Kontaktné údaje

Hlavná adresa a sídlo:

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2, 4 (za Račianskym mýtom)
831 04 Bratislava


02 / 49 20 30 80

Infolinka, objednávky a poradenstvo,
volať môžete denne od 8:00 do 20:00

email: info@itlearning.sk


Informačné otváracie hodiny pre Bratislava:
pondelok až  piatok – 8:00 – 16:30 hod.
sobota a nedeľa – 8:30 – 9:30 hod.


Stránkové dni pre osobný kontakt REPAS žiadostí:
utorok až  štvrtok- 9:30 – 15:00 hod.

 

Objednávky, poradenstvo:
PhDr. Mgr. Janka Rievajová, PhD.,

 Bc. Erika Brodeková

Repas žiadosti, kurzy pre nezamestnaných
Mgr. Hana Hučková

Vzdelávanie firiem, cenové ponuky
Mgr. Radka Ollíková

Poradenstvo, odborné informácie
Ing. Patrik Toman

Marketing, reklama a PR
Peter Hecht

Fakturačné oddelenie a financie:
Mgr. Michal Dobšovič

Fakturačné údaje:

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2, 4
831 04 Bratislava

IČO: 43 939 899
DIČ: 20 22 53 64 50
IČ DPH: SK 20 22 53 64 50
Číslo účtu: 4025068587/7500 (Československá obchodná banka, a.s.)
IBAN: SK81 7500 0000 0040 2506 8587
SWIFT: CEKOSKBX

D & B D-U-N-S® číslo: 495214113