Excel test na pohovore

článok na blog uverejnený: 30. mája 2022

Uchádzate sa o nové miesto. Na pozíciu analytika, ekonomického konzultanta, účtovníka či personalistu? V očakávaniach firmy vidíte na prvom mieste Excel a keďže ste ho v škole mali a čosi z neho viete, máte chuť napísať, že ste Excel expert. Alebo aspoň pokročilý. Nerobte to! Stačia totiž 3 minúty a vidno, že ste nenapísali pravdu.

Ako sa pripraviť na Excel na pohovore

Excel na pohovore vie človeka zaskočiť. Aj keď má za sebou 5 rokov praxe.
Excel je analytický nástroj s rozsiahlymi možnosťami. Obsahuje kopec nástrojov na filtrovanie, zoraďovanie, okolo päťsto funkcií na jednoduché i zložité výpočty, štatistiky, nástroje na vizualizáciu údajov, na tvorbu grafov. Je rozšírený a obľúbený práve kvôli svojej jednoduchosti a strašiakom kvôli jeho širokým možnostiam.

pracovisko s notebookom, tlačiarňou a dvoma počítačmi s použitím Excelu

Podľa pozície, o ktorú sa uchádzate, budete potrebovať aj zodpovedajúcu úroveň znalostí Excelu. Niekde začiatočnícku, inde pokročilú. Je však pár vecí, ktoré je dobré vedieť na hociktorej úrovni.
Či sa uchádzate o pozíciu v kancelárii, alebo v sklade, s Excelom sa dnes stretnete skoro všade. Firmy ho používajú vďaka jeho univerzalite na všetko možné – od kalkulačky cez robenie zoznamov zamestnancov, faktúr, vedenie a analýzu účtovníctva až po štatistickú analýzu. V marketingu sa používa napríklad na zostavovanie kľúčových slov pri návrhu SEO.

Z uvedeného je zrejmé, prečo sa vás na pohovore dnes už nepýtajú, či viete Excel, ale čo viete v Exceli. Excel otázky na pohovore začínajú občas hlúpou otázkou: „Ako dobre viete  používať Excel?“

Správna odpoveď by mohla byť – vynikajúco. Avšak načo by ste sa učili Excel so všetkými jeho možnosťami, ak budete potrebovať len desať z nich. Učte sa Excel na vstupný test alebo pohovor podľa potreby budúceho zamestnávateľa. Pomôže vám nasledujúci prehľad.

Excel test na pohovore

Obsah testu z Excelu na pohovore závisí od zamerania firmy. Pochopiteľne. Napriek tomu existujú isté spoločné veci, ktoré musíte vedieť. Ak nie ste s programom Excel kamaráti, tu je prehľad oblastí, ktoré patria medzi základné:

 • Vytvorenie novej tabuľky – od prázdneho hárka, od nuly,
 • Písanie a formátovanie textu a titulov stĺpcov, aby tabuľka bola prehľadná a dobre vyzerala,
 • Pohyb šípkami v tabuľke, rýchly presun z jednej bunky na druhú a rýchle označovanie riadkov, stĺpcov,
 • Používanie funkcií automatického dopĺňania, kopírovania, vrátane kopírovanie formátov,
 • Pridávanie alebo odstraňovanie stĺpcov, riadkov, tabuliek a manažment hárkov,
 • Používanie základných vzorcov na výpočty ako je sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie,
 • Používanie základných funkcií na zistenie súčtu, priemeru a pod. stĺpca či riadku,
 • Jednoduché triedenie a filtrovanie.

A keby ste vedeli ešte zvoliť a vytvoriť aj jednoduchý stĺpcový, čiarový, alebo koláčový graf, základ máte zvládnutý. Na otázku, čo viete z Excelu, môžete s pokojným svedomím odpovedať, že základy máte zvládnuté na výbornú.

Mimochodom, práve pohyb šípkami a označovanie spomínané v tretej odrážke rýchlo prezradia ako zvládate Excel. Ťahanie myšou na označovanie riadkov či stĺpcov je vhodné len pre malinké tabuľky s 5-10 riadkami. Na väčšie tabuľky používajú už aj začiatočníci po kurze klávesové skratky.

ukážka rôznych grafov excel na jednom liste

Stretol som na kurzoch Excelu v IT Learningu viacero ľudí, ktorí mali za sebou už 5, 10, dokonca 12 rokov praxe. Prišli na kurz Excel I. Na otázku – načo sa učia základy, odpovedali. Aby ušetrili čas pri práci s Excelom, aby pracovali efektívne. Aby rozumeli tomu, prečo ich Excel občas neposlúcha. Extrémny prípad bol pán s 12 ročnou praxou, ktorý mi na konci na otázku, či sa niečo nové naučil, odpovedal – áno, dve klávesové skratky…
„Ale… jedna z nich by mi ušetrila denne 10 minút času. Viete, koľko je to za 12 rokov?“

Spočítal som to – je to 40 dní.

Test Excelu na pohovore – mierne pokročilý

Aby ste o sebe vedeli zodpovedne povedať, že ste mierne pokročilý, mali by ste na teste Excelu na pohovore vedieť:

 • Pokročilé zoraďovanie (napr. podľa viacerých kritérií) a filtrovanie, podmienené formátovanie,
 • Vyhľadanie a odstraňovanie duplikátov,
 • Špeciálne prilepovanie kopírovaných položiek (transponované tabuľky atď.),
 • Tvoriť a používať vlastné zoznamy,
 • Používanie porovnania obsahu buniek a podmienkovej funkcie IF,
 • Používanie absolútneho, prípadne kombinovaného adresovania buniek,
 • Vytvorenie a práca s formátovanými tabuľkami,
 • Vytvorenie kontingenčnej tabuľky.

Hoci v niektorých náročnejších firmách polovicu tohoto zoznamu počítajú medzi základné znalosti, ich poznaním máte základ istý.  Možno sa od vás budú dokonca kolegovia učiť. Váš mierne pokročilý Excel na pohovore môže očariť personalistu natoľko, že vás vezmú kvôli nemu 🙂

ukážka rôznych farebných grafov excel na jednom liste

Test Excelu na pohovore – pokročilý

Že ste s Excelom veľmi dobrí kamaráti, dokážete na teste Excel na pohovore poznaním ďalších dvoch-troch oblastí:

 • Práce s kontingenčnými tabuľkami – ich úprav, nastavenie spôsobov zobrazenia údajov a interpretovanie,
 • Používania podmienkových funkcií na zistenie súčtu, priemeru, resp. počtu,
 • Používanie aspoň desiatky pokročilých funkcií (VLOOKUP, ROUND, CEILING, FLOOR, CONCAT, IFERROR, MATCH, INDEX atď.)

Používanie aspoň desiatky pokročilých funkcií závisí od oblasti, v ktorej firma pôsobí. Uvedené sú tie, ktoré sa všeobecne používajú často a nikdy neviete, kedy sa zídu.

Za zmienku stoja v rámci pokročilých vedomostí i prevod textu na stĺpce, dynamické dopĺňanie, pridávanie začiarkávacích políčok. Tiež môžete potrebovať pri teste Excelu na pohovore pridávanie rozbaľovacích polí do formulárov, obmedzenie buniek na hárku na vypĺňanie iba povolených buniek, alebo automatické výpočty (keď Excel hľadá riešenie namiesto nás). Ale to by chceli na teste na pohovore už naozaj pokročilú úroveň znalostí, skôr sa na to môžu len spýtať.

Test Excelu na pohovore – expert

Toto píšu do životopisu väčšina sebavedomých mladých ľudí, ktorí už v Exceli vytvorili v živote nejakú tabuľku. Keďže sa im to podarilo, majú o sebe veľmi vysokú mienku. Stretávam sa s tým prakticky vždy, keď hľadáme nového lektora.
Stačia však tri otázky a z odpovedí je zrejmé, kto je a kto nie je expert.

Viete, čo je to PowerQuery a viete ho používať? PowerPivot? Ako sa čistia údaje pre Excel?

Nepíšte si, že ste Excel expert, ak ním nie ste.

Vedeli ste, že na to, aby ste sa stali expertom, majstrom v ktorejkoľvek oblasti, musíte vraj stráviť pri práci v tej oblasti 7 000 – 10 000 hodín?

Prečo venovať Excelu čas

Ak ešte len študujete, s Excelom to ide v mnohom ľahšie. Na väčšine škôl potrebujete občas nejakú analýzu, možno spočítať veľa údajov, alebo len peknú tabuľku, či graf. Do ročníkovej, seminárnej, bakalárskej alebo diplomovej práce. Keď viete ako, v Exceli to spravíte raz-dva. Nehovoriac o tom, že si jeho používaním rozvíjate analytické myslenie.

Hoci dnes už neplatí, že znalosť Excelu otvára automaticky dvere do firiem, je významným plus. Tak ako že viete čítať a písať. Môžete byť analytikom, pracovať v oblasti plánovania, účtovníctva. Podľa toho, k akým číslam vás vo firme pustia, pri analýze údajov máte možnosť zistiť zaujímavé skutočnosti a navrhovať prínosné riešenia. Tie vám otvoria dvere na vyššie a spravidla lepšie platené pozície. Samozrejme, že Excel pre začiatočníkov na to stačiť nebude.

Počuli ste už o oblasti Data science? Data science je veda hľadajúca v údajoch uplatniteľné a konzistentné pravidelnosti vhodné na predpovedanie ďalšieho vývoja. Tento cieľ vyčleňuje data science mimo rámca tradičnej analytiky, pričom umožňuje interpretovať a predikovať údaje aj v odboroch bez spoľahlivých teórií (zdravotníctvo, spoločenské vedy). Excel na expertnej úrovni je nevyhnutný základ. Ak sa dostanete na pozície data science, budete aj veľmi slušne finančne ohodnotení. Títo experti sú stále viac žiadaní.

Pripraviť sa na Excel na pohovor je dobrá voľba

Chcete ušetriť čas samoštúdia a venovať ho radšej niečomu inému? Naozaj brilantne sa môžete na pohovory s Excelom pripraviť na našich kurzoch – Microsoft Excel I. – pre začiatočníkov; Microsoft Excel II. – pre mierne pokročilých; Microsoft Excel III. – pre pokročilých. Venujeme sa na nich po dvoch dňoch väčšine z uvedených tém, ktoré sa na testoch na pohovore môžu objaviť. Závisí na vás, či chcete v budúcom zamestnaní tabuľky len vypĺňať, vytvárať alebo aj analyzovať, prípadne robiť číselné či grafické výstupy na ďalšie použitie.

U nás sa to naučil už nejeden manažér, účtovník i analytik 🙂

Ako zdokonaliť svoje vedomosti v Exceli tak, aby ste boli pripravený na akýkoľvek Excel test na pohovore, resp. ako si našliapnuť k tomu stať sa expertom na Excel, sa dozviete na kurzoch Excelu. U nás ich úplne od základu vedieme tak, že tabuľky ovládne aj človek, ktorý nemá vzťah k číslam. Pre tých, ktorí sa vo svete údajov a analýz už trochu orientujú, bude dobrý kurz Excel vybraný z ponuky prínosom v systematizovaní ich poznatkov a zefektívnení práce. Aj pre otázky z Excelu na pohovore.

Držím palce všetkým. ktorí to myslia s Excelom vážne. Funguje to!

Pomohol vám tento článok? Myslíte, že by pomohol aj niekomu vo vašom okolí? Zdieľajte ho pokojne na FB
(tlačidlo Zdieľať pod nadpisom sa objaví len ak ste prihlásený na pozadí vo svojom konte), IG, LI, alebo naň prepošlite svojim známym odkaz. Autor sa neurazí 🙂

autorom článku je: Ján Tóth
- absolvent FEI STU a FM UK. Po ukončení štúdia pracoval rok vo vydavateľstve ako vedúci IT, následne na vedúcich pozíciách súkromných firiem a tiež ako riaditeľ slovenského zastúpenia nadnárodnej spoločnosti. Autor a spoluautor kníh z oblasti IT, článkov z oblasti zdravia a kozmetiky, prekladateľ, prednášateľ, v súčasnosti pracuje ako lektor a konzultant na voľnej nohe.

Páčil sa vám článok? Pošleme vám podobné.
Aktivujte si okamžité zasielanie noviniek a článkov – už vám od nás nikdy nič neunikne. Môžeme vás okamžite informovať o aktuálnej akcii, novinke, špeciálnej kampani či zľave alebo novom článku na našom blogu. Akonáhle sa u nás v novinkách niečo zmení alebo pridá, do pár minút vám automaticky posielame email s odkazom na novinku na našu stránku. A odhlásiť sa môžete kedykoľvek. Nič neriskujete.


Nikam neodchádzajte, pozrite si naše novinky, akcie alebo si
prečítajte ďalšie podobné články:

Podobné články z kategórie
Excel, Kancelária a MS Office, pohovor


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave