SEO abeceda pre váš blog

článok na blog uverejnený: 31. decembra 2020

Nedávno ste založili blog, napísali pár článkov, nastavili sledovania návštevnosti a po mesiaci zistili, že ich ešte nikto nečítal? Na vine môže byť nedostatočné SEO. Či už máte osobný blog, alebo sa staráte o ten firemný, budete sa musieť s týmito troma písmenkami skamarátiť.
Vyznať sa v SEO, teda v optimalizácii pre vyhľadávače („Search Engine Optimization“), môže byť po prvom zoznámení zdrvujúce. Toľko cudzích slov a skratiek, že nerozumiete, čo vlastne treba spraviť na to, aby sa váš článok zobrazoval na prvých miestach vo výsledkoch vyhľadávania. Aby ste nemuseli dlho hľadať, aký je rozdiel medzi nadpisom a „title“, a čo znamená, že sa niečo zobrazí v SERPe, zoznámte sa s touto SEO abecedou. Ujasní vám mnohé pojmy, budete lepšie rozumieť, prečo sa odporúča dodržiavať SEO zásady aj pri písaní blogových článkov. 

A – Anchor text   ()

Je to text, ktorým odkazujete na nejakú stránku (teda text odkazu). Zvykne sa mu hovoriť aj kotva, alebo kotviaci text. Čitateľ ho vidí ako klikateľný text s odkazom (spravidla iná farba, podčiarknutý).

Dajte si pozor, aby ste neodkazovali iba URL adresou takto
https://www.itlearning.sk/navod-na-tvorbu-odkazov-na-web-stranke-a-web-stranku-s-ohladom-na-seo/
a aby bol text odkazu vždy jasný. Čiže namiesto „Prečítajte si viac o tvorbe odkazov tu“, je vhodnejšie „Prečítajte si viac o tvorbe odkazov“. To platí pre odkazy vo vašich článkoch, ale aj pre externé odkazy na vaše stránky. Text, ktorým odkazujete na svoje iné stránky, alebo na vás odkazujú ostatní, na ten sa budete zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania.

B – Backlinks   ()

Backlink – po slovensky spätný odkaz – je odkaz na vašu stránku uverejnený na nejakej inej (cudzej) stránke. Čím relevantnejší je web, ktorý na vás odkazuje, tým lepšie. Zároveň tieto odkazy zvyšujú váš PageRank. Získavať spätné odkazy pre vaše blogové články môžete viacerými spôsobmi. Prvý, úplne prirodzený, keď je váš článok taký zaujímavý, že naň budú ľudia z iných stránok ochotne odkazovať aj sami. Tiež sa môžete zapojiť do diskusií na fórach, alebo v rôznych skupinách, kde (k relevantnej téme) môžete prispieť komentárom s doplňujúcimi informáciami a odkazom na váš článok rozoberajúci problematiku témy detailnejšie a pod. Okrem toho si môžete pozrieť aj spätné odkazy vašej konkurencie, napríklad pomocou stránky ahrefs.com a inšpirovať sa. Prečítajte si viac o budovaní spätných odkazov.

C – CTA a CTR   ()

Dve skratky, ktoré spolu priamo nesúvisia, no pri hľadaní informácií o SEO sa s nimi stretnete pomerne často. CTA je skratka pre „Call To Action“, teda výzva k nejakej okamžitej akcii. V blogovom článku to môže byť napríklad tlačidlo s výzvou prezrieť si vašu ponuku, stiahnuť si e-book, ktorý ponúkate, vyplniť formulár atď. Niečo, čo je vaším cieľom. CTA povzbudí čitateľa k ďalšiemu kroku a spravidla tak ostane aj po prečítaní článku na vašich stránkach dlhšie.

CTR je skratka pre Click-Through Rate, teda miera preklikov. Je to pomer kliknutí na váš odkaz a videní odkazu. V online marketingu sa s týmto pojmom stretnete hlavne pri vyhodnocovaní reklamných kampaní. V článkoch o SEO sa miera preklikov spomína hlavne v súvislosti s Meta Description (vysvetlené nižšie), ktoré síce nemá priamy vplyv na umiestnenie odkazu na lepších pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania, ale môže ovplyvniť jeho CTR.

D – Meta Description   ()

Meta Description je krátky stručný popis obsahu článku, ktorý má zaujať čitateľa vo výsledkoch vyhľadávania natoľko, aby klikol na ponuku vo vyhľadávači a prečítal si článok. Je to ten text, ktorý sa zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania hneď pod odkazom na stránku. Vypĺňate ho spravidla v rozšírených možnostiach priamo v redakčnom systéme – vo WordPresse v závislosti od použitého SEO pluginu. (V html kóde ho nájdete v časti <head> za značkou <meta name=“description“…>.)

Ak ho neupresníte, Google si ho vyplní sám, väčšinou nejakou relevantnou pasážou z textu na danej stránke (sem-tam aj nerelevantnou, ako vidno na obrázku nižšie).

Aj v prípade, že Meta Description vyplníte, neznamená to automaticky, že ho Google bude presne v takom znení zobrazovať. Analyzujúci modul vyhľadávača môže usúdiť, že podľa jeho algoritmov je text nedostatočný, alebo že neodpovedá na hľadanú otázku používateľa, a vyberie sám nejakú časť textu zo stránky. Rozhoduje sa aj podľa kľúčových slov, ktoré používateľ hľadal. Napríklad, ak si zadáte vyhľadať „IT Learning Bratislava“, zobrazí iný popis ako pri hľadaní iba „IT Learning“. (V prvom prípade ukazuje prvú vetu z textu na stránke, v druhom stránke preddefinovaný Meta Description.)

Rôzne výsledky vyhľadávania - IT Learning Bratislava
Rôzne výsledky vyhľadávania - IT Learnin

Meta popis nemá váhu pri rozhodovaní o pozícii článku vo výsledkoch vyhľadávania. Ovplyvňuje však mieru preklikov – teda rozhodovanie čitateľa o tom, ktorý z článkov (alebo stránok) vyhľadaných Googlom prečíta. Ideálna dĺžka, aby sa vo výsledkoch vyhľadávania ukázal celý vami napísaný text, je 150 – 155 znakov (na mobile sa zobrazí ešte menej znakov). Text, ktorý presahuje odporúčanú dĺžku, Google jednoducho odstrihne a nahradí tromi bodkami.

Pri vypĺňaní okienka „Meta Description“ v redakčnom systéme pravdepodobne natrafíte aj na okienko „Meta Keywords“. Tu len jedna poznámka – neobťažujte sa vypĺňaním, tieto „keywords“ (kľúčové slová) Google ignoruje a nepomôžu vám zlepšiť poradie vo výsledkoch vyhľadávania.

E – Externé odkazy   ()

Externý odkaz (angl. external link) je hypertextový odkaz na stránke (alebo v článku), ktorý odkazuje čitateľa zo skúmaného webu na iný. Je to akýkoľvek odkaz (textový, obrázkový) umožňujúci čitateľovi po kliknutí na odkaz dostať sa na inú doménu než tú, na ktorej sa nachádza. Takéto odkazy sa používajú predovšetkým s cieľom rozšíriť, alebo upresniť informácie neuvedené v texte. Externé odkazy smerujú spravidla na stránky s kvalitným doplnkovým obsahom. Preto Google považuje stránky, na ktoré smeruje veľa externých odkazov z iných stránok, za prirodzene kvalitné a uprednostňuje ich vo výsledkoch vyhľadávania.

Externé odkazy sa často zamieňajú a pletú so spätnými odkazmi (backlinks).
Na lepšie porozumenie tri príklady:

  1. pravidlá Wikipédie o používaní externých odkazov určené autorom článkov na Wikipédii
    – toto je z pohľadu stránky, na ktorej je odkaz umiestnený, teda itlearning.sk, externý odkaz – smeruje z domény itlearning.sk na doménu sk.wikipedia.org
  2.  …viac sa dozviete v článku Ako získať stránke popularitu cez spätné odkazy
    – toto je odkaz zo stránky, na ktorej sa nachádza, teda itlearning.sk, na článok nachádzajúci sa tiež na doméne itlearning.sk – toto nie je externý, ale tzv. interný odkaz (angl. internal link)
  3. tlačidlo CTA „Objednať školenie“ na stránkach gradeta.sk obsahuje odkaz na školenie základov SEO – optimalizácia pre vyhľadávače
    – toto je z pohľadu gradeta.sk externý odkaz (na itlearning.sk), ale z pohľadu itlearning.sk spätný odkaz (smeruje spätne k nám – na stránky itlearning.sk)
Príklad odkazu CTA na stránke Gradeta

Kontrolná otázka:
Odkaz priradený obrázku hore je externý, interný, alebo spätný?
(Odpoveď nájdete na konci abecedy.)

F – Fotky a obrázky   ()

Do blogových článkov určite patria aj ilustračné fotky a obrázky. Zaujmú čitateľa, dotvoria príbeh, alebo dovysvetľujú obsah článku. Tak, ako nadpisy v článku, aj obrázky rozdelia súvislý text na niekoľko celkov a dovolia očiam oddýchnuť si od čítania. Obrázky poskytujú dokonca na niektoré kľúčové slová (podľa Googlu) lepší výsledok ako text. Google ich sám ponúkne prednostne – napríklad vo výsledkoch pre „ako si uviazať kravatu“ sú najprv obrázky, potom videá, a až potom ostatné textové výsledky.

Ako optimalizovať obrázky do článku? Najprv skontrolujte veľkosť obrázka. Príliš veľká fotka môže významne spomaliť načítavanie stránky, hlavne ak ich je na stránke viac. To nemajú radi ani používatelia, ani Google. Druhá vec, pred nahraním obrázku do článku si ho najprv rozumne premenujte. Namiesto IMG00123 ho nazvite výstižne k téme, prípadne použite aj nejaké kľúčové slová. Pomôžete tak Googlu lepšie pochopiť, čo je na obrázku. Zároveň to môže zlepšiť umiestnenie obrázka vo výsledkoch vyhľadávania obrázkov. Do tretice, vyplňte „alt“ popis obrázku. Alt popis je pre nevidiacich používateľov jediný spôsob, ako si môžu „pozrieť“ obrázky. Čítačka im priblíži obsah obrázka pomocou alternatívneho popisu Alt. A keďže Google je v podstate tiež nevidiaci používateľ, vyplnením určite nič nepokazíte. Popíšte, čo je na obrázku, stačí 5 až 8 slov. Tento text sa mimochodom zobrazí aj ľudom, ktorým sa z rôznych príčin nezobrazia obrázky. V prípade, že Alt neuvediete, Google použije názov obrázka, ktorý býva menej výpovedný.

Dobré obrázky v článku môžu pomôcť i jeho umiestneniu vo výsledkoch vyhľadávania. Ak sa dá, používajte originálne obrázky, ktoré si odfotíte (alebo v grafickom editore vyrobíte) sami. Google pri každom obrázku posudzuje, či ho už niekde videl. Ak nie, stránka dostane malé plusové body za nový originálny obsah. Samozrejme, nie vždy je z časového alebo praktického hľadiska možné použiť vlastné fotky. V takom prípade zvážte použitie obrázkov z fotobánk, ale buďte si vedomý ich obmedzení.

G – Google Analytics   ()

Google Analytics na meranie a sledovanie návštevnosti webu je len jeden z množstva marketingových nástrojov, ktoré Google ponúka. Na to, aby ste mohli analyzovať návštevnosť, odkiaľ sa ľudia na vaše stránky dostali, ktoré články na vašom blogu čítajú, na ktorých sa najdlhšie zdržiavajú, a z ktorých najrýchlejšie odchádzajú, potrebujete si váš web prepojiť s Google Analytics. Vzhľadom na to, že je zadarmo a je možné ho prepojiť aj s inými nástrojmi Google na podporu biznisu, má veľkú popularitu a stretnete sa s ním pri mnohých analýzach spojených so SEO. Ako ho efektívne používať, sa môžete v priebehu dňa dozvedieť na kurze Google Analytics – štatistika web-stránky.

prehľad návštevníkov stránky "noví vs. vracajúci sa" z Google Analytics

H – H1, H2, H3, H4, H5, H6   ()

Tieto značky slúžia v html kóde na označenie nadpisov a podnadpisov na stránke. (Nadpis, resp. podnadpis v tomto prípade nie je to isté ako Title!) Každá stránka, teda aj každý blogový článok má vždy len jeden hlavný H1 nadpis. Podnadpisy slúžia na vizuálne rozdelenie rozsiahlejšieho textu. Pomáhajú čitateľovi rýchlejšie sa zorientovať v texte. Ako často sa vám stalo, že ste si text len prescrollovali zhora dolu a zastavili ste sa len na nadpisoch, ktoré vás zaujímali?

Nadpisy a podnadpisy tiež svojou troškou prispievajú k umiestňovaniu stránky vo výsledkoch vyhľadávania, preto v nich používajte kľúčové slová a ich synonymá.

Prečo nestačí nadpis jednoducho napísať väčším písmom a zvýrazniť tučne? Nadpisy je nutné označovať značkami H1, H2… Aj kvôli „slepému“ Googlu, ktorý pomocou nich rozoznáva, čo je nadpis, čo je podnadpis a štruktúru text. Aj kvôli handicapovaným používateľom – napríklad nevidiaci si stránky prehliadajú pomocou špeciálnej čítačky stránok a vedia „skákať“ aj len po podnadpisoch, aby si nemuseli nechať predčítavať celý text.

I – Indexovanie   ()

Indexovanie webstránok je proces zaznamenávania informácií o webstránkach. Na to, aby sa váš web mohol zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania Googlu, musí byť najprv váš web indexovaný a informácie o ňom uložené v indexe vyhľadávania. Keď potom hľadáte nejaké kľúčové slovo, Google ho nehľadá na webových stránkach celého sveta, ale len vo svojom indexe. (Prečítajte si viac o indexovaní webstránok.)

Po vytvorení blogu je dôležité dať vyhľadávačom možnosť jeho obsah indexovať. Takisto pri každom ďalšom článku na blogu nečakajte na návštevu robota, aktívne podporte jeho pozvanie na návštevu. Detailnejšie si o tom môžete prečítať v článku Ako indexovať stránku nielen pre Google.

J – Jedna stránka = Jedno kľúčové slovo   ()

Ak píšete nejaký „SEO článok“, teda očakávate od neho, že sa bude zobrazovať na určité kľúčové slovo, majte na pamäti, že jedna stránka (teda jeden článok) by sa mala sústrediť na jedno kľúčové slovo, prípadne nejaké jeho obmeny. Takže keď už si dáte tú námahu, a začnete na svojom blogu prezrádzať know-how, nemusíte v jednom článku odpovedať na úplne všetky otázky. Radšej napíšte jeden článok, ktorý podrobnejšie rozoberá iba nejakú menšiu časť toho, čomu sa venujete. Napríklad tento článok o SEO abecede pre blog je určený pre ľudí, ktorí začínajú s blogom, alebo sa starajú o firemný blog. Nerozoberá však úplne celú problematiku SEO a expert v ňom nenájde nič nové.

Na účely úspešného blogu je potrebné o vedieť aj to, že keď sa Google rozhoduje, ktorú stránku ukáže vo výsledkoch vyhľadávania ako prvú, druhú, atď., prihliada na množstvo faktorov – nestačí mať len kľúčové slová. Google algoritmy skúmajú, či sa na stránke nachádzajú používateľom hľadané kľúčové slová, ale aj ich synonymá, koľko ich je, aký je názov stránky, aké sú nadpisy, podnadpisy, či sú označené obrázky,… jednoducho kontroluje body z našej SEO abecedy, takže sa im naozaj oplatí venovať pozornosť 🙂

Poznámka: v prípade, že vám nie je jasný rozdiel medzi stránkou a článkom, príďte na úvodný kurz WordPress I. Porozumiete štruktúre web-stránky, zistíte ako si vytvoriť vlastný blog, vlastné web-stránky, rozdiel medzi stránkou a článkom i kopec ďalšieho.

K – Kľúčové slová   ()

Kľúčové slová sú také slová alebo frázy, ktoré užívatelia zadajú do vyhľadávača, aby našli nejakú informáciu, službu, odpoveď na nejakú otázku. Keď píšete článok na blog, zamyslite sa najprv nad tým, čo by asi hľadal človek, ktorému by mohol váš článok pomôcť. Čo hľadá človek, ktorého chcete osloviť? Čiže povedzme, že predávate obleky. Článok s názvom „Kompletný sprievodca výberom obleku pre ženícha“ by mohol mať kľúčové slovo „oblek na svadbu“.

Nepredpokladajte automaticky, že také isté kľúčové slová, aké by ste hľadali vy, budú hľadať aj vaši čitatelia. Radšej si spravte prieskum kľúčových slov. Začnite brainstormingom v rámci svojho tímu (prípadne sami so sebou), pozrite sa aj na to, čo sa vás často pýtajú zákazníci. Tiež si pozrite, čo vám našepkáva Google, keď začnete do vyhľadávača písať nejaké slová. Pre podrobnejšiu analýzu si na pomoc zavolajte nástroje ako Plánovač kľúčových slov v nástroji Google Ads alebo keywordtool.io.

L – Long tail kľúčové slová   ()

Long tail je označenie pre málo hľadané kľúčové slová. Často sú to výrazy zložené z viacerých slov, teda bývajú dlhé („long“), preto si ľudia často mylne myslia, že „longtailové“ kľúčové slová musia byť automaticky dlhé. Nie je to však kvôli ich dĺžke, ale kvôli vyhľadávanosti. Sú menej vyhľadávané, no je ich veľa, takže na grafe kľúčových fráz a ich hľadanosti tvoria „dlhý chvost“ (angl. long tail).

Naozaj ich netreba podceňovať. Hoci ich ľudia vyhľadávajú menej, prinášajú slušnú návštevnosť. Majú oveľa nižšiu konkurenciu ako najviac hľadané slová, čiže sa oveľa ľahšie umiestnite vo výsledkoch vyhľadávania na lepšej pozícii.

Na grafe vedľa vidíte, že návštevnosť z hlavných kľúčových slov a z „long tailu“ (vyjadrená fialovou a cyklaménovou plochou pod grafom) je približne rovnaká. Častá prax.

Graf long tail kľúčových slov

M – Mikroformáty   ()

Mikroformát, resp. mikroformáty sú ďalšie prvky, ktoré síce nezlepšia pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania, no môžu zvýšiť mieru preklikov i mieru úspešnosti blogu. Sú to dodatočné rozširujúce informácie definované v kóde, ktoré vie vyhľadávač jednoducho prečítať a zobraziť vo výsledkoch pri odkaze na nejakú stránku.

Najčastejšie sa v praxi používajú ako recenzie k článkom, či produktom v podobe piatich hviezdičiek, prípadne ako cena produktu, čas prípravy pri receptoch a pod. Mikroformátov je viacero, sú štandardizované pre najväčšie vyhľadávače.

V prípade záujmu o ich použitie pre váš blog sa o nich viac dočítate na stránke schema.org.

Mikroformáty sú napríklad hodnotenia v podobe hviezdičiek pri receptoch

N – Názvy kategórií a značiek   ()

Blogové články zaraďte do kategórií (najlepšie podľa kľúčových slov). Nielen kvôli SEO, ale kvôli poriadku, aby ste sa v nich vyznali. Po dvoch rokoch pravidelného písania ich budete mať niekoľko desiatok, možno i viac ako sto… Prípadne ich označte ďalšími značkami (tagmi).Aký je rozdiel medzi kategóriami a značkami?

Kategórie sú všeobecnejšie, charakterizujú článok ako celok, značky už bližšie prezrádzajú, o čom v jednotlivých častiach článku píšete. Kategórií nepotrebujete veľa, stačí päť-šesť. Každý článok zaraďte vždy len do jednej kategórie. Ak budete pridávať aj značky, dajte si pozor, aby neboli rovnaké ako kategórie.

Značkami v podstate dávate vyhľadávaču i čitateľovi najavo, s akými kľúčovými slovami sa článok spája. Najmä na väčších weboch výrazne pomáhajú triedeniu obsahu a vyhľadávaniu článkov. Čitateľ si vyberie oblasť, ktorá ho zaujíma a kliknutím na nejakú značku mu blog ponúkne vyfiltrované len so značkou súvisiace články. (Na obrázku niektoré zo značiek používaných na blogu IT Learning.)

