Koľko stojí reklama a prvé miesto v Google Ads?

článok na blog uverejnený: 21. júna 2019

Pri začínajúcich inzerentoch sa najčastejšie v praxi stretávam s dvoma otázkami. Prvá – najčastejšia otázka je, ako sa dostať na prvé miesto v Google. A druhá býva, koľko to celé bude stáť. Pochopiteľné. Odpovede však nie sú jednoduché… poďme sa v článku spolu pozrieť, čo sa za nimi skrýva.

GKoľko stojí reklama a prvé miesto v google? Veľa, nedá sa ľahko kúpiť

Koľko stojí reklama?

Reklama vás bude stáť vždy len toľko, koľko do reklamy dáte. V zásade v PPC reklame platíte len za reálne výsledky v podobe kliku – teda za návštevníka stránky. Či počas návštevy stránky nakúpi vaše produkty, alebo urobí inú očakávanú akciu, záleží na tom, či nájde na vašich stránkach vhodne odkomunikované to, čo ho zaujalo v reklame. Treba si uvedomiť, že web je komunikačné srdce, váš výklad. Reklama je len podpora.

Ak chceme hovoriť o reklame aj z hľadiska úspechu, zo zisku je potrebné odčítať všetky súvisiace náklady (obstaranie tovaru, služby, dopravy atď.) spolu s nákladmi na reklamu (jej vytvorenie a publikovanie). A ak ste v pluse, oplatilo sa, reklama bola úspešná. Netreba zabudnúť aj na to, že sú reklamy, ktoré neprinášajú zisk a úspech bezprostredne v krátkom časovom úseku po uverejnení, efekt sa môže pri kampaniach dostaviť aj po pol roku či neskôr v podobe sústavne rastúcich dobrých výsledkov.

Koľko stojí prvé miesto v Google? Je za odmenu.

Koľko stojí prvá pozícia?

Cena za klik, ktorú v praxi ponúknete, je pre dosiahnutie cieľa veľmi dôležitá. Rovnako ako denný rozpočet, respektíve mesačný rozpočet, ktorý ponúknete Googlu, je tiež dôležitý, no nie je to jediný faktor. Ak by tomu tak bolo, inzerovali by pravdepodobne len veľké a bohaté firmy. V praxi to tak nie je…
Pozícia sa v podstate nedá kúpiť, pretože k nej je podstatný okrem uvedenej ceny za klik a rozpočtu aj faktor kvality.

Každý inzerent sa zapája do aukcie o pozíciu zobrazenia – či Google zobrazí jeho firmu na prvom, druhom, treťom alebo štvrtom mieste. Jednoduchý pohľad na vec hovorí, že kto dá viac (ponúkne za pozíciu vo vyhľadávaní viac), pozíciu získa. Je nutné však podotknúť, že nejde o klasickú aukciu kto dá najviac, ten berie.

Predstavme si príklad – 6 inzerentov má nastavené v reklame kľúčové slovo „servis bicyklov Bratislava“. Na tento výraz bude Google zobrazovať súvisiace firmy.
Ako Google pozície pridelí? Vynásobí vami ponúknutú maximálnu cenu za klik číslom, ktoré sa nazýva „skóre kvality kľúčového slova“ – to môže byť od 1 až do 10. Výsledok je číslo určujúce pozíciu – čím ja väčšie, tým je pozícia lepšia.

Skóre kvality kľúčového slova je odhad kvality publikovanej reklamy. Pre porozumenie je dôležité uviesť, že nejde v tomto prípade o historické údaje, ale online  dáta v čase aukcie, každé vyhľadávanie je novou aukciou. Do odhadu skóre kvality vstupujú aj faktory ako je očakávaná miera prekliku v reálnom čase, relevancia reklamy a dojem zo vstupnej stránky. Dobre čítate, dojem… Nie váš, ale návštevníka.

Oblúkom sme sa dostali na koniec, hoci v podstate na začiatok. Vaša reklamovaná stránka by mala obsahovať všetko to, čo sľubujete v reklame a k čomu ste nastavili vyhľadávané kľúčové slová, pri ktorých sa chcete umiestňovať na začiatku vyhľadávania. Teda stránky by ich mala tematicky aj konkrétne obsahovať.

autorom článku je: Roman Hruška
Roman je špecialista na digitálny marketing a reklamu a venuje sa hlavne Google Ads. Má množstvo certifikátov a hlavne pratické skúsenosti. Bakalárske štúdium ukončil v oblasti ekonómie, manažmentu a riadenia ľudských zdrojov, MBA program v oblasti strategického manažmentu. Pracoval v rôznych pracovných oblastiach od obchodníka až po vrcholový manažment, napríklad v oblasti telefonického alebo priameho predaja.
V posledných rokoch sa intenzívne venuje podnikateľskej činnosti v oblasti obchodu a medzinárodného obchodu.

Páčil sa vám článok? Pošleme vám podobné.
Aktivujte si okamžité zasielanie noviniek a článkov – už vám od nás nikdy nič neunikne. Môžeme vás okamžite informovať o aktuálnej akcii, novinke, špeciálnej kampani či zľave alebo novom článku na našom blogu. Akonáhle sa u nás v novinkách niečo zmení alebo pridá, do pár minút vám automaticky posielame email s odkazom na novinku na našu stránku. A odhlásiť sa môžete kedykoľvek. Nič neriskujete.


Nikam neodchádzajte, pozrite si naše novinky, akcie alebo si
prečítajte ďalšie podobné články:

Podobné články z kategórie
adwords, cena reklamy v google adwords, Google Ads, Internet marketing a reklama


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave