Vedenie a riadenie ľudí - leadership a manažérske zručnosti v praxi

Vedenie a riadenie ľudí
leadership a manažérske zručnosti v praxi

Najbližší termín
PhDr. Alena Ambrózová Najlepší termín kurzu denný kurz
30.06.2017
denný kurz v Bratislave
prednáša: PhDr. Alena Ambrózová
Cena: 99,00 € bez DPH
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (30)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka kurzu
1 deň
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
99,00 € bez DPH
118,80 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 30
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
priemerne 94,00 %
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Konečne v očakávanej pozícii vedúceho pracovníka. S tým sú spojené nové výzvy, avšak čo presne znamená správne vedenie ? S akými prostriedkami a metódami zvládnete Vašu novú úlohu ? Len vo vtipoch platí, že riadiť vie každý. V skutočnosti je to náročná práca s prvkami umenia. Mnohí majú na riadenie či vedenie ľudí prirodzený talent. Každý svedomitý manažér hľadá možnosť, ako získať z oblasti riadenia stále viac vedomostí a praktických zručností. Každý riadiaci pracovník či leader sa vzdeláva, aby sa stal vo svojej oblasti ešte lepším a úspešnejším.

Cieľom tohto tréningového programu je naučiť sa spoznať a ovplyvniť svoj manažérsky štýl a využívať svoje prirodzené vodcovské zručnosti. Ako manažéri sa naučíte viesť zamestnancov či spolupracovníkov tak, aby boli angažovaní, pracovali efektívnejšie a vzťahy na pracovisku sa upevnili. Nadobudnuté zručnosti využijete u seba i podriadených, čo pozitívne ovplyvní Vašu kariéru a profesný život.

Ako sa z manažéra môžem postupne stať lídrom svojho tímu, čo na ľudí platí a čomu sa radšej vyvarovať, aj o tom si povieme na našom kurze. Na danom tréningu si osvojíte odborné a sociálne zručnosti, ktoré Vám budú objasnené nielen teoreticky, ale precvičíte si ich na príkladoch priamo z praxe. Vďaka vzájomným dialógom a intenzívnemu tréningu, Vám bude uľahčená začiatočná fáza v pozícii riadiaceho pracovníka. Spolu s lektorom sa detailne pozriete na Vašu konkrétnu situáciu a prediskutujete možnosti riešenia a smerovania.

V rámci kurzu:
• budeme spoločne hľadať odpovede na otázky - kto je efektívny manažér a kto je líder ? Ako vybudovať efektívny a spolupracujúci tím ? Ako viesť a motivovať ľudí ? Ako účinne komunikovať so svojim tímom ? Aké nástroje používať na hodnotenie a podporu svojho tímu ?“ atď.
• sa zameriavame na to, aby ste si ako manažéri uvedomili a prijali svoje vodcovské poslanie
• získate znalosti najúčinnejších manažérskych prístupov, tak aby ste dokázali robiť vlastné nezávislé rozhodnutia všade tam, kde to je možné.
• spoznáte rozdiel medzi riadením a vedením, kľúčové riadiace procesy, princípy účinného vedenia spolupracovníkov
• naučíte sa prispôsobiť vedenie úrovni rozvoja podriadeného spolupracovníka, správne delegovať kompetencie a zodpovednosť podriadeným
• získate potrebné soft skills a schopnosť viesť pracovný tím tak, aby dosahoval optimálny výkon, podporovať pracovné vzťahy a odstraňovať bariéry
• výstupom tréningovej práce sú vodcovské zručnosti a priame skúsenosti vo vedení ľudí, ktoré môžete ako riadiaci pracovníci, vedúci či manažéri v praxi
• a ... mnoho mnoho iného

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny kurzu:


víkendový
Otvorený termín
17.06. - 17.06.
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
20.06. - 20.06.
od utorka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený garantovaný termín
30.06. - 30.06.
od piatka v Bratislave
PhDr. Alena Ambrózová PhDr. Alena Ambrózová viac
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
25.07. - 25.07.
od utorka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
29.07. - 29.07.
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
01.08. - 01.08.
od utorka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
05.09. - 05.09.
od utorka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
09.09. - 09.09.
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
12.09. - 12.09.
od utorka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
17.10. - 17.10.
od utorka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
21.10. - 21.10.
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
24.10. - 24.10.
od utorka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
28.11. - 28.11.
od utorka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
02.12. - 02.12.
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
05.12. - 05.12.
od utorka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
09.01.2018 - 09.01.2018
od utorka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
13.01.2018 - 13.01.2018
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
16.01.2018 - 16.01.2018
od utorka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
20.02.2018 - 20.02.2018
od utorka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
24.02.2018 - 24.02.2018
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
27.02.2018 - 27.02.2018
od utorka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
03.04.2018 - 03.04.2018
od utorka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
07.04.2018 - 07.04.2018
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
10.04.2018 - 10.04.2018
od utorka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
15.05.2018 - 15.05.2018
od utorka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
19.05.2018 - 19.05.2018
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
22.05.2018 - 22.05.2018
od utorka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

denný
Otvorený termín
26.06.2018 - 26.06.2018
od utorka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

víkendový
Otvorený termín
30.06.2018 - 30.06.2018
od soboty v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH

večerný
Otvorený termín
03.07.2018 - 03.07.2018
od utorka v Bratislave
99,00 €
118,80 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Napíšte nám Vašu predstavu a pokúsime sa Vám prispôsobiť.

Učebná osnova počítačového školenia
Vedenie a riadenie ľudí - leadership a manažérske zručnosti v praxi

Líder a manažér / leadership vs riadenie, manažovanie

 • úloha lídra v jeho jednotlivých fázach riadenia
 • kompetentný manažér a riadiaci pracovník

Štýly riadenia a vedenia - ich výhody a nevýhody / krok po kroku

 • čo znamená správne viesť
 • aktuálne prístupy, štýly a metódy
 • rola vedúceho pracovníka a ako chcem byť vnímaný ako nadriadený
 • nástroje vedenia
 • kontrola a usmerňovanie
 • motivácia a podpora
 • informačný management
 • osobný time management
 • vedenie rozhovorov so zamestnancami
 • uskutočňovanie rozhodnutí a nesenie s nimi spojenej zodpovednosti
 • ako zadávať úlohy a delegovať
 • aktívne počúvanie a komunikácia v tíme
 • poskytovanie a prijímanie spätnej väzby
 • ako kontrolovať
 • predchádzanie a riešenie konfliktov
 • vytváranie pravidiel hry
 • koučing a rozvoj zamestnancov, prínos koučingu pre manažéra a pre pracovníka

Riadenie a vedenie ľudí

 • zásady individuálnej práce s ľuďmi
 • vývojové štádia tímu a jednotlivca v procese riadenia
 • ako získať pracovníkov pre splnenie úloh
 • vrodené dispozície a ich vplyv
 • získané predpoklady a ich vplyv
 • prostredie a jeho vplyv

Utváranie osobnosti spolupracovníkov / podriadených

 • vrodené dispozície a ich vplyv, získané predpoklady a ich vplyv, výchova
 • prostredie a jeho vplyv na utváranie osobnosti
 • štruktúra a rozvoj schopností

Motivácia, jej štruktúra a jednotlivé prístupy pri riadení

 • riadenie pomocou osobných cieľov
 • motivačné techniky
 • efektívny rozvoj podriadených pri naplňovaní cieľov

Záver - Voľná diskusia - Podpora - Networking

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po absolvovaní kurzu Riadenie a vedenie ľudí získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete v praxi pri riadení tímu. Dokážete: vybrať a použiť rôzne typy riadiacich a manažérskych štýlov, posúdiť aký spôsob motivácie je vhodný pre aký typ osoby. Naučíte sa pripraviť vhodnú motiváciu pre svoj tím, ako aj vhodne komunikovať so svojim tímom spolupracovníkov a nadriadenými. Tiež získate poznatky ako ohodnotiť svoj tím správnou spätnou väzbou a inými motivačnými nástrojmi a ..mnoho mnoho iného

Naši lektori tohoto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

Dušan Nemčko
Dušan Nemčko
Dušan je našim externým lektorom skoro od vzniku spoločnosti. Prednáša soft skills a manažérske kurzy.
PhDr. Alena Ambrózová
PhDr. Alena Ambrózová
Hodnotenie lektora 97,86% spokojnosť

Alena Ambrózová je skúsenou lektorkou v oblasti rozvoja a podpory ľudského potenciálu. Venuje sa dynamike medziľudských vzťahov a riešeniu náročných situácií v rôznych oblastiach pracovného i osobného života. Je vnímavá k potrebám klientov a flexibilná. Stavia na interaktivite a reflexii skupiny. Skúsenosti získavala v psychologicko - poradenskej praxi a spoluprácou s významnými spoločnosťami z oblasti výroby, finančníctva, HQ technologií, obchodu i služieb.

Posledné komentáre účastníkov, ktorí už absolvovali tento kurz

Vedenie a riadenie ľudí - leadership a manažérske zručnosti v praxi od roku 2008 u nás absolvovalo už približne 378 účastníkov. Hodnotenia a reakcie sa zobrazujú iba z vyplnených hodnotení od roku 2014.
zobrazených komentárov: 10 z celkového počtu 10 priemerné hodnotenie: 94,00%
Miroslava N.
26.04.2017

hodnotenie lektora:
100%
PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu
Jozef V.
25.04.2017

hodnotenie lektora:
95%
PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu
Magdaléna H.
25.04.2017

hodnotenie lektora:
95%
PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu
Absolvoval/a: Vedenie a riadenie ľudí - leadership a manažérske zručnosti v praxi
Pani Ambrózová sa chce odovzdať celá, vidieť ako chce odovzdať maximum svojich zručností, počúva svojich účastníkov, zapája do interakcie, ochotne poradí aj individuálne...
Alica Z.
21.03.2017

hodnotenie lektora:
100%
PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu
Barbora P.
12.10.2016

hodnotenie lektora:
100%
PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu
Absolvoval/a: Vedenie a riadenie ľudí - leadership a manažérske zručnosti v praxi
Pre mňa osobne, to bolo také otvorenie do duše, bola som veľmi spokojná. Veľmi príjemný človek.
Ľuboš Š.
30.08.2016

hodnotenie lektora:
100%
PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu
Absolvoval/a: Vedenie a riadenie ľudí - leadership a manažérske zručnosti v praxi
Kurz bol výborný, škoda iba, že nie je viacdňový lebo za jeden deň sa nedá ísť do hĺbky a nedá sa urobiť viac cvičení. Pozitívne hodnotím aj cenu za kurz, ktorá je v porovnaní s inými spoločnosťami bezkonkurenčná. Je vidno, že pani lektorka je skúsená a okrem štandardnej osnovy uvádza príklady zo svojej praxe. Je pravda, že na tento typ kurzu nevyhovuje štandardná počítačová učebňa. Inak bolo všetko v poriadku.
Zuzana Š.
30.08.2016

hodnotenie lektora:
100%
PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu PhDr. Alena Ambrózová
lektor kurzu
Juraj
29.03.2016

hodnotenie lektora:
95%
PhDr. Marek Horňanský, MBA.
lektor kurzu PhDr. Marek Horňanský, MBA.
lektor kurzu
Absolvoval/a: Vedenie a riadenie ľudí - leadership a manažérske zručnosti v praxi
Skvelý kurz, ale málo času z ktorého ukrajovali nezmyselné debaty. Celkovo kurz hodnotím pozitívne. Dobrý lektor. Výborný lektor, snažil sa vyhovieť všetkým účastníkom kurzu, výborná interakcia. Môj prvý skúšobný kurz u vás hodnotím pozitívne. Negatívne je, že bol kurz objednávaný na profesia days, kde sa dal objednať len osobne v BA.
František P.
26.02.2016

hodnotenie lektora:
70%
PhDr. Marek Horňanský, MBA.
lektor kurzu PhDr. Marek Horňanský, MBA.
lektor kurzu
Ing. Silvia Š., PhD.
17.08.2015

hodnotenie lektora:
85%
PhDr. Marek Horňanský, MBA.
lektor kurzu PhDr. Marek Horňanský, MBA.
lektor kurzu
Absolvoval/a: Vedenie a riadenie ľudí - leadership a manažérske zručnosti v praxi
Kedze kurz bol u nas vo firme a obcerstvenie a organizaciu kurzu som zabezpecovala ja tak to nebudem hodnotit.....neda sa ale pokracovat dalej tak som oznacila hviezdicky....


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 9 rokov ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Vedenie a riadenie ľudí - leadership a manažérske zručnosti v praxi a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Vedenie a riadenie ľudí - leadership a manažérske zručnosti v praxi, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.