Značky článkov na blogu IT Learning

O – On-Page/Off-Page   ()

S týmito pojmami sa často stretnete pri vyhľadávaní informácii o SEO. On-Page SEO znamená optimalizáciu priamo na vlastných stránkach – ako vyzerá URL, správny „Title“, nadpisy, textový obsah, obrázky a videá… v podstate väčšina písmen tejto SEO abecedy. 🙂

Off-Page sú ostatné faktory, ktoré neviete jednoducho ovplyvniť len úpravami na vašich stránkach. Pomáhajú vyhľadávačom objektívne určiť kvalitu vášho webu. Sú to napríklad spätné odkazy (čiže napríklad niekto na svojom webe uverejní odkaz na váš článok – prečítajte si viac o odkazoch a „linkbuildingu“), vyhľadávanosť vašej značky cez Google (keď ľudia hľadajú na Googli priamo vašu značku, nie kľúčové slová) a i. Ak o vás píšu iné weby, prípadne na váš blog odkazujú, je to pre Google signál, že máte zaujímavý obsah. A bude vás radšej ponúkať na popredných miestach vyhľadávania.

P – PageRank   ()

PageRank je spôsob merania dôležitosti nejakej stránky (nie celého webu). Mimochodom, názov je odvodený z priezviska jedného z autorov – Larryho Page-a, nie z anglického slova „page“, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Ak na váš blog nejaká iná stránka odkazuje, je to niečo ako „like“ na FB, a teda signál, že je váš blog zaujímavý. Čím vyšší PageRank má odkazujúca stránka, tým lepšie.

Vypočítať si PageRank sami nevieme a Google ho nezverejňuje, no má vplyv na umiestnenie stránky vo výsledkoch vyhľadávania.
Dôvod, prečo ho vôbec v našej abecede spomíname, je jednoduchý – má zmysel o ňom vedieť a v rámci SEO sa snažiť o zvýšenie PageRank blogu.
(Je to možné dosiahnuť napríklad aj získavaním spätných odkazov. Ako získať blogu popularitu sme spomenuli už na viacerých miestach, podrobnejšie sa o tom dočítate v článku Ako získať stránke popularitu cez spätné odkazy.)

R – Ranking   ()

Pojem „ranking nejakej stránky“ znamená jej pozícia vo výsledkoch vyhľadávania nejakého kľúčového slova. Cieľom SEO je zvyšovať svoj ranking na konkrétnu množinu kľúčových slov.

S – SERP   ()

O SERP-e hovoríte aj vy, len o tom neviete 🙂

Tu je vysvetlenie – aby ste rozumeli vášmu kolegovi, SEO expertovi, keď vám povie, že sa niečo zobrazuje v SERP-e.
SERP je skratka pre „Search Engine Results Page“, teda v skutočnosti to, čo nazývame normálne stránka s výsledkami vyhľadávania nejakého kľúčového slova. Takže v SERPe = vo výsledkoch vyhľadávania.

Keď teda hovoríte o pozícii vášho blogu vo výsledkoch vyhľadávania, hovoríte o SERP-e, len o tom neviete.

Príklad SERP-u vidíte na obrázku pre vyhľadávanie skratky SERP v Googli.

T – Title   ()

Slovo „Title“ sa všeobecne prekladá aj ako nadpis, no pozor – nie je to nadpis článku! V prípade webstránok je Title názov stránky. Zobrazuje sa ako text odkazu vo výsledkoch vyhľadávania a v prehliadači tento text uvidíte na názve karty. (V html kóde ho nájdete v časti <head> za značkou <title>.)

Je to veľmi podstatný faktor ovplyvňujúci poradie článku vo výsledkoch vyhľadávania. Mal by mať približne 60 – 70 znakov a presne vystihovať, o čom daná stránka (teda článok) je. Použite v ňom kľúčové slová, najlepšie hneď na začiatku, no dajte si pozor, aby názov stále pôsobil pre čitateľa prirodzene. A neklamte. Príťažlivý Title síce naláka čitateľa kliknúť, no keď po prečítaní prvého nadpisu či odseku zistí, že článok je úplne o niečom inom, preklikne sa naspäť na výsledky vyhľadávania. Vám sa tak bude zbytočne iba zvyšovať odchodovosť.

Dobrým „Title“ môžete zvýšiť počet ľudí, ktorí kliknú na váš článok vo výsledkoch vyhľadávania. V prípade blogových článkov môže veľmi pomôcť Title vo forme otázky, keďže blogové články často na nejakú otázku odpovedajú, alebo pomáhajú vyriešiť nejaký problém. Title síce nie je rovnaký ako hlavný nadpis článku, no ak ho nevyplníte (alebo jednoducho zabudnete), váš redakčný systém pravdepodobne použije ako „Title“ práve hlavný nadpis článku.

Title stránky nemusí byť rovnaký ako hlavný nadpis článku

U – URL   ()

URL je skratka pre „Unique Resource Locator“, teda jednoznačné určenie zdroja. URL adresa by mala byť jednoduchá, bez zbytočných častí a hlavne jednoznačná. Pri určovaní adresy vašich blogových článkov na podobnú tému si dajte pozor, aby sa neopakovali. Môže obsahovať aj kľúčové slová, no URL je len slabší faktor ovplyvňujúci pozície vo vyhľadávaní (hoci viacerí tvrdia opak).

Blog umiestnite na vašom webe radšej do adresára (www.vasweb.sk/blog), nie na subdoménu (www.blog.vasweb.sk). Google totiž môže subdoménu  považovať za nový web, konkurenciu k vášmu hlavnému webu. Subdoménu použite len vtedy, ak máte pocit, že sú to dva rozdielne weby a nevadí vám, že váš web a váš blog budú v boji o prvé miesta v Googli možno bojovať samostatne.

V – Vyhľadávací zámer   ()

Vyhľadávací zámer je nevyslovená otázka používateľa, ktorý sa na ňu snaží dostať odpoveď pomocou hľadania nejakých kľúčových slov. Pozrite si, aký výsledok sa očakáva pri hľadaní konkrétneho kľúčového slova – teda či vám Google ponúkne najprv text, obrázok alebo video. Budete vedieť, aký typ informácie najlepšie osloví ľudí na toto kľúčové slovo. Tiež si dajte pozor na to, či správne predpokladáte, akú informáciu zákazník očakáva. Napríklad ak niekto hľadá „SEO“, pravdepodobne sa chce o tom niečo naučiť, alebo zistiť, čo tá skratka vôbec znamená. No ak bude hľadať „SEO Bratislava“, asi skôr hľadá odborníka na SEO v Bratislave. Ťažšie pretlačíte do výsledkov vyhľadávania niečo, čo nie je vyhľadávací zámer.

X – teXt   ()

Text článku je jeden z najdôležitejších faktorov pri určovaní poradia stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Prirodzene v ňom použite kľúčové slová a ich synonymá – to znamená tak, aby sa text dal ľahko čítať, a aby pôsobil prirodzene. (Opakom je dať toto kľúčové slovo do každej vety, pretože ste sa rozhodli na toto kľúčové slovo cieliť a chcete, aby sa váš článok zobrazil ako prvý po hľadaní tohto kľúčového slova. – Rozumiete? 🙂 ) Čitateľ to pocíti a prejaví sa to napríklad rýchlym odchodom z článku, čo Google okamžite registruje. A získavate v rámci SEO mínusové body.
O tom ako písať dobre, nájdete články na blogu i na webe, veľmi konkrétne sa s tým zoznámite na praktickom kurze copywritingu.

Tvorte jedinečný obsah a nekopírujte od konkurencie, to Google nemá rád. Čo však má rád, je informatívny a aktuálny obsah, čiže v článku odpovedajte na nejakú otázku, pomôžte vyriešiť nejaký problém. Tak, aby mal článok pre čitateľa vysokú hodnotu. Môžete sa inšpirovať tým, čo napísala konkurencia, no vždy pridajte niečo nové, vlastné, niečo navyše.

Y – YouTube a videá   ()

Google zatiaľ nevie rozoznať, kedy sa čo vo videu hovorí (ale pracuje na tom). Ak ho teda použijete ako hlavný prvok v článku, nestačí iba pridať video a pod to napísať niečo ako: „Pozrite si naše video o tom, ako vytvoriť webstránku za pol hodinu“. Dajte si tú námahu a prepíšte aspoň podstatnú časť hovoreného slova do textovej formy. S kľúčovými slovami, samozrejme. Ak niekto narazí na váš článok, bude už len na ňom, či si pozrie video, alebo si radšej prečíta text pod ním. Keďže Google si video po obsahovej stránke zatiaľ pozrieť nevie, radšej si vyberie text. A na základe neho bude článok ponúkať v SERP-e.

Mimochodom, možno neviete – YouTube je po Googli druhý najväčší vyhľadávač na svete. Preto videá na YouTube optimalizujte rovnako dôsledne ako svoje blogové články. Napríklad názov videa je rovnako dôležitý ako „Title“ na stránke, pridajte dolu pod video tiež textový prepis (alebo aspoň rozsiahly popis) videa, titulky… Prečítajte si viac o YouTube marketingu.

Z – Zdieľajte   ()

Dobré články, ktoré majú potenciál sa šíriť, zdieľajte na sociálnych sieťach.

Môžete osloviť napríklad na FB relevantné stránky z oblasti a ponúknuť im váš článok na zdieľanie. Využiť na zdieľanie môžete aj tematické facebookové skupiny, v ktorých ste členmi, alebo majú otvorené komentáre pod príspevkami. Pozor však na to, aby ste neporušili pridávaním odkazov pravidlá skupiny, a aby bol zdieľaný článok pre skupinu naozaj relevantný.

Spätné odkazy zo sociálnych médií síce údajne neovplyvňujú umiestnenie stránky vo výsledkoch vyhľadávania, no zvýšia vám návštevnosť a možno niekto váš odkaz pridá na svoj web – a to už vám v umiestňovaní pomôcť môže.

Tip:
Ak chcete len získať pozornosť vášmu blogu ako celku, spravte giveaway – GA (akciu nazývanú po slovensky rozdávačka, ktorá má, samozrejme, svoje pravidlá). Niečo zaujímavé súvisiace s témou skupiny a vašim blogom rozdajte len tak a príspevkom pozvite návštevníkov skupiny zúčastniť sa. Taký príspevok vám nikto spravidla nevymaže 😉

Zdieľanie článku aj na Facebooku IT Learning

SEO od A po Z

Uff! Dostali ste sa až sem? Optimalizácia stránok je tiež dlhodobá záležitosť.
Nenechajte sa odradiť, keď nevidíte výsledky hneď na druhý deň. SEO je beh na dlhú trať, ale ak myslíte svoj projekt vážne, stojí za to.

Máte v hlave po prečítaní článku ďalšiu abecedu otázok? Všetky pojmy vám skvele vysvetlí lektor s dlhoročnými skúsenosťami, ktorý patrí k slovenskej špičke v obore, na kurze SEO – optimalizácia pre vyhľadávače I. Po absolvovaní nebudete vedieť iba správne optimalizovať články na blogu, ale, samozrejme, celý svoj web. A budete vedieť poradiť aj svojim známym, ktorí majú v oblasti SEO po prečítaní tejto abecedy ešte zmätok 🙂

Správna odpoveď na kontrolnú otázku pod písmenom E:
Ak ste odpovedali inak ako externý, prečítajte si ešte raz časť E – Externé odkazy

autorom článku je: Hana Jokelová
Absolventka FMFI UK, ktorá sa po pár rokoch v poisťovníctve rozhodla objavovať nové chodníčky. Pripravená preskúmať všetky príležitosti, ktoré sa jej počas toho pripletú pod nohy. Jednou z nich je aj testovanie IT Learning kurzov, a nielen z oblasti digitálneho marketingu a grafiky. Ak práve netestuje, pomáha ľuďom učiť sa cudzie jazyky efektívne, alebo je sama v nejakom zahĺbená.

Páčil sa vám článok? Pošleme vám podobné.
Aktivujte si okamžité zasielanie noviniek a článkov – už vám od nás nikdy nič neunikne. Môžeme vás okamžite informovať o aktuálnej akcii, novinke, špeciálnej kampani či zľave alebo novom článku na našom blogu. Akonáhle sa u nás v novinkách niečo zmení alebo pridá, do pár minút vám automaticky posielame email s odkazom na novinku na našu stránku. A odhlásiť sa môžete kedykoľvek. Nič neriskujete.


Nikam neodchádzajte, pozrite si naše novinky, akcie alebo si
prečítajte ďalšie podobné články:

Podobné články z kategórie
blog, content marketing, Internet marketing a reklama, SEO


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave