Kurz AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia

Kurz AutoCAD I. základy
úvod do programu a základy technického kreslenia

Výhodné balíky kurzov 1
tento kurz sa nachádza vo výhodných balíkoch,
môžete ušetriť až 89,52 €
Najvýhodnejší termín
Ing. Tomáš Dano Najlepší termín kurzu víkendový kurz
13.05.2017
víkendový kurz v Bratislave
prednáša: Ing. Tomáš Dano
Zľava 30%
Nová cena: 85,00 € bez DPH
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (4)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka kurzu
2 dni
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
121,50 € bez DPH
145,80 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 4
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
až 30%
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
priemerne 96,09 %
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

AutoCad je najrozšírenejším programom v oblasti technického kreslenia. Je považovaný za akýsi štandard a keď sa povie výkres, každý si hneď spomenie na tento počítačový software. AutoCad je použiteľný v strojníctve, strojárstve alebo kdekoľvek a v akomkoľvek prostredí, kde je nutné kresliť presné technické výkresy.

Cieľom počítačového kurzu AutoCAD I. je podať účastníkom základné teoretické a praktické vedomosti z oblasti CAD aplikácií, programu AutoCad ale hlavne aj predstaviť možnosti a základy technického kreslenia ako takého. Kurz je zameraný na osvojenie základných funkcií programu AutoCADu a ich následné využívanie pri tvorbe technickej dokumentácie, architektonických a strojárskych návrhov a iných. Kurz je určený pre začiatočníkov, teda nepredpokladajú sa žiadne vedomosti z oblasti AutoCadu.
Hodnotenie kurzu
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Soňa J. - hodnotenie kurzu: 100%
Som spokojná, bol to dobrý začiatok pre zvládnutie programu AutoCad. Dal nám veľa užitočných rád a ucelených informácií, ktoré sme si prakticky overili. Som spokojná, má skúsenosti, vie poradiť. Myslím že kurz bol na dobrej úrovni, prostredie, technické vybavenie rovnako.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny kurzu:


večerný
Otvorený termín
08.05. - 09.05.
od pondelka v Bratislave
121,50 €
145,80 € s DPH

víkendový
Zľavnený termín, -30%
13.05. - 14.05.
od soboty v Bratislave
Ing. Tomáš Dano Ing. Tomáš Dano viac
85,00 €
102,00 € s DPH

denný
Otvorený garantovaný termín
29.05. - 30.05.
od pondelka v Bratislave
Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD. Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD. viac
121,50 €
145,80 € s DPH

večerný
Otvorený garantovaný termín
12.06. - 13.06.
od pondelka v Bratislave
Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD. Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD. viac
121,50 €
145,80 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Napíšte nám Vašu predstavu a pokúsime sa Vám prispôsobiť.

Učebná osnova počítačového školenia
AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia

 • Oboznámenie sa s programami CAD
  •  Čo je to CAD? (Computer-aided Design)
  •  Výhody vektorovej oproti rastrovej grafike
  •  Pre koho sú CAD programy určené
  •  Prečo by sme mali ovládať AutoCAD a aké sú alternatívy
 • Pracovné prostredie
  •  Hlavné menu – všeobecné nastavenia programu
   • Prispôsobenie pracovného prostredia
   • Zmena farebnej schémy
   • Ukladanie výkresu v starom formáte
   • Cesta k podporným súborom
   • Jednotky, v ktorých pracujeme
  •  Pracovná plocha - porovnanie
   • AutoCAD Classic
    • Menu Bar – príkazy v záložkách
    • Toolbar – voliteľné palety nástrojov
    • Panel kresliacich nástrojov
    • Panel modifikačných nástrojov
   • Drafting & Annotation
    • Tool Palette Group – roztriedenie príkazov v skupinových záložkách
  •  Príkazový riadok a jeho význam pri práci v AutoCAD-e
  •  Stavový riadok – čo sa nachádza v spodnej časti obrazovky
   • Súradnicová sieť
   • Ovládacie nastavenia – „pomocníci pri kreslení“
   • Nastavenie mierky
  •  Kresliaca plocha
 • Úvod do kreslenia
  •  Kreslenie čiar
   • Line – úsečka
   • Polyline – zalomená krivka
  • Riadiace body – ovládanie, zmena polohy
  • Rozdiel medzi úsečkou a zalomenou čiarou
  • Kreslenie presných rozmerov a uhlov
  • Nastavenie uchopovania bodov Osnap a Osnap tracking
   • Vysvetlenie pojmu Osnap tracking
  • Kreslenie za pomoci súradnicovej siete
  • Navigácia vo výkrese
   • Príkazy na približovanie, odďaľovanie a posúvanie sa – Zoom and Pan
   • Zvýšenie efektivity pri práci pomocou kolieska myši
  • Označovanie nakreslených čiar
   • Postupné pridávanie do výberu
   • Window selection – výber pomocou „modrého okna“
   • Cross selection – výber pomocou „zeleného okna“
 • Príklady: panel draw – panel kresliacich nástrojov
  • Objasnenie práce s príkazovým riadkom
   • Zadávanie podpríkazov a číselných hodnôt
   • Klávesy „Tab“ a „ , “ v súčinnosti s Dynamic Input
  • Pomocné funkcie pri kreslení
   • Pravouhlý mód – Ortho
   • Kreslenie pod určitým uhlom s funkciou Polar tracking
   • Funkcia dynamického vstupu Dynamic Input
   • Nastavenie mriežky a uchopovania jej špecifických bodov
  • Nástroje používané na kreslenie
   • Rectangle
    • obdĺžnik pomocou dvoch bodov ležiacich na uhlopriečke
    • 4-uholník pomocou rozmerov strán
   • Circle – kružnica
    • Zadaná stredom a polomerom / priemerom
    • Zostrojená pomocou troch bodov
   • Polygon – n-uholník
    • Vpísaný do kružnice
    • Opísaný kružnici
   • Arc – oblúk
    • Precvičenie rôznych metód zostrojovania
   • Ellipse - Elipsa
   • Ellipse Arc - Eliptický oblúk
   • Spline – plynulá krivka
   • Construction Line – priamka
   • Revision Cloud – kontrolný obláčik
 • Príklady: panel modify – panel modifikačných nástrojov
  • Výber objektov, ktoré chceme upravovať
   • Rozširovanie výberu - označovanie, postupné pridávanie objektov
   • Odoberanie objektov z výberu
  • Objasnenie práce s príkazovým riadkom
   • Príkazy v hranatej zátvorke vs príkazy v lomenej zátvorke
  • Nástroje pre úpravu vytvorených čiar a objektov
   • Erase – zmazať
   • Copy – kopírovať
   • Move – presunúť
   • Rotate – otočiť
   • Offset – odsadiť
   • Mirror – zrkadliť
   • Scale – zmena merítka
   • Stretch – natiahnuť
   • Trim – odrezať
   • Extend – predĺžiť
   • Break at Point – rozdelenie v bode
   • Break – prerušenie v dvoch bodoch
   • Chamfer – skosenie hrany
   • Fillet – zaoblenie hrany
   • Join – spojiť
   • Explode – rozbiť
 •  Kopírovanie objektov pomocou funkcie Array
  • Polar Array – vytvorenie kruhového poľa
  • Rectangular Array – tvorba štvorcového poľa v riadkoch a stĺpcoch
 • Layers – hladiny (vrstvy)
  • Princíp práce s hladinami
  • Layer Properties Manager – Správca vlastností hladín
   • Aktívna hladina, zmena aktívnej hladiny
   • Priradenie objektu do hladiny a jej zmena
   • Rozdiel medzi vypnutou a zmrazenou vrstvou
   • Uzamykanie a izolovanie vrstiev
  • Tvorba nových hladín
   • Nastavenie vlastností hladiny
    • Farba zobrazenia vo výkrese
    • Druh zobrazovanej čiary
    • Hrúbka čiary
    • Pomocné čiary vo výkrese – netlačené vrstvy
  •  Obchádzanie všeobecných vlastností
 • Properties Palette – vlastnosti objektov
  • Princíp práce s hladinami
   • Popis zobrazovaných údajov
   • Zmena mierky zobrazovania
 • Hatch and Gradient – šrafovanie
  • Spôsoby výberu šrafovanej oblasti
   • Pick points
   • Všeobecné vlastnosti vrstiev
  • Výber šrafovacieho vzoru (ŠV)
   • Nastavenie uhla a mierky ŠV
   • Gradient – nastavenie farebnej, tónovanej výplne
   • Ďalšie možnosti pri šrafovaní
   • Preberanie vlastností existujúcej výplne
   • „HatchEdit“ – Editácia vytvorenej šrafy
 • Coordinate system (CS) – súradnicový systém
  • UCS (user coordinate system) – uživateľský súradnicový systém
   • Nastavenie UCS
   • Otočenie obrazovky do polohy súradnicového systému – príkaz „Plan“
  •  WCS (world coordinate system) – globálny súradnicový systém
   • Fixný, pôvodný systém súradníc
   • Návrat ku WCS
  • UCS Toolbars – panely s nástrojmi UCS a UCS II
   • Prepínanie medzi CS
   • Návrat ku WCS
   • Uloženie UCS
 • Dimensions – kótovanie
  • Dimension style – kótovací štýl (KŠ)
   • Nastavenia KŠ
   • Tvorba vlastného KŠ
  • Dimension Toolbar – Panel s nástrojmi pre tvorbu kótovacích čiar
   • Kótovanie čiar
    • Linear – rozmer v ortogonálnom smere
    • Aligned – rozmer pod uhlom
    • Angular – uhol medzi dvomi čiarami
   • Kótovanie oblúkov a rozmerov kružníc
    • Arc length – dĺžka oblúka
    • Radius – polomer kružnice
    • Diameter – priemer kružnice
   • Ordinate – zápis súradníc x/y vybraného bodu
  • Rozšírené možnosti kótovania
   • Continue, Baseline, Dimension Break
   • Dimension Space – úprava vzdialenosti medzi kótovacími čiarami
 • Plot – tlač, tvorba výstupu z modelovacieho prostredia
  • Príprava formátu 
   • Voľba formátu, nastavenie tlačenej plochy
   • Umiestnenie výstupu na formát
  • Nastavenie tlače
   • Výber tlačiarne
   • Plot Style Table – spôsob vykresľovania čiar
    • None
    • Monochrome – čiernobiely (ČB)
    • Ako nastaviť farebné čiary v ČB tlači
   • Kvalita tlače – DPI
   • Formát
    • Voľba formátu
    • Určenie tlačenej plochy
    • Orientácia a vycentrovanie výkresu
    • Mierka tlačenej plochy

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Komplexné využitie programu AutoCAD na úrovní bežného užívateľa, bežné orientovanie sa v grafickom prostredí, bežná práca.

Naši lektori tohoto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

Ing. arch. Lukáš Debnár
Ing. arch. Lukáš Debnár
Hodnotenie lektora 96,30% spokojnosť

Lukáš je špecialista na technické kreslenie a na AutoCAD. Okrem toho, že je vyštudovaný architekt, je výborným pedagógom. V oblasti technického kreslenia má bohaté niekoľkoročné skúsenosti a jeho kurzy sú plné praktických príkladov.
Ing. arch. Peter Horák
Ing. arch. Peter Horák
Hodnotenie lektora 97,00% spokojnosť

Peter je inžinier architektúry v kombinácii so špičkovým lektorom. Okrem našich kurzov sa venuje vzdelávaniu aj na fakulte architektúry. Venuje sa grafike vo všeobecnosti a má veľmi pozitívny prístup ku začiatočníkom, ale so svojimi bohatými skúsenosťami vie poradiť a naučiť aj pokročilých.
Ing. Tomáš Dano
Ing. Tomáš Dano
Hodnotenie lektora 93,08% spokojnosť

Tomáš začal pre našu spoločnosť prednášať počas vysokej školy v roku 2008. Jeho úžasný prístup a spokojnosť študentov mu zaručila spoluprácu dodnes. Je vyštudovaný architekt a AutoCAD špecialista, ktorý u nás prednáša. Mimo iného prednáša a je výborný pedagóg aj pre Office kurzy, ktoré ho veľmi bavia.
Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
Mgr. art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
Náš expert na program AutoCAD je vyštudovaný pedagóg s dlhoročnou praxou od ZŠ až po Univerzitu. Je zvyknutý riešiť najrozmanitejšie problémy a úlohy spojené s týmto softvérom. Do jeho programového portfólia patrí aj balíček MS Office. Najradšej učí zvedavých študentov a rád odpovedá na ich otázky.

Posledné komentáre účastníkov, ktorí už absolvovali tento kurz

Kurz AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia od roku 2008 u nás absolvovalo už približne 1201 účastníkov. Hodnotenia a reakcie sa zobrazujú iba z vyplnených hodnotení od roku 2014.
zobrazených komentárov: 50 z celkového počtu 55 priemerné hodnotenie: 95,90%
Peter K.
05.04.2017

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Daniel Nyitrai
lektor kurzu Ing. Daniel Nyitrai
lektor kurzu
Anna M.
21.03.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu
Radoslav S.
21.03.2017

hodnotenie lektora:
90%
Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu
Marcel S.
21.03.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Som velmi spokojy, dostal som informácie ktoré mi chýbali, keďže s programom autocad som už pracoval, ale chýbali mi základy. Lektor bol príjemý, velmi jednoducho a vecne vysvetloval každú časť. Hlavna vec bola organizacia kurzu cez vikend, že bol last minute bol bonus.
Jozef H.
16.02.2017

hodnotenie lektora:
90%
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Roman K.
14.02.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ján Mihálik
lektor kurzu Ing. Ján Mihálik
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Plnohodnotne vysvetlovanie, super, pridem znovu. Som bol velmi spokojny s lektorom, jednoducho vysvetloval...
Jozef S.
31.01.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Ako začiatočník v danom programe, som bol príjemne prekvapený, trpezlivosťou a pripravenosťou odpovedať čo najzrozumiteľnejšie prednášajúcim, na otázky všetkých účastníkov kurzu. Som veľmi spokojný.
Petrinec .
31.01.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Peter O.
24.11.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Splnil očakávania, maximálna spokojnosť s lektorom, vynikajúco s nami spolupracoval a stíhal sa venovať zaostávajúcim aj šikovnejším. .
Marián S.
12.10.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Michaela Ď.
12.10.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Lucia T.
12.09.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Kurz hodnotím celkovo velmi pozitívne. Lektor velmi dobre, výstižne a trpezlivo vysvetloval jednotlivé body, malo to hlavu a patu, od úvodu cez vysvetlenie základov až po praktické vyskúšanie si osvojených zručností. Spokojnosť na strane školenej osoby. Jedine cena kurzov by mohla byť trochu priaznivejšia.
Andrea G.
12.09.2016

hodnotenie lektora:
85%
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
S kurzom som bola spokojná. Lektor je profesionál. Vysvetlil problematiku podrobne. Spokojnosť. Ale viac hodín vyučby by neuškodilo.
Roman B.
25.08.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Kurz bol úplne v pohode, kľudná a priateľská atmosféra. Aj keď som osobne niektoré veci nepochopil na prvý krát a ani na druhý, tak mi boli vysvetlené s ochotou aj na tretí atď. ... Jedným slovom: Pohoda. Počítače, resp. programy, by mohli byť pred začatím kurzov nastavené na pôvodné nastavenia alebo aspoň na tie isté, celkom som mal problém sa zosúladiť s ostatnými kvôli iným nastaveniam programu. Inač bolo všetko ok.
Soňa J.
24.08.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Som spokojná, bol to dobrý začiatok pre zvládnutie programu AutoCad. Dal nám veľa užitočných rád a ucelených informácií, ktoré sme si prakticky overili. Som spokojná, má skúsenosti, vie poradiť. Myslím že kurz bol na dobrej úrovni, prostredie, technické vybavenie rovnako.
Veronika R.
02.08.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Miloš S
24.06.2016

hodnotenie lektora:
95%
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Vladimír Z
23.06.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Michal G.
31.05.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu
Luboš S.
31.05.2016

hodnotenie lektora:
90%
Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu
Milan P.
31.05.2016

hodnotenie lektora:
85%
Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Smola je vo verziách programu (to však nemáte veľkú šancu ovplyvniť). Čo sa týka prednášajúceho (som rozmaznaný školením u p.Dobšoviča :-) ) Myslím, že by si pokojne mohol dať osnovu - a ísť podľa nej a "odfajfkávať" splnené (však aj piloti štartujú podľa príručiek a nie je žiaden problém)
Peter A.
30.05.2016

hodnotenie lektora:
50%
Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Slabší osobný prístup. Bol som aj v minulosti na Vami organizovaných kurzoch a boli kvalitnešie organizované.
Ondrej M.
30.05.2016

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Nebol som úplne začiatočník. Preto aj menej hviezdičiek čo sa týka poznatkov a osnovy, čo je subjektívne. Školiteľ bol super pohotoví a trpezlivý. Nasmeroval ma na riesenie s konkretnim príkladom z praxe co bolo mimo rozsah kurzu.
Robert I.
25.05.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Adrian N.
14.05.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu Ing. arch. Peter Horák
lektor kurzu
Radovan M.
26.04.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ján Mihálik
lektor kurzu Ing. Ján Mihálik
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Nebol som úplný novic, ale dozvedel som sa pár, pre mňa, dôležitých info a nástrojov Nemám výhrady výborná pressomašina :-) trocha prekážalo slnko v chrbte - bolo zle vidieť na projekciu asi by som zniesol väčší objem info ako základ aj za vyššiu cenu a objem vyuč.hodín.
Marek S.
26.04.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ján Mihálik
lektor kurzu Ing. Ján Mihálik
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Kurz vedeny odborne, cielene, aby vcetci stihali... PS: poprosim skolitelovi pripisat odmeny za prednasky... :-)
Ján M.
26.04.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ján Mihálik
lektor kurzu Ing. Ján Mihálik
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
... ochotný, ústretový, inteligentný človek, ktorý má záujem, aby absolventi kurzu naozaj ovládali danú problematiku ... super!
Jozef O.
26.04.2016

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Ján Mihálik
lektor kurzu Ing. Ján Mihálik
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Bol som s lektorom spokojný. Dostal som sa k Vám prostredníctvom informácií získaných na Profesia Days.
Ján S.
25.03.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Dobrý deň, každé školenie robí prednášajúci a ten bol fantastický. S pozdravom Snovák Ján. Dosť mi pomáhal a logický mi to vysvetlil. Za čo mu veľmi pekne ďakujem. Akurát trochu haprovali počítače, ináč všetko "ok"
Matej R.
24.03.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu
Matúš Z.
23.03.2016

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu
Tatiana H.
21.03.2016

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
potrebovala som základné info t autocad, čo sa naplnilo príjemný, ochotný dovysvetliť individualne
Tomáš R.
21.03.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Kurz bol super a najma vyucujuci bol velmi dobry viacero ludi sme sa zhodli ze ked pojdeme na AutoCAD II. chceli by sme opat tohto lektora Nevedel som ako myslite tempo lektora ale pre mna bolo mozno aj kusok pomalsie ale to nemal na svedomi lektor ale "studenti/ky pretoze niektori to chapali rychlejsie a niektori pomalsie.
Milan B.
21.03.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Veľmi profesionálny. Profesionál, kontinuita, trpezlivosť.
Jana K.
21.03.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu
Anton K.
26.02.2016

hodnotenie lektora:
95%
Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Samostatny pristup, ak to cas dovolil, ku kazdemu ucastnikovy kurzu Mozno ze kurz by sa mohol konat v slvenskom jazyku /PC program/
Attila K.
24.02.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu
Martina P.
24.02.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu
Hušek .
24.02.2016

hodnotenie lektora:
90%
Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Školiteľ bol veľmi dobrý. Pre mňa ako začiatočníka, ktorý absolvoval kurz AutoCAD I. - základy, bolo v dvoch školiacich dňoch veľa informácií. veľmi dobrý, fundovaný, ochotný, kľudný, ......
Marcel H.
24.02.2016

hodnotenie lektora:
95%
Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu
Milan S.
22.12.2015

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu Ing. Tomáš Dano
lektor kurzu
Dominika �.
30.10.2015

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Lektor sa na začiatku kurzu poinformoval aké sú naše očakávania od kurzu a na akú prácu by sme ho radi využívali, čomu následne prispôsobil osnovu kurzu, aby nám zdelil čo najviac poznatkov, ktoré by sa nám zišli. Ak niekto niečo nevedel tak mu venoval chvíľku individuálne aby každý všetko pochopil. Celkový dojem z kurzu je výborný. Osvojila som si základy AutoCADU a dozvedela som sa čo všetko tento program obsahuje, čo by som následne mohla využiť v praxi. Tak ako už som napísala v predchádzajúcom kroku, lektor sa informoval o našich očakávaniach od kurzu a keď bolo treba venoval sa individuálne aby každý pochopil preberanú tému.
Pavel M.
20.10.2015

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Pri niektorých príkladoch by som uvítal vopred stanovené rozmery Lektor vysvetľoval látku jasne a zrozumiteľne, pýtal sa a vždy ochotne pomohol.
Juraj K.
16.10.2015

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Kurz splnil moje očakávania v plnom rozsahu. Kvalifikácia lektora bola na požadovanej úrovni. Do budúcnosti by bolo potrebné spracovať nejaké školiace materiály - výuková prezentácia, manuál ovládania acad, alebo niečo podobné. Minimálne v digitálnej podobe výuková prezentácia.
Róbert Ž.
28.09.2015

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu
Barbora V.
29.07.2015

hodnotenie lektora:
95%
Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu
Zuzana U.
08.04.2015

hodnotenie lektora:
65%
Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu
Lukáš G.
08.04.2015

hodnotenie lektora:
95%
Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu
Pavel Z.
31.03.2015

hodnotenie lektora:
100%
Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu Ing. arch. Lukáš Debnár
lektor kurzu
Absolvoval/a: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
Trpezlivy, ochotny opakovane nazorne ukazat postupy - sposoby prace v cade Pochvalit mozem vyber lektora, vytknut male monitory


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 9 rokov ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.