Školenie Oracle - základy jazyka SQL

Školenie Oracle
základy jazyka SQL

Výhodné balíky kurzov 1
tento kurz sa nachádza vo výhodných balíkoch,
môžete ušetriť až 204,00 €
Najbližší termín
Mgr. Radoslav Lovecký Najlepší termín kurzu denný kurz
27.07.2020
denný kurz v Bratislave
prednáša: Mgr. Radoslav Lovecký
Cena: 330,00 € bez DPH
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (18)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka školenia
3 dni
Cena kurzu / počítačového školenia
cena školenia bez zliav
330,00 € bez DPH
396,00 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 18
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
priemerne 96,63 %
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis školenia:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Počítačové školenie Oracle I. základy jazyka SQL je určené pre užívateľov začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť pracovať v databázovom systéme Oracle. Účastníci sa zoznámia so všeobecnými princípmi a terminológiou relačných databáz ako aj špecifickými vlastnosťami Oracle. Naučia sa vyberať požadované údaje z tabuliek, analyzovať ich, spájať viaceré zdroje do spoločných výstupov. Od jednoduchých výberových dotazov na jednej tabuľke sa postupne prejde až ku komplexnejším dotazom, kde zoskupenie a následná analýza vyžaduje spojiť niekoľko vzájomne súvisiacich tabuliek. Na výberové dotazy nadviažeme DML príkazmi pre úpravu, vkladanie a odstraňovanie záznamov a s tým súvisiacimi transakciami. Po predstavení dátových typov Oracle sa účastník naučí vytvárať vlastné relačné tabuľky, pohľady a ďalšie užitočné objekty. V závere kurzu sa účastník dozvie ako prideliť práva na svoje objekty iným užívateľom a ako zistiť čo v databáze môže robiť. Po skončení kurzu je tak účastník schopný samostatne pracovať s databázou Oracle cez SQL Developer, prípadne ľubovoľný iný program podporujúci SQL (Structured Query Language). A nakoľko princípy relačných databáz sú univerzálne a jazyk SQL je štandardizovaný, nadobudnuté znalosti z kurzu sú vo veľkej miere uplatniteľné aj na iné databázové systémy.
materiály, ktoré sú súčasťou kurzu: Učebné materiály, príručka sú v cene kurzu.
Hodnotenie kurzu
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Lenka V.  - hodnotenie kurzu: 100%
Max. spokojnosť, lektor je naozaj odborník, veľa som sa ako začiatočník dozvedela a naučila. Môžem len odporučiť . Naozaj odborník v databázach, max. spokojnosť.
Bezplatné opakovanie kurzu
Tento kurz môžete bezplatne opakovať, ak by ste kurz nezvládli na prvý raz.
Certifikovaný akreditovaný kurz
Sme akreditované školiace stredisko, certifikát získavate ihneď po kurze.
Všetko je v cene kurzu
Nemusíte si k nám nič nosiť, v cene kurzu sú materiály aj občerstvenie.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny školenia:

Otvorený termín

víkendový
začína 25.07.
od soboty v Bratislave
330,00 €
396,00 € s DPH
Otvorený garantovaný termín

denný
27.07. - 29.07.
od pondelka v Bratislave
Mgr. Radoslav Lovecký Mgr. Radoslav Lovecký
viac
330,00 €
396,00 € s DPH
Otvorený termín

večerný
03.08. - 05.08.
od pondelka v Bratislave
330,00 €
396,00 € s DPH
Otvorený garantovaný termín

denný
17.08. - 19.08.
od pondelka v Bratislave
Mgr. Radoslav Lovecký Mgr. Radoslav Lovecký
viac
330,00 €
396,00 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 22.08.
od soboty v Bratislave
330,00 €
396,00 € s DPH
Otvorený termín

večerný
31.08. - 02.09.
od pondelka v Bratislave
330,00 €
396,00 € s DPH
Otvorený garantovaný termín
Posledné voľné miesta

denný
16.09. - 18.09.
od stredy v Bratislave
Mgr. Radoslav Lovecký Mgr. Radoslav Lovecký
viac
330,00 €
396,00 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 19.09.
od soboty v Bratislave
330,00 €
396,00 € s DPH
Otvorený termín

večerný
28.09. - 30.09.
od pondelka v Bratislave
330,00 €
396,00 € s DPH
Otvorený termín

denný
12.10. - 14.10.
od pondelka v Bratislave
330,00 €
396,00 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 17.10.
od soboty v Bratislave
330,00 €
396,00 € s DPH
Otvorený termín

večerný
25.10. - 27.10.
od nedele v Bratislave
330,00 €
396,00 € s DPH
Otvorený termín

denný
09.11. - 11.11.
od pondelka v Bratislave
330,00 €
396,00 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 14.11.
od soboty v Bratislave
330,00 €
396,00 € s DPH
Otvorený termín

večerný
23.11. - 25.11.
od pondelka v Bratislave
330,00 €
396,00 € s DPH
Otvorený termín

denný
07.12. - 09.12.
od pondelka v Bratislave
330,00 €
396,00 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 12.12.
od soboty v Bratislave
330,00 €
396,00 € s DPH
Otvorený termín

večerný
21.12. - 23.12.
od pondelka v Bratislave
330,00 €
396,00 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Vyberte si, ako Vám môžme pomôcť s termínom pre Školenie Oracle - základy jazyka SQL.

Aktivujte si strážneho psa - posielanie nových termínov priamo na Váš e-mail

Strážny pes

Aktivovať stráženie

Otvoríme nový skupinový termín, ktorý Vám bude vyhovovať

Vlastný termín

Vyžiadať vlastný termín

Ponúkneme Vám uzatvorený termín pre väčšiu skupinu u nás alebo u Vás vo firme

Firemný termín

Mám záujem

Učebná osnova počítačového školenia
Oracle - základy jazyka SQL

Úvod do relačných databáz

 • Databázová terminológia
 • Zásady návrhu relačného modelu, normalizácia
 • Optimalizácia databáz
 • Oboznámenie s technológiou, nástrojmi a prostredím Oracle

Úvod do jazyka SQL

 • Štandardy SQL a implementácia Oracle SQL
 • Dátové typy v databázach Oracle

DML – práca s dátami

 • Výber údajov
  • Základný syntax príkazu SELECT
  • Projekcia – výber stĺpcov a použitie stĺpcových aliasov
  • Obmedzenie vybraných záznamov klauzulou WHERE, využitie operátorov BETWEEN, IN, IS NULL, LIKE
  • Triedenie záznamov klauzulou ORDER BY
  • Eliminácia duplicitných riadkov (DISTINCT)
  • Tvorba výrazov, použitie aritmetických a textových operátorov
  • Zoskupovanie údajov (klauzuly GROUP BY a HAVING)
  • Vnorené SQL – jednoriadkové dotazy, viacriadkové dotazy (operátory ALL, ANY, IN), súvzťažné (korelačné) dotazy
  • Využitie pseudostĺpcov
  • Výber dát z viacerých tabuliek za sebou (UNION, UNION ALL)
  • Prienik (INTERSECT) a rozdiel (MINUS) dvoch tabuliek
  • Výber dát vnútorným (WHERE, INNER JOIN) a vonkajším spojením tabuliek (LEFT RIGHT a FULL OUTER JOIN)
 • Vkladanie údajov
  • Priame vkladanie dát do tabuľky (INSERT)
  • Vkladanie dát výberom z inej tabuľky
  • Kontrola jedinečnosti vkladaných dát
 • Úprava údajov
  • Úprava všetkých riadkov a vybraných riadkov (UPDATE)
  • Aktualizácia konštantnou hodnotou, výsledkom funkcie, hodnotou odvodenou z pôvodnej hodnoty, hodnotou odvodenou z iného stĺpca rovnakej tabuľky, príp. hodnotou z inej tabuľky
 • Odstraňovanie údajov
  • Odstránenie všetkých a vybraných riadkov (TRUNCATE, DELETE)
  • Odstránenie duplicitných riadkov
 • Využitie funkcií
  • Jednoriadkové funkcie (numerické funkcie, funkcie pre prácu s textom, dátumové a časové funkcie, konverzné funkcie
  • Agregačné funkcie
  • Analytické funkcie
  • Ostatné funkcie

DDL – tvorba a úpravy databázových štruktúr

 • Vytváranie (CREATE TABLE) a zmeny štruktúry tabuliek (ALTER TABLE)
 • Vytváranie a zmeny pohľadov (CREATE OR REPLACE VIEW)
 • Integritné obmedzenia
 • Materializované pohľady
 • Indexy
 • Sekvencie
 • Odstraňovanie objektov (DROP)

Riadenie transakcií

 • Potvrdzovanie transakcií (COMMIT)
 • Odvolanie zmien (ROLLBACK)
 • Vytváranie návratových bodov (SAVEPOINT)

DCL – kontrola databázových objektov

 • Správa práv k databázovým objektom (GRANT, REVOKE, DENY)

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Absolvent počítačového školenia bude vedieť pracovať v jazyku SQL v databázovom systéme Oracle.

Naši lektori tohto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

Mgr. Radoslav Lovecký
Mgr. Radoslav Lovecký
Hodnotenie lektora 96,15% spokojnosť

Rado je dlhoročným lektorom so zameraním najmä na databázy, programovanie a spracovanie údajov. Je držiteľom certifikátov Oracle Database SQL Certified Expert (OCE), Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional (OCP) a Oracle Database 11g Administrator Certified Associate (OCA). Prednáša tiež vyššiu úroveň Excelu ako aj ostatné programy balíka Microsoft Office.

Posledné komentáre účastníkov, ktorí už absolvovali tento kurz

Školenie Oracle - základy jazyka SQL od roku 2008 u nás absolvovalo už približne 1073 účastníkov. Hodnotenia a reakcie sa zobrazujú iba z vyplnených hodnotení od roku 2014.
zobrazených komentárov: 50 z celkového počtu 129 priemerné hodnotenie: 96,70%
Matej K.
01.07.2020

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Pavel L.
29.06.2020

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
Lektor bol maximálne ochotný odpovedať na všetky otázky a keď bolo treba niečo dovysvetlovať, venoval tomu dostatok času. Kurz mi dal veľa a hlavne poznatky, čo sú praktické. Ochota, profesionalita, ústretovosť.
Pavol K.
10.02.2020

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Milan Remenar
lektor kurzu Ing. Milan Remenar
lektor kurzu
Michal Š.
16.12.2019

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Kristijan I.
18.11.2019

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
lektor isiel miestami rychlo ale dalo sa to stihat. Vsetky priklady sme robili s nim. Ja osobne si viac zapametam ked robim zadanie sam.
Lýdia N.
18.11.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
uroven kurzu a lektora bola vyborna
Mária L.
18.11.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Karol M.
16.11.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
Rád by som ocenil spôsob vysvetlovania p. Mgr. Loveckého - prehľadný, zrozumiteľný a kompaktný. Ako som v predchádzajúcom spomenul, p. Mgr. Lovecký je vynikajúci lektor schopný vysvetliť zložitejšie témy zrozumiteľne a jasne aj začiatočníkom.
Tomáš O.
28.10.2019

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Peter K.
25.10.2019

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Jaroslav B.
25.10.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Barbora B.
24.10.2019

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
kurz bol koncipovany presne pre vyuzitie v mojej praci, lektor bol odborne velmi zdatny a danu temu odkomunikoval zrozumitelne
Lucia D.
24.10.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
Jeden z najlepsich kurzov, ktore som absolvovala. Lektor velmi prijemny, velmi dobre vedel vysvetlit a odpovedat na vsetky otazky, vysvetlit na praktickych prikladoch. Velmi rada pridem na nasledujuci kurz. Dakujem. Vsetko bolo super, len v ucebni bolo prilis teplo, zrejme klima nefungovala :)
Zuzana Ž.
30.09.2019

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Martin M.
30.09.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
Vela informacii za kratky cas :)
Diana D.
30.09.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Nikoleta P.
16.07.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
Super skolitel, snazil sa nam teoriu vysvetlit aplikovanim na rozne priklady v praxi Super naskillovany
Barbora M.
11.07.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
Kurz bol zaujmavo vedeny, no vzhladom na dvojrocnu prax v sql boli zaklady pre mna uz zname.
Juraj G.
11.07.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Anna G.
10.07.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
Velmi spokojna, vyklad lektora bol zrozumitelny, bolo vidno, ze je z jeho strany aj prakticka zrucnost a snaha naucit, obcerstvenie bolo fajn a priestory tiez vynikajuce.
Jana K.
19.06.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Tomáš D.
13.06.2019

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Monika B.
13.06.2019

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
Neviem, či to bolo tým, že som s SQL ešte nikdy nerobila, no na niektoré veci by som potrebovala pomalší výklad. Inak kurz hodnotím veľmi dobre - vyučujúci ochotný, milý, veľa som sa naučila. Ochotne odpovedal, keď mal niekto otázky, keď niekomu niečo nešlo, pomohol, páčil sa mi jeho prístup. Jediné, čo by som ubrala na tempe trochu - čím zložitejšie veci, tým sa mi zdal výklad rýchlejší. Super bola klimatizovaná učebňa. Občerstvenie fajn, privítala by som sklenené poháre. Organizačne tiež fajn, prestávky akurát stačili na WC a kávu.
Michaela J.
13.06.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Lukás V.
13.06.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
Kurz bol velmi prinosny, je vidiet, ze instruktor ma skutocne prehlad v problematike. Vyborna bola aj forma podania a celkova interakcia s vyucujucim.
Tomáš B.
13.06.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
Veľmi spokojný, odborné, praktické.
Darina S.
21.05.2019

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Vladimir K.
27.04.2019

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
Lektor bol výborný. Bolo vidieť, že má široký prehľad, prax a vie o čom hovorí. Z môjho pohľadu by mohlo byť v kurze viacej praktických úloh pre školiacich sa vo forme "Teraz každý sám" a následne odkontrolovanie lektorom či to školiaci sa zvládol.
Bibiana B.
05.04.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Milan P.
04.04.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
super školiteľ dal by som mu aj viac hviezd, ale nedá sa...
Andrea G.
14.03.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
veľmi dobrý lektor, ochotný, milý, fundovaný, trpezlivý
Veronika K.
13.03.2019

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Dávid K.
28.02.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
S lektorom som bol spokojný, prešiel dosť veľa príkazov sql za 3 dni.
Andrej G.
28.02.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
Lektor bol skvelý, veľmi príjemný, nebola otázka, na ktorú by nedokázal odpovedať. Zjavne sme ale mali viacerí rôzne potreby. Niektorí len vyberajú select, iní aj vytvárajú tabuľky a administruju databázu. Veľa vecí bolo tým pádom pre mňa irelevantných, ale určite budem pokračovať na ďalšom školení.
Anton B.
28.02.2019

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Tomáš G.
28.02.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
Moje očakávania vzhľadom na názov kurzu boli nastavené tak, že predmetom kurzu bude písanie najjednoduchších dotazov. Na kurze sme sa oboznámili so širšou škálou dotazov, boli nám predstavené rôzne administrátorské responsibility. K samotnému obsahu kurzu vlastne nemám pripomienky, uvedomujem si, že väčšie množstvo príkladov by zákonite znamenalo menej prebraných tém, preto oceňujem zvolenú štruktúru kurzu. Lektor bez pochyby ovláda tému, ktorú školil. Zvolil z môjho pohľadu primerané tempo, ochotne hľadal odpovede na otázky účastníkov. Za seba môžem vyjadriť veľkú spokojnosť a pochvalu lektorovi. Priestor učební sa mi zdal troch stiesnený, oceňujem ale nižší počet účastníkov kurzu. Občerstvenie považujem za dostatočné. K organizácii kurzu rovnako nemám výhrady. Čo zvlášť oceňujem sú notifikácie pred začiatkom kurzu a pripravené materiály.
Ivana H.
27.02.2019

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Michal K.
27.02.2019

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Zuzana G.
20.12.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Helena W.
20.12.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Robert F.
20.12.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Marcel J.
19.12.2018

hodnotenie lektora:
80%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
Školiteľ je veľmi dobre zorientovaný a vie veľmi presne a odborne reagovať na otázky.
Marcela P.
26.11.2018

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Gabirela T.
23.11.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Martin M.
23.11.2018

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Ľubomír P.
22.11.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Zuzana Š.
22.11.2018

hodnotenie lektora:
80%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Andrej H.
22.11.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
kurz bol vynikajuci a zrozumitelny
Richard P.
13.11.2018

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Peter I.
12.11.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 12. rok ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Oracle - základy jazyka SQL a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Oracle - základy jazyka SQL, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.