Balík Počítačové siete pre začiatočníkov - Správa počítačových sietí, prideľovanie IP adries, konfigurácia a bezpečnosť

Balík Počítačové siete pre začiatočníkov
Správa počítačových sietí, prideľovanie IP adries, konfigurácia a bezpečnosť

Najbližší termín
Ing. Patrik Toman Najlepší termín kurzu denný kurz
21.01.2019
denný kurz v Bratislave
prednáša: Ing. Patrik Toman
Cena: 283,50 € bez DPH
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (24)
Balík balík 2 kurzov
objednajte si tento balík kurzov a ušetrite tak až 37,80 €
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka balíka kurzov
5 dní
Cena kurzu / počítačového školenia
cena školenia bez zliav
283,50 € bez DPH
340,20 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 24
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
priemerne 98,38 %
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis školenia:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Počítačové školenie Balík Počítačové siete - prideľovanie IP adries a bezpečnosť je určené pre tých, ktorí spravujú alebo plánujú spravovať počítačové siete. Toto školenie oboznamuje účastníkov s problematikou správy počítačových sietí v zmysle prideľovania IP adries, konfigurácie a zaistenia bezpečnosti v malých, stredných a veľkých počítačových sieťach.
Bezplatné opakovanie kurzu
Tento kurz môžete bezplatne opakovať, ak by ste kurz nezvládli na prvý raz.
Certifikovaný akreditovaný kurz
Sme akreditované školiace stredisko, certifikát získavate ihneď po kurze.
Všetko je v cene kurzu
Nemusíte si k nám nič nosiť, v cene kurzu sú materiály aj občerstvenie.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny balíka kurzov:

Keďže sa balík skladá z viacerých kurzov, uvádzame termín začiatku prvého kurzu z balíka. Termíny ostatných kurzov z balíka si môžete dohodnúť telefonicky, osobne alebo e-mailom.
Otvorený garantovaný termín

denný
začína 21.01.2019
od pondelka v Bratislave
Ing. Patrik Toman Ing. Patrik Toman
viac
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 26.01.2019
od soboty v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

večerný
začína 28.01.2019
od pondelka v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

denný
začína 04.03.2019
od pondelka v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 09.03.2019
od soboty v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

večerný
začína 11.03.2019
od pondelka v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

denný
začína 15.04.2019
od pondelka v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 20.04.2019
od soboty v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

večerný
začína 22.04.2019
od pondelka v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

denný
začína 27.05.2019
od pondelka v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 01.06.2019
od soboty v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

večerný
začína 03.06.2019
od pondelka v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

denný
začína 08.07.2019
od pondelka v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 13.07.2019
od soboty v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

večerný
začína 15.07.2019
od pondelka v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

denný
začína 19.08.2019
od pondelka v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 24.08.2019
od soboty v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

večerný
začína 26.08.2019
od pondelka v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

denný
začína 30.09.2019
od pondelka v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 05.10.2019
od soboty v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

večerný
začína 07.10.2019
od pondelka v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

denný
začína 11.11.2019
od pondelka v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 16.11.2019
od soboty v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Otvorený termín

večerný
začína 18.11.2019
od pondelka v Bratislave
283,50 €
340,20 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Napíšte nám Vašu predstavu a pokúsime sa Vám prispôsobiť.

Učebná osnova počítačového školenia
Balík Počítačové siete pre začiatočníkov - Správa počítačových sietí, prideľovanie IP adries, konfigurácia a bezpečnosť

Tento kurz je balíkom 2 kurzov, jeho osnova sa preto skladá z čiastkových osnov jednotlivých kurzov.

Počítačové siete II. - Úvod do sieťovej bezpečnosti

Základné bezpečnostné pojmy

 • Opakovanie TCP/IP
  • Rozdiel medzi fyzickou a logickou adresou
  • Pojem číslo portu a jeho úloha v sieťovej komunikácii
  • Rozdiel medzi TCP a UDP protokolom, ich súvis s aplikačnými protokolmi
  • Spôsob fungovania sieťovej komunikácie pomocou enkapsulácie
 • Zadefinovanie pojmu sieťová bezpečnosť
  • Faktory ovplyvňujúce sieťovú komunikáciu v rámci siete
  • Faktory ovplyvňujúce sieťovú komunikáciu cez internet
 • Základné bezpečnostné pojmy
  • Rozdiel medzi kódovaním a šifrovaním
  • Zadefinovanie pojmu hashovanie
  • Príklad zraniteľnosti nešifrovanej komunikácie

Prehľad bezpečnostných hrozieb a spôsoby ochrany

 • Útoky informačného charakteru
  • IP scan, a nástroje na mapovanie topológie
  • Skenovanie verzie OS
  • Port scan a scan verzie služieb
  • Problém sociálneho inžinierstva
 • Základné typy útokov
  • Prehľad techník na získanie privilegovaného prístupu
  • Problém nedostatočnej autentifikácie a autorizácie
  • Útoky typu DOS
  • Botnety
  • Malvér
  • Útoky na službu DNS

Firewall

 • Úvod do zariadenia Firewall
  • Problém otvorených portov
  • Typy firewallov
  • Rozdiel medzi HW a SW firewallom
  • Základné princípy filtrovania komunikácie cez porty, rozdiel medzi systémom blacklist a whitelist
  • Rozdiel medzi prichádzajúcou a odchádzajúcou komunikáciou
 • Windows Firewall
  • Vplyv typu siete na Windows Firewall
  • Tvorenie pravidiel na základe programu a čísla portu
  • Iné nastavenia pravidiel vo Windows Firewall
 • Firewall na jednoduchých smerovačoch s prednastaveným NAT
  • Nastavenie filtrovacích pravidiel
  • Nastavenie prístupu do siete za NATom
  • Prehľad konfigurácií rozšírených smerovačov
 • Cvičenie
  • Konfigurácia Windows Firewall
  • Konfigurácia rôznych filtrov na jednoduchých smerovačoch

Šifrovanie komunikácie

 • Spôsoby šifrovania
  • Symetrické a asymetrické šifrovanie
  • Príklady použitia symetrického a asymetrického šifrovania
  • Zraniteľnosť symetrického a asymetrického šifrovania
  • Zraniteľnosť hashov
 • TLS certifikáty
  • Čo je to TLS certifikát a ako súvisí so šifrovaním
  • Štruktúra certifikátu
  • Príklad vytvorenia spojenia HTTPS
  • Obvyklé bezpečnostné problémy pri práci s certifikátmi
 • VPN
  • Predstavenie VPN
  • Konfigurácia VPN pripojenia v Operačných systémoch Windows 7 a 8.
 • Šifrovanie dát na počítači a prenosných médiách
  • BitLocker
  • Windows EFS
  • Import a Export vlastného certifikátu pre EFS
  • Iné riešenia na šifrovanie dát
 • Iné šifrovacie nástroje
  • Digitálny podpis
  • Šifrovanie Wi-Fi

Počítačové siete I. - Úvod do počítačových sietí

Základné sieťové pojmy

 • Úvod do sietí
  • Definícia pojmu počítačová sieť
  • Vysvetlenie pojmu Internet
 • Požiadavky na internetové pripojenie
  • Definícia pojmu fyzické a logické spojenie
  • Fyzické a logické adresovanie, rozdiely medzi IP a MAC adresou
  • Definícia pojmu protokol
  • Vysvetlenie významu protokolov TCP/IP, DNS a DHCP
  • Príklady aplikačných protokolov
 • LAN a WAN
  • Rozdiel LAN a WAN
  • Prehľad LAN technológií
  • Prehľad LAN zariadení
  • Prehľad WAN technológií
  • Prehľad WAN zariadení
 • Iné typy sietí
  • PAN
  • MAN
  • SAN
  • Príklady použitia daných typov sietí
  • Intranet vs Extranet
 • VPN
  • Význam VPN
  • Intranet a Extranet VPN
 • Číselné sústavy
  • Desiatková sústava
  • Dvojková sústava
  • Šesnástková sústava
  • Príklad Binárnej reprezentácie dát
  • Jednotky údaja a ich násobky v desiatkovej a binárnej variante
 • Rýchlosť sietí
  • Jednotky prenosu dát
  • Šírka pásma
  • Priepustnosť
  • Oneskorenie

Siete v operačnom systéme MS Windows 7 (8)

 • Nastavenie siete v OS Windows
  • TCP/IP Konfigurácia sieťovej karty s použitím DHCP
  • Význam typu siete, vysvetlenie pojmu Firewall
  • Dôležité konzolové príkazy (ping, ipconfig, tracert, pathping a nslookup)
 • Zdieľanie dát
  • Porovnanie počítača v doméne a pracovnej skupine
  • Význam „Homegroup“
  • Jednoduché zdieľanie
 • Ovládanie počítača na diaľku
  • Vzdialená pracovná plocha
  • Význam služieb Telnet a SSH
  • Iné riešenia (TeamViewer a pod.)
 • Cvičenie
  • Vytvorenie spojenia dvoch počítačov s použitím automatickej konfigurácie cez DHCP
  • Vytvorenie spojenia niekoľkých počítačov cez zariadenie prepínač (Switch)
  • Zdieľanie dát v sieti
  • Pripojenie na iný počítač v LAN a cez internet

Úvod do TCP / IP

 • OSI model
  • Popis vrstiev OSI modelu a ich súvis so sieťovými protokolmi
  • Princíp "Peer to peer" komunikácie medzi vrstvami
  • Princíp "Data Encapsulation" pri komunikácii
  • Sieťové zariadenia LAN a ich súvis s vrstvami OSI modelu
 • TCP/IP model
  • Aplikačná vrstva
  • Transportná vrstva
  • Internetová vrstva
  • Vrstva sieťového prístupu
  • Porovnanie s OSI modelom
 • Základné protokoly internetovej komunikácie a ich význam
  • TCP protokol
  • UDP protokol
  • IP protokol
  • ARP protokol
 • Adresovanie IPv4 na základe tried
  • Štruktúra IP adresy
  • IP adresy triedy A, B a C
  • Sieťová maska pre triedy A B a C
  • Význam adresy siete a Broadcastu, počítanie rozsahu IP adries pre siete triedy A, B alebo C
  • Význam privátnych IP adries, vysvetlenie princípu NAT
 • Cvičenie
  • Výpočet sieťovej a Broadcast adresy na základe masky pre triedy A, B a C
  • Zapojenie 2 a viacerých počítačov so statickou konfiguráciou IP adresy

Zariadenie smerovač (Router)

 • Predstavenie smerovača
  • Rola smerovačov v architektúre Internetu
  • Vysvetlenie pojmov smerovací a smerovaný protokol
  • Vysvetlenie pojmu NAT
  • Ukážky smerovania príkazom tracert
 • Konfigurácia jednoduchého smerovača s prednastaveným NAT
  • Počiatočný štart a konfigurácia smerovača
  • Nastavenie IP adresovania
  • Nastavenie automatického prideľovania DHCP autentifikácia cez MAC adresu
  • Zálohovanie konfigurácie jej obnova a základné bezpečnostné prvky
 • Cvičenie
  • Prehľad ponuky smerovačov pri nákupe a ich použiteľnosť do domácnosti alebo malej firemnej siete
  • Prehľad konfigurácie najpoužívanejších smerovačov s prednastaveným NAT

Úvod do Ethernetu

 • Sieťová topológia
  • Vysvetlenie pojmu topológia
  • Topológia hviezda jej výhody a nevýhody
  • Topológia rozšírená hviezda, príklady jej implementácie
  • Príklady iných topológií (Kruh, zbernica, mesh)
  • Rozdiel medzi fyzickou a logickou topológiou
 • Kolízne a Broadcastové domény
  • Rozdiel medzi zdieľaným médiom a spojením typu Point to point
  • Kolízna doména a jej segmentácia
  • Broadcastová doména a jej segmentácia
  • CSMA/CD protokol, Full vs half duplex zapojenie
 • Základy Ethernetu
  • Prehľad najpoužívanejších typov Ethernet-u, systém pomenovaní Ethernetu
  • MAC adresa a jej štruktúra
 • Ethernetové zariadenia
  • Sieťová karta (NIC)
  • Sieťové opakovače a rozbočovače (Repeater a hub)
  • Princíp sieťového mostu (Bridge a Bridging)
  • Ethernetové prepínače a prepínanie (Switch a switching)
  • Rozdiel medzi sieťovými prostrediami Peer to peer, Client/Server, Mainframe
 • Ethernetová kabeláž
  • Základné fyzikálne princípy posielania dát cez medené médium
  • Koaxiálny kábel
  • UTP a STP
  • Prehľad topológie, dĺžkového obmedzenia a koncovky  pre základné typy Ethernet-u
  • Priame zapojenie v štandardoch Ethernet T568A a T568B
  • Rozdiel v posielaní signálu medzi Fast Ethernet a Gigabit Ethernet
  • Krížové zapojenie
 • Cvičenie
  • Tvorenie Ethernetovej kabeláže

Bezdrôtové siete Wi-fi

 • Úvod do bezdrôtových sietí
  • Princíp fungovania bezdrôtových rádiových sietí
  • Prehľad typov antén a ich vplyv na pokrytie signálom
  • Význam aktívneho a pasívneho skenovania
 • Wi-fi (IEEE 802.11)
  • Wi-fi štandardy
  • Bezdrôtové zariadenia a topológia, zapojenia Ad-hoc a Access Point
  • Faktory ovplyvňujúce priepustnosť Wi-fi
 • Zabezpečenie Wi-fi
  • Typy šifrovania porovnanie ich bezpečnosti
  • WPA Enterprise, Radius server a spôsob jeho využitia
  • Nastavenie SSID Broadcast
  • Autentifikácia cez MAC adresu
 • Cvičenie
  • Vytvorenie Ad-hoc WiFi medzi dvoma počítačmi
  • Nastavenie jednoduchého WiFi AP a pripojenie sa do WiFi siete

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po skončení školenia má účastník predstavu o tvorbe malých a stredne veľkých počítačových sietí. Vie vhodne navrhnúť IP adresy pre všetky zariadenia v rámci siete tak, aby boli pridelené čo najefektívnejšie. Taktiež získa prehľad zásad bezpečnosti, ktoré sa v týchto sieťach používajú.

Naši lektori tohoto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

Ing. Patrik Toman
Ing. Patrik Toman
Hodnotenie lektora 97,96% spokojnosť

Patrik je našim najväčším odborníkom na Excel a okrem iného aj špecialista na Microsoft Office, počítačové siete a serverové operačné systémy, Linux a SQL databázy. Patrik je našim odborným garantom pri väčšine kurzov a tvorí obsahovú časť Office kurzov, učebné osnovy a príručky. Má dlhoročnú prax v učení, prednáša IT vyše 10 rokov.
Mgr. Michal Dobšovič
Mgr. Michal Dobšovič
Hodnotenie lektora 97,61% spokojnosť

Michal je našim lektorom už od vzniku spoločnosti. Venuje sa administrácii operačných systémov Linux a Windows Server, je držiteľom certifikácie MCSA – Microsoft Certified Systems Administrator na Windows Server 2003, 2012 a 2016, na technológiu Office 365 a je aj držiteľom prestížneho titulu Microsoft Certified Trainer už od roku 2008. Okrem toho pôsobí ako konzultant a externý správca serverov pre rôzne, aj nadnárodné spoločnosti. V našej spoločnosti ho môžete stretnúť na kurzoch Linux, Windows Server, SQL Server, Microsoft Exchange a na kurzoch počítačových sietí. Vo voľnom čase sa venuje vývoju webových aplikácií na platforme PHP, pričom sa zameriava najmä na objektové programovanie.

Posledné komentáre účastníkov, ktorí už absolvovali tento kurz

Balík Počítačové siete pre začiatočníkov - Správa počítačových sietí, prideľovanie IP adries, konfigurácia a bezpečnosť od roku 2008 u nás absolvovalo už približne 657 účastníkov. Hodnotenia a reakcie sa zobrazujú iba z vyplnených hodnotení od roku 2014.
zobrazených komentárov: 50 z celkového počtu 74 priemerné hodnotenie: 98,90%
Ján K.
13.11.2018

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Ján K.
13.11.2018

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Pavol B.
12.11.2018

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete II. - Úvod do sieťovej bezpečnosti
Super! Lektor vysvetloval veci nad ramec osnovy .
Pavol P.
12.11.2018

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete II. - Úvod do sieťovej bezpečnosti
bol som spokojny s obsahom aj s formou, bol som spokojny s lektorom, vie vtipne ozivit kurz vyborne zorganizovane , chcem pochvalit
Marian A.
27.08.2018

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Michal K.
27.08.2018

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Marián A.
25.08.2018

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Michal K.
23.08.2018

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Kamil Š.
20.07.2018

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete I. - Úvod do počítačových sietí
Bol to moj prvy kurz u Vas. Vyklad zrozumitelny, proste super. Spokojnost. Kazdemu sa venoval ak mal nejake otazky a niecomu nerozumel. Pozitivne hodnotim aj prakticke ukazky. Supeer.
Andrej B.
22.05.2018

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Andrej B.
22.05.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu
Tomáš B.
21.05.2018

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete I. - Úvod do počítačových sietí
Môžem len odporučiť. Môj druhý kurz a nie posledný.
Tomáš K.
21.05.2018

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Matej Ď.
25.04.2018

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu
Matej Ď.
13.04.2018

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete I. - Úvod do počítačových sietí
Veľmi dobrý prístup a takisto výklad lektora, vyhovujúca kombinácia teórie a praxe. Nechýbali praktické ukážky a nastavenia niektorých zariadení.
Tomáš T.
12.04.2018

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Peter F.
04.03.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu
Tibor K.
28.02.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu
Viktor K.
06.12.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Tomáš V.
06.12.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete II. - Úvod do sieťovej bezpečnosti
Skolenie bolo vyborne, naucil som sa vela novych veci. Kurz bol dostatocne vyvazeny, aby mu porozumel aj laik. V pripade zaujmu o kurz odporucam. Lektor bol odborny a vedel podat mnozstvo informacii. Otazky ho nezaskocily a vedel odpovedat bez problemov.
Ján D.
06.12.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Juraj Ď.
06.12.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete II. - Úvod do sieťovej bezpečnosti
Bolo to super vysoká kvalita. Lektor bol super vidno, že študoval fejku :D
Viktor K.
05.12.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Miroslav K.
05.12.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
František H.
05.12.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete II. - Úvod do sieťovej bezpečnosti
Odbornost, vyborny pedagogicky vykon, nazornost. Odborne zdatny, skuseny v odovzdavani vedomosti, prakticky.
Miroslav K.
04.12.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete I. - Úvod do počítačových sietí
-dobry a dynamicky vyklad, -moznost konzultovat ked sa vyskytli nejasnosti -velmi dopbra interakcia s prednasajucim -odbornost -ochota -spravny pristup
Roman F.
04.12.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete I. - Úvod do počítačových sietí
Nových poznatkov som veľa nezískal, ale to iba kvôli tomu že väčšinu vecí som už predtým študoval. Ale išiel som na kurz hlavne kvôli uceleniu vedomostí.
Juraj Ď.
01.12.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Jana B.
01.12.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Juraj M.
01.12.2017

