Podpora rozvoja zručností zamestnancov 2024 – kurzy cez úrad práce pre firmy

Podpora rozvoja zručností zamestnancov 2024

Projekt „Podpora rozvoja zručností zamestnancov“ je zameraný na poskytovanie finančnej podpory zamestnávateľom na vzdelávanie ich zamestnancov. Hlavným cieľom je podpora vzdelávania, ktoré prispieva k vytvoreniu nových a udržaniu existujúcich pracovných miest prostredníctvom zlepšenia a rozvoja zručností zamestnancov. Radi vám vypracujeme cenovú ponuku a v prípade záujmu vám poskytneme poradenstvo s výberom kurzov.

Projekt "Podpora rozvoja zručností zamestnancov" je špeciálne určený pre zamestnávateľov - pre firmy a organizácie, ktoré sú zaregistrovaní na Slovensku a majú záujem o rozvoj a zdokonalenie odborných zručností svojich zamestnancov. Tento projekt je vhodný pre firmy z rôznych odvetví, ktoré chcú reagovať na dynamické zmeny v pracovnom prostredí, zlepšiť produktivitu, alebo aktualizovať vedomosti a schopnosti svojich zamestnancov v súlade s najnovšími trendmi a technológiami. Cieľovou skupinou sú teda firmy a organizácie, ktoré majú záujem zvýšiť kvalifikáciu a odbornosť svojich zamestnancov.

Tento projekt je realizovaný v súlade so zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorý sa zameriava na posilnenie pracovných zručností zamestnancov prostredníctvom finančných príspevkov na vzdelávanie. Jeho hlavným cieľom je reagovať na potreby trhu práce, zvýšiť odborné kompetencie zamestnancov a prispieť k udržaniu a vytváraniu nových pracovných miest. Projekt ponúka možnosť zamestnávateľom vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenskej republiky získať finančnú podporu vo výške až 150 000 eur na vzdelávanie, ktoré je prispôsobené konkrétnym potrebám ich organizácie. Týmto spôsobom projekt "Podpora rozvoja zručností zamestnancov" prispeje k adaptabilite a konkurencieschopnosti na dynamickom trhu práce.

save-money

Finančná podpora: Vzdelávanie prostredníctvom úradu práce cez ich projekty zahŕňa preplatenie kurzov, učebné materiály, čo znižuje finančnú prekážku pri vzdelávaní a umožňuje sústrediť sa na nové vedomosti, ktoré vám pomôžu pri hľadaní novej práce, udržanie sa na pracovnej pozícii alebo pri získaní lepšej pracovnej pozície v stávajúcom zamestnaní.

like

Kvalitné vzdelávanie a kurzy: Úrady práce spolupracujú iba s kvalitnými vzdelávacími inštitúciami na poskytovanie svojich programov tak, aby vyhovovali aktuálnym požiadavkám na pracovnom trhu. My sa radíme medzi popredné vzdelávacie strediská, kurzy a školenia poskytujeme od roku 2007, vzdelávame ročne tisíce účastníkov, ponúkame kvalitné kurzy a preto naše kurzy úrad práce uznáva a dlhé roky aj bez problémov prepláca.

mortarboard

IT kurzy a školenia: My vám ponúkame vzdelávanie v IT oblasti, čo zahŕňa kurzy práce s počítačom a oblasť Microsoft Office, či kurzy Tvorby webstránok, Grafiky, Online marketingu a reklamy, ale aj technické kurzy, ako je Správa serverov a sietí, SQL databázy, Testovanie softwaru a samozrejme vychovávame aj programátorov na rôzne oblasti, či jazyky. Máme širokú ponuku kurzov, ale aj balíkov, či študijných programov.

diploma

Certifikát: Získanie certifikátu pre každého účastníka je u nás samozrejmosťou. Tento dokument nie je len potvrdením o absolvovaní určitého vzdelávacieho programu, ale je aj dôkazom odborných znalostí a zručností, ktoré sú dnes na trhu práce vysoko cenené. Certifikát podčiarkuje vašu iniciatívu a odhodlanie ďalej sa vzdelávať a rozvíjať v danej oblasti. Okrem toho zvyšuje vašu konkurencieschopnosť, keďže potenciálni zamestnávatelia ho vnímajú ako znak kvalifikácie a profesionality.

projekt-podpora-rozvoja-zrucnosti-zamestnancov

Aktuálne informácie k programu "Podpora rozvoja zručností zamestnancov"

Posledná aktualizácia: 15.05.2024

 • Cieľ projektu: Cieľom projektu je podpora vzdelávania zamestnancov zamestnávateľa súvisiaca so vznikom nových pracovných miest a udržaním už existujúcich miest.
 • Oprávnené územie: Projekt je dostupný pre zamestnávateľov vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenskej republiky.
 • Finančné prostriedky: Celková suma finančných prostriedkov vyčlenená na tento projekt je 11 miliónov eur.
 • Podmienky pre poskytnutie finančného príspevku: Zamestnávatelia musia spĺňať špecifické kritériá vrátane daňových povinností a nemôžu byť v konkurze alebo reštrukturalizácii.
 • Maximálna výška príspevku: Až 150 000 eur na jedného zamestnávateľa.
 • Oprávnené vzdelávanie: Zahrnuje teoretickú aj praktickú prípravu, profesijné aj transferové vzdelávanie zamerané na konkrétne požiadavky zamestnávateľa.

Aktuálne informácie a podmienky nájdete v nasledujúcom dokumente od úradu práce:

Oznamenie__Aktualizacia_c._1

Ak máte záujem o viac informácii alebo poradenstvo – kontaktujte nás

02/49 20 30 80

Nečakajte a neváhajte, máte jedinečnú príležitosť získať, či doplniť si vzdelanie, rekvalifikovať sa, alebo sa u nás učiť iba zo záujmu, pretože máte na to čas, priestor a je tu táto možnosť. Zavolajte nám a informujte sa o vašich možnostiach kedykoľvek od 09:00 do 17:00 hod., alebo nám napíšte na info@itlearning.sk, prípadne nám napíšte vpravo dole cez kontaktný a chatovací formulár.

Aké typy IT kurzov ponúkame

kurzy-ikony-kompas

V našej ponuke sa nachádza viac ako 300 aktuálnych kurzov a školení. Vy si vyberte oblasť, ktorá vás zaujíma a my vám pripravíme balíček kurzov. Z našej širokej ponuky si tak nevyberáte jeden kurz, ale viacero kurzov. Vyberať si môžete z rôznych tém a oblastí:

 • Práca s počítačom a kancelária.
 • Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint, Outlook a iné.
 • Internetový marketing a digitálna reklama a podnikanie.
 • Web stránky, programovanie web stránok, tvorba webov.
 • Vlastné web stránky pomocou WordPress.
 • Tvorba e-shopu a podnikanie na webe.
 • Počítačová grafika, DTP a web design.
 • Databázy a SQL jazyk.
 • Serverové riešenia a serverové operačné systémy.
 • Programovacie jazyky a programovanie.

Nečakajte a neváhajte, máte jedinečnú príležitosť získať, či doplniť si vzdelanie, rekvalifikovať sa, alebo sa u nás učiť iba zo záujmu, pretože máte na to čas, priestor a je tu táto možnosť.

Zavolajte nám a informujte sa o vašich možnostiach kedykoľvek od 09:00 do 17:00 hod., na telefónnom čísle 02/49 20 30 80 alebo nám napíšte na info@itlearning.sk, prípadne nám napíšte vpravo dole cez kontaktný a chatovací formulár.

Veríme, že aj týmto krokom prispejeme k vašej vyššej kvalifikácii a spoločne zabojujeme s vysokou nezamestnanosťou. Vzdelávajte sa zadarmo v roku 2024, nechajte si naše kurzy preplatiť Úradom práce.

Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave