Zručnosti pre trh práce – kurzy cez úrad práce 2024 zadarmo

Zručnosti pre trh práce - kurzy cez úrad práce 2024

Projekt bol spustený od 08.04.2024 
Chcete sa v roku 2024 vzdelávať bezplatne? Program Zručnosti pre trh práce vám to umožní. Spolupracujeme s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny po celom Slovensku, v rámci prevencie proti nezamestnanosti a podporujeme ich projekty, ktoré vám umožňujú získať preplatenie našich kurzov a vzdelávania. Naše IT kurzy sú navrhnuté tak, aby vám pomohli s rekvalifikáciou alebo pri hľadaní nového zamestnania.

Radi vám pomôžeme so žiadosťou, poskytneme vám poradenstvo s výberom kurzov a s celým procesom pri podávaní žiadosti, aby vám úrad práce kurzy uhradil.

Ponúkame vám oblasti kurzov, ktoré vám pomôžu zlepšiť zručnosti pre trh práce. Vyberiete si kurzy, ktoré vám úrad práce, sociálnych vecí a rodiny preplatí v roku 2024. Môže to byť Microsoft Office, grafika alebo programovanie, či populárny online marketing a reklama, web stránky, servery, siete alebo databázy - v zásade musí platiť, že vybrané a preplatené kurzy musia byť zamerané na relevantné zvýšenie vašej kvalifikácie a pomôžu nestratiť prácu alebo získať novú prácu.
Načerpajte u nás nové zručnosti potrebné pre trh práce.

save-money

Finančná podpora: Vzdelávanie prostredníctvom úradu práce cez ich projekty zahŕňa preplatenie kurzov, učebné materiály, čo znižuje finančnú prekážku pri vzdelávaní a umožňuje sústrediť sa na nové vedomosti, ktoré vám pomôžu pri hľadaní novej práce, udržanie sa na pracovnej pozícii alebo pri získaní lepšej pracovnej pozície v stávajúcom zamestnaní.

like

Kvalitné vzdelávanie a kurzy: Úrady práce spolupracujú iba s kvalitnými vzdelávacími inštitúciami na poskytovanie svojich programov tak, aby vyhovovali aktuálnym požiadavkám na pracovnom trhu. My sa radíme medzi popredné vzdelávacie strediská, kurzy a školenia poskytujeme od roku 2007, vzdelávame ročne tisíce účastníkov, ponúkame kvalitné kurzy a preto naše kurzy úrad práce uznáva a dlhé roky aj bez problémov prepláca.

mortarboard

IT kurzy a školenia: My vám ponúkame vzdelávanie v IT oblasti, čo zahŕňa kurzy práce s počítačom a oblasť Microsoft Office, či kurzy Tvorby webstránok, Grafiky, Online marketingu a reklamy, ale aj technické kurzy, ako je Správa serverov a sietí, SQL databázy, Testovanie softwaru a samozrejme vychovávame aj programátorov na rôzne oblasti, či jazyky. Máme širokú ponuku kurzov, ale aj balíkov, či študijných programov.

diploma

Certifikát: Získanie certifikátu pre každého účastníka je u nás samozrejmosťou. Tento dokument nie je len potvrdením o absolvovaní určitého vzdelávacieho programu, ale je aj dôkazom odborných znalostí a zručností, ktoré sú dnes na trhu práce vysoko cenené. Certifikát podčiarkuje vašu iniciatívu a odhodlanie ďalej sa vzdelávať a rozvíjať v danej oblasti. Okrem toho zvyšuje vašu konkurencieschopnosť, keďže potenciálni zamestnávatelia ho vnímajú ako znak kvalifikácie a profesionality.

zrucnosti-pre-trh-prace-urad-prace-kurzy

Aktuálne informácie k programu "Zručnosti pre trh práce" a naše podmienky k programu:

Posledná aktualizácia: 08.04.2024

 • od 09.04.2024 spracúvame žiadosti na preplácanie kurzov od Úradu práce cez program „Zručnosti pre trh práce“
 • môžete nás kontaktovať – pomôžeme vám s vypísaním žiadosti
 • aktuálne disponujeme dostatočnou kapacitou voľných miest na kurzoch z oblasti: grafických programov (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Canva), Microsoft Office a Excel, testovania softwaru, tvorby webstránok (HTML, CSS, PHP, Javascript, WordPress…), programovacích jazykov (Python, Java), počítačových sietí, projektového riadenia, Microsoft Project, operačných systémov (Linux, Windows server), databázových systémov (Oracle, MS SQL, Power BI), online marketingu a digitálnej reklamy, copywritingu, platenej Google reklamy, reklamy na sociálnych sieťach, SAP kurzy pre požívateľov, AutoCADu
 • cieľom nového programu je nadobúdanie, alebo zmena zručností a schopností žiadateľa za účelom uplatnenia sa na trhu práce, rekvalifikácie, zmeny zamestnania, prípadne prechodu z aktuálnej profesie do budúcej profesie
 • je určený zamestnaným osobám (záujemca o zamestnanie ZoZ), ako i nezamestnaným a znevýhodneným osobám (uchádzač o zamestnanie UoZ) – bližšie informácie o kategóriách vám poskytne Úrad práce
 • každý žiadateľ musí byť registrovaný na Úrade práce ako ZoZ – zamestnané osoby, alebo UoZ – nezamestnané a znevýhodnené osoby
 • prvotná registrácia je možná na ktoromkoľvek Úrade práce
 • následne žiadosť o poskytnutie príspevku je nutné podať na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska
 • žiadosť je nutné predložiť úradu najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom vzdelávania
 • vzdelávanie prostredníctvom nového programu sa nevzťahuje na samostatne zárobkovo činné osoby

02/49 20 30 80

Nečakajte a neváhajte, máte jedinečnú príležitosť získať, či doplniť si vzdelanie, rekvalifikovať sa, alebo sa u nás učiť iba zo záujmu, pretože máte na to čas, priestor a je tu táto možnosť. Zavolajte nám a informujte sa o vašich možnostiach kedykoľvek od 09:00 do 17:00 hod., alebo nám napíšte na info@itlearning.sk, prípadne nám napíšte vpravo dole cez kontaktný a chatovací formulár.

Postup pri preplácaní kurzov od úradu práce

kurzy-urad-prace-zadarmp
 1. Záujemca o projekt sa musí zaregistrovať na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny bez ohľadu na trvalý pobyt ako – záujemca o zamestnanie (ZoZ), alebo uchádzač o zamestnanie (UoZ).
 2. Záujemca o zamestnanie si sám vyberie z verejne dostupných zdrojov konkrétne vzdelávanie, o ktoré má záujem, ako aj poskytovateľa vzdelávania, ktorý ho zrealizuje.
 3. Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie je potrebné predložiť ÚPSVaR najneskôr 30 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania.

Keďže na príspevok na vzdelávanie  nie je právny nárok, nie je automaticky schválený každému žiadateľovi. UPSVaR každú žiadosť posudzuje individuálne na základe posúdenia oprávnenosti požadovaného vzdelávania vrátane posúdenia hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti poskytnutia príspevku na vzdelávanie. Ak UPSVaR predloženú žiadosť schváli, uzatvorí so žiadateľom dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie, v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých bude žiadateľovi príspevok na vzdelávanie poskytnutý. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na  vzdelávanie žiadateľovi poskytnúť.

UPSVaR uhradí príspevok na vzdelávanie iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania a splnenia všetkých podmienok v zmysle uzatvorenej dohody, na základe žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie predloženej na UPSVaR.

Lepšia práca začína u nás vzdelávaním.  Vyberte si u nás kurzy, vyplníme vám žiadosť pre ÚPSVaR a môžete sa začať vzdelávať. Zadarmo!

Ponúkame vám aj bezplatné poradenstvo pri výbere kurzov.

Aké typy IT kurzov ponúkame

kurzy-ikony-kompas

V našej ponuke sa nachádza viac ako 300 aktuálnych kurzov a školení. Vy si vyberte oblasť, ktorá vás zaujíma a my vám pripravíme balíček kurzov. Z našej širokej ponuky si tak nevyberáte jeden kurz, ale viacero kurzov. Vyberať si môžete z rôznych tém a oblastí:

 • Práca s počítačom a kancelária.
 • Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint, Outlook a iné.
 • Internetový marketing a digitálna reklama a podnikanie.
 • Web stránky, programovanie web stránok, tvorba webov.
 • Vlastné web stránky pomocou WordPress.
 • Tvorba e-shopu a podnikanie na webe.
 • Počítačová grafika, DTP a web design.
 • Databázy a SQL jazyk.
 • Serverové riešenia a serverové operačné systémy.
 • Programovacie jazyky a programovanie.

Pre koho je program určený

 • program je určený pre nezamestnaných, ako i zamestnaných
 • záujemcov, ktorí majú záujem sa lepšie uplatniť na trhu práce
 • záujemcov, ktorí nechcú stratiť prácu
 • záujemcov, ktorí chcú zmeniť prácu, ktorá si vyžaduje nové vedomosti
 • záujemcov, ktorých aktuálny zamestnávateľ si vyžaduje nové vedomosti
 • záujemcov, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z oblasti, v ktorej sa chcú uplatniť na trhu práce

Naša spoločnosť na základe požiadaviek záujemcov už v minulosti vyplnila stovky žiadostí, väčšia časť bola schválená a úspešne študujú prezenčnou formou, alebo dištančnou/online formou.
V prípade záujmu o projekt „Zručnosti pre trh práce“, sa môžete na nás s dôverou obrátiť, poskytneme konzultácie a administratívnu podporu.
Dôležité je, o aké kurzy máte záujem, či a kedy máme plánované termíny a už len si vyhradiť čas na štúdium (denné, večerné, víkendové kurzy).

6 krokov k novým vedomostiam
a zručnostiam

Neponúkame vám iba kurzy, ponúkame vám vzdelanie a vedomosti. Jediné, čo v tejto chvíli potrebujete je chuť učiť sa a mať voľný čas. Navyše, ak ste evidovaný na UPSVaR ako záujemca o zamestnanie, kurzy vám v plnej výške preplatia. Naše kurzy môžete absolvovať dennou, večernou alebo víkendovou formou, ostatné už nechajte na nás a našich lektorov. Nové vedomosti, nové zručnosti, či schopnosti pre lepšiu prácu, alebo pre svoje podnikateľské aktivity čakajú na vás u nás.

1

IT kurzy

Vyberte si kurzy z našej ponuky, o ktoré máte záujem alebo si vyberte z balíkov kurzov.

2

Otázky ku kurzom pre nezamestnanych

Vyplníme vám žiadosť tak, aby spĺňala všetky náležitosti a aby vám ju schválili.

3

Počkáme 30 dní na vyjadrenie UPSVaR, a ak vám žiadosť schvália, môžete nastúpiť na kurzy.

4

IT kalendár kurzov

Dáme vám na výber najbližšie možné termíny. Denné, večerné alebo víkendové termíny kurzov. Hlavne také, aby vám vyhovovali.

5

Skupinové kurzy

Absolvujete výuku – prezenčnou formou v Bratislave alebo online formou. Budete navštevovať naše kurzy a budete mať rovnaký plný servis, ako keby ste si kurzy hradili sami.

6

IT certifikát

Získate záverečný certifikát o absolvovaní štúdia a môžete požiadať aj o samostatné certifikáty k jednotlivým kurzom.

Ste zvedavý na kvalitu vzdelávania?
Pozrite si názory nezamestnaných, ktorí sa u nás vzdelávali:

Jana D. – Office špecialista
Mala som v IT LEARNING veľa kurzov! Maximálna spokojnosť. Žiadosť mi schválili bez problémov a Úrad práce mi preplatil kurzy v hodnote asi 1000€. Dala som si všetko od základov, Word, Excel, Outlook aj Powepoint. Som po materskej a veľa sa toho od mojej poslednej práce zmenilo. Hneď na prvom pohovore som hodila na stôl 10 certifikátov 🙂 a spravila vstupný test a bola prijatá. Ďalším účastníčkam pohovoru som nedala žiadnu šancu! Za vedomosti a aj skúsenosti veľmi pekne ďakujem, veľa som sa naučila a veľmi výrazne mi to pomohlo. Všade o Vás hovorím.

Milan D. – webdesignér
Kurzy mi pomohli pochopiť ako sa dnes programujú web stránky a naučiť sa tie jazyky, ktoré aj budem potrebovať. Po kurzoch som spravil pár web stránok pre známych a všetko som si to dal do životopisu. Ešte u Vás zvažujem WordPress a na ten prídem určite na jeseň. Mne ste ušetrili kopec času čo by som sa to musel učiť doma z kníh a webu. Nechcem sa zamestnať, ale myslím si, že by som si prácu našiel asi okamžite. Super!

Ing. Alena H. – grafik profesionál
Poviem Vám, že keď absolvujete od základov grafiky, cez Corel, Photoshop a Illustrátor a 3 týždne strávite v IT LEARNINGu, tak budete mať hlavu jak melón! Jediné šťastie, že som to nemusela platiť 🙂 ale za tie peniaze to stálo. Moderný prístup, moderné učebne a pán Budaj, Fábera a Debnár sú fakt špičkový grafici. Doma sa zatiaľ učím ešte, praxujem, kreslím, orezávam a makám na sebe. Naštartovali ste ma úplne iným smerom jak som študovala.

Filip H. – marketing špecialista
Kurzy boli vedené veľmi odborné. Neviem si predstaviť, kde by som sa toto všetko naučil ak nie u Vás. Fantastické kurzy, ktoré ma nakopli teoreticky a aj prakticky. Digitálny marketing, AdWords, Facebook, SEO, Copywriting a Photoshop. Veľmi ma táto oblasť zaujímala, ale po kurzoch v tom chcem aj pracovať. Ďakujem

Mgr. Kamil C. – servery a siete
Rušili sa miesta a dal som výpoveď. Okamžite som využil program REPAS, chodil mesiac na IT kurzy, mesiac doma a už mám aj prácu. Vážne! Na pohovore sa ma pýtali presne to, čo sme riešili na kurzoch, ktoré týmto po mesiacoch hodnotím veľmi prakticky. Všetko používam, dokonca aj príručku z kurzu mám stále po ruke.

Ing. Petra K. – databázový špecialita
Rok som bola doma a behala od jednej pracovnej ponuky po druhú. Mám svoje výdavky a tak mám aj požiadavky na plat. V IT sa dobre zarába. Ale ani ma len na pohovor nikto nepozval. Či kvôli veku alebo čo, neviem. Neviem, či je to náhoda a preto som Vám dala aj feedback, ale neverila som čo spraví 6 certifikátov od Vás. 3 pozvánky na pohovor za jeden deň a prácu si vyberám. Asi naozaj chce zamestnávateľ vidieť v prvom rade vzdelanie a v druhom rade aj záujem. Ja hodnotím moje kurzy veľmi pozitívne.

Ostatné informácie

Pripravili sme pre vás komplexné balíky kurzov, ktoré sme pripravení vám časovo nastaviť podľa vašich potrieb – alebo vám po vzájomnej dohode pripravíme vlastný balík vyskladaný z vášho výberu kurzov.

Nech sa páči – vyberte si vzdelávanie, ktoré vám nielen pomôže, ale bude pre vás radosťou. Časovosť, ako aj počet kurzov a učebné osnovy sú uvedené pri každom konkrétnom kurze – prehľadajte našu pestrú ponuku. Učebné osnovy balíkov sú učebnými osnovami kurzov. Každý balík pre vás nastavíme individuálne.

Balík Microsoft Word Profesionál - komplexný balík kurzov
Počítačové školenie, balík Word Profesionál je určený pre úplných začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s aplikáciou Microsoft Word od základu až po jeho pokročilé možnosti.…
Viac informácií
Microsoft Excel profesionál - balík školení Excel I., Excel II. a Excel III.
Počítačové školenie Microsoft Excel profesionál je určené pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť dokonale pracovať s aplikáciou Microsoft Excel - od základu až po jeho pokročilé možnosti.…
Viac informácií
Balík Microsoft Office I. - pre začiatočníkov (MS Word I., MS Excel I., MS Outlook I.)
Počítačové školenie Microsoft Office I. je určené pre užívateľov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s textovým editorom Microsoft Word, tabuľkovým kalkulátorom Microsoft Excel a s programom na…
Viac informácií
Balík PHP profesionál (PHP I., PHP II.) - tvorba dynamických www stránok
Kurz je určený pre začínajúcich programátorov a vývojárov www stránok a web aplikácií, ktorí sa chcú naučiť dokonalejšie a hlavne modernejšie programovať webstránky. PHP je skriptovací…
Viac informácií
Balík Microsoft Office II. - pre mierne pokročilých (MS Word II., MS Excel II., MS Outlook II.)
Počítačový kurz Microsoft Office II. (MS Word, MS Excel, MS Outlook) je určený pre užívateľov, ktorí sa chcú naučiť lepšie pracovať v aplikácii Microsoft Outlook a zároveň si chcú zlepšiť…
Viac informácií
Balík Webdesignér I. - programátor a designer webstránok
Kurz Webdesignér - programátor a designer webstránok je komplexný týždňový balík pozostávajúcu z dvoch kurzov: 3 dňový kurz Tvorba webstránok I. - HTML, CSS základy + JavaScript, PHP…
Viac informácií
Balík Adobe Photoshop profesionál - Photoshop I., II., III. - od základov až po webdesign a kreatívu
Kto by nepoznal Photoshop?! Profesionálny grafický program a editor, ktorý je vstupnou bránou do sveta grafiky. Photoshop je určený nielen na úpravu fotografií, ale aj na ich editáciu a…
Viac informácií
Balík SEO Profesionál - optimalizácia pre vyhľadávače
Kurz SEO Profesionál je akciový balík, ktorý vás naučí ako SEO funguje a ako ho robiť, od základov až pokročilé nastavenie. Kurz Základy SEO je určený pre správcov a majiteľov webstránok…
Viac informácií
Balík Microsoft Office III. - pre pokročilých (MS Word III., MS Excel III., MS Excel III. cvičenia)
Kurz Microsoft Office III. - pre pokročilých (MS Word III., MS Excel III., MS Excel III. cvičenia) je určený pre tých, ktorí už majú predchádzajúce skúsenosti a znalosti z oblasti práce s…
Viac informácií
Balík kurzov vyrábame webstránku a eshop - sami vo WordPresse bez programovania a za týždeň (WordPress I. + WordPress III.)
Chceli by ste vlastnú stránku aj s elektronickým obchodom, ktorú by ste si sami chceli spravovať, dopĺňať aktuálne informácie, pridávať obrázky, videá a články, produkty, spravovať…
Viac informácií
Balík Počítačové siete - MTCNA
Tento balík kurzov sa skladá z kurzov Školenie počítačové siete IV. Úvod do smerovačov (router), a Školenie Počítačové siete V. – Úvod do Firewall a QoS. Je zameraný na základné…
Viac informácií
Balík AutoCAD profesionál - 2D technické kreslenie
Balík kurzov AutoCad profesionál - 2D kreslenie je určený pre záujemcov o komplexné vzdelanie v oblasti 2d kreslenia a technického kreslenia. Nepredpokladajú a nevyžadujú sa žiadne…
Viac informácií
Balík Adobe Illustrator profesionál - Illustrator I., II., III. - základy, tvorba, kreatíva a 3D
Kurz balík Adobe Illustrator profesionál je komplexnou týždňovou zostavou kurzov Adobe Illustrator od základov až po pokročilé možnosti a 3D grafiku. Naučíte sa nielen rozlišovať medzi…
Viac informácií
Backend developer PHP a MySQL špecialista - od základov programovania, SQL databáz až po objektové programovanie
PHP špecilista je určený pre záujemcov a budúcich programátorov, ktorý majú záujem o komplexné vzdelanie od základov jazyka PHP až po jeho pokročilé možnosti. Tento balík kurzov je skladbou…
Viac informácií
Balík Adobe InDesign profesionál - časopis, noviny, brožúry a prospekty od základov až po pokročilé možnosti
"To nemyslíte vážne, že ste priniesli dokument vo Worde a chcete z toho spraviť knihu?" Áno, aj toto môžu byť slová v tlačiarni, ak sa pokúsite použiť Word na záverečnú úpravu dokumentu, či…
Viac informácií
WordPress a WooCommerce špecialista - inštalácia a administrácia, správa, design, obsah, eshop, úprava šablón a marketingová grafika
Chcete sa stať špecialistom na najpoužívanejší redakčný systém na svete, na WordPress? Chcete tvoriť web stránky a internetové obchody čoby šibnutím čarovného prútika za pár minút? Máte…
Viac informácií
Microsoft Office špecialista - Word, Excel, PowerPoint a Outlook od základov až po pokročilé možnosti
Viete si predstaviť byť ako bez rúk? Je to presne to isté ako počítač bez Microsoft Office. Počítač v kancelárii bez tabuliek, textových dokumentov a prezentácií je dnes nepoužiteľný.…
Viac informácií
SAP používateľ profesionál - začíname so SAPom, základy a pokročilá práca so systémom
Počítačový kurz SAP používateľ profesionál - začíname so SAPom, základy a pokročilá práca so systémom je cenovo zvýhodnený balík dvoch kurzov a to náš obľúbený kurz SAP pre používateľov I.…
Viac informácií
Balík Java Profesionál pre začiatočníkov - od základov až po pokročilé možnosti
Java je veľmi rozšírená platforma a používa sa dnes v každej veľkej firme na programovanie aplikácií. V Jave sa dá “písať” takmer všetko, desktopové aplikácie, web stránky, firmware pre …
Viac informácií
Balík Oracle profesionál - od základov jazyka SQL, PL/SQL až po pokročilé metódy analýzy dát
Balík Oracle profesionál je špecializovaným školením pre úplných začiatočníkov a záujemcov o špičkové vzdelanie v oblasti ORACLE databáz, jazyka SQL a PL/SQL. Tento balík, je zložením…
Viac informácií
Balík Linux profesionál - od základov, administrácia až po skriptovanie v jazyku BASH
Potrebujete sa naučiť pracovať v Linuxe ako administrátor alebo používateľ na naozaj vysokej úrovni? Prešli ste z Windowsu alebo iného operačného systému na Linux? Stali ste sa z ničoho nič…
Viac informácií
Balík Microsoft PowerPoint profesionál a prezentačné zručnosti - dokonalá prezentácia a prezentátor od A po Z
Viete čo všetko musíte zvládnuť, aby mala vaša prezentácia naozaj úspech? Potrebujete: 1. vytvoriť skvelú prezentáciu (ideálne v programe MS PowerPoint) a 2. zahviezdiť pred publikom. Zdá…
Viac informácií
Balík Facebook Social manažér - profesionálny správca stránky, ktorý nerobí značke hanbu, ale generuje povedomie a zisk
Dovoľte, aby sme z vás spravili sociálneho manažéra alebo ak chcete social media marketera (:soušl mídia marketér:). Človeka a marketéra, ktorý má v každej modernej spoločnosti dnes svoje…
Viac informácií
Balík raketový Copywriter a kreatívec profesionál
Neverte nikomu, kto tvrdí, že texty sú zbytočné. Práve naopak. Kvalitné texty sú nesmierne dôležité, pretože sa ľudia podľa nich rozhodujú, či kúpia produkt alebo nie. Navyše ich ešte…
Viac informácií
Online marketér JUNIOR - základný balík marketingových kurzov pre podnikanie alebo prácu marketéra
Vstúpte s nami do sveta digitálneho a online marketingu, s komplexným balíkom kurzov Online marketér špecialista JUNIOR, ktorý vám ponúka možnosť získať praktické vedomosti a zručnosti…
Viac informácií
Balík Python programátor - od základov programovania až po dátovú analýzu
Tento komplexný balík kurzov je špeciálne navrhnutý pre tých, ktorí sa chcú stať Python programátormi na úrovni junior. Obsahuje štyri postupne usporiadané kurzy, ktoré pokrývajú všetko od…
Viac informácií

Čo nás, ale ako jediné na celej situácii teší je fakt, že naši absolventi sú v praxi a pri hľadaní práce často krát úspešní. Naši zákazníci nám často píšu, ako im kurz pomohol a že aj vďaka nám, získali (lepšiu) prácu. Snažíme sa byť cenovo dostupní pre každého, ale aj tak sa vám môžu zdať naše kurzy príliš drahé. Áno, bohužiaľ nás nie je možné porovnávať s rýchlokvasenými agentúrami o jednej osobne, prípadne o zamestnancoch z radov študentov, ktorí síce IT rozumejú, ale nevedia naučiť. Náš prístup je vysoko profesionálny, poskytujeme vám bezplatné poradenstvo, sme na trhu niekoľko rokov, máme skúsenosti, máme množstvo kvalitných interných lektorov, denne realizujeme často aj 10 rôznych kurzov a tak na termín kurzu nečakáte mesiace, po kurze ste spokojný a máte požadované vedomosti a keď nie, kľudne si po vzájomnej dohode môžete kurz zopakovať a to najdôležitejšie:

Aj keď sa to môže zdať pri tisíckach účastníkov ročne nemožné, stále k vám vieme pristupovať individuálne, čo sa týka poradenstva a starostlivosti. Naozaj je pre nás základ vaša spokojnosť.

Váš nový zamestnávateľ veľmi ocení vašu snahu sa vzdelávať, ocení, že ste navštevovali kvalitný kurz a že vašim vzdelaním prispejete k rastu spoločnosti. Často sa stáva, že ste jediný z radu záujemcov o pracovné miesto, ktorý má aktuálny certifikát po počítačovom kurze, viete pracovať s Excelom (alebo s iným programom) a máte na to „papier“.

Nič nie je jednoduchšie, ako sa u nás začať vzdelávať, len potrebujete mať od nás vyplnenú žiadosť.

1. Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.
2. Vyberieme spoločne balíček a kurzy.
3. Vyplníme vám žiadosť.
4. Dohodneme ďalší postup.
5. Môžete sa začať vzdelávať.

Nečakajte a neváhajte, máte jedinečnú príležitosť získať, či doplniť si vzdelanie, rekvalifikovať sa, alebo sa u nás učiť iba zo záujmu, pretože máte na to čas, priestor a je tu táto možnosť.

Zavolajte nám a informujte sa o vašich možnostiach kedykoľvek od 09:00 do 17:00 hod., na telefónnom čísle 02/49 20 30 80 alebo nám napíšte na info@itlearning.sk, prípadne nám napíšte vpravo dole cez kontaktný a chatovací formulár.

Veríme, že aj týmto krokom prispejeme k vašej vyššej kvalifikácii a spoločne zabojujeme s vysokou nezamestnanosťou. Vzdelávajte sa zadarmo v roku 2024, nechajte si naše kurzy preplatiť Úradom práce.

Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave