TOP 5 programovacích jazykov 2021

článok na blog uverejnený: 12. októbra 2021

Keď sme na konci roka 2017 zverejnili prehľad najrozšírenejších programovacích jazykov, netušili sme, že si ho v krátkej dobe prečíta viac ako 500 ľudí. O rok neskôr si ďalší článok s podobnou témou, ale aktuálnejší, prečítalo už viac ako 800 ľudí. Zjavne počet záujemcov o programovacie jazyky rastie… Ako vyzerá situácia v roku 2021? Ktorý jazyk si vybrať, v ktorom jazyku má zmysel naučiť sa programovať?

Ktorý programovací jazyk sa naučiť

Na webe nájdete viacero článkov, ktoré sa snažia pomôcť orientovať sa v problematike programovacích jazykov pri výbere. Nie je ľahké také odporúčanie zostaviť. Každý má totiž individuálne kritériá, svojské očakávania. Pri písaní tohoto článku sme zvolili preto viacero kritérií, na základe ktorých sa budete môcť lepšie rozhodovať, ku ktorému jazyku sa pri výbere prikloniť.

Otázka na skúšku pozornosti: koľko názvov programovacích jazykov je na obrázku? (Správnu odpoveď nájdete v závere článku.)

Top 5 programovacie jazyky 2020 - farebný oblak názvov 26 programovacích jazykov

Firmy, ktoré zverejňujú podobné pomocné prehľady a organizujú vzdelávacie kurzy, majú tendenciu uprednostňovať v prehľadoch kurzy, v ktorých sú dobré, alebo ktoré im prinášajú najviac záujemcov, prípadne najvyššie zisky. V záujme zachovania nezávislého pohľadu sme vychádzali z dopytov na svetovej programátorskej scéne. Programátori dnes majú možnosť pracovať pre svojich klientov prakticky kdekoľvek na svete. Aj na Slovensku poznáme viacero programátorských zoskupení, coworkingov i jednotlivcov, ktorí pracujú pre americké, maltské, britské, ázijské, či iné spoločnosti.

Prečo GitHub?

GitHub je služba združujúca a podporujúca vývoj softwaru na celom svete. Ponúka bezplatný webhosting pre open source projekty a mnohé ďalšie možnosti – komunitu vývojárov, repozitáry (úložiská) atď. Hoci vznikla a sídli v USA, v súčasnosti ju využíva prakticky celý svet, 80% prispievateľov je z krajín mimo USA. Viac o jej začiatkoch nájdete v článku Čo ukázal rok 2017 v programovacích jazykoch?

GitHub logo vľavo, vpravo upravené logo pre súkromný blog

Údaje z globálneho prostredia ako je GitHub najlepšie ukazujú aktuálny stav a trendy vo svete. Vychádzajú z aktivít viac ako 40 miliónov vývojárov, ktorí GitHub využívajú, sú teda naozaj zo života. Preto ako podklady pre výber programovacích jazykov používame údaje z GitHub. Lokálne stavy a trendy sa, samozrejme, od celosvetového „priemeru“ mierne odlišujú. Vzhľadom na to, že programátori môžu pracovať aj nezávisle na krajine, v ktorej sa fyzicky nachádzajú, je hodnota údajov z GitHub prínosná pre každého. Článok však súčasne prináša aj iné, pre rozhodovanie dôležité doplnkové údaje z iných zdrojov.

TOP 5 programovacích jazykov

Určiť špičku v rámci krajiny, regiónu, je vzhľadom na dostupnosť lokálnych údajov ťažké. Údaje z Octoverse, čo je akási výročná správa GitHubu, zohľadňujúca svet a jeho potreby, posudzovanie významne zľahčujú. V každom prípade, pred voľbou, ktorý jazyk sa naučiť, zvážte, či sa chcete viazať na svoj región, alebo budete hľadať možnosti i vo svete. Nie, angličtina v tomto prípade nemusí byť neprekonateľný problém. Aj preto vznikli združenia programátorov, kde jeden-dvaja zabezpečujú komunikáciu s klientmi a ostatní pracujú na projektoch. Bez znalosti angličtiny. Hoci… pri programovaní sa jej veľa spontánne naučíte.

Aktuálne údaja o popularite jednotlivých jazykov na mesačnej báze v porovnaní s mesiacom spred roka nájdete na stránke indexu popularity programovacích jazykov PYPL. Index vychádza z analýzy, ako často vyhľadávajú návštevníci tutoriály (výukové kurzy) na stránkach Google.
Na účely článku sa však pozrime predovšetkým  na súhrnnú ročnú tabuľku Octoverse z GitHubu (stav z jesene 2019) zobrazujúcu vývoj v čase aktuálnej top 10 programovacích jazykov.

Charakteristiky 5 TOP programovacích jazykov, ich umiestnenia v rebríčkoch z viacerých uhlov pohľadu a perspektívu uplatnenia na trhu práce spolu s priemernými mzdami pre konkrétny jazyk nájdete po kliknutí na jednotlivé tlačidlá.

Python logo

Python

Hoci je programovací jazyk Python v prehľade GitHubu druhý, z pohľadu perspektívy je momentálne na prvom mieste.
V posledných rokoch – vidíte na grafe posledných 6 rokov – zaznamenáva Python vďaka orientácii na vývojársku skúsenosť (developer experience) obrovský nárast používania, a to existuje od roku 1990. Keď pozriete kedykoľvek na spomínanú stránku indexu popularity programovacích jazykov PYPL s mesačnými hodnoteniami, programovací jazyk Python sa drží na špičke takmer každý mesiac. Aktuálny stav vývoja v čase písania článku (jún 2020) ukazuje, že aj v tomto mesiaci si drží v rastoch s náskokom prvé miesto. V ročnom úhrne prekonal jazyk Java. Jeho popularita dlhodobo rastie, takže v trendoch je dnes jednoznačne ako programovací jazyk číslo jedna a dá sa očakávať, že sa na špičke pár rokov udrží.

Top 5 programovacie jazyky 2020 - index popularity programovacích jazykov PYPL - Python (1)

Prečo je Python taký populárny:

 • jeho prednosťou je jeho jazykový dizajn – vysoko produktívny, elegantný, jednoduchý, ale výkonný… Python určil akýsi zlatý štandard vývojárov (ovplyvnil aj moderné jazyky Go a Julia),
 • pred rokmi prešli vzdelávacie programy z C/C++ (resp. Pascal a pod.) na jednoduchší jazyk Java, v súčasnosti vidíme tento trend prechodu na Python… pravdepodobne zatlačí Java do úlohy jazyka vhodného iba pre veľké a zložité podnikové aplikácie,
 • umožňuje vynikajúcu integráciu s C/C++, má výkonné nástroje pre matematiku, štatistiku a informatiku s rôznymi knižnicami, preto dominuje v moderných oblastiach Machine Learning/Deep Learning/Data Science a i
 • má veľmi aktívnu komunitu a podporu – poľahky nájdete množstvo knižníc a framy Pythonu bez ohľadu na to, či pracujete na podnikových aplikáciách, dátových vedách alebo umelej inteligencii.

V rebríčku spoločnosti TIOBE posudzujúcej kvalitu software sa Python umiestňuje tiež dlhodobo vysoko. Ak vás zaujíma, čo je TIOBE index, čítajte po kliknutí na odkaz. Stav porovnania k dátumu písania článku v porovnaní s predchádzajúcim rokom je na obrázku.

Top 5 programovacích jazykov 2020 rebríček spoločnosti TIOBE - jún - umiestnenie Python (3)

Ak pozrieme na vyhľadávania Google súvisiace s Pythonom, tiež vidíme dlhodobý nárast (bodkované údaje na konci označujú obdobie s ešte nespracovanými údajmi).

Top 5 programovacie jazyky 2020 - záujem o vyhľadávanie v Google počas 2015-2020 - Python

V súvislosti s Pythonom je tiež zaujímavý údaj o možnosti uplatnenia a ocenenia za prácu v ňom. Podľa údajov indeed.com býva otvorených voľných pozícii vo firmách na mesačnej báze len v USA viac ako 70 tisíc, pričom mzda programátorov v Pythone sa pohybuje podľa skúseností a projektov od 6 do 10 000 USD mesačne. V Nemecku je to okolo 450 pracovných ponúk, mzda je v porovnaní s USA približne polovičná (vo Švajčiarsku približne trojštvrtinová).

Mimochodom – názov jazyka nemá nič spoločné s hadom ako sa často mylne píše. Autori ho pomenovali podľa známeho seriálu Monty Python’s Flying Circus.

Top 5 programovacie jazyky 2020 - záujem o vyhľadávanie v Google počas 2015-2020 - JavaScript

JavaScript

Posledných 6 rokov je programovací jazyk JavaScript v prehľade Octoverse na prvej pozícii.
JavaScript sa totiž v priebehu rokov vyvinul do paradigmatického, dynamického programovacieho jazyka na vysokej úrovni. Prešiel viacerými významnými premenami (Node.js, AngularJS) a dnes je naozaj jeden z najpoužívanejších programovacích jazykov na svete. Nájdeme ho prakticky všade – od prehliadačov cez servery, mobilné zariadenia, nájdeme ho tiež v rôznych kontajneroch, cloudoch, mikrokontroleroch atď. Dnes je v podstate všadeprítomný a aj preto na špici prehľadu v GitHube 🙂

V rebríčku indexu popularity programovacích jazykov PYPL je v tomto mesiaci na tretej pozícii.

Top 5 programovacie jazyky 2020 - index popularity programovacích jazykov PYPL - JavaScript (3)

Prečo je JavaScript populárny:

 • hoci bol navrhnutý tak, aby uľahčil vytváranie interaktívnych prvkov na web-stránkach, rýchlo sa rozšíril o vývoj webových aplikácií na pozadí, do oblasti tvorby hier a tiež do oblasti vývoja mobilných aplikácií,
 • v súčasnosti vo vývoji webových stránok dominujú hlavne programové štruktúry (frame) založené na JavaScripte ako React, Vue.js, Angular,
 • vďaka Node.js ponúka udalosťami riadené programovanie zvlášť vhodné pre zložité vstupno/výstupné operácie – skripty JavaScript a Node.js bežia takmer na všetkých platformách, vrátane serverov a mobilov,
 • rozsiahle modernizácie od r. 2015 a vydania ES5, ES6 priniesli mnoho progresívnych funkcií – dnešný JavaScript sa výrazne líši od verzie používanej na začiatku dekády.

V rebríčku TIOBE nájdeme JavaScript prekvapivo nižšie, na pozícii 7. V každom prípade je pri porovnaní s predchádzajúcim rokom stále v prvej desiatke.

Top 5 programovacích jazykov 2020 rebríček spoločnosti TIOBE - jún - umiestnenie JavaScript (7)

Ak pozrieme na vyhľadávania JavaScriptu v Google, uvidíme, že hoci s relatívnym poklesom 25 %, dopyt po ňom je dlhodobý (bodkované údaje na konci označujú obdobie s ešte nespracovanými údajmi).

Top 5 programovacie jazyky 2020 - záujem o vyhľadávanie v Google počas 2015-2020 - JavaScript

Aké sú možnosti uplatnenia a zárobky v súvislosti s JavaScriptom? Údaje z indeed.com ukazujú, že na mesačnej báze je v USA otvorených voľných pozícii vo firmách stále viac ako 50 tisíc. Odmena programátorov v JavaScripte je porovnateľná s odmenami programátorov v Pythone – v závislosti od projektu až do 10 000 USD mesačne. V Európe je ponuka práce pre JavaScript výrazne menšia ako v USA podobne ako pri Pythone. Odmena za prácu sa pohybuje do 4000 EUR mesačne, najlepšie sú platení v tejto oblasti programátori vo Švédsku.

Perlička – JavaScript nemá nič spoločné s jazykom Java, autori využili iba popularitu Java v dobe vzniku jazyka.

Java logo

Java

Java si tiež drží v prvej trojke stabilnú pozíciu. Hoci v prehľade Octoverse skĺzol minulý rok z druhej na tretiu priečku.
Programovací jazyk Java sa vďaka prenositeľnosti používa pre programy, ktoré majú pracovať na rôznych systémoch. Má viacero platforiem podľa oblasti použitia a nájdeme ho v mobilných telefónoch (je súčasťou Androidu), na čipových kartách na desktopoch a tiež na rozsiahlych distribuovaných podnikových riešeniach. Je najvýznamnejším programovacím jazykom v podnikových riešeniach.

Index popularity programovacích jazykov PYPLmu stabilne priraďuje vysoké priečky – tento mesiac je hneď za Pythonom na druhej pozícii.

Top 5 programovacie jazyky 2020 - index popularity programovacích jazykov PYPL - Java (2)

Prečo je jazyk Java populárny:

 • ponúka výkonný, na funkcie bohatý, multi-paradigmový, interpretovaný programovací jazyk s miernym učením a vysokou produktivitou pre vývojárov,
 • je prísne spätne kompatibilný – spĺňa tým zásadnú požiadavku uplatniteľnosti v obchodných aplikáciách, v dôsledku toho je to stále číslo jedna v podnikových riešeniach,
 • jeho balíky Java ME (Micro Edition), Java SE (Standard Edition), Java EE (Enterprise Edition), Java Card a i. umožňujú použitia pre konkrétne oblasti s prihliadnutím na ich špecifiká,
 • Java runtime JVM sa považuje za jeden z najlepších virtuálnych strojov v odbore, dáva Jave vysoký výkon a funkcionalitu. JVM tiež poskytuje pokročilé riešenia „upratovania odpadu“.

V rebríčku TIOBE nachádzame programovací jazyk Java tento rok v júni na druhej pozícii, predbehol ho jazyk C. Minulý rok bol Java v júni na prvej priečke.

Top 5 programovacích jazykov 2020 rebríček spoločnosti TIOBE - jún - umiestnenie Java (2)

Vyhľadávanie tém súvisiacich s jazykom Java v Google za posledných 5 rokov výrazne pokleslo. Môže to byť spôsobené viacerými príčinami, ktoré nemajú vplyv na uplatnenie jazyka v praxi.

Top 5 programovacie jazyky 2020 - záujem o vyhľadávanie v Google počas 2015-2020 - Java

V prípade, že sa rozhodnete pre jazyk Java, možnosti uplatnenia podľa indeed.com sú v USA podobne ako pri predchádzajúcich jazykoch široké – počet otvorených voľných pozícii vo firmách je okolo 70 tisíc. Programátori v Java zarábajú o čosi menej ako v  prípade dvoch predchádzajúcich jazykov, stále však veľmi slušne – v priemere do 8.500 USD/mesiac. V Európe je ponuka práce podobne ako pre JavaScript výrazne menšia ako v USA, odmena sa pohybuje do 3 500-4 000 EUR mesačne, najlepšie platení v tejto oblasti sú programátori v Británii a vo Švédsku.

Na doplnenie – názov Java je odvodený od amerického slangového označenia kávy, ktorej hovoria java. Celý príbeh si môžete prečítať v článku Java: čo všetko o nej neviete.

PHP logo

php

Podobne ako Python, aj jazyk PHP vznikol v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Rýchlo sa rozšíril, pretože umožňoval žiadané elegantné riešenia dynamických web-stránok. Avšak s rastúcim rozšírením webových aplikácií založených na JavaScripte na strane klienta stráca svoju popularitu. Hoci mu viacerí predpovedali rýchly koniec, ukazuje sa, že neodíde do histórie ani rýchlo ani skoro. Jeho popularita sa bude, zdá sa, znižovať postupne. V súčasnosti ju má vo svete webu aj vďaka najrozšírenejšiemu redakčnému systému na svete WordPress a jeho návrhárom.

Údaj o popularite PHP na mesačnej báze v porovnaní s mesiacom spred roka vidíte na obrázku – je zo stránky indexu popularity programovacích jazykov PYPL. 5. miesto patrí v silnej konkurencii stále k veľmi dobrému umiestneniu.

Top 5 programovacie jazyky 2020 - index popularity programovacích jazykov PYPL - PHP (5)

Prečo je jazyk PHP populárny:

 • patrí medzi vysoko produktívne programovacie jazyky na strane servera, preto sa v tomto odvetví bežne používa na vývoj webových aplikácií,
 • vzhľadom na to, že sa používa pri vývoji web-stránok prakticky 25 rokov, na trhu je k dispozícii v rôznych podobách veľa úspešných a stabilných framov PHP,
 • funguje na všetkých najrozšírenejších operačných systémoch (UNIX, Linux, Windows i Mac OS X),
 • viacero významných a veľkých spoločností používa PHP (Facebook, WordPress, Wikipédia), čo má za následok vynikajúcu nástrojovú podporu.

V rebríčku TIOBE sa nachádza PHP tento rok v júni na ôsmej pozícii a drží sa tam prakticky od začiatku roka.

Top 5 programovacích jazykov 2020 rebríček spoločnosti TIOBE - jún - umiestnenie PHP (8)

Ako ukazuje obrázok, vyhľadávanie PHP v Google má posledných 5 rokov postupne klesajúcu tendenciu.

Top 5 programovacie jazyky 2020 - záujem o vyhľadávanie v Google počas 2015-2020 - PHP

Ak chcete programovať predovšetkým webové stránky a rozhodnete sa pre jazyk PHP, podľa indeed.com je v USA počet otvorených voľných pozícii vo firmách okolo 18 tisíc. Programátori zarábajú v priemere do 7.500 USD/mesiac. V Európe je ponuka práce výrazne menšia ako v USA, odmena sa pohybuje do 4 500 EUR mesačne (znalosť PHP, MySQL a jQuery). Znalosti HTML5 a JavaScript sú v Európe platené menej ako uvedený priemer.

Mimochodom – názov PHP je skratka názvu „Personal Home Page Tools“, pod ktorým zverejnil autor Rasmus Lerdorf skripty jazyka v roku 1994.

C sharp logo

C# (Sí šárp)

Jazyk majúci v názve netypický symbol vznikal na prelome milénií. Microsoft sa rozhodol v rámci svojho projektu .NET vytvoriť svoj vlastný objektovo orientovaný programovací jazyk C, ktorý nazval C#. Návrh vychádzal z úmyslu spojiť široké možnosti jazyka C++ a princípy rýchleho jednoduchého programovania (napr. Visual Basic). C# je programovací jazyk, ktorý sa v súčasnosti široko používa na platforme Windows, iOS / Android (vďaka Xamarin) aj Linux.

Dnes je C# rozšírený a obľúbený medzi programátormi, vhodný je aj pre začiatočníkov. V popularite na mesačnej báze v porovnaní s mesiacom spred roka prekonal i PHP a je na štvrtej pozícii ako ukazuje obrázok z indexu popularity programovacích jazykov PYPL.

Top 5 programovacie jazyky 2020 - index popularity programovacích jazykov PYPL - C# (4)

Prečo je programovací jazyk C# populárny:

 • hoci na začiatku bol kvôli podobnosti s Java kritizovaný, neskôr sa výrazne odlíšil, jeho autor Anders Hejlsberg mal už bohaté skúsenosti s navrhovaním jazyka (Visual J++, Borland Delphi, Turbo Pascal),
 • má vo vývojárskom odvetví za sebou už 20 rokov – keby bol slabý, neprežil by, hoci má stále významnú podporu Microsoftu,
 • k dispozícii sú veľké ekosystémy knižníc a framov – ASP.NET sa používa na vývoj webových aplikácií, najmä na Windows,
 • podobne ako Java, aj C# je nezávislý od platformy (vďaka CLR), je funkčný na zariadeniach Windows, Linux i Mobile.

V rebríčku TIOBE si udržuje C# od začiatku roka piate miesto.

Top 5 programovacích jazykov 2020 rebríček spoločnosti TIOBE - jún - umiestnenie C# (5)

Na nasledujúcom obrázku vidíme v priebehu posledných 5 rokov klesajúcu tendenciu vyhľadávania C# v Google. Ak však pretrvá podpora Microsoftu, jazyk bude žiť ešte dlho.

Top 5 programovacie jazyky 2020 - záujem o vyhľadávanie v Google počas 2015-2020 - C#

Podľa indeed.com je v USA počet otvorených voľných pozícii pre vývojárov C# vo firmách takmer dvakrát viac ako php, okolo 32 tisíc. Vývojári v jazyku C# zarábajú rôzne podľa krajiny (podobne ako v ostatných jazykoch) – na porovnanie ročných príjmov podľa pozícií a krajín poslúži tabuľka zo stránky Qubit Labs.

Top 5 programovacie jazyky 2020 - priemerná mzda vývojárov v C# podľa krajín

Hoci sa údaje o zárobkoch líšia podľa zdrojov, zjavne programoví vývojári vykazujú vo všetkých krajinách nadpriemerné zárobky. Na druhej strane, ich práca je náročná na kreativitu, technické myslenie, znalosť prostredia, profesionalitu, predvídavosť i vysoké nasadenie.

Chcete sa živiť ako programátor?

Tu je prehľad najčastejšie používaných programovacích jazykov súčasnosti podľa GitHub:

 1. JavaScript
 2. Python
 3. Java
 4. PHP
 5. C#
 6. C++
 7. TypeScript
 8. Shell
 9. C
 10. Ruby

Skúsení vývojári či už Pythonu, Java alebo JavaScriptu majú výbornú perspektívu prakticky na celom svete so slušným finančným ocenením. To je celkom príťažlivá zmena v kariére pre každého. Na tomto mieste však treba uviesť, že do popredia sa derú i nové programovacie jazyky, ktoré majú mnohé prednosti (efektívne pracujú s viacjadrovými procesormi a i.). Ak sa chcete orientovať na budúcnosť, začnite niektorým z jazykov v rebríčku a pridajte si po čase niektorý progresívny – Kotlin, Julia a pod.

Top 5 programovacie jazyky 2020 - logá jazykov 2

Ako si vybrať programovací jazyk

Ak vás programovanie zaujíma, najdôležitejšie je začať. Ako? Podobne ako keď zvažujete, ktorý cudzí jazyk sa naučiť, vyberáte podľa použiteľnosti a prvého kontaktu s jazykom. Angličtina vám nesadla? Skúsite nemčinu, španielčinu a budete zvažovať uplatnenie v krajinách s týmito jazykmi. Chcete sa však uplatniť v anglicky hovoriacom svete? Budete hľadať možnosti ako angličtinu zvládnuť (tip jazykovymentoring.sk). A podobne ako vo svete ľudských jazykov – aj v programovacích jazykoch platí, že keď budete vedieť jeden, druhý sa učíte ľahšie a tretí ešte ľahšie.

V prípade programovacích jazykov tiež existujú akési jazykové rodiny (podobne ako slovanské alebo románske jazyky). Naučíte sa jeden a ostatné v skupine sú len otázka, či sa ich chcete doučiť. Programovacie jazyky sa učia oveľa ľahšie ako skutočné jazyky – majú oveľa oveľa menej výrazov a takmer žiadne výnimky.
Na začiatok si napríklad vyberte, či to má byť jazyk z oblasti navrhovania web-stránok, hier, mobilných aplikácií (JavaScript, PHP, HTML, CSS), alebo riešenia v oblasti databáz (SQL), analýz data science (Python),… Možno sa zaujímate o strojové učenie (machine learning), hĺbkové učenie (deep learning), vedy (všade uplatníte Python), či o niečo iné, kde sa cítite dobre, čo vás priťahuje. Umelú inteligenciu? Vesmír? 🙂

Top 5 programovacie jazyky 2020 - logá jazykov 1

Kde začať

Hociktorý z prvých šiestich jazykov v rebríčku sa môžete naučiť na kurzoch v IT Learningu. So špičkovými lektormi s praxou, ktorí vedia vysvetľovať aj začiatočníkom (na to ich špeciálne skúšame) a dajú vám tipy z praxe ako ďalej.

Jasne, môžete si vybrať ľahšiu cestu – pri programovaní treba rozmýšľať a stále sa vzdelávať, čosi vedieť… Robiť vodiča vysokozdvižného vozíka, pomocnú silu v sklade, dokladať tovar v niektorej predajni, robiť operátora vo výrobe, ísť pracovať na benzínovú pumpu je tiež potrebné. Ľahšie. Môžete sa však rozhodnúť programovať aplikácie, ktoré to budú robiť za ľudí, ktoré budú uľahčovať život a prácu, prinášať ľuďom zábavu, či nový pohľad na ľudské možnosti… To je pre pohodlných ťažšia cesta, Čo je však podľa vás lepšie platené, lukratívnejšie?

Občas nájdete naše kurzy aj vo zvýhodnenej ponuke a pri malej investícii môžete vďaka nim získať už v priebehu pár mesiacov naozaj dobre platenú prácu alebo začať realizovať vlastné projekty. Viaceré z nich prepláca aj Úrad práce a vás nebudú stáť ani cent. Jediné, čo naozaj potrebujete, je chuť naučiť sa niečo nové, a vytrvalosť. Dokazujú nám to početné príklady absolventov kurzov.
Čo tak zmeniť svoj život k lepšiemu vďaka znalostiam programovania?

autorom článku je: Ján Tóth
- absolvent FEI STU a FM UK. Po ukončení štúdia pracoval rok vo vydavateľstve ako vedúci IT, následne na vedúcich pozíciách súkromných firiem a tiež ako riaditeľ slovenského zastúpenia nadnárodnej spoločnosti. Autor a spoluautor kníh z oblasti IT, článkov z oblasti zdravia a kozmetiky, prekladateľ, prednášateľ, v súčasnosti pracuje ako lektor a konzultant na voľnej nohe.

Páčil sa vám článok? Pošleme vám podobné.
Aktivujte si okamžité zasielanie noviniek a článkov – už vám od nás nikdy nič neunikne. Môžeme vás okamžite informovať o aktuálnej akcii, novinke, špeciálnej kampani či zľave alebo novom článku na našom blogu. Akonáhle sa u nás v novinkách niečo zmení alebo pridá, do pár minút vám automaticky posielame email s odkazom na novinku na našu stránku. A odhlásiť sa môžete kedykoľvek. Nič neriskujete.


Nikam neodchádzajte, pozrite si naše novinky, akcie alebo si
prečítajte ďalšie podobné články:

Podobné články z kategórie
GitHub, html, programovacie jazyky a testovanie, programovanie, web stránky


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave