Počítačové školenie Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL

Počítačové školenie Oracle 10g/11g I.
základy jazyka SQL

Výhodné balíky kurzov 1
tento kurz sa nachádza vo výhodných balíkoch,
môžete ušetriť až 308,40 €
Najbližší termín
Mgr. Radoslav Lovecký Najlepší termín kurzu denný kurz
25.02.2019
denný kurz v Bratislave
prednáša: Mgr. Radoslav Lovecký
Cena: 234,50 € bez DPH
Posledné voľné miesta
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (30)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka školenia
3 dni
Cena kurzu / počítačového školenia
cena školenia bez zliav
234,50 € bez DPH
281,40 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 30
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
priemerne 96,26 %
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis školenia:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Počítačové školenie Oracle I. základy jazyka SQL je určené pre užívateľov začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť pracovať v databázovom systéme Oracle. Účastníci sa zoznámia so všeobecnými princípmi a terminológiou relačných databáz ako aj špecifickými vlastnosťami Oracle. Naučia sa vyberať požadované údaje z tabuliek, analyzovať ich, spájať viaceré zdroje do spoločných výstupov. Od jednoduchých výberových dotazov na jednej tabuľke sa postupne prejde až ku komplexnejším dotazom, kde zoskupenie a následná analýza vyžaduje spojiť niekoľko vzájomne súvisiacich tabuliek. Na výberové dotazy nadviažeme DML príkazmi pre úpravu, vkladanie a odstraňovanie záznamov a s tým súvisiacimi transakciami. Po predstavení dátových typov Oracle sa účastník naučí vytvárať vlastné relačné tabuľky, pohľady a ďalšie užitočné objekty. V závere kurzu sa účastník dozvie ako prideliť práva na svoje objekty iným užívateľom a ako zistiť čo v databáze môže robiť. Po skončení kurzu je tak účastník schopný samostatne pracovať s databázou Oracle cez SQL Developer, prípadne ľubovoľný iný program podporujúci SQL (Structured Query Language). A nakoľko princípy relačných databáz sú univerzálne a jazyk SQL je štandardizovaný, nadobudnuté znalosti z kurzu sú vo veľkej miere uplatniteľné aj na iné databázové systémy.
materiály, ktoré sú súčasťou kurzu: Učebné materiály, príručka sú v cene kurzu.
Hodnotenie kurzu
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Radovan W. - hodnotenie kurzu: 100%
S kurzom som bol naozaj milo prekvapený. Pracujem v oblasti IT 3 roky no nie s databázami, predtým na VŠ sme preberali relačné databázy, no tento kurz bol oveľa komplexnejší, podrobnejší...Bol som milo prekvapený, lebo SQL som si myslel, že ovládam dobre, databázy ma na škole bavili, no na kurze som sa naučil (aj pripomenul si) nové veci. S lektorom som bol spokojný, je to macher v databázach a vie dobre prednášať a vysvetľovať. Som spokojný s kurzom, som rád, že mi banka vybrala firmu IT learning.
Bezplatné opakovanie kurzu
Tento kurz môžete bezplatne opakovať, ak by ste kurz nezvládli na prvý raz.
Certifikovaný akreditovaný kurz
Sme akreditované školiace stredisko, certifikát získavate ihneď po kurze.
Všetko je v cene kurzu
Nemusíte si k nám nič nosiť, v cene kurzu sú materiály aj občerstvenie.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny školenia:

Otvorený termín

víkendový
16.02. - 18.02.
od soboty v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

večerný
18.02. - 20.02.
od pondelka v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený garantovaný termín
Posledné voľné miesta

denný
25.02. - 27.02.
od pondelka v Bratislave
Mgr. Radoslav Lovecký Mgr. Radoslav Lovecký
viac
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

denný
11.03. - 13.03.
od pondelka v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
16.03. - 18.03.
od soboty v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený garantovaný termín
Posledné voľné miesta

večerný
27.03. - 29.03.
od stredy v Bratislave
Mgr. Radoslav Lovecký Mgr. Radoslav Lovecký
viac
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

denný
08.04. - 10.04.
od pondelka v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
13.04. - 15.04.
od soboty v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

večerný
15.04. - 17.04.
od pondelka v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

denný
06.05. - 08.05.
od pondelka v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
11.05. - 13.05.
od soboty v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

večerný
13.05. - 15.05.
od pondelka v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

denný
03.06. - 05.06.
od pondelka v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
08.06. - 10.06.
od soboty v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

večerný
10.06. - 12.06.
od pondelka v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

denný
01.07. - 03.07.
od pondelka v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
06.07. - 08.07.
od soboty v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

večerný
08.07. - 10.07.
od pondelka v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

denný
29.07. - 31.07.
od pondelka v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
03.08. - 05.08.
od soboty v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

večerný
05.08. - 07.08.
od pondelka v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

denný
26.08. - 28.08.
od pondelka v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
31.08. - 02.09.
od soboty v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

večerný
02.09. - 04.09.
od pondelka v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

denný
23.09. - 25.09.
od pondelka v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
28.09. - 30.09.
od soboty v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

večerný
30.09. - 02.10.
od pondelka v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

denný
21.10. - 23.10.
od pondelka v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
26.10. - 28.10.
od soboty v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Otvorený termín

večerný
27.10. - 29.10.
od nedele v Bratislave
234,50 €
281,40 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Napíšte nám Vašu predstavu a pokúsime sa Vám prispôsobiť.

Učebná osnova počítačového školenia
Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL

Úvod do relačných databáz

 • Databázová terminológia
 • Zásady návrhu relačného modelu, normalizácia
 • Optimalizácia databáz
 • Oboznámenie s technológiou, nástrojmi a prostredím Oracle 10g/11g

Úvod do jazyka SQL

 • Štandardy SQL a implementácia Oracle SQL
 • Dátové typy v databázach Oracle

DML – práca s dátami

 • Výber údajov
  • Základný syntax príkazu SELECT
  • Projekcia – výber stĺpcov a použitie stĺpcových aliasov
  • Obmedzenie vybraných záznamov klauzulou WHERE, využitie operátorov BETWEEN, IN, IS NULL, LIKE
  • Triedenie záznamov klauzulou ORDER BY
  • Eliminácia duplicitných riadkov (DISTINCT)
  • Tvorba výrazov, použitie aritmetických a textových operátorov
  • Zoskupovanie údajov (klauzuly GROUP BY a HAVING)
  • Vnorené SQL – jednoriadkové dotazy, viacriadkové dotazy (operátory ALL, ANY, IN), súvzťažné (korelačné) dotazy
  • Využitie pseudostĺpcov
  • Výber dát z viacerých tabuliek za sebou (UNION, UNION ALL)
  • Prienik (INTERSECT) a rozdiel (MINUS) dvoch tabuliek
  • Výber dát vnútorným (WHERE, INNER JOIN) a vonkajším spojením tabuliek (LEFT RIGHT a FULL OUTER JOIN)
 • Vkladanie údajov
  • Priame vkladanie dát do tabuľky (INSERT)
  • Vkladanie dát výberom z inej tabuľky
  • Kontrola jedinečnosti vkladaných dát
 • Úprava údajov
  • Úprava všetkých riadkov a vybraných riadkov (UPDATE)
  • Aktualizácia konštantnou hodnotou, výsledkom funkcie, hodnotou odvodenou z pôvodnej hodnoty, hodnotou odvodenou z iného stĺpca rovnakej tabuľky, príp. hodnotou z inej tabuľky
 • Odstraňovanie údajov
  • Odstránenie všetkých a vybraných riadkov (TRUNCATE, DELETE)
  • Odstránenie duplicitných riadkov
 • Využitie funkcií
  • Jednoriadkové funkcie (numerické funkcie, funkcie pre prácu s textom, dátumové a časové funkcie, konverzné funkcie
  • Agregačné funkcie
  • Analytické funkcie
  • Ostatné funkcie

DDL – tvorba a úpravy databázových štruktúr

 • Vytváranie (CREATE TABLE) a zmeny štruktúry tabuliek (ALTER TABLE)
 • Vytváranie a zmeny pohľadov (CREATE OR REPLACE VIEW)
 • Integritné obmedzenia
 • Materializované pohľady
 • Indexy
 • Sekvencie
 • Odstraňovanie objektov (DROP)

Riadenie transakcií

 • Potvrdzovanie transakcií (COMMIT)
 • Odvolanie zmien (ROLLBACK)
 • Vytváranie návratových bodov (SAVEPOINT)

DCL – kontrola databázových objektov

 • Správa práv k databázovým objektom (GRANT, REVOKE, DENY)

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Absolvent počítačového školenia bude vedieť pracovať v jazyku SQL v databázovom systéme Oracle.

Naši lektori tohoto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

Mgr. Radoslav Lovecký
Mgr. Radoslav Lovecký
Hodnotenie lektora 95,68% spokojnosť

Rado je dlhoročným lektorom so zameraním najmä na databázy, programovanie a spracovanie údajov. Je držiteľom certifikátov Oracle Database SQL Certified Expert (OCE), Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional (OCP) a Oracle Database 11g Administrator Certified Associate (OCA). Prednáša tiež vyššiu úroveň Excelu ako aj ostatné programy balíka Microsoft Office.

Posledné komentáre účastníkov, ktorí už absolvovali tento kurz

Počítačové školenie Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL od roku 2008 u nás absolvovalo už približne 953 účastníkov. Hodnotenia a reakcie sa zobrazujú iba z vyplnených hodnotení od roku 2014.
zobrazených komentárov: 50 z celkového počtu 91 priemerné hodnotenie: 96,70%
Zuzana G.
20.12.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Helena W.
20.12.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Robert F.
20.12.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Marcel J.
19.12.2018

hodnotenie lektora:
80%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Školiteľ je veľmi dobre zorientovaný a vie veľmi presne a odborne reagovať na otázky.
Marcela P.
26.11.2018

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Gabirela T.
23.11.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Martin M.
23.11.2018

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Ľubomír P.
22.11.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Zuzana Š.
22.11.2018

hodnotenie lektora:
80%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Andrej H.
22.11.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Richard P.
13.11.2018

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Peter I.
12.11.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Vladimír L.
12.11.2018

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Danica R.
12.11.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Jaroslav Z.
03.10.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Veľmi dobre pripravený kurz. Fundovaný, ústretový, milý.
Martin J.
27.09.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Roman Z.
27.09.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Lenka V.
26.09.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Max. spokojnosť, lektor je naozaj odborník, veľa som sa ako začiatočník dozvedela a naučila. Môžem len odporučiť . Naozaj odborník v databázach, max. spokojnosť.
Ján Z.
17.07.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Ján A.
16.07.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Skolitel vedel presne co robi a o com rozprava aj na pripadne otazky zo strany učastnikov školenia.
Robert Č.
16.07.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Odporucam po obsahovej stranke rovnako ako aj skolitela.
Mária R.
27.06.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Výborne zvládnuté školenie, najmä po odbornej stránke!
Richard Z.
04.06.2018

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Martin M.
21.05.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Jarmila O.
21.05.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Erik W.
21.05.2018

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Irena M.
24.04.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Katarína Z.
18.04.2018

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Kurz SQL som uz predtym absolvovala (nie pre Oracle DB), takze temy neboli pre mna uplne nove, lektor bol odborne vyborne pripraveny, vedel upozornit na potencialne problemy, odpovedat na otazky, prebrali sme vela tem, mozno by som uvitala viac priestoru na samostatnu pracu (skusanie si prebratych sql prikazov na prikladoch - samostatne). Lektor bol vyborny, v pripade zaciatocnika mozno az prilis rychly :).
Anna K.
10.04.2018

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Anna S.
10.04.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Skvelý kurz Príjemný a fundovaný
Magdaléna R.
09.04.2018

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Mikuláš P.
09.04.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Martina J.
09.04.2018

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Radoslav A.
16.03.2018

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Z lektora som mal velmi dobry dojem.
Miroslav Š.
14.03.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
S kurzom som nadmieru spokojný. Základy MySQL som poznal no tento kurz prehĺbil moje znalosti. Pán Lovecký udával zrozumiteľné príklady z praxe, má vyborny profesionálny prejav, ochotne vysvetlil otázky aj nad rámec preberanej látky. Učebne boli primerané účelu kurzu. Káva, čaj, croissant zadarmo.
Michal M.
13.03.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
michal o.
11.01.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Linda L.
12.12.2017

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Lászlo V.
11.12.2017

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Richard P.
22.11.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Katarína T.
20.11.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Michal Š.
23.10.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Vynikajúci lektor, ktorý dopĺňal teóriu skúsenosťami z praxe a pri vysvetľovaní základov vhodne a s citom odhaľoval aj pokročilejšie súvislosti , čím zabezpečil atraktivitu kurzu pre všetkých účastníkov.
Norbert M.
28.09.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Andrej C.
26.09.2017

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Martin Č.
26.09.2017

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Marcela B.
03.08.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Tomáš S.
02.08.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Lektor je odbornik z praxe, velmi ustretovy. Zaujimave skolenie. Odporucam. Prijemne zeny na personalnom oddeleni. :)
Katarína H.
27.07.2017

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Michaela D.
25.07.2017

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Elena J.
25.07.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Vyborne zaklady, zrozumitelne a profesionalne podane. Hlboke znalosti lektora, ale zaroven schopnost vysvetlit ich jednoducho a ukazat podstatu. Ako som uz uviedla, vyborny prehlad v problematike, odbornik, ktory vie vysvetlit temu jednoducho a vystihnut podstatu.


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 9 rokov ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.