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
František H.
01.12.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete I. - Úvod do počítačových sietí
Uroven, odbornost, empatia,kvalita. Uroven, odborna zdatnost, ochota,dobre pedagogicke schopnosti Bol som maxinalne spokojny, akurat v obcerstveni by som privital podavanie mineralnej vody.
Tomáš V.
01.12.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Lukáš Š.
19.09.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete I. - Úvod do počítačových sietí
Mne sa kurz veľmi páčil, informácie boli pre mňa veľmi prínosné.
Igor B.
14.09.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Michal V.
22.05.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete II. - Úvod do sieťovej bezpečnosti
Kurz hodnotím ako veľmi prínosný a dozvedel som sa informácie nad rámec kurzu. Školitel bol veľmi ochotný. Nadmieru spokojný.
Marta G.
18.05.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete I. - Úvod do počítačových sietí
Kedze na kurze sa pouzivaju technicke vyrazy, ktore niekedy nie su jasne, alebo co sa nimi mysli, lektorom boli vhodne doplnene priklady z praxe, ktore tieto suvislosti jasne vysvetluju. Lektor je z mojho pohladu profesional v odbore, ziadna otazka ho neprekvapila, vedel vsetko zodpovedat. Lektor viedol cely kurz aktivnou formou, nebolo to len o "pocuvani", ale aktivne nas zapajal a drzal pri aktivnom pocuvani, co bolo super. Kurz som si vybrala hlavne kvoli obsahu, a taktiez, ze sa mozem rozhodnut vedomosti rozsirit dalsimi urovnami.
Ľubomír K.
12.05.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete I. - Úvod do počítačových sietí
Cely kurz bol jednoducho super! Lektor kurzu Ing.Toman je vyborny lektor. Vsetko bolo skvelo vysvetlene tak, ze sa ani netrebalo vela pytat. Takzvane "po lopate" :) urcite mozen len odporucat. Doslova odbornik ktory vam vsetko vysvetli tak, ze tomu pochopite aj keby ste nechceli :D
Marek R.
12.05.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Attila K.
06.04.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Ján Š.
13.12.2016

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete I. - Úvod do počítačových sietí
Kurz naplnil moje očakávania, zodpovedal ponúknutému obsahu. Forme podania informácií a vedenie kurzu lektorom dávam ešte extra plusové body naviac.
Ivan L.
09.12.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Ladislav K.
08.12.2016

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete I. - Úvod do počítačových sietí
Bol som spokojný a splnilo to všetky moje očakávania. Ďakujem.
Miroslav Č.
08.12.2016

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete I. - Úvod do počítačových sietí
Primeraným tempom, množstvo informácii, s kontrolnými otázkami k problematike odbornosť ústretovesť
Juraj C.
19.10.2016

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu
Monika F.
18.10.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete II. - Úvod do sieťovej bezpečnosti
Bola som velmi spokojna s prednasajucim. Perfektne oboznameny s temou, velmi dobre poznatky z danej oblasti, velmi ochotny. Dobre pripravene skolenie, skuseny lector ako aj velmi dobre miesto skolenia. Vytknut nie je co. :-)
Jakub M.
14.10.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete I. - Úvod do počítačových sietí
Kurz bol velmi dobry, lektor odpovedal na vsetky otazky. Spokojnost.
Miroslav C.
06.08.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete II. - Úvod do sieťovej bezpečnosti
K počítačovým sietiam 2 - Dobrý všeobecný prehľad o sieťovej bezpečnosti. Bohužiaľ iba 2dni - takže ťažko tam asi ísť do väčších podrobností. K počítačovým sietiam 1 - pre mňa osobne po praktickej stránke prínosnejšie. Veľmi dobre postavená učebná osnova - logicky spájajúca základy sietí do jedného celku. Po kurze sa mi v niektorých veciach v hlave konečne vyjasnilo :) Mgr. Michal Dobšovič - určite jeden z najlepších lektorov na siete na Slovensku. Bol ochotný zodpovedať a vysvetliť všetky otázky. Podľa mňa superlektor :)
Jozef K.
05.08.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu
Absolvoval/a: Počítačové siete II. - Úvod do sieťovej bezpečnosti
To čo som od tohto kurzu očakával, som aj dostal, som spokojný bez chyby vsetko OK
Pavol H.
01.08.2016

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu
Rudolf M.
14.04.2016

hodnotenie lektora:
80%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 9 rokov ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Balík Počítačové siete pre začiatočníkov - Správa počítačových sietí, prideľovanie IP adries, konfigurácia a bezpečnosť a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Balík Počítačové siete pre začiatočníkov - Správa počítačových sietí, prideľovanie IP adries, konfigurácia a bezpečnosť, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.