Počítačový kurz Microsoft SQL Server II. - pokročilá tvorba dotazov pomocou Transact SQL

Počítačový kurz Microsoft SQL Server II.
pokročilá tvorba dotazov pomocou Transact SQL

Najbližší termín
Mgr. Michal Dobšovič Najlepší termín kurzu denný kurz
24.07.2017
denný kurz v Bratislave
prednáša: Mgr. Michal Dobšovič
Cena: 181,00 € bez DPH
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (29)
Bezplatné opakovanie kurzu
Každý termín môžete bezplatne opakovať, ak by ste kurz nezvládli na prvý raz.
Certifikovaný akreditovaný kurz
Sme akreditované školiace stredisko, certifikát získavate ihneď po kurze.
Všetko je v cene kurzu
Nemusíte si k nám nič nosiť, v cene kurzu sú materiály aj občerstvenie.
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka kurzu
2 dni
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
181,00 € bez DPH
217,20 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 29
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
veľmi dobré
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Jazyk SQL slúži na všetky činnosti súvisiace s SQL serverom. Jednou z najčastejšie využívaných je analyzovanie údajov uložených v databáze. Tu vo veľa prípadoch nestačí len jednoduché agregovanie údajov spojených tabuliek cez zopár spojení JOIN. Veľmi často je potrebné písať vnorené dotazy, používať množinové operácie.

Kurz Microsoft SQL Server II. - pokročilá tvorba dotazov pomocou Transact SQL je druhá časť kurzu k dotazom SQL. Zameriava sa DML dotazy, ktoré potrebujeme na manipulovanie s údajmi a na možnosti, ktoré potrebujeme ak nám nestačí jednoduchý výstup údajov, ale potrebujeme využívať SQL priamo na analyzovanie údajov. K tomu potrebujeme poznať možnosti agregácie, musíme poznať a vedieť využívať interné funkcie, vedieť písať vnorené tzv. subdotazy a konečne vedieť spájať údaje cez množinové operácie.

Kurz je pokračovaním kurzu Microsoft SQL Server II. - Písanie dotazov pomocou Transact SQL, na ktorý priamo nadväzuje. Uchádzač, ktorý chce absolvovať priamo tento kurz by mal ovládať témy obsiahnuté v prvej časti kurzu.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny kurzu:


víkendový
Otvorený termín
17.06. - 18.06.
od soboty v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

večerný
Otvorený termín
19.06. - 20.06.
od pondelka v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

denný
Otvorený garantovaný termín
24.07. - 25.07.
od pondelka v Bratislave
Mgr. Michal Dobšovič Mgr. Michal Dobšovič viac
181,00 €
217,20 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
29.07. - 30.07.
od soboty v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

večerný
Otvorený termín
31.07. - 01.08.
od pondelka v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

denný
Otvorený termín
04.09. - 05.09.
od pondelka v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
09.09. - 10.09.
od soboty v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

večerný
Otvorený termín
11.09. - 12.09.
od pondelka v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

denný
Otvorený termín
16.10. - 17.10.
od pondelka v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
21.10. - 22.10.
od soboty v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

večerný
Otvorený termín
23.10. - 24.10.
od pondelka v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

denný
Otvorený termín
27.11. - 28.11.
od pondelka v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
02.12. - 03.12.
od soboty v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

večerný
Otvorený termín
04.12. - 05.12.
od pondelka v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

denný
Otvorený termín
08.01.2018 - 09.01.2018
od pondelka v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
13.01.2018 - 14.01.2018
od soboty v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

večerný
Otvorený termín
15.01.2018 - 16.01.2018
od pondelka v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

denný
Otvorený termín
19.02.2018 - 20.02.2018
od pondelka v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
24.02.2018 - 25.02.2018
od soboty v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

večerný
Otvorený termín
26.02.2018 - 27.02.2018
od pondelka v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

denný
Otvorený termín
02.04.2018 - 03.04.2018
od pondelka v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
07.04.2018 - 08.04.2018
od soboty v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

večerný
Otvorený termín
09.04.2018 - 10.04.2018
od pondelka v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

denný
Otvorený termín
14.05.2018 - 15.05.2018
od pondelka v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
19.05.2018 - 20.05.2018
od soboty v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

večerný
Otvorený termín
21.05.2018 - 22.05.2018
od pondelka v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

denný
Otvorený termín
25.06.2018 - 26.06.2018
od pondelka v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
30.06.2018 - 01.07.2018
od soboty v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH

večerný
Otvorený termín
02.07.2018 - 03.07.2018
od pondelka v Bratislave
181,00 €
217,20 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Napíšte nám Vašu predstavu a pokúsime sa Vám prispôsobiť.

Učebná osnova počítačového školenia
Microsoft SQL Server II. - pokročilá tvorba dotazov pomocou Transact SQL

Použitie príkazov DML na modifikovanie údajov

 • Vkladanie údajov
  • Vkladanie záznamov príkazom INSERT ... VALUES
  • Vkladanie záznamov príkazom z iného zdroja
  • Vkladanie záznamov príkazom SELECT INTO
 • Modifikovanie a zlučovanie údajov
  • Modifikovanie údajov príkazom UPDATE
  • Aktualizácia tabuľky na základe spojenia JOIN do inej
  • Spájanie tabuliek príkazom MERGE
  • Odstraňovanie záznamov príkazom DELETE
  • Odstraňovanie príkazom TRUNCATE TABLE
 • Generovanie automatických hodnôt v stĺpci
  • Použitie IDENTITY
  • Použitie sekvencií

Použitie vstavaných funkcií

 • Písanie dotazov so vstavanými funkciami
  • Skalárne funkcie
  • Agregačné funkcie
  • Funkcie „Window“ a „Rowset“
 • Použitie konverzií
  • Implicitné a Explicitné konverzie
  • Konvertovanie funkciou CAST
  • Konvertovanie funkciou CONVERT
  • Konvertovanie textov funkciou PARSE
  • Konverzia cez TRY_PARSE a TRY_CONVERT
 • Použitie Logických funkcií
  • Logické testy s funkciou ISNUMERIC
  • Podmienkový test cez IIF
  • Výber zo zoznamu položiek cez CHOOSE
 • Použitie funkcií pri práci s hodnotou NULL
  • Konverzia NULL s pomocou ISNULL
  • Použitie COALESCE
  • Použitie NULLIF

Zoskupovanie a agregácia údajov

 • Použitie agregačných funkcií
  • Práca s agregačnými funkciami
  • Vstavané agregačné funkcie
  • Použitie DISTINCT s agregačnými funkciami
  • Agregačné funkcie a hodnota NULL
 • Použitie klauzuly GROUP BY
  • Klauzula GROUP BY
  • GROUP BY a logické poradie operácií
  • GROUP BY postup spracovania
  • Použitie GROUP BY s agregačnými funkciami
 • Filtrovanie v skupinách cez klauzulu HAVING

Použitie pod-dotazov

 • Písanie samostatných pod-dotazov
  • Práca s pod-dotazmi
  • Skalárne pod-dotazy
  • Viachodnotové pod-dotazy
 • Písanie korelovaných pod-dotazov
  • Korelované pod-dotazy
  • Písanie korelovaných pod-dotazov
 • Použitie predikátu EXISTS s pod-dotazmi

Použitie množinových operátorov

 • Dotazy s operátorom UNION
  • Interakcie medzi množinami
  • Operátor UNION
  • Operátor UNION ALL
 • Použitie EXCEPT a INTERSECT
 • Použitie APPLY
  • Operátor APPLY
  • Operátor CROSS APPLY
  • Operátor OUTER APPLY
  • Možnosti CROSS APPLY a OUTER APPLY

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Naši lektori tohoto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 9 rokov ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Microsoft SQL Server II. - pokročilá tvorba dotazov pomocou Transact SQL a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Microsoft SQL Server II. - pokročilá tvorba dotazov pomocou Transact SQL, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.