Počítačový kurz Java II. pre mierne pokročilých

Počítačový kurz Java II. pre mierne pokročilých

Výhodné balíky kurzov 2
tento kurz sa nachádza vo výhodných balíkoch,
môžete ušetriť až 235,80 €
Najvýhodnejší termín
Ing. Marek Ladický Najlepší termín kurzu denný kurz
23.08.2017
denný kurz v Bratislave
prednáša: Ing. Marek Ladický
Zľava 30%
Nová cena: 132,00 € bez DPH
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (35)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka kurzu
2 dni
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
188,00 € bez DPH
225,60 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 35
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
až 30%
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
priemerne 97,27 %
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Počítačové školenie Java II. - pre mierne pokročilých je určené pre programátorov, ktorý majú základné vedomosti, základnú skúsenosť s programovacím jazykom Java a majú záujem rozšíriť si svoje znalosti v tejto oblasti. Naučíte sa, ako využívať objektové programovanie pre tvorbu kvalitných, znovu-použiteľných tried, komponentov a programov, doplníte si ďalšie kľúčové pojmy a techniky programovacieho jazyka Java. Naučíte sa ako pracovať s triedami a objektami, pretypovávať dátové typy a objekty, implementovať anonymné vnútorné triedy. Zoznámite sa s pokročilejšími dátovými typmi, najmä zoznamami a technikami ako zoznamy usporadúvať, ďalej sa naučíte ako porovnávať objekty a ako testovať objekty, či patria pod konkrétnu hierarchiu tried. Napokon si rozšírite vedomosti o písaní grafických aplikácií, o použití ďalších bežných komponentov, o ich formátovaní na obrazovke a o tom ako vytvoriť samospustiteľný program.
Hodnotenie kurzu
Ing. Marek Ladický
lektor kurzu
Dušan K. - hodnotenie kurzu: 100%
Java 2 nadväzovala na Java 1. Ing. Marek Ladický je výborný lektor ktorý sa rozumie problematike. Bol veľmi ochotný sa pristaviť pri každom z nás a vysvetliť nám nejaké nejasnosti ktoré sme mali. Určite sa chystám aj na kurz Java 3 samozrejme s Ing. Marekom Ladickým.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny kurzu:


večerný
Otvorený termín
26.07. - 27.07.
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
19.08. - 20.08.
od soboty v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

denný
Zľavnený termín, -30%
23.08. - 24.08.
od stredy v Bratislave
Ing. Marek Ladický Ing. Marek Ladický viac
132,00 €
158,40 € s DPH

večerný
Otvorený termín
23.08. - 24.08.
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

denný
Otvorený termín
13.09. - 14.09.
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
16.09. - 17.09.
od soboty v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

večerný
Otvorený termín
20.09. - 21.09.
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

denný
Otvorený termín
11.10. - 12.10.
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
14.10. - 15.10.
od soboty v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

večerný
Otvorený termín
18.10. - 19.10.
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

denný
Otvorený termín
08.11. - 09.11.
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
11.11. - 12.11.
od soboty v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

večerný
Otvorený termín
15.11. - 16.11.
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

denný
Otvorený termín
06.12. - 07.12.
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
09.12. - 10.12.
od soboty v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

večerný
Otvorený termín
13.12. - 14.12.
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

večerný
Otvorený termín
10.01.2018 - 11.01.2018
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

denný
Otvorený termín
31.01.2018 - 01.02.2018
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
03.02.2018 - 04.02.2018
od soboty v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

večerný
Otvorený termín
07.02.2018 - 08.02.2018
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

denný
Otvorený termín
28.02.2018 - 01.03.2018
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
03.03.2018 - 04.03.2018
od soboty v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

večerný
Otvorený termín
07.03.2018 - 08.03.2018
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

denný
Otvorený termín
28.03.2018 - 29.03.2018
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
31.03.2018 - 01.04.2018
od soboty v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

večerný
Otvorený termín
04.04.2018 - 05.04.2018
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

denný
Otvorený termín
25.04.2018 - 26.04.2018
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
28.04.2018 - 29.04.2018
od soboty v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

večerný
Otvorený termín
02.05.2018 - 03.05.2018
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

denný
Otvorený termín
23.05.2018 - 24.05.2018
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
26.05.2018 - 27.05.2018
od soboty v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

večerný
Otvorený termín
30.05.2018 - 31.05.2018
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

denný
Otvorený termín
20.06.2018 - 21.06.2018
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
23.06.2018 - 24.06.2018
od soboty v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH

večerný
Otvorený termín
27.06.2018 - 28.06.2018
od stredy v Bratislave
188,00 €
225,60 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Napíšte nám Vašu predstavu a pokúsime sa Vám prispôsobiť.

Učebná osnova počítačového školenia
Java II. - pre mierne pokročilých

Prehlbovanie poznatkov syntaxe Java

 • Rozšírenie napísaného programu do windows aplikácie
 • Metódy triedy Object
 • Metóda equals
 • Metóda toString
 • Immutable objekty
 • Anotácia @Override
 • Ternárny operátor
 • Pretypovanie premenných
 • Implicitná konverzia
 • Explicitná konverzia
 • Operátor instanceof
 • Pretypovanie nekompatibilných typov
 • Wrapper triedy
 • Autoboxing
 • Unboxing
 • Špeciálna trieda enum
 • Deklarácia enum
 • Použitie enum
 • Výhody enum voči konštantám
 • Neprístupové modfikátory členov triedy
 • Modifikátor static
 • Modifikátor final
 • Statické premenné a metódy

Úvod do kolekcií, interface Collection

 • Interface List, Set
 • Metóda compareTo()
 • Metóda sort()
 • Implementácia Comparable
 • Príklad komentára typu javadoc
 • Práca s číslami - BigDecimal
 • Práca s menou - NumberFormat a Locale
 • Samospustiteľný jar súbor
 • Použitie dvoch tried s rovnakým menom
 • Použitie nižších verzií kompilátora

Doplnenie informácií o grafických užívateľských prostrediach

 • Napísanie komplexnej windows aplikácie s menu
 • Použitie JComboBox
 • Použitie JTextBox
 • Použitie JButton
 • Použitie JMenu
 • Štýlovanie GUI - LayoutManager

Zopakovanie a prehĺbenie objektových princípov

 • Konštruktory
 • Deklarácia konštruktorov
 • Implicitný konštruktor
 • Preťažený konštruktor
 • Kľúčové slovo super
 • Inicializačné bloky
 • Shadowing a kľúčové slovo this
 • Pokročilé zapúzdrenie
 • Detailné pravidlá pre dedičnosť
 • Detailné pravidlá pre polymorfizmus
 • Pochopenie IS-A
 • Prepisovanie metód - override
 • Preťažovanie metód - overload

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po absolvovaní počítačového školenia Java II. nadobudne absolvent vedomosti a skúsenosti z pokročilejších programovacích techník a kľúčové detailné znalosti v oblasti programovacieho jazyka Java. Tieto znalosti účastníkovi poskytujú pohľad do tohto najpopulárnejšieho programovacia jazyka, umožnia mu pochopiť takmer celú komplexitu jazyka a umožnia mu lepšie spoznať všetky aspekty objektovo orientovaného programovania.

Naši lektori tohoto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

Ing. Lukáš Tomášik, PhD.
Ing. Lukáš Tomášik, PhD.
Hodnotenie lektora 98,28% spokojnosť

Lukáš prednáša kurzy programovania predovšetkým v jazykoch C, C++, C#, Python a technológie súvisiace s tvorbou webových aplikácií. V praxi sa primárne venuje programovaniu vo Windows API, ale aj nízkoúrovňovému programovaniu v Assembleri x86/x64 a tvorbe ovládačov pre Windows. V neposlednom rade sa zameriava aj na softvérovú a internetovú bezpečnosť a reverzné inžinierstvo spojené s optimalizáciou strojového kódu a odhaľovaním zraniteľnosti aplikácií.
Ing. Marek Ladický
Ing. Marek Ladický
Hodnotenie lektora 96,40% spokojnosť

Marek je špecialista na Javu a programovanie v tomto jazyku. Má vyše 10-ročnú prax v programovaní a 5-ročnú prax tvorby enterprise aplikácií v Jave. Je držiteľom certifikátu Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer. Má výborné pedagogické schopnosti a je veľmi praktický, čo sa odráža na maximálnej spokojnosti účastníkov jeho kurzov.
Ing. Martin Jurek
Ing. Martin Jurek
Hodnotenie lektora 97,78% spokojnosť

Martin prednáša Javu a kurzy zamerané na vývoj aplikácií pre Android. Má vlastnú spoločnosť, ktorá vyvíja aplikácie pre túto platformu. Okrem učenia je denne aktívne v praxi, čo znamená, že je dokonalým odborníkom na tieto témy.
RNDr. Miloš Vojtek
RNDr. Miloš Vojtek
Hodnotenie lektora 95,00% spokojnosť

Miloš má dlhoročné skúsenosti s prednášaním a školením v oblasti IT. Jeho doménou je výuka programovania v jazykoch C++, C# a Java. Začiatočníkov dokáže motivovať na základe kréda "nikdy nie je neskoro začať", zároveň profesionálnym prístupom dokáže vysvetliť problematiku pokročilejším účastníkom školenia s cieľom aplikovať získané vedomosti v praxi.

Posledné komentáre účastníkov, ktorí už absolvovali tento kurz

Počítačový kurz Java II. pre mierne pokročilých od roku 2008 u nás absolvovalo už približne 508 účastníkov. Hodnotenia a reakcie sa zobrazujú iba z vyplnených hodnotení od roku 2014.
zobrazených komentárov: 22 z celkového počtu 22 priemerné hodnotenie: 97,27%
Dávid P.
28.06.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Marek Ladický
lektor kurzu Ing. Marek Ladický
lektor kurzu
Róbert Z.
22.05.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Marek Ladický
lektor kurzu Ing. Marek Ladický
lektor kurzu
Nadežda C.
22.05.2017

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Marek Ladický
lektor kurzu Ing. Marek Ladický
lektor kurzu
Absolvoval/a: Java II. - pre mierne pokročilých
Pre mňa veľa nových poznatkov, možno by mi vyhovovalo trošku voľnejšie tempo a možnosť precvičiť si prednášané v cvičeniach pre študenta. Lektor ovláda problematiku do hĺbky a je výborný pedagóg, dokáže stručne a jasne vysvetliť, čo treba.
Dušan K.
03.11.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Marek Ladický
lektor kurzu Ing. Marek Ladický
lektor kurzu
Absolvoval/a: Java II. - pre mierne pokročilých
Java 2 nadväzovala na Java 1. Ing. Marek Ladický je výborný lektor ktorý sa rozumie problematike. Bol veľmi ochotný sa pristaviť pri každom z nás a vysvetliť nám nejaké nejasnosti ktoré sme mali. Určite sa chystám aj na kurz Java 3 samozrejme s Ing. Marekom Ladickým.
Miroslav M.
28.08.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Marek Ladický
lektor kurzu Ing. Marek Ladický
lektor kurzu
Viktor L.
19.08.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Marek Ladický
lektor kurzu Ing. Marek Ladický
lektor kurzu
Marcel Č.
07.08.2016

hodnotenie lektora:
75%
Ing. Marek Ladický
lektor kurzu Ing. Marek Ladický
lektor kurzu
Absolvoval/a: Java II. - pre mierne pokročilých
prvy den sme isli trochu rychlejsie nez som stihal sledovat ale druhy uz to bolo ok vsetko.
Henrieta B
25.07.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Marek Ladický
lektor kurzu Ing. Marek Ladický
lektor kurzu
Marek M.
25.07.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Marek Ladický
lektor kurzu Ing. Marek Ladický
lektor kurzu
Juraj T.
30.05.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Marek Ladický
lektor kurzu Ing. Marek Ladický
lektor kurzu
Absolvoval/a: Java II. - pre mierne pokročilých
Marek Ladicky je vyborny lektor, zamerany na prax, vsetko bolo ukazovane na konkrétnych prikladoch napisanych v jave. Ked pôjdeme na dalsie kurzy ako JAVA III. a JAVA IV. tak urcite jedine k Marekovi. zhrnul som v predchadzajucej moznosti napisat komentar Bolo to firemne skolenie, ktore som si vyslovene poziadal, ze chcem ist do IT LEARNINGu
Miroslav H.
02.04.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Marek Ladický
lektor kurzu Ing. Marek Ladický
lektor kurzu
Milan F.
21.03.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Marek Ladický
lektor kurzu Ing. Marek Ladický
lektor kurzu
František N.
21.03.2016

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Marek Ladický
lektor kurzu Ing. Marek Ladický
lektor kurzu
Absolvoval/a: Java II. - pre mierne pokročilých
Hodnotim velmi vysoko obsah kurzu ako aj kvalitu lektora. Bol som velmi spokojny.
Norbert H.
16.02.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Marek Ladický
lektor kurzu Ing. Marek Ladický
lektor kurzu
Kristína N.
16.12.2015

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Marek Ladický
lektor kurzu Ing. Marek Ladický
lektor kurzu
Absolvoval/a: Java II. - pre mierne pokročilých
kurz nadvazoval na predchadzajuci, opat dost individualne vedeny, prebrali sme dost pojmov, metod atd.. kladne hodnotim prakticke ukazky programovania a vysoku odbornost lektora, odporucam..
Maroš V.
12.12.2015

hodnotenie lektora:
85%
Ing. Marek Ladický
lektor kurzu Ing. Marek Ladický
lektor kurzu
Absolvoval/a: Java II. - pre mierne pokročilých
Najväčší problém bol asi ten, že informácii bolo dosť veľa a strašne rýchlo sa tým preletelo, čím si asi pamätám len tých 40 % kurzu..bolo by lepšie ak by sa to rozdelilo na väčší časový úsek, pretože ak človek s tým ešte neprišiel do kontaktu (ako ja osobne), má dosť problémy sa do toho dostať...čiže inými slovami je to "masaker" toľko vecí za tak krátky čas
Martin B.
11.12.2015

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Marek Ladický
lektor kurzu Ing. Marek Ladický
lektor kurzu
Absolvoval/a: Java II. - pre mierne pokročilých
Pristup lektora vyborny, poznatky z praxe zaclenene do vyuky. Prezentacna technika a PC by sa mohli zlepsit. Profesional
Erik Z.
11.12.2015

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Marek Ladický
lektor kurzu Ing. Marek Ladický
lektor kurzu
Absolvoval/a: Java II. - pre mierne pokročilých
Výborný profesionálny prístup lektora. Dobre navrhnutá učebná osnova. Zlepšil by som kvalitu projekcie. 100%
Róbert B.
20.10.2014

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Martin Jurek
lektor kurzu Ing. Martin Jurek
lektor kurzu
Absolvoval/a: Java II. - pre mierne pokročilých
Bavilo ma to. Páčil sa mi spôsob vysvetľovania vecí za syntaxou... A aj praktické rady, čo robiť a nerobiť. Som spokojný s obsahom, aj s formou výkladu a aj s úrovňou prezentačných zručností lektora. Po objednaní mi neprišiel potvrdzujúci mail o tom, že kurz som si objednal správne a všetko je ok. Musel som napísať mail, kde mi odpísali, že je to všetko v poriadku. Lepšie je keby mi prišlo potvrdenie objednávky...
Janko K.
20.10.2014

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Martin Jurek
lektor kurzu Ing. Martin Jurek
lektor kurzu
Miloš H.
28.07.2014

hodnotenie lektora:
95%
Martin Jurek
lektor kurzu Martin Jurek
lektor kurzu
Absolvoval/a: Java II. - pre mierne pokročilých
JAVA II už dávala zmysel aj v praktických cvičeniach. tempo na mňa dosť vysoké, ale iba kôli problému s čitateľnosťou projektora zlepšiť projetor a zatemnenie miestnosti
Martin S.
23.07.2014

hodnotenie lektora:
100%
Martin Jurek
lektor kurzu Martin Jurek
lektor kurzu


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 9 rokov ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Java II. - pre mierne pokročilých a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Java II. - pre mierne pokročilých, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.