Počítačové školenie Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL

Počítačové školenie Oracle 10g/11g I.
základy jazyka SQL

Výhodné balíky kurzov 1
tento kurz sa nachádza vo výhodných balíkoch,
môžete ušetriť až 303,60 €
Najbližší termín
Mgr. Radoslav Lovecký Najlepší termín kurzu denný kurz
08.01.2018
denný kurz v Bratislave
prednáša: Mgr. Radoslav Lovecký
Cena: 232,50 € bez DPH
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (21)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka školenia
3 dni
Cena kurzu / počítačového školenia
cena školenia bez zliav
232,50 € bez DPH
279,00 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 21
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
priemerne 96,15 %
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis školenia:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Počítačové školenie Oracle I. základy jazyka SQL je určené pre užívateľov začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť pracovať v databázovom systéme Oracle. Účastníci sa zoznámia so všeobecnými princípmi a terminológiou relačných databáz ako aj špecifickými vlastnosťami Oracle. Naučia sa vyberať požadované údaje z tabuliek, analyzovať ich, spájať viaceré zdroje do spoločných výstupov. Od jednoduchých výberových dotazov na jednej tabuľke sa postupne prejde až ku komplexnejším dotazom, kde zoskupenie a následná analýza vyžaduje spojiť niekoľko vzájomne súvisiacich tabuliek. Na výberové dotazy nadviažeme DML príkazmi pre úpravu, vkladanie a odstraňovanie záznamov a s tým súvisiacimi transakciami. Po predstavení dátových typov Oracle sa účastník naučí vytvárať vlastné relačné tabuľky, pohľady a ďalšie užitočné objekty. V závere kurzu sa účastník dozvie ako prideliť práva na svoje objekty iným užívateľom a ako zistiť čo v databáze môže robiť. Po skončení kurzu je tak účastník schopný samostatne pracovať s databázou Oracle cez SQL Developer, prípadne ľubovoľný iný program podporujúci SQL (Structured Query Language). A nakoľko princípy relačných databáz sú univerzálne a jazyk SQL je štandardizovaný, nadobudnuté znalosti z kurzu sú vo veľkej miere uplatniteľné aj na iné databázové systémy.
materiály, ktoré sú súčasťou kurzu: Učebné materiály, príručka sú v cene kurzu.
Hodnotenie kurzu
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Radovan W. - hodnotenie kurzu: 100%
S kurzom som bol naozaj milo prekvapený. Pracujem v oblasti IT 3 roky no nie s databázami, predtým na VŠ sme preberali relačné databázy, no tento kurz bol oveľa komplexnejší, podrobnejší...Bol som milo prekvapený, lebo SQL som si myslel, že ovládam dobre, databázy ma na škole bavili, no na kurze som sa naučil (aj pripomenul si) nové veci. S lektorom som bol spokojný, je to macher v databázach a vie dobre prednášať a vysvetľovať. Som spokojný s kurzom, som rád, že mi banka vybrala firmu IT learning.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny školenia:


večerný
Otvorený termín
13.12. - 15.12.
od stredy v Bratislave
232,50 €
279,00 € s DPH

denný
Otvorený garantovaný termín
08.01.2018 - 10.01.2018
od pondelka v Bratislave
Mgr. Radoslav Lovecký Mgr. Radoslav Lovecký viac
232,50 €
279,00 € s DPH

večerný
Otvorený termín
10.01.2018 - 12.01.2018
od stredy v Bratislave
232,50 €
279,00 € s DPH

denný
Otvorený garantovaný termín
31.01.2018 - 02.02.2018
od stredy v Bratislave
Mgr. Radoslav Lovecký Mgr. Radoslav Lovecký viac
232,50 €
279,00 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
03.02.2018 - 05.02.2018
od soboty v Bratislave
232,50 €
279,00 € s DPH

večerný
Otvorený termín
07.02.2018 - 09.02.2018
od stredy v Bratislave
232,50 €
279,00 € s DPH

denný
Otvorený termín
28.02.2018 - 02.03.2018
od stredy v Bratislave
232,50 €
279,00 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
03.03.2018 - 05.03.2018
od soboty v Bratislave
232,50 €
279,00 € s DPH

večerný
Otvorený termín
07.03.2018 - 09.03.2018
od stredy v Bratislave
232,50 €
279,00 € s DPH

denný
Otvorený termín
28.03.2018 - 30.03.2018
od stredy v Bratislave
232,50 €
279,00 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
31.03.2018 - 02.04.2018
od soboty v Bratislave
232,50 €
279,00 € s DPH

večerný
Otvorený termín
04.04.2018 - 06.04.2018
od stredy v Bratislave
232,50 €
279,00 € s DPH

denný
Otvorený termín
25.04.2018 - 27.04.2018
od stredy v Bratislave
232,50 €
279,00 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
28.04.2018 - 30.04.2018
od soboty v Bratislave
232,50 €
279,00 € s DPH

večerný
Otvorený termín
02.05.2018 - 04.05.2018
od stredy v Bratislave
232,50 €
279,00 € s DPH

denný
Otvorený termín
23.05.2018 - 25.05.2018
od stredy v Bratislave
232,50 €
279,00 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
26.05.2018 - 28.05.2018
od soboty v Bratislave
232,50 €
279,00 € s DPH

večerný
Otvorený termín
30.05.2018 - 01.06.2018
od stredy v Bratislave
232,50 €
279,00 € s DPH

denný
Otvorený termín
20.06.2018 - 22.06.2018
od stredy v Bratislave
232,50 €
279,00 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
23.06.2018 - 25.06.2018
od soboty v Bratislave
232,50 €
279,00 € s DPH

večerný
Otvorený termín
27.06.2018 - 29.06.2018
od stredy v Bratislave
232,50 €
279,00 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Napíšte nám Vašu predstavu a pokúsime sa Vám prispôsobiť.

Učebná osnova počítačového školenia
Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL

Úvod do relačných databáz

 • Databázová terminológia
 • Zásady návrhu relačného modelu, normalizácia
 • Optimalizácia databáz
 • Oboznámenie s technológiou, nástrojmi a prostredím Oracle 10g/11g

Úvod do jazyka SQL

 • Štandardy SQL a implementácia Oracle SQL
 • Dátové typy v databázach Oracle

DML – práca s dátami

 • Výber údajov
  • Základný syntax príkazu SELECT
  • Projekcia – výber stĺpcov a použitie stĺpcových aliasov
  • Obmedzenie vybraných záznamov klauzulou WHERE, využitie operátorov BETWEEN, IN, IS NULL, LIKE
  • Triedenie záznamov klauzulou ORDER BY
  • Eliminácia duplicitných riadkov (DISTINCT)
  • Tvorba výrazov, použitie aritmetických a textových operátorov
  • Zoskupovanie údajov (klauzuly GROUP BY a HAVING)
  • Vnorené SQL – jednoriadkové dotazy, viacriadkové dotazy (operátory ALL, ANY, IN), súvzťažné (korelačné) dotazy
  • Využitie pseudostĺpcov
  • Výber dát z viacerých tabuliek za sebou (UNION, UNION ALL)
  • Prienik (INTERSECT) a rozdiel (MINUS) dvoch tabuliek
  • Výber dát vnútorným (WHERE, INNER JOIN) a vonkajším spojením tabuliek (LEFT RIGHT a FULL OUTER JOIN)
 • Vkladanie údajov
  • Priame vkladanie dát do tabuľky (INSERT)
  • Vkladanie dát výberom z inej tabuľky
  • Kontrola jedinečnosti vkladaných dát
 • Úprava údajov
  • Úprava všetkých riadkov a vybraných riadkov (UPDATE)
  • Aktualizácia konštantnou hodnotou, výsledkom funkcie, hodnotou odvodenou z pôvodnej hodnoty, hodnotou odvodenou z iného stĺpca rovnakej tabuľky, príp. hodnotou z inej tabuľky
 • Odstraňovanie údajov
  • Odstránenie všetkých a vybraných riadkov (TRUNCATE, DELETE)
  • Odstránenie duplicitných riadkov
 • Využitie funkcií
  • Jednoriadkové funkcie (numerické funkcie, funkcie pre prácu s textom, dátumové a časové funkcie, konverzné funkcie
  • Agregačné funkcie
  • Analytické funkcie
  • Ostatné funkcie

DDL – tvorba a úpravy databázových štruktúr

 • Vytváranie (CREATE TABLE) a zmeny štruktúry tabuliek (ALTER TABLE)
 • Vytváranie a zmeny pohľadov (CREATE OR REPLACE VIEW)
 • Integritné obmedzenia
 • Materializované pohľady
 • Indexy
 • Sekvencie
 • Odstraňovanie objektov (DROP)

Riadenie transakcií

 • Potvrdzovanie transakcií (COMMIT)
 • Odvolanie zmien (ROLLBACK)
 • Vytváranie návratových bodov (SAVEPOINT)

DCL – kontrola databázových objektov

 • Správa práv k databázovým objektom (GRANT, REVOKE, DENY)

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Absolvent počítačového školenia bude vedieť pracovať v jazyku SQL v databázovom systéme Oracle.

Naši lektori tohoto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

Mgr. Radoslav Lovecký
Mgr. Radoslav Lovecký
Hodnotenie lektora 95,00% spokojnosť

Rado je dlhoročným certifikovaným lektorom so zameraním na Oracle databázy a SQL. Tieto kurzy sú zároveň jeho doménou, ale prednáša aj vyššiu úroveň Excelu, štatistické funkcie a nestratí sa ani v ostatných programoch Microsoft Office.

Posledné komentáre účastníkov, ktorí už absolvovali tento kurz

Počítačové školenie Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL od roku 2008 u nás absolvovalo už približne 877 účastníkov. Hodnotenia a reakcie sa zobrazujú iba z vyplnených hodnotení od roku 2014.
zobrazených komentárov: 50 z celkového počtu 52 priemerné hodnotenie: 96,00%
Richard P.
22.11.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Katarína T.
20.11.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Michal Š.
23.10.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Vynikajúci lektor, ktorý dopĺňal teóriu skúsenosťami z praxe a pri vysvetľovaní základov vhodne a s citom odhaľoval aj pokročilejšie súvislosti , čím zabezpečil atraktivitu kurzu pre všetkých účastníkov.
Norbert M.
28.09.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Andrej C.
26.09.2017

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Martin Č.
26.09.2017

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Marcela B.
03.08.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Tomáš S.
02.08.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Lektor je odbornik z praxe, velmi ustretovy. Zaujimave skolenie. Odporucam. Prijemne zeny na personalnom oddeleni. :)
Katarína H.
27.07.2017

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Michaela D.
25.07.2017

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Elena J.
25.07.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Vyborne zaklady, zrozumitelne a profesionalne podane. Hlboke znalosti lektora, ale zaroven schopnost vysvetlit ich jednoducho a ukazat podstatu. Ako som uz uviedla, vyborny prehlad v problematike, odbornik, ktory vie vysvetlit temu jednoducho a vystihnut podstatu.
Ľudmila I.
25.07.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Peter G.
24.05.2017

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Filip J.
15.05.2017

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Juraj Š.
14.05.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Branislav G.
09.05.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Martin Z.
25.04.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Ivana H.
24.04.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Jozef M.
19.04.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Šimon R.
19.04.2017

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Natália L.
19.04.2017

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Priebeh a celkový prínos kurzu hodnotím veľmi pozitívne. Výklad a praktické ukážky lektora, Mgr. Loveckého boli zrozumiteľné, profesionálne a dôkladné. Občas trochu prirýchlo podané, no na požiadanie sa k danej veci ochotne vrátil. Absolvovanie kurzu Oracle I. hodnotím veľmi pozívne, rada sa do Vašej inštitúcie vrátim a tak isto ochotne odporučím IT Learning priateľom a ďalším. :) Prednášky lektora Mgr. Loveckého prebiehali na vysokej úrovni.
Ferdinand F.
19.04.2017

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Katarína D.
21.03.2017

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Lucia H.
21.03.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Zaujimavy kurz, ochotny a odborne zdatny lektor, dobre a kvalitne tlacene materialy - prirucka. Ochotny, vysoko odborny a zaroven ludsky lektor.
Adam B.
21.03.2017

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Tomáš S.
17.11.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
SQL1 - Rado bol super, veľmi priateľský a pozitívny. Aj na možno zbytočné otázky odpovedal so záujmom. Obzvlášť oceňujem, že sa nedržal striktne osnovy, ale odpovedal a preberal s nami aj veci súvisiace s témou, ale nie priamo z osnovy, dokonca praktické príklady zo svojej praxe a tiež aj vystavanie jednoduchého dátového modelu od základov. Celkovo sa mi politika, obsahová časť kurzov a zameranie it-learning veľmi pozdáva. Určite chcem ešte absolvovať excel2 a možno aj iné kurzy. Odporučil som vás už viacerým známym a kamarátom
Filip B.
28.10.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Tomáš Š.
28.10.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Michal K.
04.10.2016

hodnotenie lektora:
85%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Henrieta B.
27.09.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Jana F.
19.07.2016

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Pavol S.
30.05.2016

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Peter B.
30.05.2016

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Iba pripomienka na obcerstvenie - ten automat na kavu je dost nestastny, ze si treba zakazdym chodit pytat zetony.
Vladimír R.
30.05.2016

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Ľubomír K.
30.05.2016

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Jozef D.
24.05.2016

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Pocity skvele,lektor vynikajuci,vsetko vie dobre vysvetlit,spokojnost s mojej ztrany
Ivan P.
04.05.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Úplne vyhovujúci obsah kurzu a aj spôsob jeho výkladu a takisto vyhovujúce tempo výkladu. Veľmi zrozumiteľne vysvetlujúci lektor a zároveň aj veľmi ochotný odpovedať na otázky účastníkov kurzu. Veľmi príjemné a koncentráciu podporujúce prostredie pre výučbu konkrétne v učebniach so šikmými stenami a oknami v podkrovných miestnostiach budovy. Trošku viac je potrebné sa venovať softvéru, ktorý je používaný na kurze lebo prerušenia a problémy pri preberaní látky kurzu vyrušujú účastníka kurzu z koncentrácie. Vďaka za pochopenie.
Eva S.
06.04.2016

hodnotenie lektora:
80%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Prednášajúci nám sprostredkoval obrovské množstvo informácií naraz.Bolo vidieť, že téme rozumie a má s ňou skúsenosti. Často nebolo možné zachytiť jeho myšlienkové pochody, keď súčasne reagoval na podnety z teórie ukážkami z praxe a pritom sa snažil komentovať dotazy alebo odpovedať na otázky. Fundovaný, ochotný ,príjemný a spoločenský
Milan K.
17.02.2016

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Drahomír B.
17.02.2016

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Marián L.
11.12.2015

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Jana E.
19.11.2015

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Marek O.
02.11.2015

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Barbara U.
19.10.2015

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Este jeden den na priklady a ukazky by som prijala. max.spokojnost
Jana D.
22.05.2015

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Radovan W.
16.05.2015

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
S kurzom som bol naozaj milo prekvapený. Pracujem v oblasti IT 3 roky no nie s databázami, predtým na VŠ sme preberali relačné databázy, no tento kurz bol oveľa komplexnejší, podrobnejší...Bol som milo prekvapený, lebo SQL som si myslel, že ovládam dobre, databázy ma na škole bavili, no na kurze som sa naučil (aj pripomenul si) nové veci. S lektorom som bol spokojný, je to macher v databázach a vie dobre prednášať a vysvetľovať. Som spokojný s kurzom, som rád, že mi banka vybrala firmu IT learning.
Michal H.
14.05.2015

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Ludovít P.
01.12.2014

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Lektora by som rozhodne odporucal aj na dalsie kurzy.
Eduard Z.
27.11.2014

hodnotenie lektora:
85%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Odborne zrucnosti su vyborne ale myslim ze by bolo potrebne zlepsit prezentacne zrucnosti. Praca s hlasom, priklady a ich preriesenie, kontrola s ucastnikmi kurzu. obcerstvenie keksikom venceky :/ ... kava chutovo dost slaba, na "nakopnutie" pocas celeho dna to nestacilo.
Lukáš H.
20.10.2014

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL
Kurz bol dobrý. Menej hviezdičiek som dal pretože som veľa vecí so základov SQL už vedel a teda som si ich len zopakoval. Najviac ma zaujali join-y, ktoré aj v praxi využijem.


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 9 rokov ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Oracle 10g/11g I. - základy jazyka SQL, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.