Excel, Word, PowerPoint,… s vedomosťami i certifikátom

článok na blog uverejnený: 1. apríla 2023

„Niekto mi hovoril, že hlavnou špecializáciou IT Learning-u sú kurzy, školenia pre účastníkov z Bratislavy. Denné i večerné kurzy, ktoré prebiehajú v učebniach v Bratislave od pondelka do piatka sú iba pre účastníkov z Bratislavy. To naozaj len pre Bratislavu?“

„Na stránke máte uvedené, že v ponuke sú aj víkendové kurzy pre tých, ktorí majú toho cez týždeň veľa. Myslí sa to pre Bratislavu – pre tých, ktorí to majú domov na skok?“

„Píšete, že najväčší záujem je o kurzy v praxi rozšíreného balíka Microsoft Office. Ktorý z kurzov si vybrať, keď neviem, kde začať?
To ma zaujíma… a nevadí, že nie som z Bratislavy?“

Kurzy a školenia pre firmy i pre jednotlivcov

na Slovensku priamo u nás v učebni, alebo online formou s lektorom

Ktorým kurzom balíka Office začať?

Word, Excel, PowerPoint, Outlook – najčastejšie používané programy z kancelárskeho balíka MS Office. O ne ako o celok sa zaujímajú predovšetkým ľudia, ktorí hľadajú zamestnanie, či lepšie platenú pozíciu v práci. Pretože dnes sa na prijímacom pohovore nepýtajú, či viete čítať a písať. Málokedy sa pýtajú, či viete Word a Excel. To sa dnes s nástupom mladšej generácie do praxe považuje za samozrejmé.
Skôr sa môžete stretnúť s konkrétnou otázkou – viete vytvárať v Exceli kontingenčné tabuľky? Viete používať funkciu VLOOKUP? Viete používať pokročilé grafy v Exceli?
No viete?

Ak kancelársky balík MS Office vôbec nepoznáte, začnite od najľahšieho.

Začnite Wordom.

Nevyužijete ho síce v praxi pravdepodobne tak ako Excel, ale budete vedieť správne písať a formátovať text, osvojíte si návyky, skratky, zvládnete orientáciu v štruktúre. To všetko efektívne využijete aj v ostatných programoch balíka Office.

Neviete si vybrať dobrý kurz? Pre vás najvhodnejší kurz?
Krátku charakteristiku obsahu jednotlivých kurzov Wordu, Excelu, PowerPointu i Outlooku v základných balíkoch IT Learning Slovakia vám poskytnú záložky v nasledujúcej časti. Štruktúru nadväznosti excelovských kurzov (ktoré sú najpočetnejšie) nájdete v závere záložky o základných kurzoch Excelu.

Word

Program Word slúži predovšetkým na písanie textov do úhľadnej podoby. S automatickým nastavovaním odsadení prvých riadkov v odsekoch, medzerami medzi odsekmi, automatickou ochranou osamotených riadkov na konci strany, správnym formátovaním, štýlovaním,… až po správu mnohostranových dokumentov, hromadnú korešpondenciu, revízie, poznámky pod čiarou atď. Keď ho viete správne nastaviť. A nie, netreba si ho zamieňať s písacím strojom, to nie je(!)

Je možné v ňom robiť aj s tabuľkami. Avšak nie je na to primárne určený, takže práca s tabuľkami je v ňom neohrabaná, zdĺhavá. Na tabuľky je určený Excel.

Word I

Z kurzov Wordu si úplní začiatočníci prirodzene vyberajú ako prvý kurz Word I – pre začiatočníkov. Prvý kurz Word I je o efektívnom písaní a nastavení základu tak, aby ste dokument vedeli vy i druhí po vás opraviť bez nečakaných prekvapení. Bez odskakovania textov, vymazávania prázdnych odsekov atď. Aby ste vedeli písať malé i veľké písmená Ľ, Ť, Š, Ô a pod. i špeciálne znaky (@ & # ö, atď.), vedeli dvoma klikmi zmeniť malé písmená na veľké a naopak. Vedeli sa rýchlo presúvať po texte, označiť slovo, riadok, odsek a mohli ich vymazať, kopírovať, či presunúť. Na kurze sa naučíte ako funguje koniec riadku, odseku a strany, čo je predčasné ukončenie riadku, odseku, strany a ako ich používať. A v závere zvládnete aj základy práce s grafikou, tabuľkami i grafickými prvkami SmartArt.
Word I je tiež vhodný pre samoukov, ktorí čo-to vedia, ale majú málo skúseností so základnými úpravami textu.

Word II

Naša skúsenosť ukazuje, že klienti, ktorí mali Word už viackrát otvorený a napísali v ňom zopár desiatok dokumentov, sa odvážne prihlasujú priamo na Word II – pre mierne pokročilých. Na „dvojku“ má u nás však zmysel ísť priamo, len ak máte Word naozaj už trochu viac odskúšaný, rozumiete nastavovaniu formátovania a zalamovania odsekov. Ak niekto nepozná zásady správneho formátovania, nevie, čo je predčasné ukončenie riadku, či strany, ako môže rozumieť nastavovaniu štýlov, ktoré sa preberá na „dvojke“?
Súčasťou kurzu Word II je pokročilé nastavovanie grafiky, nastavovanie obtekania obrázkov, orezávanie obrázka, komprimovanie obrázkov v dokumente i odstraňovanie pozadia v obrázku. A venujeme sa podrobnejšie aj práci s rôznymi podobami tabuľky vo Worde.

Word III

Word III – pre pokročilých je pre tých, ktorých v práci čaká vytváranie a úprava príručiek, viacstránkových i veľkých dokumentov, práca s citáciami, poznámkami pod čiarou, vysvetlivkami, revíziami zmlúv. Na kurze pracujeme so štruktúrou dokumentu – so sekciami, prejdeme typy zlomov sekcií, nastavenia strany v sekciách, zmeny číslovania i tvorenie hlavičky a päty v dokumente rozdelenom na sekcie. Venujeme sa tiež príprave strany na tlač dokumentu viazaného hrebeňovou väzbou, termoväzbou alebo šitou väzbou, tlači brožúry na viazanie spinkovačom i tlači letákov špeciálnych rozmerov.
Word III je aj pre tých, ktorí v práci potrebujú rozosielať množstvo listov pomocou hromadnej korešpondencie s konkrétnymi menami uvedenými v databáze adresátov. Je aj o prepojení Wordu a Excelu pri vytváraní listov hromadnej korešpondencie, obálok, menoviek,…

Word – špeciálne školenia

Medzi kurzami Wordu si v IT Learningu môžete vybrať i špeciálne kurzy orientované len na vybrané oblasti práce vo Worde – ako pracovať s hromadnou korešpondenciou, spracovať diplomovú prácu a pod.

Excel

Program Excel je analytický nástroj, ktorý umožňuje analýzu údajov zoradených v tabuľkách. Pracuje s jednoduchými prehľadnými tabuľkami s hlavičkami naplnenými údajmi od výmyslu sveta cez formátované tabuľky (nástrojom Tabuľka) až po tri excelovské typy kontingenčných tabuliek. Obsahuje množstvo nástrojov podporujúce rôzne typy analýz údajov – filtre, zoraďovania, rôzne typy vyhľadávania, okolo 500 funkcií, nástroje dátovej analýzy, PowerQuery (na automatizované získavanie údajov z ľubovoľného zdroja), okolo 70 grafov, nástroje na prácu s dátovými modelmi a desiatky ďalších.

Excel je primárne určený na prácu s tabuľkami. Práca so stĺpcovo orientovanými  tabuľkami je v ňom potešením. Hoci sa v ňom dajú písať i texty, nie je v textoch taký komfortný ako Word.

Excel I

Kurz Excel I – pre začiatočníkov ľudia často nedoceňujú a prihlásia sa rovno na jeho pokračovanie – Excel II. A tam zistia, že sa nevedia rýchlo skokmi presúvať po pracovnej ploche, chýba im bleskové označovanie pracovných oblastí, strácajú čas pri vypĺňaní riadkovo orientovaných tabuliek či pri ručnom vyfarbovaní každého druhého riadku v tabuľkách, proste nestíhajú. Excel má oproti Wordu jedinečnú štruktúru viacerých vrstiev bunky a na Excel I sa učíme s nimi nezávisle pracovať. Počas dvoch dní sa zoznámime s formátmi bunky, základmi vyhľadávania, filtrovania i zoraďovania, základnými funkciami i ako zobrazovať údaje v grafoch.

Excel II

Pomocou Excelu vieme tiež rýchlo podmienene formátovať, vytvárať číselné i dátumové rady, vytvorením vzorov dynamicky zapĺňať stĺpce podľa obsahov vedľajších stĺpcov atď. Ako efektívne zobraziť dva súbory bez prepínania okien, ako nastaviť tlač, ako spraviť kontingenčnú tabuľku a jej tri typy. Ako použiť funkciu IF, prečo je funkcia SUBTOTAL vhodnejšia na súčet ako SUM. Tieto témy rozoberáme na kurze Excel II – pre mierne pokročilých. Po dvoch dňoch kurzu sa už v Exceli naozaj len tak ľahko nestratíte.

Excel III

Viac ako polovica zorientovaných „excelákov“ príde po dvojke aj na trojku. Po Excel III už budete pokročilý. Nie veľmi, ale dosť na to, aby ste mohli povedať, že s Excelom naozaj viete spracovať kadečo. Prvý deň Excel III sa venujeme totiž do hĺbky kontingenčným tabuľkám a rôznym spôsobom nastavenia zobrazovania údajov v nich. Druhý deň je o pokročilej práci s funkciami SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF, ich IFSovým verziám, VLOOKUPu a ďalšími asi 30 potrebnými pri bežnej práci s číslami, dátumami a textami. V závere sa zoznámite s nástrojom Hľadanie riešenia a vyskúšate si užitočné spôsoby ochrany údajov v excelovských zošitoch.

Excel IV

Pre analytikov a fajnšmekrov je Excel IV. Ak pracujete s veľkým množstvom údajov, pracujete s podkladmi z databáz, je žiadúce vedieť všetko podstatné okolo. Chcete byť analytikom? Potrebujete poznať koncept relačných vzťahov, prácu s primárnym a cudzím kľúčom, kontingenčné tabuľky v dátovom modeli, ich výhody a obmedzenia. Na kurze zistíte, čo je vyhľadávanie údajov v databázach, ako filtrovať pomocou tabuľky alebo vzorca, ako rozlišovať rôzne zdroje údajov. A tiež ako upravovať údaje z databáz tak, aby s nimi bolo možné pracovať v Exceli. Plus poteší postprocesing importovaných údajov funkciami Excelu.

Ďalšie Exel kurzy

Uvedené kurzy sú základné kurzy MS Excel. Vybrať si možno aj z nadstavbových kurzov venovaných práci s databázami pomocou vstavaného doplnku Excelu PowerQuery alebo PowerPivot. Alebo kurz, kde sa naučíte tvoriť makrá bez programovania VBA I (užitočný aj pre Word), na programovanie makier sa môžete tešiť na kurzoch VBA II a III.

Špecialistov zaujmú skôr kurzy štatistiky v Exceli, kontingečných tabuliek, grafov (nielen) v Exceli, vybraných skupín vzorcov, ktoré označujeme ako kurzy Excel – Business. V detaile každého kurzu nájdete témy a ktorej časti funkcií a nástrojov Excelu sa kurz venuje.

Konzultácie sú orientované na riešenie úloh Excelu z praxe na základe konkrétnej objednávky klienta. V prípade potreby konzultácie Excelu v anglickom a ruskom jazyku máme i slovenských lektorov, ktorí vedia excelovské témy komunikovať v uvedených jazykoch.

Školenia programu Excel môžete absolvovať tiež v anglickom jazyku. Bližšie info nájdete v našom prehľade excelovských kurzov, v závere nájdete i anglické kurzy Excel.

PowerPoint

Súčasťou balíka Office je tiež program PowerPoint, asi najrozšírenejší prezentačný program na svete. Používa ho manažment podnikov, podnikatelia, obchodníci, učitelia, inštruktori, študenti, divadelníci, rodiny. Ľudia, ktorí potrebujú prezentovať svoje myšlienky iným. Jeho výstupom sú vo všeobecnosti prezentácie naplnené textami, obrázkami, videami, prípadne zvukom. Môžu mať podobu prezentácie podnikateľskej myšlienky, vzdelávacej prezentácie k vybranej téme, životopisu, reklamného materiálu, výročnej správy o výsledkoch, o činnosti, jednoducho komunikovať nejakú múdrosť či obrazový zážitok,…

Prezentácia vytvorená v PowerPointe je spravidla informačná grafika určená na komunikáciu myšlienky publiku. Umožňuje esteticky rozložiť texty, vizuálne ich kombinovať s tabuľkami, grafmi, obrázkami,… zaujať pomocou prechodov a animácií snímok a motivovať publikum k splneniu cieľa prezentácie.

PowerPoint I

Kurz PowerPoint I – pre začiatočníkov je podobne ako Excel pre začiatočníkov návštevníkmi nedoceňovaný. Účastníci sa prihlásia na jeho pokračovanie a zistia, že to, čo hľadali na „dvojke“, je práve v „jednotke“. Základné umiestňovanie objektu, obsahové pole, práca s obrázkom, tabuľkami, grafmi, základné použitie grafických prvkov SmartArt. Výstupom školenia PowerPoint I nie je síce dokonalá prezentácia, ale vedomosti o možnostiach často používaných základných prvkov programu.
Dozviete sa ako pracovať s rozloženiami snímok, ako označovať prvky a ako text, ako nastavovať obsahové polia, ako používať zástupné symboly, aké voliť prechody medzi snímkami. Aj pre účastníkov, ktorí majú už pár prezentácií za sebou, býva svetlým „aha“ momentom vysvetlenie rozdielov medzi šablónou a motívom a ako ich na prvý pohľad rozoznať.
Kurz trvá jeden deň a vnesie svetlo nielen do sveta terminológie, ale najmä správnej práce so snímkami a ich prvkami.

PowerPoint II

Technicky a graficky dokonalú prezentáciu nespravíte na počkanie. Ani keď ste už pár prezentácií spravili. To, ako vytvoriť prezentáciu rýchlo, skratky v PowerPointe, ako pracovať s veľmi veľkou prezentáciou, ako nastavovať prechody, ako rozpohybovať prvky na snímkach prezentácie, ako efektívne zvládnuť technickú časť prezentovania, spôsoby zobrazenia a špecifiká prezentačného módu, preberáme na kurze PowerPoint II. Pozrieme sa i na nástroj Hypertextové prepojenie a jeho špecifiká, Tlačidlá akcie, číslovanie snímok, prácu so sekciami, s vektorovými tvarmi, pokročilé nastavenia pre Grafické prvky SmartArt,… Ako vložiť tabuľku do PowerPointu tak, aby sa pri otvorení prezentácie automaticky aktualizovali údaje v nej? Kurz vám dá odpoveď.
Ak často prezentujete, po dvoch dňoch „jednotky“ a „dvojky“ budete v PowerPointe doma. A budete tiež vedieť, aké a koľko informácií vkladať na snímky tak, aby sa publikum na vaše prezentácie tešilo …odnesiete si tiež pravidlá, aby nezaspalo 🙂

PowerPoint III

Grafika, šablóny, témy a efektívna tvorba prezentácie – tak je možné stručne zhrnúť obsah školenia PowerPoint III. Prejdeme si grafickú stránku prezentácie, pripomenieme farby a farebné modely žiadúce pre úspešné prijatie prezentácie publikom. Venujeme sa predlohám snímok, vytváraniu rozložení a prvkov v ich pozadí podľa určenia, zoznámime sa so vstavanými farebnými paletami i vytváraním vlastných farebných paliet. Neviete ako vytvoriť šablónu v PowerPointe? Vlastné predlohy podkladov či predlohy poznámok? Nevadí, na kurze vytvoríme o.i. vlastnú šablónu i vlastný motív, ktoré budete vedieť dodať kolegom tak, aby sa objavili ako súčasť ponuky ich PowerPointu.
Hoci na „trojku“ chodí už len polovica účastníkov predchádzajúcich školení PowerPoint, po kurze sa im páči komplexný prehľad o možnostiach PowerPointu i nadhľad pri vytváraní vlastných rozložení, šablón, motívov. Najčastejšie si kurz vyberajú pracovníci marketingu a tí, ktorí hľadajú spôsoby ako využiť PowerPoint na maximum.

Ďalšie kurzy ku prezentovaniu

Prezentovanie myšlienok publiku nie je len záležitosť dobre pripravených podkladov. Prezentačné zručnosti sú dnes žiadané na rôznych stupňoch riadenia podnikov, a nielen tam. Vizuálnej stránke prezentovaných výsledkov je venovaný kurz Excel – grafy I. Zoznámite sa na ňom s desiatkami grafov a vizuálnymi možnosťami nielen Excelu, ale celého MS Office, i presahmi do PowerPointu.

Kedy použiť aký obrázok a ako ho technicky pripraviť do prezentácie, na web či pre tlač sa dozviete na praktickom kurze počítačovej grafiky Expresný kurz grafiky. Za jeden deň sa naučíte ako upraviť fotku, alebo logo, vložiť obrázok do obrázka, spraviť vodotlač, vytvoriť schému, hierarchickú štruktúru, vytvoriť jednoduchú grafiku na web stránku, či na sociálnu sieť. A tiež sa zoznámite s výhodami a nevýhodami formátov .jpg, .png, .gif, .pdf a ďalšími, kedy ktorý použiť a kedy sa ktorému vyhnúť.

Ako prezentovať s úspechom na akomkoľvek podujatí, ako zvládnuť a zohľadniť svoju osobnosť v prejave aj keď máte obavy vystupovať pred publikom, o tom je kurz Prezentačné zručnosti. Získate na ňom za dva dni naozaj široký a veľmi efektívny prehľad o prístupoch k prezentovaniu so spätnou väzbou k vášmu prezentovaniu a osobnými radami skúseného lektora, ktorý má za sebou stovky prezentácií doma i v zahraničí.

Outlook

Keď niečo vytvoríte v Exceli, Worde, či PowerPointe, raz za čas to potrebujete doručiť niekomu inému. V rámci firmy alebo mimo nej. Outlook je štandard pri vnútrofiremnej (a často i medzifiremnej) komunikácií. Vo veľkých firmách je potrebné poznať možnosti ako poslať e-mail tak, aby každý vedel o čo ide, ako je správa dôležitá, kto je za jej vybavovanie zodpovedný a pod. Zaskočí vás požiadavka na zaslanie e-mailu viacerým osobám ak nie je žiadúce, aby neboli viditeľné adresy všetkých adresátov? Kolidujú vám termíny stretnutí? Potrebujete zosúladiť svoje stretnutia online?

Na toto všetko viete využiť program Outlook, ktorý nie je len o posielaní e-mailov. Umožňuje vám efektívnejšie využívať svoj čas na pracovisku vďaka jednoduchým vstavaným nástrojom.

Outlook I

Okrem odosielania a prijímania elektronickej pošty si treba v prípade firemnej korešpondencie vedieť poštu organizovať a triediť, plánovať stretnutia, zaznamenávať úlohy, delegovať, kontrolovať atď. To všetko dokáže Outlook pomocou svojich nástrojov na spracovanie pošty, vstavaného kalendára a nástroja úlohy. Eviduje tiež kontakty i poznámky. All in one 🙂
Na jednodňovom školení Outlook I určenom začiatočníkom sa dozviete ako funguje e-mailová komunikácia, ako písať e-maily pri dodržiavaní firemnej a sieťovej etikety, ako spracovať a organizovať doručenú poštu, nastavovať príznaky a pripomenutia k dôležitým správam. Menej skúsených používateľov potešia možnosti nastavenia zobrazenia priečinkov i zobrazovania správ, správa kontaktov, či základné používanie kalendára.

Outlook II

Time management, práca v tíme a pokročilá práca s kalendárom sú pre používateľov programu Outlook, ktorí potrebujú zefektívniť vybavovanie veľkého množstva elektronickej komunikácie. V prvej časti školenia Outlook II sa zaoberáme pokročilými možnosťami pri tvorbe správy ako aj efektívnou organizáciou priečinkov. Druhá sa zaoberá technikami na efektívnejšie využitie času – automatické triedenie pošty do priečinkov, automatické nastavovanie kategórií, automatické odpovedanie v neprítomnosti, ako evidovať nevybavené úlohy, ako aj evidenciu udalostí. Zistíte ako organizovať stretnutia v rámci tímu, rezervovať na svoje stretnutia miestnosti, projektory a pod.

Outlook III

Školenie Outlook III – administrácia programu, nastavenie pripojení a formuláre je primárne určené pre správcov siete a technikov, ktorí sa starajú o chod užívateľských staníc vo firme. Outlook obsahuje zákutia, umožňujúce rôzne nastavenia pravidiel zdieľania kontaktov, údajov, delegovanie práv a ďalšie, ktoré využijú administrátori vnútrofiremnej komunikácie. Môže byť však zaujímavý aj pre bežných používateľov, ktorí si chcú prehĺbiť svoje znalosti z oblasti konfigurácie programu Outlook. Za jeden deň sa na kurze zoznámite so štyrmi základnými časťami. V prvej a druhej časti sa budete na kurze zaoberať konfiguráciou e-mailového účtu a prístupu do priečinkov. Tretia časť je zameraná na importovanie kalendára a kontaktov z externých aplikácií, štvrtá časť sa venuje vytváraniu vlastných šablón e-mailov resp. kontaktov.

3d-srdce

Len pre účastníkov z Bratislavy?

Ľudia sa nás pýtajú, či sú školenia IT Learning-u naozaj len pre účastníkov z Bratislavy.

Kurzy navštevujú prioritne účastníci z Bratislavy a z okolia do 100 km (najčastejšie Nitra, Piešťany, Trnava, Sereď, Senica, Dunajská Streda a ich okolité obce). Sem-tam i zďaleka, keď niekto chce spojiť príjemné s užitočným a spraví si výlet do Bratislavy. Dokonca sme mali i niekoľko dvojíc, ktoré prišli na kurzy z Banskej Bystrice, Brezna, Ružomberka, Košíc,… Školenia nie sú len pre bratislavčanov. Sú pre každého na Slovensku, presnejšie – pre každého, kto rozumie jazyku, v ktorom školenie prebieha 🙂

Okrem toho – lektori IT Learningu školia od roku 2008 po celom Slovensku. Väčšinou v podnikoch.

A od roku 2019 vďaka pokročilým schopnostiam techniky prebiehajú online kurzy s lektormi v priamom prenose aj u záujemcov doma či na pracoviskách. Nemusíte teda ani navštíviť Bratislavu. Potrebujete mať len stabilné internetové pripojenie a dobrý počítač, notebook. Ak máte aj prídavný monitor, je to komfortnejšie, pretože na jednej obrazovke môžete sledovať lektora a jeho postup pri riešení úloh, zatiaľ čo na druhom si môžete riešenia skúšať sami. Lektori na začiatku kurzu dávajú účastníkom k dispozícii príklady a podklady, s ktorými počas kurzu pracujú.

Mali sme na kurzoch už neraz Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí pricestovali na kurz osobne. Z Hamburgu, z Londýna, z Bazileja,… I takých, ktorí zvolili kvôli vzdialenosti formu nášho kurzu online (Belgicko, Holandsko, Francúzsko). Prezradili nám, že okrem jazykovej výhody zrozumiteľnosti pri nejasnostiach je zaujímavá  i cena – porovnateľné kurzy v zahraničí stoja násobne viac.

U nás môžete stretnúť na kurze i svoju susedku z bytovky, či kolegu z chodby na pracovisku. To nie je prvý apríl… Milé prekvapenia tohto druhu máme na programe takmer každý týždeň 🙂

A ešte… áno, je pravda, že medzi najviac preferované patria kurzy MS Office. V poslednej dobe sa k nim pridávajú kurzy Microsoft 365 – tak Microsoft premenoval v roku 2021 Office 365.

Nestrať prácu – vzdelávaj sa!

Patríte medzi milovníkov vedomostí? Radi spoznávate nové veci, ktoré môžu pomôcť i v kariérnom postupe? Či len chcete zmeniť pracovnú pozíciu na inú? Ak ste nevedeli, kde začať so vzdelávaním, tento prehľad vám uľahčí orientáciu v balíku MS Office. Nenašli ste v ňom odpoveď na svoju otázku? Napíšte do chatu vpravo dolu alebo si dohodnite telefonickú konzultáciu s naším špecialistom z oblasti, ktorá vás zaujíma. Poradenstvo pri výbere kurzov je bezplatné.

Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ vám pomôže s financovaním, nemusíte byť ani nezamestananý.
Pozrite si popis kurzov, ktoré vás oslovili, a termíny kurzov… prísť môžete aj večer, či cez víkend. Školíme.

Pomohol vám tento článok? Myslíte, že by pomohol aj niekomu vo vašom okolí? Zdieľajte ho pokojne na FB, IG, LI, alebo naň prepošlite svojim známym odkaz. Autor sa neurazí 🙂

autorom článku je: Ján Tóth
- absolvent FEI STU a FM UK. Po ukončení štúdia pracoval rok vo vydavateľstve ako vedúci IT, následne na vedúcich pozíciách súkromných firiem a tiež ako riaditeľ slovenského zastúpenia nadnárodnej spoločnosti. Autor a spoluautor kníh z oblasti IT, článkov z oblasti zdravia a kozmetiky, prekladateľ, prednášateľ, v súčasnosti pracuje ako lektor a konzultant na voľnej nohe.

Páčil sa vám článok? Pošleme vám podobné.
Aktivujte si okamžité zasielanie noviniek a článkov – už vám od nás nikdy nič neunikne. Môžeme vás okamžite informovať o aktuálnej akcii, novinke, špeciálnej kampani či zľave alebo novom článku na našom blogu. Akonáhle sa u nás v novinkách niečo zmení alebo pridá, do pár minút vám automaticky posielame email s odkazom na novinku na našu stránku. A odhlásiť sa môžete kedykoľvek. Nič neriskujete.


Nikam neodchádzajte, pozrite si naše novinky, akcie alebo si
prečítajte ďalšie podobné články:

Podobné články z kategórie
IT kurzy, Kancelária a MS Office, MS Office


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave