Ako správne zmeniť obrázok na pracovnej ploche

článok na blog uverejnený: 31. decembra 2018

Očami prijímame viac ako 80 % informácií a hoci si to neuvedomujeme, sú naším primárnym kanálom na poznávanie sveta…
Ľudia preto milujú obrázky. A obklopujú sa nimi. Scénami, na ktoré sa radi pozerajú, ktoré v nich vzbudzujú emócie. Dôkazy nájdeme na stenách bytov, kancelárií, pod sklami na pracovných stoloch, vo foto rámčekoch,…  Aj na pracovnej ploche počítača.

Obrázok na pozadí monitorov sprevádza v súčasnosti ľudí aj viac ako pol dňa – v práci či doma. Rodina, kvety, autá, motorky, ďaleké krajiny, hory, more, alebo výroky,…
Veľmi často vídam na ploche použitý iba obrázok „okien“ nastavený od nainštalovania operačného systému. Nie preto, že by sa nedal nahradiť iným, ale preto, že používatelia si ho nevedia zmeniť.

Ako nastaviť obrázok na pracovnej ploche?

Chceli by ste mať na ploche obrázok aspoň taký ako je nižšie (kliknutím si ho môžete zväčšiť)? Alebo chcete mať na ploche foto svojich deťúreniec na prechádzke v parku?
Poďme sa spoločne pozrieť ako na to…

Dva spôsoby – „hurá“ a „profi“

Spôsob „hurá“ je rýchly, ale s jeho výsledkom býva spokojný len nenáročný človek. Alebo človek so šťastnou rukou pri výbere rozmerov obrázku.
Tento spočíva totiž vo výbere obrázka, a nastavení „ako sa podarí“… Ak ho chcete vyskúšať, preskočte jadro článku a choďte priamo na posledný odsek.

Ak však chcete mať obrázok pozadia nastavený „profi“, teda podľa svojej predstavy, čítajte ďalej. Dozviete sa nielen čo, ale aj prečo a ako…

Ako zistiť rozlíšenie monitora

Čo spraví prvé profík? Zistí si parametre prostredia,v ktorom sa bude používať výsledok jeho práce. Teda parametre zobrazovacej jednotky – obrazovky.
Existuje viacero spôsobov zistenia rozmeru obrazovky. Najrýchlejšie sa dostaneme k výsledku kliknutím pravým tlačidlom myši do prázdneho miesta pracovnej plochy (nie na ikonu či lištu). Objaví sa kontextové menu s ponukou. Jedna z položiek v spodnej časti menu je označená ako „Prispôsobiť“ (od OS Vista po Win10). Po kliknutí sa objaví ponuka ďalších nastavení, jedna z nich je „Nastavenie obrazovky“. Vo Windows 10 je možnosť „Nastavenie obrazovky“ k dispozícii už priamo v kontextovom menu po kliknutí na pracovnú plochu pravým tlačidlom myši.
V nastavení obrazovky nájdeme údaj o používanom rozlíšení monitora/displeja (napr. 1366×768).

Poznámka: veľkosť obrazovky v pixloch je uvedená pod pojmom rozlíšenie. Je to „detailnosť“, ostrosť textu a obrázkov zobrazených na obrazovke. Spravidla býva pri optimálnom odporúčanom nastavení monitora 96 pixelov na palec (96 ppi).

Rozlisenie monitora - nastavenie

Aký vybrať rozmer obrázka pre pozadie

Prečo potrebujeme poznať rozlíšenie (rozmery) obrazovky? Ak chceme použiť ako pozadie pracovnej plochy ľubovoľný obrázok, potrebujeme vedieť určiť jeho ideálny rozmer. Aby nám optimálne vyplnil priestor pracovnej plochy a bol primerane ostrý. Ak by bola totiž šírka obrázka väčšia ako obrazovka, vzniknú čierne pruhy hore a dolu alebo časť vľavo a vpravo ostane navždy „neviditeľná, za okrajom“ (podľa nastavenia zobrazenia). Ak by bol obrázok užší ako obrazovka, budeme mať po okrajoch nevábne zvislé čierne pruhy…

pozadie_pruhy_po_stranach
Pozadie pracovnej plochy - pruhy po stranách
pozadie_pruhy_hore_dolu
Pozadie pracovnej plochy - pruhy hore a dolu
neostre_pozadie
Pozadie pracovnej plochy - bližší pohľad ukazuje neostré, rozdrobené detaily
pozadie_spravny_obrazok
Správny obrázok je ostrý a dokonale pokryje pracovnú plochu

Podľa použitého rozlíšenia monitora/displeja vieme, aký by mal mať obrázok pre našu pracovnú plochu najvhodnejší rozmer. Pre náš príklad 1366×768 px – pixelov (bodov). Ak má nami vybraný obrázok oba rozmery väčšie, ale má ich v rovnakom pomere – v našom prípade 16:9, t.j. 1,777778 – nevadí, optimálny výsledok vieme upraviť nastavením popísaným v závere článku. Čo v prípade iného pomeru? Je potrebné rozmery upraviť – v niektorom počítačovom programe „orezať“ na potrebných 16:9. Alebo oželieť spomínanú neviditeľnosť časti obrázka „za okrajom“.

Prečo je niekedy obrázok na ploche neostrý, akoby rozmazaný? Stane sa. Pozadie pracovnej plochy býva neostré, ak má použitý obrázok rozmery menšie o viac ako 10-15% od rozlíšenia obrazovky – pracovnej plochy (v našom prípade 1366×768 px). Jasnosť a ostrosť zobrazenia závisí od veľkosti použitého obrázka a spôsobu jeho zakódovania  (porovnajte zoomom 2 posledné obrázky zo štvorice vyššie). Riešenie – nájsť ten istý obrázok v inom vhodnejšom rozmere… alebo použiť iný obrázok :/

Výber obrázka

Pri zmene pozadia uľahčuje prácu možnosť výberu obrázka z už existujúcej rozsiahlej ponuky tapiet (pozadí) na internete, napr. na stránkach wallpaperscraft, stmed alebo wallpaperswide. Na uvedených dvoch weboch je spolu niekoľko desiatok tisíc naozaj pekných pozadí. Zadarmo. Aj väčšina príkladov pozadí plochy na tejto stránke pochádza z nich.
Výhodou oboch je možnosť vyberať podľa tematických kategórií a tiež možnosť zvoliť si rozmer, ktorý má nami používaná obrazovka. Netreba už riešiť ďalšiu úpravu popísanú nižšie.
Stačí zvoliť obrázok, ktorý sa vám páči, vyberieme rozmer a stiahneme ho. Presunieme do priečinka s tapetami pracovnej plochy (popísaný nižšie), následne ho vyberieme z ponuky a nastavíme prispôsobenie zobrazenia. Hotovo.

Na inšpiráciu…

Úprava obrázka

Ak však chceme použiť rodinnú fotografiu alebo foto z telefónu, je potrebné ju upraviť. Optimálne je dosiahnuť zmenšením a orezaním fotografie rozmer zistený z obrazovky. Nastavenie rozlíšenia fotografie býva optimálne 96 px. V prípade, že nemáte grafický program typu Photoshop alebo podobný, ktorý ovládate, použite vo Windowsoch nainštalovaný Skicár. Alebo si stiahnite zadarmo program IrfanView (je aj v slovenskej verzii) a nainštalujte si ho. V ňom pomerne ľahko upravíte fotografiu na požadovaný rozmer a rozlíšenie ( Obrázok > Zmeniť veľkosť/Prevzorkovať), prípadne orežete (Upraviť > Vlastný výber > Orezať).

Ako nastaviť pozadie pracovnej plochy

Nastavenie spočíva v 2 krokoch – výber obrázka a nastavenie spôsobu zobrazovania. Podobne ako pri zisťovaní rozmeru obrazovky, najrýchlejšie sa dostaneme k nastaveniu plochy kliknutím pravým tlačidlom myši do prázdneho miesta pracovnej plochy. Kontextové menu s ponukou, ktoré sa objaví, obsahuje položku „Prispôsobiť“, po kliknutí na ňu je jedna z možností  „Pozadie pracovnej plochy“ (OS Vista). Tú zvolíme a vyberáme obrázok a jeho nastavenie. A je hotovo. V OS Windows 7 a 8/8.1 je postup trochu iný – po kliknutí na „Prispôsobiť“ sa objaví okno „Zmena grafických prvkov a zvukov“ s kategóriami obrázkov. V spodnej časti sa nachádza voľba „Pozadie pracovnej plochy“, „Farba okna“, „Zvuky“ a „Šetrič obrazovky“. Zvolíme „Pozadie pracovnej plochy“ a vyberieme kliknutím obrázok. Objavia sa možnosti nastavenia jeho zobrazenia na ploche (vyplniť, prispôsobiť, roztiahnuť, dlaždice, v strede). Pod tým sa nachádza ešte možnosť zmeny farby pozadia.

Vo Windows 10 vyberieme z kontextového menu plochy položku „Prispôsobiť“, dostaneme sa do časti prispôsobenia pracovnej plochy. Vyberieme obrázok z ponuky alebo zvolíme „Prehľadávať“. Nájdeme priečinok s vhodným obrázkom, vyberieme ho a nastavíme spôsob jeho zobrazenia.
Ak chceme mať obrázok pozadia trvale medzi tapetami pracovnej plochy, skopírujeme ho ešte pred zmenou pracovnej plochy do priečinka c:/windows/web/wallpaper (odporúčam, nemusíme prehľadávať priečinky s obrázkami a nájdeme ho vždy ľahko aj po rokoch).

Nastavenie obrázka na pozadie pracovnej plochy

Nastavenie spôsobu zobrazovania

V druhom kroku, po výbere obrázka z priečinka, je potrebné zvoliť ešte vhodný spôsob jeho zobrazenia.
Nastavenie v políčku „Prispôsobiť obrázok“ ponúka podľa verzie Windows rôznych 3-5 možností – vyplniť, prispôsobiť, roztiahnuť, mozaika/dlaždice, skutočný rozmer.
Vyplniť a Prispôsobiť je pre tých, ktorí používajú na začiatku spomínaný prístup „hurá“. Profík ho použije iba vtedy, ak má k dispozícii väčší obrázok ako rozmer plochy a pomer jeho strán je totožný s pomerom strán plochy (v našom príklade 1,777778).
Roztiahnuť – upraví rozmery obrázku tak, aby sa dotýkal všetkých okrajov pracovnej plochy (často ho  zdeformuje – viď dolu).
Mozaika/Dlaždice – sa používa, ak chceme niektorý motív alebo vzor opakovať. Ako vyzerá pri použití malého obrázka, vidno nižšie.
Skutočný rozmer/Centrovať – používajú najmä profíci, pretože po všetkom vyššie uvedenom majú pripravený obrázok s rozmermi presne zodpovedajúcimi rozmeru pracovnej plochy. Tu niet čo viac riešiť.

Ak chceme jednofarebnú pracovnú plochu bez obrázka, nastavuje sa v tejto časti (pozadie – plná farba). Taktiež tu vieme nastaviť, aby sa fotografie na ploche striedali napríklad každú hodinu, alebo každý deň (prezentácia)…

Vo všetkých uvedených operačných systémoch sa zmena okamžite prejaví na pracovnej ploche, netreba počítač reštartovať.

pozadie_velky_obrazok
Nastavenie prispôsobenia umožňuje veľký obrázok zobraziť ako výrez
Nastavenie prispôsobenia - nevhodné použitie
Nastavenie prispôsobenia - roztiahnutie niekedy deformuje obrázok
Nastavenie pozadia - mozaika
Nastavenie pozadia - mozaika
pozadie_maly_obrazok
Malý obrázok sa pri použití skutočného rozmeru/centrovať zobrazí na ploche naozaj ako malý
pozadie_spravny_obrazok
Správny obrázok je ostrý a dokonale pokryje pracovnú plochu

Do roku 2019 a ďalších…

Obrázok či výrok na pracovnej ploche počítača dokáže motivovať, pripomínať dávno zabudnuté, pozitívne ovplyvňovať našu náladu a prežívanie každého okamihu.
Takže – tip na Silvestra: do ďalšieho obdobia života s novým vizuálom na pracovnej ploche 🙂
Viete ako na to…

autorom článku je: Ján Tóth
- absolvent FEI STU a FM UK. Po ukončení štúdia pracoval rok vo vydavateľstve ako vedúci IT, následne na vedúcich pozíciách súkromných firiem a tiež ako riaditeľ slovenského zastúpenia nadnárodnej spoločnosti. Autor a spoluautor kníh z oblasti IT, článkov z oblasti zdravia a kozmetiky, prekladateľ, prednášateľ, v súčasnosti pracuje ako lektor a konzultant na voľnej nohe.

Páčil sa vám článok? Pošleme vám podobné.
Aktivujte si okamžité zasielanie noviniek a článkov – už vám od nás nikdy nič neunikne. Môžeme vás okamžite informovať o aktuálnej akcii, novinke, špeciálnej kampani či zľave alebo novom článku na našom blogu. Akonáhle sa u nás v novinkách niečo zmení alebo pridá, do pár minút vám automaticky posielame email s odkazom na novinku na našu stránku. A odhlásiť sa môžete kedykoľvek. Nič neriskujete.


Nikam neodchádzajte, pozrite si naše novinky, akcie alebo si
prečítajte ďalšie podobné články:

Podobné články z kategórie
obrázok na ploche, pozadie pracovnej plochy, Práca s počítačom, rôzne, zmeniť pozadie, zmeniť tapetu


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave