dátový model Power BI 4 - ako pracovať s dátovými štruktúrami N : M
10. Dátový model Power BI 3 - ako pracovať s prepínaním vzťahov
11. Dátový model Power BI 2 - ako riešiť vzťahy v rámci jednej tabuľky
12. Úvod do Power BI 1 - Power Query základy
13. Dátový model Power BI 1 - čo je to model hviezda
14. Úvod do Power BI 5 - Nástroje na sprehľadnenie modelu
15. Úvod do Power BI 4 - Výpočty v jazyku DAX
16. Úvod do Power BI 3 - Nastavenie vzťahov
17. Úvod do Power BI 2 - Power Query spracovanie údajov
Pozrieť videokurzy
Bezplatné opakovanie kurzu
Tento kurz môžete bezplatne opakovať, ak by ste kurz nezvládli na prvý raz.
Certifikovaný akreditovaný kurz
Certifikát získavate ihneď po kurze - bezplatne.
Všetko je v cene kurzu
Nemusíte si k nám nič nosiť, v cene kurzu sú materiály aj občerstvenie.

Termíny a cena školenia Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query:

všetky termíny kurzov
Vysvetlivky a informácie

skupinové kurzy - tieto termíny sa realizujú ako skupinové od 2 účastníkov pre maximálne 12 účastníkov v našich učebniach, alebo živou on-line formou.
otvorený termín - tento termín kurzu je plánovaný a môžete sa prihlásiť, v tomto termíne budeme po naplnení kurz realizovať
garantovaný termín - na tento termín sú už prihlásení viacerí účastníci, kurz sa bude realizovať
online živý kurz - realizuje sa bez fyzického kontaktu prostrednístvom online výučby
denný kurz - kurz prebieha cez pracovný týždeň od 9:00 do 15:00
večerný kurz - kurz prebieha cez pracovný týždeň od 16:00 do 20:00
víkendový kurz - kurz prebieha v sobotu a v nedeľu od 9:00 do 14:00
zlavnený termín - na tento termín je aktuálne zľava, ktorá sa može zrušiť alebo znížiť po dopredaní určitého počtu miest. Ak chcete získať zľavu, ponáhľajte sa!
Otvorený termín

večerný
15.04. - 17.04.
od pondelka v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

večerný
15.04. - 17.04.
od pondelka živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

víkendový
začína 11.05.
od soboty v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 11.05.
od soboty živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

denný
03.06. - 05.06.
od pondelka v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

denný
03.06. - 05.06.
od pondelka živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

víkendový
začína 08.06.
od soboty v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 08.06.
od soboty živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený garantovaný termín

večerný
10.06. - 12.06.
od pondelka v Bratislave
Ing. Patrik Toman Ing. Patrik Toman
viac
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený garantovaný termín

večerný
10.06. - 12.06.
od pondelka živý online kurz
Ing. Patrik Toman Ing. Patrik Toman
viac
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

denný
01.07. - 03.07.
od pondelka v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

denný
01.07. - 03.07.
od pondelka živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

víkendový
začína 06.07.
od soboty v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 06.07.
od soboty živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

večerný
08.07. - 10.07.
od pondelka v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

večerný
08.07. - 10.07.
od pondelka živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

denný
29.07. - 31.07.
od pondelka v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

denný
29.07. - 31.07.
od pondelka živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

víkendový
začína 03.08.
od soboty v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 03.08.
od soboty živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

večerný
05.08. - 07.08.
od pondelka v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

večerný
05.08. - 07.08.
od pondelka živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

denný
26.08. - 28.08.
od pondelka v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

denný
26.08. - 28.08.
od pondelka živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

večerný
02.09. - 04.09.
od pondelka v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

večerný
02.09. - 04.09.
od pondelka živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

denný
23.09. - 25.09.
od pondelka v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

denný
23.09. - 25.09.
od pondelka živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

víkendový
začína 28.09.
od soboty v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 28.09.
od soboty živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

večerný
30.09. - 02.10.
od pondelka v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

večerný
30.09. - 02.10.
od pondelka živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

denný
21.10. - 23.10.
od pondelka v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

denný
21.10. - 23.10.
od pondelka živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

víkendový
začína 26.10.
od soboty v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 26.10.
od soboty živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

večerný
27.10. - 29.10.
od nedele v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

večerný
27.10. - 29.10.
od nedele živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

denný
18.11. - 20.11.
od pondelka v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

denný
18.11. - 20.11.
od pondelka živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

víkendový
začína 23.11.
od soboty v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 23.11.
od soboty živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

večerný
25.11. - 27.11.
od pondelka v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

večerný
25.11. - 27.11.
od pondelka živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

denný
16.12. - 18.12.
od pondelka v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

denný
16.12. - 18.12.
od pondelka živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

víkendový
začína 21.12.
od soboty v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 21.12.
od soboty živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Otvorený termín

večerný
23.12. - 25.12.
od pondelka v Bratislave
304,50 €
365,40 € s DPH
Otvorený termín

večerný
23.12. - 25.12.
od pondelka živý online kurz
304,50 €
365,40 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

online kurz
Živé online kurzy

denný kurz - školenie prebieha online formou cez pracovný týždeň od 9:00 do 15:00
večerný kurz - školenie prebieha online formou cez pracovný týždeň od 16:00 do 20:00
víkendový kurz - školenie prebieha online formou v sobotu a v nedeľu od 9:00 do 14:00
Skupinové živé online kurzy sa realizujú v našej virtuálnej učebni s účastníkmi pripojenými online. Pre absolvovanie kurzu nebudete potrebovať nikam fyzicky chodiť, budete potrebovať bežný počítač, internetové pripojenie a minimálne mikrofón, ideálna je aj kameru, aby vás lektor videl – nie je to ale podmienka.

Ako to funguje?

Vy uvidíte lektora, jeho prezentáciu, výklad a lektor uvidí vašu prácu a pracovnú plochu, aby vás mohol viesť a usmerňovať pri praktických zadaniach a príkladoch.

Pripojenie do virtuálnej učebne je jednoduché a nebudete potrebovať žiadny špeciálny software, postačí Vám internetový prehliadač. Pripojenie a technické detaily s Vami pred kurzom prekonzultuje náš pracovník a pomôže Vám pripraviť Váš počítač na online kurz. Všetky študijné materiály sú pre Vás pripravené online.

denný termín
Skupinové denné termíny školenia

prezenčný kurz realizujeme cez pracovný týždeň v našich učebniach od 9:00 do 15:00

Denný kurz sa realizuje v čase od 9:00 do 15:00 hod. Medzi 12:00 a 13:00 hod. je prestávka určená na obed. Počas dňa sú ešte 2 krátke prestávky na kávu, vodu, čaj a iné.

Denné kurzy sa realizujú v našich učebniach. Sú skupinové a otvárame ich už od 2 účastníkov pre maximálne 12 účastníkov (veľmi výnimočne viac), priemerný počet účastníkov na otvorených kurzoch je 4-5.

večerné termíny
Skupinové večerné termíny školenia

prezenčný kurz realizujeme cez pracovný týždeň v našich učebniach od 16:00 do 20:00

Večerný kurz sa realizuje v čase od 16:00 do 20:00 hod. Približne okolo 18:00 hod. je kratučká prestávka na kávu, vodu, čaj a iné. K dispozícii je vám aj občerstvenie v podobe croissantov, čajového pečiva, prípadne čerstvé bagety.

Večerné kurzy sa realizujú v našich učebniach. Sú skupinové a otvárame ich už od 2 účastníkov pre maximálne 12 účastníkov (veľmi výnimočne viac), priemerný počet účastníkov na otvorených kurzoch je 4-5 účastníkov.

víkendové termíny
Skupinové víkendové termíny školenia

prezenčný kurz realizujeme cez víkendy v našich učebniach od 9:00 do 14:00

Víkendový kurz sa realizuje v čase od 9:00 do 14:00 hod. iba v sobotu a v nedeľu podľa počtu dní trvania kurzu. Ak má kurz viac ako 2 dni, jeho trvanie sa rozloží na viacero víkendov.

Kurzy sú skupinové a otvárame ich už od 2 účastníkov pre maximálne 12 účastníkov (veľmi výnimočne viac), priemerný počet účastníkov na otvorených kurzoch je 4-5 účastníkov.

Cez víkend sú počas kurzu 3 kratučké prestávky na kávu, vodu, čaj a iné. K dispozícii je vám aj občerstvenie v podobe croissantov, čajového pečiva, prípadne čerstvé bagety. Hodinová prestávka na obed nie je plánovaná, no pokiaľ sa skupina s lektorom dohodne na obedovej prestávke - je možná.

individuálny počítačový kurz

Individuálny kurz a jeho termíny

Okrem skupinových kurzov vám ponúkame aj individuálne kurzy či konzultácie. Termín kurzu Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query si stanovíte podľa poteby a Vášho voľného času a my sa Vám pokúsime prispôsobiť.

cena individuálneho počítačového kurzu
Cena individuálneho termínu kurzu

Cena individuálneho vzdelávania je prirodzene vyššia ako cena skupinového školenia, pretože sa naše kapacity venujú iba Vám.

Cena za individuálny kurz Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query sa odvíja aj od toho, ako veľmi máme vo Vami vybranom termíne vyťažených lektorov, od jazyka výučby, od miesta konania kurzu a od jeho formy. Cenu Vám radi zašleme na základe Vašej požiadavky.

Chcete tento kurz iba pre seba?
Nevyhovuje Vám skupinové vzdelávanie?

Aj tento kurz Vám vieme ponúknuť ako individálny. Individuálny kurz znamená, že lektor sa bude venovať iba Vám a môžete si upravovať učebnú kurzu osnovu v rámci dĺžky kurzu podľa potreby.

Výhody a možnosti individuálneho kurzu Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query

forma kurzu: online, denná, večerná, víkendová, iná
termín kurzu: môžete si vybrať
miesto kurzu: prezenčne u nás, u vás vo firme
angličtina a nemčina za príplatok je možná
možnosť realizovať kurz živou online formou
môžete sa pýtať na Vaše konkrétne problémy a otázky
lektor sa prispôsobí Vášmu vnímaniu a prispôsobí tempo výučby Vám
lektor môže vysvetľovať a prezentovať na Vašich príkladoch

Zaujala Vás táto ponuka?
Máte záujem o tento kurz v individuálnej forme?

Firemné uzatvorené termíny

Aj tento kurz vieme uzatvoriť a realizovať iba pre vašu firmu. Od troch účastníkov sa nemusíte zaradiť do skupín, ale pripravíme vám uzatvorený vlastný termín kurzu, ktorý si navrhnete a to kdekoľvek na Slovensku. Kurz zrealizujeme v našich počítačových učebniach alebo u vás na našich počítačoch.


Cena uzatvoreného terminu kurzu pre vašu spoločnosť

Cena sa určuje podľa miesta školenia, formy školenia a odvíja sa od počtu účastníkov a pripadnej modifikácie dĺžky alebo obsahu kurzu.

Cena za uzatvorený kurz Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query sa odvíja aj od toho, ako veľmi máme vo Vami vybranom termíne vyťažených lektorov, od jazyka výučby, od miesta konania kurzu a od jeho formy. Cenu Vám radi zašleme na základe Vašej požiadavky.

Chcete tento kurz iba pre seba a vašich kolegov?
Nevyhovuje vám otvorený kurz?

Aj kurz Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query vám vieme ponúknuť vo forme firemného vzdelávania. Táto forma je vhodná, ak chcete prihlásiť viac ako 3 osoby a prajete si kurz uzatvoriť iba pre seba a pre vašich kolegov. S termínmi kurzu sa vám prispôsobíme v maximálnej možnej miere a lektor sa bude venovať iba vašej skupine, môžete si aj upravovať učebnú osnovu kurzu podľa potreby.

Výhody a možnosti firemného uzatvoreného kurzu

termín kurzu: môžete si navrhnúť
miesto kurzu: u nás alebo u vás vo firme
kdekoľvek na Slovesnku, prídeme za vami aj s technikou
angličtina, nemčina za príplatok je možná
možnosť realizovať kurz živou online formou
možnosť kurz skrátiť, predĺžiť alebo upraviť osnovu kurzu
lektor sa prispôsobí tempu skupiny
pomôžeme vám s rozdelením účastníkov do skupin podľa úrovne prostredníctvom on-line testov
komplexné zastrešenie vzdelávania od analýzy vedomostí a plánovania vzdelávacích aktivít, až po samotnú realizáciu kurzov

Pri firemných otvorených termínoch môžete využiť skupinové zľavy:
skupina od troch účastníkov: ZĽAVA 10%,
skupina od piatich účastníkov: ZĽAVA 15%,
skupina od ôsmich účastníkov: ZĽAVA 25%
skupina od 10 účastníkov na skupinu – zľava na vyžiadanie

Zaujala vás ponuka?
Máte záujem o uzatvorený kurz pre vašu firmu?

Napíšte nám Vašu predstavu a my Vám obratom zašleme nielen cenovú ponuku, ale aj referencie a profily lektorov. Môžeme Vám pripraviť aj školenie na mieru, zložiť učebnú osnovu z viacerých kurzov.

vlastný termín kurzu

Mám záujem o vlastný termín

My sme tu v prvom rade pre Vás a ak vám nevyhovuje žiaden skupinový termín kurzu - ani denný, večerný, víkendový a dokonca ani živý online termímn, kontaktujte nás. Nájdeme pre Vás riešenie.

Navrhnite si vlastný termín kurzu

U nás kurzy neotvárame podľa toho, ako to vyhovuje nám, ale v prvom rade podľa toho, ako to vyhovuje vám. Naše otvorené skupinové terminy kurzov sú predovšetkým zrkadlom vašich potrieb, teda potrieb našich zákazníkov.

Ak vám nevyhovuje žiadny skupinový termín kurzu - denný, večerný, víkendový a dokonca ani živý online kurz - napíšte nám. Preveríme možnosti a pokiaľ budeme mať voľné kapacity a učebne, Váš termín vyhlásime za verejný. Všetci sa prispôsobíme Vám.

Výhody a možnosti vlastného termínu

návrh termínu je bezplatný
od jednej osoby
pre firmy aj pre jednotlivcov
ideálna možnosť pri dlhodobom plánovaní kurzov v balíku
forma termínu: denná, večerná, víkendová, online živý kurz
obratom preverujeme naše kapacity a dáme Vám vedieť, aké sú možnosti
všetci sa prispôsobujú Vám a Vášmu kalendáru

Zaujala vás ponuka?
Máte záujem o vlastný termín kurzu?

Napíšte nám do správy Vašu predstavu a my Vám obratom odpíšeme.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Vyberte si, ako Vám môžme pomôcť s termínom pre Školenie Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query.

Aktivujte si strážneho psa - posielanie nových termínov priamo na Váš e-mail

Strážny pes

Aktivovať stráženie

Otvoríme nový skupinový termín, ktorý Vám bude vyhovovať

Vlastný termín

Vyžiadať vlastný termín

Ponúkneme Vám uzatvorený termín pre väčšiu skupinu u nás alebo u Vás vo firme

Firemný termín

Mám záujem

Učebná osnova počítačového školenia
Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query

Príprava údajov pre dátový model

 • Príprava údajov pre Power BI
  •  Čo je to dátový model
  • Opakovanie základnej databázovej teórie
  • Aký tvar musia mať údaje, ktoré vstupujú do dátového modelu
  • Príklady nesprávnych tvarov tabuliek, ktoré potrebujú transformáciu
 • Práca so vzťahmi v Power BI
  • Čo je to Kardinalita vzťahu a ako ovplyvňuje model
  • Ako funguje automatické zisťovanie kardinality
  • Vzťahy typu N-M a nastavenie krížového filtrovania
 • Dátovy model typu hviezda resp. vločka
  •  Problémy so vzťahmi typu N-M
  •  Čo je to model typu hviezda
  •  Čo sú to tabuľky faktov a dimenzií

Editor Power Query

 • Predstavenie editora dotazov Power Query
  • Popis základného prostredia
  • Práca s panelom použité kroky
  • Rozšírený editor a jazyk M
 • Základné transformačné nástroje
  •  Filtrovanie vstupných údajov
  •  Nastavenie typu údaja a jeho význam pre model
  •  Nástroje na čistenie a konverziu hodnôt
 • Nástroje na transformovanie tabuľky
  • Pivot a Unpivot
  • Transponovanie tabuľky
  • Doplnenie chýbajúcich údajov
  • Zoskupenie a agregácia údajov
 • Vypočítané stĺpce
  • Základný syntax výpočtov
  • Prehľad operátorov
  • Výpočty s podmienkou IF
 • Práca s niekoľkými dotazmi
  •  Panel dotazov a efektívna organizácia dotazov do skupín
  •  Kopírovanie dotazov v režime duplikát a odkaz
  •  Spojenie niekoľkých dotazov v režime „Pripájacie dotazy“ (Append query)
  •  Spojenie niekoľkých dotazov v režime „Zlučovacie dotazy“ (Merge query)
  • Čo sú to úrovne ochrany (privacy levels) a ich správne nastavenie
  •  Rozdiel medzi vytvorením vzťahu v Power BI a spojení dotazov v PowerQuery
 • Pokročilá práca v dotazoch
  •  Úvod do editora jazyka M
  •  Parametrizácia dotazov
  •  Vytvorenie vlastnej funkcie

Ako postupovať pri výbere údajov z rôznych zdrojov

 • Tradičné OLTP Databázy
  •  Ako sa bezpečne pripojiť na SQL server
  •  Problémy s pripájaním na niektoré SQL riešenia (napr. MySQL alebo Oracle)
  •  Konfigurácia ODBC spojenia a jeho použitie v PowerQuery
  •  Ako pracovať s databázami, ktoré majú desiatky až stovky tabuliek
 • Iné databázové a informačné riešenia
  • Databázy typu data Warehouse
  •  Rozdiel medzi OLTP a data Warehouse databázou
  •  Problémy iných informačných systémov
 • Excel súbory (xls, xlsx)
  •  Kategorizácia rôznych typov tabuliek a potrebné transformácie
  •  Problémy, ktoré môžu nastať pri čistení Excel údajov
  •  Ako analyzovať kvalitu údajov v zdrojov súbore
  •  Ako predísť dodatočným zmenám v zdroji údajov ktoré môžu spôsobiť nefunkčnosť dotazu
 • Plaintext-ové súbory typu CSV
  • Definovanie pojmu plain text súbor
  • Vysvetlenie pojmu kódová stránka
  •  Aká je štruktúra súboru typu CSV
  •  Problémy s regionálnymi variantami súboru CSV
  •  Typické konverzie a čistenie súboru CSV
 • XML a JSON údaje
  •  Formát údajov typu XML
  • Formát údajov typu JSON
  •  XML a JSON údaje v súboroch
  •  XML a JSON údaje na webe
  •  Varianty XML a JSON ktoré obsahujú niekoľko tabuliek
 • Webové zdroje
  •  Jednoduché tabuľky na webe
  •  Výber údajov ktoré nie sú v tabuľke
 • Iné zaujímavé zdroje údajov
  •  Dôležité SAAS konektory

Optimalizácia dátového modelu na úrovni PowerQuery

 • Režim pripojenia DirectQuery
  •  Čo je to DirectQuery
  •  Výhody a nevýhody Direct Query
  •  Podporované zdroje pre režim DirectQuery
 • OLAP kocky a pripojenie naživo
  •  Čo je to OLAP kocka
  •  Výhody a nevýhody OLAP kociek
 • Optimalizácia dátového modelu v režime Import
  •  Efektívne využívanie relačných vzťahov
  •  Analyzovanie kvality a distribúcie hodnôt v stĺpci
  •  Problém časovej analýzy a tabuľka dátumov
  •  Vytvorenie a nastavenie špeciálnych agregačných tabuliek
  •  Nastavenie prírastkového obnovenia (incremental refresh)
  •  Ďalšie typy a triky

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Absolvent kurzu bude vedieť :
• importovať údaje z databáz
• importovať údaje z rôznych súborov (Excel, CSV, XML ...)
• importovať údaje z rôznych webových stránok
• vyčistiť a naformátovať hodnoty do správneho tvaru
• spracovať údaje do dátového modelu tak aby boli vo forme star schema
• spájať dotazy a pripraviť údaje do modelu typu hviezda (vločka)
• dopočítavať chýbajúce hodnoty pomocou jazyka M
• používať pripojenie v režime Direct Query a Live connect
• optimalizovať výkonnosť dotazov v režime import

Bezplatné videokurzy pre účastníkov kurzu:

Naši lektori tohto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

Ing. Patrik Toman
Ing. Patrik Toman
Hodnotenie lektora 98,64% spokojnosť

Patrik je našim najväčším odborníkom na balík Microsoft Office. Zameriava sa najmä na analýzu údajov v Exceli Power BI alebo v MS SQL. Okrem toho sa dobre orientuje aj vo svete počítačových sietí a serverových operačných systémov ako sú Windows Server a Linux. Je našim odborným garantom pri väčšine kurzov a tvorí obsahovú časť Office kurzov, učebné osnovy a príručky. Má dlhoročnú prax v učení, prednáša IT viac ako 15 rokov.

Posledné komentáre účastníkov, ktorí už absolvovali tento kurz

Školenie Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query od roku 2008 u nás absolvovalo už približne 193 účastníkov. Hodnotenia a reakcie sa zobrazujú iba z vyplnených hodnotení od roku 2014.
zobrazených komentárov: 35 z celkového počtu 35 priemerné hodnotenie: 99,14%
Ivana F.
14.12.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Martina V.
14.12.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query
tempo super, všímal si účastníkov, odpovedal na otázky všetko v poriadku
Štefan B.
11.12.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Michaela M.
27.10.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query
Teória bola podporená zaujímavými príkladmi, ktoré sme na kurze riešili. Zrozumiteľne vysvetlená teória, primerané tempo pre všetkých užívateľov.
Peter C.
27.10.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query
Zrozumitelny odbornik, ziaden zaklinac hadov, pri ktorom spite po pol hodine.
Pavel R.
26.10.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Miroslava C.
26.10.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query
Možno by bolo vhodné urobiť materiály troška podrobnejšie, popísať kde sa čo nachádza, niečo na princíp pracovného postupu napríklad možno pár screenov. Inak hodnotím celé školenie veľmi pozitívne.
Peter A.
26.10.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Peter P.
05.10.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query
Praktické skúsenosti prezentované na rôznych príkladoch (rôznych zdrojoch dát) Dobrou pútavou formou organizované kurzy.
Peter P.
02.10.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Barbora K.
29.09.2023

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Elena S.
29.09.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query
odborné, prístupové ku školiacim - diskusné, zábavné, časovo dobre rozvrhnuté, ocenujem aj ked bola dodaná školiaca príručka, tak sa priamo na školení tvorila doplňujúca odborník, zábavný, trpezlivý, stručne výstižný podaný obsah s patričnou dynamikou, nápomocný a diskusný dakujem
Robert I.
25.07.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query
Jeden z najlepších lektorov. Pán Toman má svoj kurz výborne pripravený, veľmi dobre štruktúrovaný. Má výborný ľudský prístup , veľkú znalosť problematiky a taktiež aj zmysel pre humor. Taktiež ma dobrú dikciu pri vysvetľovaní a vždy upozorní na podstatne veci. Vyučovanie je dynamické a čas ubehne neskutočne rýchlo . U pána Tomana som mal už 2 alebo 3 rôzne kurzy a ak budem mať príležitosť , tak rád prídem opäť . Takže : Odporúčam ?
Tomáš P.
22.07.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Ondrej P.
22.07.2023

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Simona K.
26.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Ľuboš M.
26.03.2023

hodnotenie lektora:
90%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query
Tempo bolo prisposobene niektorym inym ucastnikom, ja by som ocakaval rychlejsie.
Andrea O.
12.02.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query
Výborný lektor, evidentne sa problematike venuje v širšom rozsahu, má prehľad a vie zodpovedať súvisiace otázky. Takisto dynamika kurzu bola vynikajúca.
Tomáš G.
09.01.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Mária K.
31.12.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Helena S.
28.12.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query
Lektor navodil príjemnú atmosféru, správal sa veľmi profesionálne a ľudsky zároveň. Všetko podrobne vysvetlil, bol pripravený a zodpovedal všetky otázky. Kurz predčil moje očakávania. Ďakujem za príjemnú atmosféru a profesionálny pristup.
Peter H.
27.12.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query
Super kurz aj lektor, Velka vdaka Vyborny a profesionalny pristup! Vsetko bolo super, naozaj
Martin D.
22.12.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Simona B.
26.10.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Matúš Č.
26.10.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Alexandra P.
25.10.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Martin G.
25.10.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Emília P.
24.04.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Peter A.
25.03.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Otto B.
11.02.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Eva C.
04.11.2021

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Martin V.
06.07.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query
Excelentny osobny pristup lektora, pana Tomana. Dakujem. Velmi vysoka kvalita hard & soft skills. Pan Toman si zasluzi odmeny :) online kurz
Tamara L.
30.04.2021

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Lucie T.
29.04.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query
Kurz se mi moc líbil. Asi by mi osobně více vyhovoval prezenční, ale v této době jsem vděčná i za tuto online možnost. Vysvětluje i souvislosti, odpovídá na dotazy, prostě maximální spokojenost. Jinak vše fungovalo, virtuální učebna i meeting přes MS Teams, takže spokojenost.
Zuzana D.
29.04.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query
Kurz presne splnil moje ocakavania. Ocenujem hlavne prakticke tipy a triky, ktore mozem vyuzit v praci s PBI Query Editorom. Lektora hodnotim ako velkeho odbornika. Kurz viedol velmi dobrym a primeranym sposobom, mozno by som dokonca uvitala aj rychlejsie tempo. Ucivo vedel perfektne vysvetlit aj pre ludi, ktory nikdy s databazami nepracovali. S kurzom som absolutne spokojna, presne splnil, co som ocakavala. Jedina vec, ktoru by som upravila, je viac sa zamerat na zdroje, s ktorymi ucastnici kurzu pracuje. Naprikad ak nikto nepracuje s CSV, XML (a pod.) subormi, nevenovala by som im az taku pozornost. Inak vsetko super. Urcite sa prihlasim aj na Kurz Power BI 3.


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 16. rok ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Microsoft Power BI II. - Pokročilý import údajov pomocou editora Power Query, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.
Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave