30+1 výrazov, ktoré by ste mali poznať v súvislosti s webom

článok na blog uverejnený: 12. mája 2022

Zaujímate sa o webové stránky? Na začiatku nie je nikto webovým expertom, k dobrému štartu a rýchlemu napredovaniu pomáha znalosť terminológie. Aspoň základov. Pozrite si tento zoznam 30+1 najdôležitejších výrazov súvisiacich s web stránkami. Stretnete sa s nimi určite, keď vstúpite do sveta WordPress na našich kurzoch. No nielen tam. Stretnete sa s nimi takmer vždy, keď niekto rozpráva o webových stránkach. A ak si myslíte, že ste v oblasti webov doma, môžete otestovať svojich priateľov 🙂

Back-end

Back-end označuje časť aplikácie/webstránky, ktorá vykonáva základné úlohy, ktoré nie sú používateľovi dostupné. Vývojári back-endu sa zaoberajú ukladaním a usporiadaním údajov a zabezpečením, aby front-end dobre fungoval. Back-end sa zameriava na tú stranu webovej stránky, ktorú používatelia nevidia, napr. správu a organizáciu databázy, optimalizáciu funkčnosti, kódu a pod. Pre zaujímavosť – v USA majú vývojári back-endu asi o štvrtinu vyšší príjem ako front-endu.

Backup / Záloha

Duplikát webovej stránky, ktorý je uložený na serveri alebo na inom mieste. Vytváranie pravidelných záloh je žiadúce najmä pre prípad, ak by sa na stránky dostal škodlivý softvér, alebo ak by niekto odhalil prístupové údaje a zmenil ich.

Blog

Blog je moderná online rubrika pre spisovateľov. Názov vznikol ako skratka anglického web log (webový denník). Amatérski a profesionálni spisovatelia publikujú blogy na rôzne témy – stravovanie, zdravotná starostlivosť, kozmetika, technické tipy z rôznych oblastí, fotoblogy obľúbených obrázkov a i. Blogy sú zvyčajne usporiadané chronologicky v čase, bývajú menej formálne ako webové stránky, mnohé majú možnosť čitateľských komentárov.
Existujú blogové portály, kde si môže založiť blog naozaj každý. Aj bez znalostí programovania či tvorby web stránok. Na Slovensku sú populárne napríklad blogy na sme.sk.
Niektorí blogeri si prostredníctvom reklamy na svojich blogových stránkach i privyrábajú.

nápis BLOG zložený z písmeniek na hranolčekoch

Cache

Keď načítate ako návštevník webovú stránku, údaje z nej sa uložia do vyrovnávacej pamäte, sú dočasne uložené vo vašom počítači. Keď budete chcieť ako návštevník nabudúce opäť na túto stránku, webový prehliadač namiesto údajov z webového servera zobrazí zapamätané údaje z vyrovnávacej pamäte (cache). Vďaka tomu sa stránka načíta veľmi rýchlo.
Nevýhodou je, že ak sa obsah stránky na serveri medzičasom aktualizuje, počítač používateľovi nezobrazuje najnovšiu verziu webu. Aktuálnu verziu zobrazíte použitím ikony „obnoviť“, pomocou Ctrl+R, resp. klávesom F5. Niekedy je však potrebné celú kartu zavrieť, otvoriť úplne novú a na ňu načítať aktuálny obsah stránky.

CMS

CMS je anglická skratka pre content management system, t.j. redakčný systém, ktorý umožňuje správu obsahu. Používa sa na označenie súboru nástrojov, softvéru a procesov, ktoré tvoria funkčný celok umožňujúci navrhovať, uchovávať, spravovať, publikovať a tiež odstraňovať informácie formou webovej stránky bez potreby programovania. Systém súčasne zabezpečuje, že obsah je indexovateľný a vyhľadávateľný, čo používateľom webu uľahčuje nájdenie na webe obsiahnutých informácií. Najznámejšie príklady redakčných systémov u nás sú WordPress, Joomla, PrestaShop.

CSS

CSS je skratka pre kaskádové štýly – štýlový jazyk, ktorý sa používa na definovanie pravidiel, ktoré prehliadaču povedia, ako má obsah stránky vyzerať z hľadiska rozloženia a štýlu. Napríklad akú farbu má mať písmo, ako má byť zarovnaný odsek a pod.

ilustračné drevené hranolčeky s písmenami pohádzané bez ladu a skladu

Doména

Názov domény je vymyslené slovo pre adresu webovej stránky – napríklad www.mojweb.sk. Môže, ale nemusí priamo súvisieť s obsahom webu.
Pod doménou môže existovať len jedna stránka, alebo súbor stránok s členitou štruktúrou, ktoré budú mať pred svojím označením spoločnú adresu domény (napr. www.mojweb.sk/kontakty, www.mojweb.sk/o-nas a pod).

Domovská stránka / Homepage

Stránka, ktorú otvorí internetový prehliadač pri zadaní adresy domény. Spravidla funguje ako východiskový rozcestník webovej stránky. Menej skúsení marketéri na ňu smerujú reklamy (skúsenejší používajú tzv. landing page).

Front-end

Front-end je skrátené označenie pre počítačové programovanie zamerané na vytváranie prvkov a funkcií webovej stránky, ktoré používateľ vidí. Pracuje s podkladmi od webdizajnérov, vytvára a umiestňuje na stránke prvky ako sú tlačidlá, menu, rozloženie obsahu, obrázky, videá, grafika, animácie atď.

FTP

Protokol na prenos súborov (File Transfer Protocol) je protokol prenosu súborov z jedného počítača na druhý prostredníctvom internetu. Pri používaní WordPressu umožňuje preniesť na server samotné inštalačné súbory WordPressu (ak hostingová spoločnosť neponúka jeho tzv. one-klik inštaláciu), v procese výstavby stránok tiež témy a pluginy, ktoré sa nedajú inštalovať priamo z prostredia redakčného systému. Prostredníctvom FTP je možné preniesť na server súbory, ktoré neumožňuje prenášať WordPress, nahliadnuť do denníka prístupov, odhaliť nebezpečné infiltrácie v podpriečinkoch stránky na serveri a pod.

nápis FTP zložený z písmeniek na zelených hranolčekoch

Google Analytics

Služba od spoločnosti Google, ktorá poskytuje prehľad o návštevníkoch webovej lokality – o ich správaní (ktoré stránky sú najnavštevovanejšie, ako dlho sa ktorých stránkach návštevníci zdržujú, atď.) a ďalších charakteristikách (geografická poloha, zdroje návštevnosti a pod.). Službu je možné prepojiť pomocou pluginu aj s redakčným systémom WordPress.

HTML a XML (XHTML)

Hypertext Markup Language (HTML) je programovací jazyk webových stránok. Príkazy HTML určujú webovému prehliadaču základné zobrazovanie obsahu. Naučiť sa správne používať tento jazyk môže trvať dlho, preto ľudia často používajú redakčné systémy ako je WordPress na vytvorenie a správu stránok.
XML je eXtensible Markup Language, príbuzný HTML. XML sa zameriava na katalogizáciu a databázovanie textového obsahu webovej stránky. XHTML je kombináciou HTML a XML.

HTTP a HTTPS

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je skratka pre štandard dátovej komunikácie webových stránok. Ak má webová stránka túto predponu, odkazy, text a obrázky by mali vo webovom prehliadači fungovať správne.
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) znamená, že webová stránka má pridanú špeciálnu vrstvu šifrovania, aby skryla osobné informácie a heslá. Ak na stránke majú návštevníci zadávať informácie o kreditnej karte alebo sa prihlásiť do svojho online bankového účtu, z bezpečnostných dôvodov používajte šifrovaný protokol, ktorý sa prejaví v adrese URL označením https.

JavaScript

Nie, to nie je Java. JavaScript je programovací jazyk, ktorý sa používa na vytváranie interaktívnych webových stránok – napr. rôzne ankety, kvízy a pod. Spolupracuje aj s WordPressom.

nápis json zložený z písmeniek na drevených hranolčekoch

Kategórie

Podobne ako značky umožňujú virtuálne zoskupiť obsahovo súvisiace blogové príspevky a tak uľahčiť ich vyhľadávanie podľa záujmu návštevníka. Používajú sa na hrubšie členenie veľkého množstva článkov na stránke podľa logických celkov, napr. Blog, Informácie, Novinky, Kampaň a pod.

Knižnica médií

V knižnici médií sa uchovávajú všetky obrázky, videá alebo nahrávky, ktoré sú uložené na serveri webu v redakčnom systéme WordPress. Knižnica je prístupná cez základné menu redakčného systému. Rozhranie umožňuje dva spôsoby zobrazenia obsahu knižnice a tiež nahrávať, filtrovať atď. uložené médiá.

Malvér

Je to všeobecné označenie pre programy, ktorých cieľom je poškodiť počítačový systém. Môže to byť vírus, spyware, červ alebo iná forma škodlivého programu.

Nástenka / Dashboard

Prvá obrazovka, ktorú uvidíte, keď sa prihlásite do svojho účtu WordPress. Z nej môžete rýchlo získať predstavu o aktuálnej verzii používaného WordPressu, o používanom motíve (téme), pristupovať k správe obsahu, nastaveniam účtu, správe doplnkov a ďalším. Niektoré použité rozšírenia na nástenku umiestňujú tiež informácie o návštevnosti, predajoch a pod.

nápis v obrázku upozorňuje - čítajte pozorne informácie na nástenkách, aby ste na niečo dôležité nezabudli

Open-source

Sú programy s otvoreným zdrojovým kódom, ktoré umožňujú prístup k svojmu kódu, čo umožňuje jeho prispôsobenie verejnosti. Často ich vytvárajú komunity, ktoré sa spájajú, aby vyvinuli produkt, ktorý bude prínosom verejnosti. Známe sú napríklad open-source kancelárske balíky OpenOffice a LibreOffice. WordPress patrí tiež medzi open-source programy.

Pluginy

Programy nazývané aj zásuvné moduly, ktoré je možné integrovať v rámci redakčného systému WordPress a rozšíriť tak funkčnosť webovej lokality. Samostatne sú nefunkčné, predstavujú však možnosti rozšírenia základného systému. (Podobne ako USB kľúč – samostatne nefunguje, ale po pripojení k počítaču je z neho užitočný doplnok rozširujúci možnosti ukladania súborov.) Pomáhajú udržať vlastný WordPress štíhly a rýchly, pretože každý používateľ si pluginmi môže doinštalovať len tie funkcie, ktoré potrebuje.

Príspevok (Post)

Príspevkom nazývajú ľudia spravidla príspevky na sociálnych sieťach. V súvislosti s webovými stránkami sa používa v dvoch významoch. Z kontextu použitia je potrebné porozumieť, či sa jedná o širšie alebo užšie použitie slova. V širšom slova zmysle sa označenie príspevok (angl. post) používa pre všetok obsah – teda aj pre stránku aj pre článok. Aj nové vlastné typy príspevkov. Každý nový obsah sa považuje za príspevok.
V užšom slova zmysle sa používa označenie príspevok (post) len pre články. Tie tvoria väčšinu obsahu blogov.
V bežnej komunikácii používatelia väčšinou nerozlišujú pojem príspevok a stránka a aj články nazývajú stránkou.

Stránka / Stránky (Page / Pages / Site)

Stránkou na webe rozumieme ľubovoľnú jednotlivú stránku, ktorá sa nachádza na webe pod doménou. Vidíte ju vo webovom prehliadači. Na stránke môžete vidieť text, fotografie, ikony, grafy, video, tlačidlá s odkazmi atď. Ak sa nejedná o domovskú stránku, majú zvyčajne svoje vlastné miesto v menu, napríklad „O nás“, „Kontakt“ a pod. Stránky majú na rozdiel od článkov trvalejší obsah spravidla nejako spojený s aktivitami prevádzkovateľa domény. Práve teraz ste tiež na webovej stránke v podobe článku.
Pod pojmom stránky (angl. pages, alebo site) rozumieme spravidla súbor stránok a článkov patriacich pod jednu doménu, ktoré sú prepojené odkazmi, témami a dizajnom. Niekedy sa nazývajú tiež webová lokalita, skrátene nesprávne sa im hovorí aj web – tak ako v nadpise 🙂

príklady 4 web-stránok

Trvalé odkazy

Trvalý odkaz (nazývaný aj link) návštevníkov vždy nasmeruje na rovnakú stránku. Napríklad pri blogovaní sa aktuálne posledné články objavujú v prehľade noviniek priamo na domovskej stránke. Tým však staršie príspevky klesajú v zobrazení nadol a po prekročení počtu zobrazených článkov miznú. Trvalý odkaz (napr. v bočnom paneli alebo na stránke archívu) poskytuje spôsob ako sa dostať k zobrazeniu obsahu príspevku.

Vyhľadávač

Vyhľadávač umožňuje používateľovi počítača v prehliadači (Chrome, Firefox, Edge,…) vyhľadávať informácie na internete. Je to program, ktorý vytvára indexy databáz alebo internetových stránok na základe názvov súborov, kľúčových slov alebo úplného textu súborov. Najpopulárnejšie vyhľadávače sú Google, Bing (tejto dvojici patrí cca 90% svetového vyhľadávania), Yahoo, Yandex atď.

SSL certifikát

Certifikát SSL je potrebný na pridanie špeciálnej vrstvy šifrovania kvôli zníženiu rizika odcudzenia citlivých súkromných údajov, resp. informácií o platobnej karte pri úhrade objednávky. Podrobnejšie pozri heslo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).

SEO

Skratka Search Engine Optimalization znamená v preklade „optimalizácia pre vyhľadávače“. SEO je stratégia zvýšenia návštevnosti webových stránok zvýšením ich hodnotenia vyhľadávačmi a následnou lepšou pozíciou na stránkach s výsledkami vyhľadávania. Nakoľko spoločnosti s vyhľadávacími stránkami nezverejňujú svoje hodnotiace algoritmy (a v čase ich menia), nie je známy vzorec, ako sa dostať vyššie. Existuje však množstvo taktík, o ktorých je známe, že lepšiemu umiestneniu pomáhajú – tie spadajú pod označenie SEO (napr. štruktúrovanie obsahu podnadpismi, orientácia na kľúčové slová atď.)

červený nápis SEO zložený z písmeniek na drevených hranolčekoch

Témy / Motívy

Témy umožňujú zmeniť vzhľad a štýl celej webovej lokality bez zmeny publikovaného obsahu. Môžete si vybrať z tisícov tém WordPress – od jednoduchých až po funkčne i obrazovo sofistikované – a nájsť takú, ktorá najlepšie zodpovedá vašej predstave o finálnej podobe stránok. Po nainštalovaní a aktivovaní budete blízko svojho cieľa, stačí tému prispôsobiť v časti Vzhľad.
Témy sú platené i neplatené (tie sú dostupné priamo z redakčného systému v časti Vzhľad > Témy). Niektorí autori používajú pri predaji svojich tém politiku ochutnávky. Dávajú zadarmo tému s obmedzenou funkčnosťou, a na využitie pokročilých funkcií je potrebné dokúpiť PRO verziu. Skvelé témy zadarmo s množstvom nastavení sú Sydney, OceanWP, Kadence, a nájdete aj viacero ďalších.

URL

Uniform Resource Locator (URL) sú adresy internetových stránok a súborov v prehliadači webu. Pomocou adresy URL môžete vo webovom prehliadači zobraziť konkrétne stránky alebo súbory. Umožňujú odkazovanie na konkrétne stránky a súbory na stránkach, alebo v e-mailoch, tiež ich uloženie do záložiek v prehliadači. V skrátenej forme sa nepíše označenie protokolu http:// alebo https:// na začiatku, úplná adresa URL vyzerá takto – http://www.mojweb.sk/kontakt/

Web hosting / Hosting

Web hosting je služba, ktorú poskytuje subjekt spravujúci výkonné počítače (web servery) so súbormi tvoriacimi webovú stránku. Priestor na počítačoch prenajíma prevádzkovateľom stránok, ktorí sa nemusia starať o aktualizáciu a správne zapojenie serverov do siete. Môžu sa venovať starostlivosti o obsah svojich stránok a marketing. Vďaka hostingu by mala stránka fungovať 24 hodín denne,  365 dní v roku. Server s obsahom web stránok môže spravovať aj samotný vlastník stránok, avšak zvládnuť všetky povinnosti spojené s prevádzkou servera i stránok je náročné i pre pokročilých správcov.

Widgety / Miniaplikácie

Widgety pridávajú podobne ako pluginy funkcie na web stránky – spravidla na bočný panel, ale môžete ich umiestniť aj do päty stránky (podľa témy). Na rozdiel od pluginov sú však súčasťou WordPressu už od jeho inštalácie a stačí ich len aktivovať (v časti Vzhľad). Widgety obsahujú funkciu vyhľadávania, kalendár publikovaných príspevkov, oblak značiek a i. Niektoré pluginy pridávajú do WordPressu i ďalšie widgety (napr. WooCommerce).

rad rôznofarebných butónov s nápismi CURAPROX, Coca-Cola, Bratislava, LACOSTE, MICROSOFT, Stadt Wien a iné

Značky / Tagy

Umožňujú virtuálne zoskupiť obsahovo súvisiace blogové príspevky a tak uľahčiť ich vyhľadávanie podľa záujmu návštevníka. Pri článkoch i pri produktoch môžu byť značkami napr. svetadiely (Ázia), krajiny (Taliansko), mestá (Praha), suroviny (kapusta), obchodné značky (Microsoft), materiálové vlastnosti (bavlna), obchodné značky (Curaprox), značky výrobcov (LaCoste) atp. V oblasti e-commerce produktové značky umožňujú vyhľadať produkty s charakteristickou črtou.

Zaujal vás článok? Ako si spraviť web-stránku, ako ju prerobiť na e-shop, na čo pritom nezabudnúť a čo naopak ignorovať, sa dozviete na našich kurzoch WordPress-u. Venujeme sa na nich úplne od základu problematike tvorby stránok tak, že to zvládne aj človek, ktorý nie je na internete ako doma. Pre tých, ktorí sa vo svete internetu orientujú, bude kurz zážitkom s poriadnym nahliadnutím do sveta webových stránok. A na konci vlastná stránka.

Pomohol vám tento článok? Myslíte, že by pomohol aj niekomu vo vašom okolí? Zdieľajte ho pokojne na FB
(tlačidlo Zdieľať pod nadpisom sa objaví len ak ste prihlásený na pozadí vo svojom konte), IG, LI, alebo naň prepošlite svojim známym odkaz. Autor sa neurazí 🙂

autorom článku je: Ján Tóth
- absolvent FEI STU a FM UK. Po ukončení štúdia pracoval rok vo vydavateľstve ako vedúci IT, následne na vedúcich pozíciách súkromných firiem a tiež ako riaditeľ slovenského zastúpenia nadnárodnej spoločnosti. Autor a spoluautor kníh z oblasti IT, článkov z oblasti zdravia a kozmetiky, prekladateľ, prednášateľ, v súčasnosti pracuje ako lektor a konzultant na voľnej nohe.

Páčil sa vám článok? Pošleme vám podobné.
Aktivujte si okamžité zasielanie noviniek a článkov – už vám od nás nikdy nič neunikne. Môžeme vás okamžite informovať o aktuálnej akcii, novinke, špeciálnej kampani či zľave alebo novom článku na našom blogu. Akonáhle sa u nás v novinkách niečo zmení alebo pridá, do pár minút vám automaticky posielame email s odkazom na novinku na našu stránku. A odhlásiť sa môžete kedykoľvek. Nič neriskujete.


Nikam neodchádzajte, pozrite si naše novinky, akcie alebo si
prečítajte ďalšie podobné články:

Podobné články z kategórie
tvorba web-stránok, web stránky, WordPress


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave