Počítačový kurz AutoCAD II. - pokročilé techniky a možnosti

Počítačový kurz AutoCAD II.
pokročilé techniky a možnosti

Výhodné balíky kurzov 1
tento kurz sa nachádza vo výhodných balíkoch,
môžete ušetriť až 89,52 €
Najvýhodnejší termín
Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD. Najlepší termín kurzu denný kurz
26.04.2017
denný kurz v Bratislave
prednáša: Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
Zľava 30%
Nová cena: 99,00 € bez DPH
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (5)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka kurzu
2 dni
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
141,50 € bez DPH
169,80 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 5
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
až 30%
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
priemerne 97,67 %
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Počítačové kurzy AutoCAD II. je vhodné pre účastníkov kurzov AutoCAD I. základy, prípadne pre mierne pokročilých až pokročilých užívateľov. Cieľom školenia je podať účastníkom pokročilé teoretické a praktické vedomosti z oblasti AutoCADu a prehĺbiť tak už nadobudnuté vedomosti z tejto oblasti.
Hodnotenie kurzu
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Jakub H. - hodnotenie kurzu: 95%
Asi by som sa toto celé učil sám týždeň v kuse. Dobre vysvetlené, dobré príklady. Obával som sa, že bude málo času ale naopak, úplne to postačovalo. Super. Veľmi pozitívne hodnotím prostredie a učebne

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny kurzu:


denný
Zľavnený termín, -30%
26.04. - 27.04.
od stredy v Bratislave
Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD. Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD. viac
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
10.05. - 11.05.
od stredy v Bratislave
141,50 €
169,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
13.05. - 14.05.
od soboty v Bratislave
141,50 €
169,80 € s DPH

denný
Otvorený garantovaný termín
31.05. - 01.06.
od stredy v Bratislave
Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD. Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD. viac
141,50 €
169,80 € s DPH

večerný
Otvorený garantovaný termín
14.06. - 15.06.
od stredy v Bratislave
Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD. Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD. viac
141,50 €
169,80 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Napíšte nám Vašu predstavu a pokúsime sa Vám prispôsobiť.

Učebná osnova počítačového školenia
AutoCAD II. - pokročilé techniky a možnosti

 • Príklady na kreslenie – precvičenie základných vedomostí
  • Navigácia vo výkrese – Zoom and Pan
  • Nástroje na kreslenie
  • Nástroje pre úpravu vytvorených čiar a objektov
  • Možnosti pri vytváraní výberu upravovaných objektov
  • Práca s príkazovým riadkom – vyberanie s možností podpríkazov
  • Podporné funkcie pri kreslení
   • Grid display – nastavenie mriežky
   • Dynamic Input – dynamický vstup
   • Snap mode / Object Snap – uchopovacie režimy
   • Osnap settings, Object snap tracking – nastavenia uchopovania
   • Ortho mode / Polar tracking
 • Layers – pokročilá práca s hladinami
  • Zopakovanie práce s hladinami
   • Základné nastavenia hladín
   • Všeobecné vlastnosti vrstiev
   • Obchádzanie všeobecných vlastností a ich následné prinávratenie objektom
  • Používanie filtrov na segregáciu vrstiev
   • Group Filter – skupinový filter
   • Propertiy Filter – filter na základe vlastnosti
   • Priradenie objektu do hladiny a jej zmena
   • Rozdiel medzi vypnutou a zmrazenou vrstvou
   • Uzamykanie a izolovanie vrstiev
  • Layer States Manager – stavy hladín
   • Vytváranie stavov hladín
   • Prepínanie rôznych stavov
   • Možnosti využitia
  •  Záložka Format / Layer Tools – pokročilé nástroje na prácu s hladinami
   • Layer Match – preberanie vlastnosti existujúcej hladiny
   • Layer Walk – selekcia objektov prislúchajúcich hladinám
   • Layer Isolate – mód izolácie, uzamknutie ostatných hladín
   • Layer Merge – spájanie hladín
   • Spôsoby obchádzania všeobecných vlastností vrstiev
   • Prinávratenie pôvodných vlastností hladinám
 • Properties Palette – vlastnosti objektov
  • Funkcia „Quick Select“
   • Pokročilé možnosti výberu objektov
   • Úprava objektov pomocou prepisovania hodnôt
 • Príklady: Block – tvorba blokov
  • Čo sú bloky, ako fungujú a ako ich vieme vo výkrese použiť
  • Tvorba nových blokov
   • Insert Block – vkladanie existujúcej definície do výkresu
   • Make Block – vytvorenie definície
   • Postupy vytvárania definície bloku
  • BEdit - Editácia existujúcich blokov
   • Block Editor – úprava definície v izolovanom prostredí
   • Block In-place Editing – úprava definície v modelovacom prostredí
 • Príklady: External references – referencie, vložené súbory
  • Vkladanie, nastavenie a umiestňovanie referencií do výkresu
   • DWG referencia
    • Typy – Attachment a Overlay
   • Raster Image Reference – obrázkový podklad
   • Pdf Underlay – vloženie pdf súboru
  • External References – spravovanie referencií vo výkrese
   • Pridanie, odstránenie, pripojenie odpojenie, zmeny vlastností
  • Funkcia Align
   • Použitie pri podkladovom obrázku
 • Annotations – úvod ku anotáciám
  • Záložka Format – spravovanie štýlov objektov s textovými poľami
   • Text Style – štýl textového rámca
   • Dimension style – kótovací štýl
    • Grafické znázornenie kóty
    • Veľkosť textu
    • Vynášacie čiary
    • Poloha a orientácia textu
    • Úprava jednotiek a presnosť uvádzanej kóty
   • Multileader style – odkazové čiary
    • Grafické znázornenie vynášacej čiary
    • Veľkosť písaného textu
    • Spôsob zalamovania
 • Layout (paperspace)
  • Rozdiel pri práci v modelspace a paperspace
  • Vytvorenie nového Layout-u
  • Page Setup – Nastavenia stránky v Layout-e
   • Voľba formátu a orientácie výkresu
   • Voľba tlačiarne, formy a kvality výstupu
  • Tvorba a úprava výrezu – Viewport
   • Polygonal Viewport – výrez pomocou krivky
   • Object – výrez z uzavretého útvaru
 • Zásady kreslenia v Layoute
  • Kótovanie priamo v Layoute
   • Jogged Dimenstion – Tvorba prerušovanej kóty
  • Umiestňovanie textu
 • Annotation scaling
  • Automatické úpravy mierky anotatívnych objektov
  • Nastavenie zobrazovania objektu v rôznych výrezoch v odlišných mierkach
 • Zmena zobrazenia hladín vo výrezoch
  • Layer states – stavy hladín
  • Viewport overrides – obchádzanie vlastností hladín pre jednotlivé výrezy
 • Optimalizácia práce s AutoCAD-om
  • Migrovanie nastavení medzi súbormi
   • Design Center
    • Prehľadávanie súborov
    • Použitie na import nastavení z už vytvoreného súboru
   • Template – šablóna
    • Vytvorenie šablóny .dwt (drawing template)
    • Otvorenie nového výkresu zo šablóny
  • Workspace Settings – nastavenie pracovného prostredia
   • Prispôsobenie pracovného prostredia
   • Uloženie nastavení
   • Import nastavení z predchádzajúcej verzie AutoCAD-u
  • Customize User Interface – prispôsobenie použivateľského rozhrania
   • Nastavenie klávesových skratiek
  • Vkladanie vlastných šrafovacích vzorov a druhov čiar
   • Vyhľadávanie podporných súborov na internete
   • Support File Search – cesta ku podporným súborom
 • Ďalšie užitočné príkazy
  • Find and Replace
  • Rename
  • Purge

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Komplexné využitie programu AutoCAD, využívanie moderných postupov a techník na úrovní pokročilého užívateľa, pokročilé orientovanie sa v grafickom prostredí ...

Naši lektori tohoto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

Ing. arch. Lukáš Debnár
Ing. arch. Lukáš Debnár
Hodnotenie lektora 96,30% spokojnosť

Lukáš je špecialista na technické kreslenie a na AutoCAD. Okrem toho, že je vyštudovaný architekt, je výborným pedagógom. V oblasti technického kreslenia má bohaté niekoľkoročné skúsenosti a jeho kurzy sú plné praktických príkladov.
Ing. arch. Peter Horák
Ing. arch. Peter Horák
Hodnotenie lektora 97,00% spokojnosť

Peter je inžinier architektúry v kombinácii so špičkovým lektorom. Okrem našich kurzov sa venuje vzdelávaniu aj na fakulte architektúry. Venuje sa grafike vo všeobecnosti a má veľmi pozitívny prístup ku začiatočníkom, ale so svojimi bohatými skúsenosťami vie poradiť a naučiť aj pokročilých.
Ing. Tomáš Dano
Ing. Tomáš Dano
Hodnotenie lektora 93,08% spokojnosť

Tomáš začal pre našu spoločnosť prednášať počas vysokej školy v roku 2008. Jeho úžasný prístup a spokojnosť študentov mu zaručila spoluprácu dodnes. Je vyštudovaný architekt a AutoCAD špecialista, ktorý u nás prednáša. Mimo iného prednáša a je výborný pedagóg aj pre Office kurzy, ktoré ho veľmi bavia.
Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
Náš expert na program AutoCAD je vyštudovaný pedagóg s dlhoročnou praxou od ZŠ až po Univerzitu. Je zvyknutý riešiť najrozmanitejšie problémy a úlohy spojené s týmto softvérom. Do jeho programového portfólia patrí aj balíček MS Office. Najradšej učí zvedavých študentov a rád odpovedá na ich otázky.

Posledné komentáre účastníkov, ktorí už absolvovali tento kurz

Počítačový kurz AutoCAD II. - pokročilé techniky a možnosti od roku 2008 u nás absolvovalo už približne 573 účastníkov. Hodnotenia a reakcie sa zobrazujú iba z vyplnených hodnotení od roku 2014.
zobrazených komentárov: 15 z celkového počtu 15 priemerné hodnotenie: 97,67%
Anna M.
08.04.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
lektor kurzu Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
lektor kurzu
Jana H.
06.04.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
lektor kurzu Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD II. - pokročilé techniky a možnosti
Bola som s kurzom a lektorom veľmi spokojná, doplnila som si niektoré poznatky Z cadu, ktoré som ešte nevedela a v práci sa mi zídu. P. Šipeky je dobrou voľbou pre kurz autocadu, vie s prehľadom a prakticky prezentovať autocad účastníkom kurzu, je ochotný poradiť aj s individuálnymi otázkami na cad.
Jana K.
06.04.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
lektor kurzu Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD II. - pokročilé techniky a možnosti
Bola som maximálne spokojná. Nemám čo dodať. Lektor je skutočne odborník na tento program, vyzná sa úplne perfektne. Ďakujem.Kurz s týmto lektorom doporučujem. Maximálna spokojnosť, nemám čo dodať. Maximálna ústretovosť spoločnosti, promptné a 100% zvládnutie akéhokoľvek problému k spokojnosti zákazníka. Ďakujem.
Martin K.
05.04.2017

hodnotenie lektora:
85%
Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
lektor kurzu Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
lektor kurzu
Veronika T.
05.04.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
lektor kurzu Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
lektor kurzu
Katarína Š.
01.03.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Milan P.
11.08.2016

hodnotenie lektora:
90%
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Veronika R.
05.08.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Ján M.
14.05.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD II. - pokročilé techniky a možnosti
pre mňa príliš mnoho informácií v krátkom čase
Tomáš R.
26.04.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD II. - pokročilé techniky a možnosti
Uz som robil prvy kurz u vas tak som pokracoval
Attila K.
27.02.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu
Tomáš R.
18.10.2015

hodnotenie lektora:
90%
Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu
Jozef B.
27.06.2014

hodnotenie lektora:
100%
Lukáš Debnár
lektor kurzu Lukáš Debnár
lektor kurzu
Tomáš S.
26.06.2014

hodnotenie lektora:
100%
Lukáš Debnár
lektor kurzu Lukáš Debnár
lektor kurzu
Tibor V.
25.06.2014

hodnotenie lektora:
100%
Lukáš Debnár
lektor kurzu Lukáš Debnár
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD II. - pokročilé techniky a možnosti
Veľmi dobrý a zaujímavý kurz veľa mi dal. veľká spokojnosť veľmi chválim


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 9 rokov ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu AutoCAD II. - pokročilé techniky a možnosti a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu AutoCAD II. - pokročilé techniky a možnosti, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.