Kurz Microsoft Word - tvorba diplomových prác a práca s veľkými dokumentami

Kurz Microsoft Word
tvorba diplomových prác a práca s veľkými dokumentami

Najbližší termín
Najlepší termín kurzu denný kurz
03.08.2020
denný kurz v Bratislave
Cena: 93,50 € bez DPH
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (12)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka kurzu
2 dni
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
93,50 € bez DPH
112,20 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 12
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
priemerne 95,00 %
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Kurz Word tvorba diplomových a práca v veľkými dokumentami sa zameriava na nástroje programu Word, ktoré zefektívňujú tvorenie diplomovej, rigoróznej alebo semestrálnej práce alebo čokoľvek, čo môžeme nazvať rozsiahlym a veľkým dokumentom. Kurz je zameraný na vysvetlenie dôležitých konceptov pri písaní veľkých dokumentov ako je správna tvorba štruktúry pomocou sekcií a štýlov, ale aj vysvetlenie dôležitých typografických nastavení a úpravy grafiky ktoré sú dôležité aby písanie práce nebolo pracné a aby práca bola vyhovujúca nielen po stránke faktografickej ale aj vizuálnej.
Účastník tohto kurzu by mal ovládať základnú prácu s textom vo Worde, a to aspoň na úrovni kurzu Word I. pre začiatočníkov. Konkrétne je potrebné aby vedel používať formáty písma, vedel používať formáty odseku na určenie pozície textu v rámci strany, a samozrejme vedel sa orientovať v prostredí programu Word .
používaná verzia software: Primárne sa školí na Microsoft office 2019, ale môžete si zvoliť verziu 2007, 2010, 2013 alebo 2016.
Hodnotenie kurzu
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Žaneta Š.  - hodnotenie kurzu: 95%
Úplne spokojná, takmer všetko, v čom som sa chcela zlepšiť bolo zahrnuté v osnovách. Veľká spokojnosť, profesionálnosť, oceňujem individuálny prístup.
Bezplatné opakovanie kurzu
Tento kurz môžete bezplatne opakovať, ak by ste kurz nezvládli na prvý raz.
Certifikovaný akreditovaný kurz
Sme akreditované školiace stredisko, certifikát získavate ihneď po kurze.
Všetko je v cene kurzu
Nemusíte si k nám nič nosiť, v cene kurzu sú materiály aj občerstvenie.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny kurzu:

Otvorený termín

denný
03.08. - 04.08.
od pondelka v Bratislave
93,50 €
112,20 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 08.08.
od soboty v Bratislave
93,50 €
112,20 € s DPH
Otvorený termín

večerný
17.08. - 18.08.
od pondelka v Bratislave
93,50 €
112,20 € s DPH
Otvorený termín

denný
14.09. - 15.09.
od pondelka v Bratislave
93,50 €
112,20 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 19.09.
od soboty v Bratislave
93,50 €
112,20 € s DPH
Otvorený termín

večerný
28.09. - 29.09.
od pondelka v Bratislave
93,50 €
112,20 € s DPH
Otvorený termín

denný
26.10. - 27.10.
od pondelka v Bratislave
93,50 €
112,20 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 31.10.
od soboty v Bratislave
93,50 €
112,20 € s DPH
Otvorený termín

večerný
09.11. - 10.11.
od pondelka v Bratislave
93,50 €
112,20 € s DPH
Otvorený termín

denný
07.12. - 08.12.
od pondelka v Bratislave
93,50 €
112,20 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 12.12.
od soboty v Bratislave
93,50 €
112,20 € s DPH
Otvorený termín

večerný
21.12. - 22.12.
od pondelka v Bratislave
93,50 €
112,20 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Vyberte si, ako Vám môžme pomôcť s termínom pre kurz Microsoft Word - tvorba diplomových prác a práca s veľkými dokumentami.

Aktivujte si strážneho psa - posielanie nových termínov priamo na Váš e-mail

Strážny pes

Aktivovať stráženie

Otvoríme nový skupinový termín, ktorý Vám bude vyhovovať

Vlastný termín

Vyžiadať vlastný termín

Ponúkneme Vám uzatvorený termín pre väčšiu skupinu u nás alebo u Vás vo firme

Firemný termín

Mám záujem

Učebná osnova počítačového školenia
Microsoft Word - tvorba diplomových prác a práca s veľkými dokumentami

Úvod do tvorenia diplomovej práce

 • Definícia základných pojmov
  • Čo je to štýl a kde ho budeme používať
  • Čo je to typografia textu a kde na ňu treba dávať pozor
  • Čo je to referencia a kde všade ju treba použiť
  • Čo je to sekcia a ktoré časti dokumentu ovplyvňuje
 • Efektívny postup pri tvorbe práce

Pokročilé formátovanie textu

 • Automatické opravy
  • Základné opravy textu
  • Formátovacie opravy
  • Vytvorenie vlastných opráv
 • Typografické úpravy textu
  • Zmena pomeru šírky k výške písmena
  • Zmena štandardnej vzdialenosti medzi písmenami
  • Potlačenie delenia viacslovných výrazov na konci riadku
  • Potlačenie presúvania odsekov na novú stranu
  • Nastavenie automatického delenia slov
  • Zakázanie delenia odseku na konci strany
  • Zakázanie delenia položiek zoznamu na konci strany
 • Pokročilá tvorba zoznamov
  • Viacúrovňové zoznamy
  • Úpravy viacúrovňových zoznamov
  • Použitie znakov Zlom riadka a Tabulátor pri tvorbe zoznamov
  • Nastavenie zarovnania a vlastnej veľkosti tabulátora

 

Grafika v diplomovej práci

 • Nástroje na presné umiestňovanie grafiky
  • Zalamovanie textu
  • Pozícia
  • Prekrývanie
  • Automatické rozmiestňovanie
 • Obrázky
  • Zalamovanie textu
  • Komprimovanie obrázku
  • Orezanie obrázku
 • Tabuľky
  • Zoraďovanie dát v tabuľke
  • Nastavenie Opakovania hlavičiek
 • Tvorenie titulných listov a tiráže
  • Textové polia v dokumente

 

Štruktúra diplomovej práce

 • Úvod do použitia štýlov
  • Základné preddefinované štýly
  • Vytvorenie nového štýlu
 • Využitie štýlov pri formátovaní nadpisov dokumentu
  • Štýly nadpis a ich význam pri formátovaní dokumentu
  • Automatické číslovanie nadpisov v štruktúre dokumentu
  • Zmena štruktúry dokumentu pomocou nástroja prehľad
  • Automatická tvorba obsahu, nastavenie obsahu, formátovanie obsahu
  • Použitie štýlov pri navigovaní sa v štruktúre dokumentu
 • Tvorba ďalších referencií
  • Číslovanie obrázkov a tabuliek, tvorba zoznamu tabuliek a obrázkov
  • Poznámky pod čiarou, koncové poznámky
  • Krížové odkazy
  • Citácie a zoznamu použitej literatúry
 • Tvorenie sekcií
  • Čo je to sekcia a ako vzniká
  • Nastavenia strany v sekciách, otáčanie strán s veľkou tabuľkou a obrázkom
  • Tvorenie hlavičky a päty v dokumente rozdelenom na sekcie

Tlač a viazanie diplomovej práce

 • Základné typy väzby dokumentu
 • Nastavenie okraja a strany pre potreby tlače
 • Manuálna obojstranná tlač

Záver

 • Rekapitulácia dôležitých nástrojov a správneho postupu
 • Otázky poslucháčov a diskusia

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Absolvent tohto kurzu sa naučí efektívne tvorenie zoznamov a správne pracovať s textom na konci riadku odseku a strany. Naučí sa automaticky generovať číslovanie nadpisov, obsah dokumentu, zoznam tabuliek, zoznam obrázkov alebo bibliografie. Naučí sa spracovávať grafiku v rámci textu a správne tvoriť časti dokumentu ako je titulný list, anotácia, tiráž ako aj tvorenie ľubovoľného číslovania dokumentu.

Naši lektori tohto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

Ing. Patrik Toman
Ing. Patrik Toman
Hodnotenie lektora 98,29% spokojnosť

Patrik je našim najväčším odborníkom na Excel a okrem iného aj špecialista na Microsoft Office, počítačové siete a serverové operačné systémy, Linux a SQL databázy. Patrik je našim odborným garantom pri väčšine kurzov a tvorí obsahovú časť Office kurzov, učebné osnovy a príručky. Má dlhoročnú prax v učení, prednáša IT vyše 10 rokov.
Mgr. art., Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
Mgr. art., Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
Hodnotenie lektora 99,17% spokojnosť

Náš expert na program AutoCAD je vyštudovaný pedagóg s dlhoročnou praxou od ZŠ až po Univerzitu. Je zvyknutý riešiť najrozmanitejšie problémy a úlohy spojené s týmto softvérom. Do jeho programového portfólia patrí aj balíček MS Office. Najradšej učí zvedavých študentov a rád odpovedá na ich otázky.

Posledné komentáre účastníkov, ktorí už absolvovali tento kurz

Kurz Microsoft Word - tvorba diplomových prác a práca s veľkými dokumentami od roku 2008 u nás absolvovalo už približne 183 účastníkov. Hodnotenia a reakcie sa zobrazujú iba z vyplnených hodnotení od roku 2014.
zobrazených komentárov: 1 z celkového počtu 1 priemerné hodnotenie: 95,00%
Žaneta Š.
26.07.2017

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Word - tvorba diplomových prác a práca s veľkými dokumentami
Úplne spokojná, takmer všetko, v čom som sa chcela zlepšiť bolo zahrnuté v osnovách. Veľká spokojnosť, profesionálnosť, oceňujem individuálny prístup.


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 12. rok ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Microsoft Word - tvorba diplomových prác a práca s veľkými dokumentami a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Microsoft Word - tvorba diplomových prác a práca s veľkými dokumentami, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.