7 tipov na dobrý motivačný list

článok na blog uverejnený: 17. júna 2018

Písali ste za seba alebo za niekoho v posledných rokoch motivačný list? Uspel?
Napísať dobrý motivačný list nie je ľahké. Pretože ak list nesplní svoj prvotný cieľ – zaujať, odlíšiť sa, ide aj so životopisom do koša. V lepšom prípade na kopu „možno“.

Motivačný list je druh jedinečnej osobnej reklamy. A tá – ak má byť účinná – predpokladá isté zákonitosti.
V tomto článku sa o nich dozviete viac.

1. Cieľová skupina

Cieľovou skupinou – „cieľovkou“ označujeme ľudí, ktorým adresuje reklama svoje posolstvo. V našom prípade je cieľovkou personálne oddelenie firmy. V ňom sedia konkrétni ľudia so svojím vnímaním i vystupovaním, často veľmi citlivo spojení s firemnou kultúrou. Oni ju totiž významne ovplyvňujú výberom zamestnancov.

Každá firma má svoj spôsob prezentovania, firemnú kultúru a hodnoty. Preto predtým, než sa pustíte do písania motivačného listu, pozrite si na internete aspoň základné informácie o spoločnosti, prípadne pozícii, o ktorú sa uchádzate. Vnímajte ich obsah, formu a kvalitu, aby váš list mohol súznieť s jazykom používaným vo firme.
Ak na záver prieskumu zistíte, že je vám kultúra firmy cudzia, hľadajte radšej inde.

motivačný list - nepoužívajte formuláre z wordu - sú okukané, neodlíšite sa

2. Motivačný list ako vizitka

Motivačný list by mal byť ako dobre navrhnutá vizitka – často rozhodujúca o prvom dojme. O význame prvého dojmu nikto nepochybuje, však?
Motivačný list nie je životopis, takže v motivačnom liste netreba prerozprávať životopis vlastnými slovami. Pre každú pozíciu, o ktorú sa uchádzate, bude, pochopiteľne, trochu iný, preto kopírovať a posielať jeden list na rôzne miesta je strata času. Nebude pravdepodobne dostatočne účinný.

Vaša dobre navrhnutá vizitka má byť jedinečná.

3. Attention – pozornosť

Ak poznáte reklamný koncept AIDA, budete vedieť, ako dobre napísať motivačný list (reklamu na človeka).
Čo AIDA znamená?

Je to akronym – skratka z anglických slov Attention (pozornosť), Interest (záujem), Desire (túžba) a Action (akcia).
Prvý dojem stojí na vzbudení pozornosti. Tú môže vzbudiť zaujímavá obálka, list napísaný krasopisne rukou tam, kde očakávajú e-mail, pozoruhodný papier, netradičný spôsob doručenia motivačného listu, jeho prvá veta alebo grafická úprava (najmä vo firmách hľadajúcich tvorivých ľudí). V dobe elektronických médií sú najpravdepodobnejšie posledné dva uvedené spôsoby.
Prečítajte si motivačný list našej kolegyne, na ktorý odkazujem v závere – uchádzala sa ním o pozíciu testerky kurzov. Po prečítaní prvej vety bolo jasné, že jej list neskončí v koši.

Už prvá veta listu by mala vzbudiť pozornosť!

dobre napísaný motivačný list pomáha k prijatiu do zamestnania významne

4. Interest – záujem

Po upútaní pozornosti čitateľa – personalistu – je ďalšou úlohou motivačného listu vzbudiť záujem o vašu osobu. Transformovať čitateľovu spontánnu pozornosť na zámernú. To dosiahnete tým, že v liste uvediete odlišnosti a výhody vašej „značky“ – poukážete na svoju osobnosť, vedomosti, certifikáty, skvelé vlastnosti a skúsenosti, ktoré by mohli byť pre budúceho zamestnávateľa prínosom. Tiež môžete naznačiť, ako a čím zo svojich povahových čŕt prispejete ku firemnej kultúre či štýlu firmy.

Táto časť listu by vás mala odlíšiť od ostatných uchádzačov – komunikujte svoju „značku“ a prínosy.

5. Desire – túžba

Ak ste dobre sformulovali predchádzajúcu časť (môžete ju ešte doplniť niečím pre firmu mimoriadne zaujímavým), nasleduje fáza, v ktorej sa u osloveného personalistu prebudí osobná alebo profesionálna túžba zistiť o vás viac informácií. Pokúsi sa vás vyhľadať v profiloch na sieti LinkedIn alebo Facebook, aby vedel o vás viac než ste uviedli v texte. (Preto je dôležité byť aj v internetovom priestore kongruentný, aby sa zrazu neobjavili informácie príkro kontrastujúce s obsahom motivačného listu.)

Mimoriadne zaujímavé je napríklad ísť do extrémov a ponúknuť benefity – že ste pripravený „venovať práci čas cez týždeň, večer i cez víkendy, podľa potreby“, „pracovať mesiac zadarmo“, prípadne že „s riaditeľom spoločnosti XY sme v minulosti spravili výborné dohody“ a pod. Nie je to vhodné uvádzať, ak to nie je vo vašich možnostiach alebo alebo to nie je pravda.

V prípade, že sa uchádzate o vaše vysnívané miesto, uveďte inteligentne či vtipne aj benefit v podobe extrému tak, aby sa s vami personalista zatúžil stretnúť…

motivacny_list_03a

6. Action – akcia

Fáza, v ktorej personalistu nenápadne alebo priamo triezvo vyzvite (s primeranou dávkou sebavedomia i pokory) k tomu, aby vás kontaktoval a dohodol s vami stretnutie. Pozrite si vyvážený záver motivačného listu našej novej kolegyne v súvisiacom článku „Skvelý motivačný list? Inšpirujte sa!“.

7. „Must be“ – v motivačnom liste musí byť

Okrem toho, že by mal byť obsah listu primerane krátky a zmestiť sa na jednu stranu, má byť motivačný list bez chýb. Predstavte si reklamu s hrubou chybou (personalista hneď vidí, s kým má dočinenia)! Občas sa hrúbka môže použiť na upútanie pozornosti, ale treba ju vedieť vzápätí v obsahu inteligentne korigovať.
Ak to myslíte s motivačným listom vážne a neveríte svojej gramatike, nechajte si skontrolovať štruktúru i pravopis niekým, kto ho naozaj ovláda, Word to dokáže len čiastočne…

Obmedzte použitie trpného rodu, nepatrí vo veľkom do správnej komunikácie (namiesto „moje výkony boli hodnotené vedením ako výborné“ použite „vedenie hodnotilo moje výkony ako výborné“ a pod.).
Píšte pravdu, jasne, stručne a k téme.
Text píšte do odsekov, je prehľadnejší a ľahšie sa číta.

Na záver uveďte vaše meno a dátum, k vytlačenej verzii pripojte svoj vlastnoručný podpis.
A je to!

Mimochodom – ak sa chcete naučiť písať predajné texty, zaujíma vás marketing, použitie konceptu AIDA v reklame, či copywriting, príďte na kurz. Zistíte na ňom, čo je vo vás, čo všetko dokážete v oblasti písania reklamných textov a odídete pravdepodobne nadšení ako niekoľko stoviek absolventov pred vami…

autorom článku je: Ján Tóth
- absolvent FEI STU a FM UK. Po ukončení štúdia pracoval rok vo vydavateľstve ako vedúci IT, následne na vedúcich pozíciách súkromných firiem a tiež ako riaditeľ slovenského zastúpenia nadnárodnej spoločnosti. Autor a spoluautor kníh z oblasti IT, článkov z oblasti zdravia a kozmetiky, prekladateľ, prednášateľ, v súčasnosti pracuje ako lektor a konzultant na voľnej nohe.

Páčil sa vám článok? Pošleme vám podobné.
Aktivujte si okamžité zasielanie noviniek a článkov – už vám od nás nikdy nič neunikne. Môžeme vás okamžite informovať o aktuálnej akcii, novinke, špeciálnej kampani či zľave alebo novom článku na našom blogu. Akonáhle sa u nás v novinkách niečo zmení alebo pridá, do pár minút vám automaticky posielame email s odkazom na novinku na našu stránku. A odhlásiť sa môžete kedykoľvek. Nič neriskujete.


Nikam neodchádzajte, pozrite si naše novinky, akcie alebo si
prečítajte ďalšie podobné články:

Podobné články z kategórie
AIDA, CV, motivačný list, rôzne, životopis


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave