Vytvorenie loga v skratke

článok na blog uverejnený: 18. augusta 2019

Ako spraviť logo? Otázka, ktorú si kladie začínajúci či pokročilý podnikateľ, združenie, inštitúcia, či partia, ktorá má nápad na zaujímavé spoločenské podujatie. Spraviť logo je na pohľad jednoduché – sadnem a nakreslím. Nie tak celkom…
Ak chcete byť úspešným logotvorcom, musí vo vás driemať tak trochu duša umelca, psychológa, analytika i obchodníka. Prečo?
Úspešné logo potrebuje stratégiu. Rodí sa premyslene, po zvážení firemných hodnôt, vízií, poslania a marketingových cieľov značky, ktoré bude reprezentovať. Navrhovanie loga je ucelený proces. Nie je to výkrik z tmy.
…aj keď sa to niekedy na prvý pohľad môže zdať 🙂

Ako spraviť úspešné logo

Na začiatku je zadanie. Ak hľadáte spôsob ako si vytvoriť vlastné logo, tento článok vám tiež pomôže.
Špecifikujte si zadanie akoby ste logo robili pre niekoho iného.

Zadávateľ totiž na úplnom začiatku definuje svoje požiadavky.
V nasledujúcom texte budem písať k téme o logách z pohľadu človeka, ktorý logá navrhuje…

Vo svojej praxi som sa stretla s rôznorodými dopytmi. Najviac zabaví požiadavka v znení: „chceme nové logo, musí byť super“.
Vážení, to je na zadanie strašne málo! …teda pokiaľ dizajnér, ktorému ste zverili tvorbu loga, nie je priamo zainteresovaný na firme, t.j. pozná ju skrz-naskrz.

Ak sa vám stane, že vo svojej schránke správ nájdete podobne stručný mail a logo „musí byť super“, potrebujete zadávateľom klásť ďalšie otázky…

 • Zoznámte sa detailne s firmou.
  Je na trhu nováčikom? V akej oblasti podniká? Aké má ciele? Aké sú vízie firmy? Aké sú hodnoty? Ako vyzerajú priestory?
 • Zoznámte sa s odvetvím, na ktorom pôsobí alebo chce pôsobiť.
  Kto je konkurencia firmy? Čo je typické pre toto odvetvie?
 • Zoznámte sa s firemným zákazníkom.
  Kto ním je? Akým spôsobom firma so svojou cieľovou skupinou komunikuje?
 • Potrebujete vedieť názov = meno.
  Názov je spravidla daný. Nie vždy. Niekedy zadanie obsahuje aj kreatívnu úlohu vymyslieť názov, prípadne krédo, heslo, slogan … – vtedy je ešte dôležitejšie poznať zadávateľa a jeho snaženie.
 • Je dobré poznať jeho očakávania – požadujte pár príkladov návrhov, ktorá sa zadávateľovi páčia a dôvody prečo. Požadujte tak isto pár návrhov, ktoré sa mu nepáčia a tiež zistite prečo. Má preferované farby?  Získajte obraz o jeho vkuse.
 • Dožadujte sa, chcite presne vedieť, čo je predmetom zákazky.
  Klient chce spravidla iba logo. A potom tápe, ako s ním naložiť. Pri používaní často vidím, ako je logo nesprávne používané, niekedy deformované, občas na zlom podklade, v divných farbách,… tomu sa treba vyhnúť a vysvetliť klientovi, že je pre neho naozaj dobré mať v rukách okrem loga v rôznych formátoch aj pravidlá, ako s ním zaobchádzať, tzv. logo manuál. Ideálne návrh komplexnej vizuálnej identity firmy, brand manuál, alebo corporate identity manuál (tzv. CI manuál – manuál korporátnej identity).
logo vo vektore môže mať veľmi veľa pekných variantov

Monitoring konkurenčných log

Veľa začínajúcich podnikov považuje tvorbu svojho loga za náklad, nie za investíciu. Ak však rozumejú vizuálnej identifikácii firmy a významu loga, chcú nielen pekný, ale jedinečný originál.
Zmapovanie existujúcich log je dobré ako pre inšpiráciu, tak aj pre elimináciu možného plagiátu. A tiež pre minimalizovanie problémov pri následnej registrácii ochrannej známky. Nie je nič horšie, ako keď vám nápad, ktorý poctivo skrsol vo vašej hlave a považujete ho za originálny, predhodí klient ako plagiát. Je to trápne a ťažko sa dokazuje, že ste nič nekopírovali.
Robte si preto prieskum. Uvidíte, akým spôsobom sa prezentujú konkurenti a máte veľké šance značku odlíšiť a spraviť jedinečnou.

Know-how

Majte prehľad a predstavu o tom, ako riešia brandy iní návrhári. Odporúčam prečítať aspoň niečo z množstva literatúry o značkách. Každý rok vznikne nejaká nová dobrá publikácia na tému. Prečítajte si ich.

Je žiadúce si naštudovať čo najviac o význame prvkov v návrhu loga.
Dizajnér by mal vedieť, prečo vo svojom návrhu používa konkrétnu farbu, aj riziká použitia niektorých farieb v iných krajinách. Predovšetkým tých, v ktorých zadávateľ ponúka svoje produkty, resp. kde ich v budúcnosti ponúkať plánuje.
Mal by sa vedieť orientovať aj v symboloch, ich významoch, a vyhnúť sa tomu, že zakomponuje nevhodný prvok do loga.

V neposlednom rade by mal dizajnér ovládať niektorý vektorový grafický program. Napríklad Illustrator z dielne Adobe. ?

Vývoj návrhu loga

Aj keď prakticky každý návrhár v súčasnosti pracuje na počítači, ceruzka je stále najlepším spôsobom ako zmeniť slová  a myšlienky na symboly, ikony, písma. Vezmite si papier a kreslite. V tomto štádiu sa predstavy premietajú do reality. Niekedy sa stane, že myšlienka, ktorú ste považovali za skvelú, po premietnutí do 2D sveta nefunguje… veru, aj to sa stáva.
Nevzdávajte sa, občas prichádza aj k prekvapeniam. Prvky, ktoré ste považovali za sekundárne, nevýznamné, môžu odhaliť svoju krásu a stať sa jedinečné.

Opýtajte sa grafikov, ktorí sa špecializujú na tvorba logu, či pri svojej práci používajú skicár a ceruzku. Zaručene odpovedia áno, nosia ho so sebou, lebo keď im niečo napadne, zhmotňujú myšlienky na papier, najmä práve počas  prebiehajúceho kreatívneho procesu. Inšpirácie sú všade okolo nás.

ako spraviť logo - designer pri tvorbe loga skúša rôzne tvary a nápady

Vektorizácia obrazu

Ak náčrt spĺňa všetky predpoklady stať sa súčasťou nového loga, pristúpte k ďalšiemu kroku: naskenujte svoju kresbu, alebo ju odfoťte a v Illustratore vektorizujte. Predtým svoj náčrt upravte tak, aby mal čo najväčší kontrast, napríklad vo Photoshope (tiež program z dielne Adobe). Získate krivky, ktoré „vyčistíte“ do finálnej podoby. Znamená to pohrať sa s tzv. „anchor points“. Bodmi, ktoré sú súčasťou vektorového obrázku.

Mimochodom, nástroj Vektorizácia objektov je pri práci veľmi nápomocný (kurz Illustrator II.). Spolu so znalosťami s ovládaním pera z kurzu Illustrator I. sú to základné nástroje, ktoré budete k tvorbe loga potrebovať.

Geometria v návrhu loga

Geometrické tvary nie je niečo, čo vytvorili ľudia. Objavili ich pozorovaním prírody.
Už mnohé roky sa používajú kruhy, trojuholníky, štvorce, priesečníky, špirály. Môžu byť základom všetkého, vrátane loga. Jednoduchá geometria má aj hlbší význam a dá sa veľmi dobre použiť pri dizajnovaní loga.
Vedeli ste napríklad, že štvorce alebo obdĺžniky symbolizujú stabilitu? Práve pre vyvolanie dojmu stability a spoľahlivosti štvorhranné tvary často vo svojich logách používajú banky, finančné inštitúcie, či dodávatelia, ktorí chcú vzbudzovať dôveru.

Geometrické tvary bývajú tiež vodítkom pri tvorbe iných prvkov. Výsledkom je elegantné riešenie spĺňajúce napr. princípy priestorového zobrazenia. Aj v prípade delfína 🙂

ako spraviť logo - logo-design delfína vytvorený pomocou sústavy kružníc

Typografia pri návrhu loga

Pri tvorbe loga venujte pozornosť „sile“ písma. Umiestnenie  znakov len tak ledabolo je síce možné, ale ak viete, čo chcete dosiahnuť, a viete ako, je to efektívnejšie.

Vyberajte vyhovujúci štýl písma. Je firma moderne zmýšľajúca? Sídli v moderne zariadených priestoroch? Zrejme nepoužijete historické písma, ani príliš zdobené. Pri výbere Typu písma (fontu) si dávajte pozor aj na jeho čitateľnosť, veľmi tenké linky niektorých kaligrafických fontov sú síce zaujímavé a efektné, ale v mnohých prípadoch veľmi ťažko čitateľné. Nezabudnite ani na to, aby hrúbka ťahu písma bola v harmónii s hrúbkou ťahu grafického prvku, ktorý je súčasťou loga.

Úplnou samozrejmosťou je aspoň elementárna znalosť typografických pravidiel a pojmov.
Napríklad taký kerning – čo je úprava vzdialenosti medzi dvoma znakmi používaná vo významných názvoch a nadpisoch. Niektoré kombinácie znakov (napr. atypické slovenské mäkčeňové „ľ“ a „ť“) majú za sebou alebo medzi sebou príliš veľkú alebo príliš malú medzeru, ktorú upravíme práve kerningom (aby výsledok pôsobil vyrovnane a harmonicky).
Alebo také prestrkávanie, čo je tiež úprava medzier medzi znakmi, avšak nielen medzi dvomi. Úpravou medzier text buď zhutníme alebo uvoľníme.
Alebo také… pozrite si niekde aspoň čo je to serif (pätka), proporcionálne a neproporcionálne písmo, majuskuly/verzálky, minuskuly/mínusky, horný a dolný index. Patrí to k základnej terminológii pri práci s písmenami. S touto terminológiou budete aj pri obhajovaní svojej práce klientovi v pohode.
Bez ostatných termínov prežijete 🙂

Použiteľnosť loga

Vytvorenie loga nie je konečná. Naopak.
…najväčšia práca iba začína. Logo je východiskový bod celkovej identity.
Vezmite si logo a pripravte:

 • jeho čiernobielu i farebnú verziu, základnú i inverznú,
 • vertikálne i horizontálne riešenie,
 • najmenšiu odporúčanú veľkosť loga vo farebnom (základnom i inverznom) aj čiernobielom vyhotovení,
 • mini verzia loga – oklieštená verzia použiteľná pre mobilné aplikácie, favicon a pod.

Pre aplikáciu loga pripravte návrhy použitia v tlačovinách alebo online formátoch. Ideálne je, ak klient súhlasí s vytvorením logo manuálu.
Logo manuál je súbor pravidiel, ako sa má s logom narábať. Je to užitočný nástroj, pretože aj nezainteresovaní budú vedieť, aké farby použiť, aké sú povolené verzie loga, definuje ochrannú zónu okolo loga, písmovú rodinu,…

Prezentácia loga

Možno ste vymysleli niekoľko desiatok riešení nového loga a ste v pokušení ich všetky odprezentovať zadávateľovi.
Nerobte to.
Je lepšie predstaviť len jedno, max 2-3 najlepšie nápady. Čím viac modifikácií ukážete, tým býva klient vyberavejší a zneistený.
Pri prezentácii loga by mal byť každý návrh prezentovaný samostatne.

Tip 1: MOCKUP

Mockup je reálny 3D model, na ktorý môžete aplikovať vašu 2D grafiku. Pomáha vám i vašim klientom predstaviť si konkrétne použitie vašej grafickej práce vo finálnej verzii, teda náhľad finálneho produktu s grafikou. Mockup môže byť čokoľvek: vizitky, hrnčeky, autá, interiérové riešenie, letáky, katalógy.
Je to silný nástroj, využívajte ho.

ako spraviť logo - mockup je ukážka loga na praktickej aplikácii

Tip 2: MOOD BOARD

Moodboard sa používa ako koláž farieb, štruktúr, prvkov, ktoré spolu vytvárajú požadovanú atmosféru.

ako spraviť logo - mood-board-hammergym v praxi

Vytvorenie loga v skratke?

Čo obnáša tvorba potenciálne úspešného loga, sme si ukázali v krátkom prehľade. Ako vidíte, ne je to výkrik z tmy ani práca na 30 minút.
Jednoduché aplikácie a online riešenia, ktoré majú za cieľ vytvoriť logo, spraviť prácu za vás, nespravia ani zďaleka úplne všetko.
Ak sa necítite na vytvorenie kvalitného loga, oslovte niekoho, kto tomu rozumie. Dajte mu predtým pár otázok a či veci rozumie, zistíte po prečítaní tohoto článku rýchlo 🙂

Ak ste tvorca log, nezaškodí mať poruke takéto zhrnutie…
Preskakovali ste doteraz pri tvorbe loga niektorý bod?
Našli ste v článku inšpiráciu ako robiť návrh loga ľahšie? Profesionálnejšie? Originálnejšie?
Fajn, teším sa.
…a teraz už šup-šup, do tvorby nového loga.
Spúšťam Illustrator. Aj vy? ?

autorom článku je: Ela Hmeľarová
Jej svetom sa po absolvovaní univerzity stal na dlhé roky marketing. Kariéru marketingového manažéra však zavesila na klinec a momentálne "freelancuje". Zväčša ju nájdete pri počítači. Analyzuje, navrhuje, testuje. Tvorí printovú grafiku, dizajnuje web stránky a aplikácie. Rozhodla sa pustiť tiež do ďalšieho vzdelávania a prostredníctvom blogu vás informuje o postrehoch a nových skúsenostiach z navštívených kurzov.

Páčil sa vám článok? Pošleme vám podobné.
Aktivujte si okamžité zasielanie noviniek a článkov – už vám od nás nikdy nič neunikne. Môžeme vás okamžite informovať o aktuálnej akcii, novinke, špeciálnej kampani či zľave alebo novom článku na našom blogu. Akonáhle sa u nás v novinkách niečo zmení alebo pridá, do pár minút vám automaticky posielame email s odkazom na novinku na našu stránku. A odhlásiť sa môžete kedykoľvek. Nič neriskujete.


Nikam neodchádzajte, pozrite si naše novinky, akcie alebo si
prečítajte ďalšie podobné články:

Podobné články z kategórie
grafika a video, Illustrator, logo design, tvorba loga, vektory


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave