Microsoft Silver Partner a MOC kurzy

Naša spoločnosť získala v decembri 2017 kompetenciu Microsoft Silver Partner v oblasti vzdelávania. Tým sa zaradila medzi málo vzdelávacích stredísk, ktorých kvalita sa líši od bežných školiacich agentúr. Na získanie tejto kompetencie sme museli preukázať odbornú, technickú a manažérsku pripravenosť a naši lektori museli absolvovať niekoľko certifikačných skúšok. Vďaka tomuto partnerstvu vám môžeme priniesť najnovšie oficiálne kurzy od spoločnosti Microsoft, ktoré sú rovnako poskytované celosvetovo u všetkých Microsoft Silver alebo Gold partnerov. Oficiálne kurzy Microsoft (skrátene MOC) vedieme v slovenčine, avšak oficiálne materiály spoločnosť Microsoft vydáva iba v niekoľkých svetových jazykoch, medzi ktorými chýba slovenčina aj čeština.


Ďalšie informácie ohľadom MOC kurzov a Microsoft Silver Partner v oblasti vzdelávania

MOC je skratka pre Microsoft Official Course, teda oficiálny vzdelávací produkt vytvorený a spracovaný priamo spoločnosťou Microsoft. MOC kurzy môžu poskytovať iba certifikované vzdelávacie strediská prostredníctvom certifikovaných trénerov – držiteľov certifikácie Microsoft Certified Trainer (MCT). Na získanie certifikácie MCT musí tréner absolvovať technické skúšky v určitých oblastiach (napr. Windows Server, SQL Server, Exchange Server, Office 365, Azure, atď.) a musí absolvovať aj skúšku prezentačných zručností. Na kurzoch majú účastníci pripravené štandardizované prostredie, v ktorom vykonávajú praktické úlohy. Tiež materiály pre účastníkov kurzu sú štandardizované – každý účastník kurzu dostane rovnaké materiály a rovnakú kvalitu kdekoľvek na svete. Kvalitu spoločnosť Microsoft pravidelne preveruje tým, že na konci každého kurzu účastníci vypĺňajú dotazník spokojnosti, ktorý sa vyhodnocuje v Microsofte a v prípade dlhodobých zlých hodnotení môže byť trénerovi odobratá licencia.

Štandardne sú materiály započítané do ceny kurzu, cena jednej sady materiálov sa pohybuje okolo 250 EUR bez DPH. V cene kurzu je započítaná suma za materiály v elektronickej podobe v anglickom jazyku. V prípade, ak by ste mali záujem dostať materiály v tlačenej podobe, je nutné túto skutočnosť oznámiť čo najskôr, aby sme vám mohli materiály objednať a aby dostali ste ich včas. Za tlačené materiály je nutné doplatiť 40 EUR bez DPH. Pokiaľ by ste požadovali materiály v inom ako anglickom jazyku, zmena jazyka je možná bezplatne, avšak túto skutočnosť musíte uviesť do poznámky pri objednávaní školenia.

Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave