Viete čo znamenajú skratky KISS, KDU či BTW?

článok na blog uverejnený: 31. marca 2022

Počuli ste už tú historku o 13-ročnej Američanke, ktorá napísala v škole esej o svojich prázdninách a začala v modernom štýle?

My smmr hols wr CWOT. B4, we used 2go2 NY 2C my brother, his GF & thr 3: – FTF kids. ILNY, it’s gr8 plc.

Nepotrebujete vedieť ani po anglicky, aby vám bolo jasné, že aj bežný Angličan by mal s textom tohoto typu trochu problém. Ak nepozná internetové skratky. V článku nájdete vysvetlenie tohoto nezvyčajného úvodu eseje.
Hoci uvedený text je skratkový extrém, v skutočnosti sa skratky z písomnej komunikácie na internete dostali už dávnejšie do hovorového sveta. Počuli ste už od svojho šéfa skratku ASAP? Čo znamená skratka KISS, IDK, alebo BTW?
Pozrime sa, ako im rozumieť, čo ktoré internetové skratky znamenajú.

Keď ste sa prvý raz na internete stretli so skratkou ROFL alebo LOL, mali ste pocit označovaný WTF??? Presne takto to vyzerá, keď nie ste zadobre so skratkami, ktoré už desaťročia používa internetový svet.

Prvé skratky sa objavili podľa všetkého začiatkom deväťdesiatych rokov na pageroch. Začiatkov 90-tych rokov sa v nich už dali zobrazovať krátke správy so skratkami. K dispozícii mali iba pár desiatok písmen (ani dnes ich nie je na Twitteri veľa), no na súrne skontaktovanie to postačovalo. Jedna z prvých skratiek bola HMU (hit me up) – kontaktuj ma.

ilustrácia - rôzne internetové skratky v krúžkoch - WTF, OMG, NVM, BRB, THX, LOL, 4U, ROFL, SRY

Anglické skratky na internete?

Nie všetky sú anglické. A – mimochodom – nie sú len na internete v e-mailoch či četoch. Tzv. internetové skratky stretnete aj v sms-kách, písaných odkazoch a kade tade. Dokonca i na plagátoch a billboardoch. Hoci väčšina populárnych skratiek pochádza z anglických výrazov, existuje aj zopár regionálnych s použitím v tej-ktorej krajine alebo oblasti života. Niektoré majú iný význam ako vyzerajú (napr. K alebo X sú skratky pre „kiss“ – bozk, virtuálny bozk pošlete aj K4U – „kiss for you“, kým KISS je skratka pre „keep it short and simple“ – píš stručne a jasne).
Aby to nebolo úplne jednoduché, niektoré skratky majú viacero (aj desať!) významov – ten skutočný určíte z kontextu vety, resp. výrazu.

foto billboardu Pepsi s využitím internetovej skratky LOL

HMS – His Majesty Slang

Internetový slang vznikol stlačením často používaných fráz do pár znakov. V súčasnosti internetové skratky používajú najmä mladí a ľudia digitálneho sveta – preto nie je problém vidieť ich aj v komunikácii päťdesiatnikov. Sú bežné v komunikácii medzi hráčmi v online hrách pre viacerých hráčov, na četových fórach, sociálnych sieťach i v e-mailoch – bez rozdielu veku. Na slovenských fórach nájdete nielen anglické, ale aj české a slovenské skratky.

Jeho veličenstvo slang v každodennom živote na sociálnych sieťach a četoch ovplyvnilo mladých až natoľko, že ho kľudne použijú aj v eseji ako slečna v úvode. Tam, ale ani napr. do obchodnej korešpondencie internetový slang nepatrí.

Skratky v úvode článku sú postavené na 4 princípoch – na:

  • používaní čísel (4 – four = pre, 8 – eight = skrátenie slova nahradením časti číslicou)
  • používaní samostatných písmen (R = sú, C = vidieť)
  • vynechaní samohlások (smmr = leto)
  • akronymoch – skratky tvorené začiatočnými písmenami slov (ILNY = milujem New York).

Tieto princípy používa väčšina tvorcov skratiek v praxi. Vznikajú niekedy veľmi zaujímavé kombinácie písmen a číslic – ako tie v úvode.

internetové skratky WTF, OMG, LOL, THX a 4U ako ilustrácia v bublinách

Po úprave dostaneme takýto normálnejší text:

My summer holidays were CWOT. Before, we used to go to NY to see my brother, his girlfriend and their 3 – FTF kids. ILNY, it’s great place.

Moje letné prázdniny boli úplnou stratou času. Predtým sme chodievali do NY (New Yorku), aby sme videli môjho brata, jeho priateľku a ich 3 deti naživo (tvárou v tvár). Milujem New York, je to skvelé miesto.

Najznámejšie internetové skratky – prehľad

Aby ste takýmto textom rozumeli, je tu pre vás abecedný zoznam najznámejších internetových skratiek. Po 6 z každého písmena plus dve šestice – jednopísmenové a číslicové skratky v úvode a deviatka n-kových. Malými písmenami sú uvedené české a slovenské skratky. Tento zoznam skratiek z netu nie je zďaleka úplný (skoro úplný aktualizovaný nájdete napr. na stránkach slangit.com alebo acronymsandslang.com).

Keďže v zozname nižšie je skratiek za každé písmeno väčšinou iba šesť, niektoré vám známe v ňom môžu chýbať. No určite zistíte, čo znamená skratka BTW, čo znamená LOL aj často používaná skratka IDK. Záujemcom o internetový slang pomôže porozumieť skratkám, ktoré ešte nepoznajú. Tým ostatným možno poslúži ako občasná pomôcka, keď nebudú rozumieť svojim deťom 🙂

2
to
= pre

2F4U
too fast for you
= prirýchle pre teba

2moro
tomorrow
= zajtra

2nite
tonight
= dnes večer

2U, 4U
to you, for you
= pre teba/vás

4YEO, FYEO
for your eyes only
= dôverné

f
female
= samica

K
ok / kiss
= ok / bozk

n
and
= a

Q
every / question
= každý / otázka

U
you
= ty / vy

Y
why?
= prečo?

AFAIK
as far as I know
= pokiaľ ja viem

AFAIR
as far as I remember
= pokiaľ si pamätám

AFK
away from keyboard
= preč od klávesnice

AKA
as known as
= známy ako

ASAP
as soon as possible
= čo najskôr

ATB
all the best
= všetko najlepšie

B4
before
= predtým

BBL
be back later
= vrátiť sa neskôr

BC, B/C
because
= pretože

BF
boyfriend, best friend
= priateľ

BRB
be right back
= hneď som späť

BTW
by the way
= mimochodom

C&P
copy and paste
= kopíruj a vlož

CG
congratulations
= blahoželám

CTN
can not talk now
= teraz nemôžem

CU, CYA
see you, see ya
= ahoj

CWOT
completely waste of time
= stratený čas

CYS
check your settings
= skontroluj nastavenia

D8
date
= dátum

DGMW
don’t get me wrong
= necháp ma zle

DIY
do it yourself
= sprav si sám

DNR
dinner
= večera

DND
don’t disturb
= nerušiť

DW
don’t worry
= nemaj starosti

EM?
excuse me?
= dovolíte?

EOD
end of debate
= koniec debaty!

EOM
end of message
= koniec správy

EOW
end of week
= koniec týždňa

ETA
estimated time arrival
= približný čas príchodu

EZ
easy
= jednoduché

F2F, FTF, F/F
face to face
= zoči voči

FAQ
frequently asked questions
= často kladené otázky

FKA
formerly known as
= predtým známy ako

FOAF
friends of a friends
= priatelia priateľov

FTW
for the win
(= niečo ako hurá)

FYI
for your information
= pre tvoju informáciu

GF
girlfriend
= priateľka (partnerka)

GG
good game
= dobrá hra

GR8
great
= skvelé

GL
good luck
= veľa šťastia

GLHF
good luck, have fun
= veľa šťastia, bav sa

GTFO
get the fuck out!
= vypadni!

HAK
hugs and kisses
= objatia a bozky

HAND
have a nice day
= maj pekný deň

HB2U
happy birthday to you
= všetko naj k narodeninám

HF
have fun!
= bav sa!

HRU
how are you?
= ako sa máš?

HTH
hope this helps
= dúfam, že toto pomôže

ICQ
I seek you
= hľadám ťa

IDK
I don’t know
= neviem

IDTS
I don’t think so
= nemyslím si to

ILU / Luv U
I love you
= milujem ťa

IMHO
in my (humble) opinion
= podľa môjho (skromného) názoru

ITT
in this thread
= v tejto téme

J4F, JFF
just for fun
= len pre srandu

JC
just checking
= len kontrolne

jj
jo, jo
= jasne

JK, J/K
just kidding
= len žartujem

JTLYK
just to let you know
= len aby si vedel

jžnw
= ja už neviem

K3U
kiss you
= bozkávam ťa

KDS
kids
= deti

KFY
kiss for you
= bozk pre teba

KHUF
know how you feel
= viem ako sa cítiš

KMA, KMB
kiss my a**, kiss my but
= bozaj ma v r..

KWIM
know what I mean
= vieš čo myslím

L8R
later
= neskôr

L4, LF
look for
= hľadám

LOL
laughing out loud
= smiať sa nahlas

LTNS
long time no see
= dlho sme sa nevideli

LUB
love you, bye
= milujem ťa, maj sa

LWT
laughing with tears
= smiech so slzami

MBF
my best friend
= môj najlepší priateľ

MHOTY
my hut’s off to you
= klobúk dolu

MMW
mark my words
= pamätaj na moje slová

MoF, M/F
male or female
= muž alebo žena

mtvr
= mám ťa veľmi rád /-a

MYOB
mind your own business
= staraj sa o svoje veci

N1
nice one
= nádhera

nj
no jo
= odsúhlasenie

NP
no problem
= bez problémov

N/A
not available
= nedostupný

NM
never mind
= nevadí

NSFW
not safe for work
= nie bezpečné v práci

N/C, NC
not comment
= bez komentára

NOYB
none of your business
= nie je to tvoja vec

nwm
= neviem

ilustračné české a slovenské internetové skratky v bublinách - nwm, mmt, twl, jj, ltt, nj, mtvr

OFC
of course
= samozrejme

OIC
oh, I see
= ach, už rozumiem

OMG
oh, my God
= ach, Bože!

OMW
on my way
= som na ceste

OOO
out of office
= mimo kancelárie

OT
off topic
= mimo témy

P911
parent alert
= pozor, rodič

PAL
parents are listening
= rodičia počúvajú

PIR
parent in room
= rodič v izbe

PLS, PLZ
please
= prosím

POV
point of view
= uhol pohľadu

PPL
people
= ľudia

Q4U
question for you
= otázka pre teba

Q&A, QnA
question and answer
= otázka a odpoveď

QFE
question for everyone
= otázka pre všetkých

QQ
quick question
= rýchla otázka

QRG
quick reference guide
= návod na použitie

QT
cutie
= zlatko

RIP, R.I.P.
rest in peace
= odpočívaj v pokoji

RMB
right mouse button
= pravé tlačidlo myši

RN
Right Now
= hneď teraz

ROFL
rolling on the floor laughing
= váľam sa od smiechu po zemi

RTFM
read the fu**ing manual
= čítaj zasr*** návod

RUOK
are you ok?
= si v poriadku?

SIS
sister
= sestra

SOB, SOAB
son of a bitch
= sukin syn

SOM1
someone
= niekto

SRY
sorry
= prepáč

SUS
see you soon
= čoskoro sa uvidíme

SUX
sucks
= nepozdáva sa mi to

TBH
to be honest
= ak mám byť čestný

THX/TNX
thank you
= ďakujem

TIA
thanks in advance
= ďakujem vopred

TTYL
talk to you later
= pokecáme neskôr

TYVM
thank you very much
= ďakujem veľmi pekne

twl
= ty vole

U2
you too
= tebe tiež

UDK
you don’t know
= nevieš

UR
your, you are
= tvoj/váš, si/ste

URTB
you are the best
= si naj-

UTFG
use the fu**ing Google
= použi zasr*** Google

UW
you’re welcome
= nemáš za čo

VBG, VBS
very big grin, -smile
= veľmi veľký úsmev

VC
voice chat
= hlasový čet
rozhovor

VGC
very good condition
= veľmi dobrý stav

VOD
video on demand
= video na požiadanie

vp
= v pohode, v poriadku

vtr
= v tvojej r***

W8
wait
= počkaj

WB
welcome back
= vitaj späť

WTF
what the f**k
= čo to sakra je?

WTH
what the hell
= čo do pekla…?

WTP
what´s the problem?
= aký je problém?

WYWH
wish you were here
= kiežby si tu bol

X
kiss
= bozk

XDD
laughing especially hard
= veľmi sa rehotať

XLNT
excellent
= vynikajúci

XO
kiss and hugh
= bozk a objatie

XOXO
hugs and kisses
= objatia a bozky

XTL
cross the line
= cez čiaru

YAM
yet another meeting
= ešte jedno stretnutie

YDK
you don’t know
= človek nikdy nevie

YOLO
you only live once
= žiješ len raz

YMMD, MMD
(you) made my day
= zlepšil si mi deň

YMMV
your mileage may vary
= každý si v živote zažil svoje

YW
you’re welcome
= nemáš za čo

Zaddy
composed, fashionable, attractive man
= vyrovnaný, módny, príťažlivý muž

Zero chill
no ability to stay calm
= neschopnosť byť pokojný

ZOMG
oh my gosh!
= och, môj Bože!

Zoomer
born between 1996 and 2012
= narodený 1996-2012

Zooze
drinking with friends over Zoom
= piť s priateľmi cez Zoom

ZZZ
(ľubovoľný počet Z)
= spím

Internetové skratky v Amerike

Američania sú známi krátením slov. Spravidla preto, že nemajú čas na dlhé rozhovory a vítajú rýchlu výmenu informácií. Veď čas sú peniaze a nikde na svete to neplatí viac ako v Amerike.
Zažil som to v začiatkoch Skype-u. Oslovila ma četom neznáma dievčina z amerického Juhu. Po dvoch normálnych vetách prešla v komunikácii na skratky a hoci som si prvé dve-tri domyslel, rýchlo som bol vedľa. Skúšal som dohľadať o čom píše, ale Google ešte nebol vo vyhľadávaní taký dobrý ako dnes. Komunikácia zakapala.

V kontexte je význam väčšiny internetových skratiek jasný a človek trochu rozhľadený v angličtine s primeranou dávkou tvorivého prístupu porozumie väčšine aj bez slovníka. Nie vždy však správne. Nezriedka stretnete aj ľudí (i mladých), ktorí skratky aktívne uplatňujú bez toho, aby poznali ich skutočný význam. Výsledok? Vyzerajú hlúpo.

Slovník internetových skratiek a život

Skôr než nové slová – a nielen skratky – aktívne začleníte do reči, zistite si, čo presne znamenajú a kedy ich uplatniť. Budete hovoriť aj moderne, aj správne. Bude to ku cti vášmu prejavu i obyčajnej slovenčine. Veríme, že slovník internetových skratiek vám k tomu prispeje. Pre prípad potreby si ho stiahnite a majte po ruke 🙂

BTW – hoci rozsahom menší, pekný prehľad internetových skratiek nájdete i na wikipédii.

Zaujal vás článok? O tom ako tvoriť korektne obsah, pritiahnuť pozornosť, ako písať články, ktoré sa budú vašim čitateľom páčiť a spravia z nich potenciálnych zákazníkov, sa dozviete na našich kurzoch content marketingu a copywritingu.
Ak ste ich doteraz prehliadali, pozrite sa na ich obsah, posunú vás v oslovovaní klientov ďalej než si myslíte.

Pomohol vám tento článok? Myslíte, že by pomohol aj niekomu vo vašom okolí? Zdieľajte ho pokojne na FB
(tlačidlo Zdieľať pod nadpisom), IG, LI, alebo naň prepošlite svojim známym odkaz. Autor sa neurazí 🙂

autorom článku je: Ján Tóth
- absolvent FEI STU a FM UK. Po ukončení štúdia pracoval rok vo vydavateľstve ako vedúci IT, následne na vedúcich pozíciách súkromných firiem a tiež ako riaditeľ slovenského zastúpenia nadnárodnej spoločnosti. Autor a spoluautor kníh z oblasti IT, článkov z oblasti zdravia a kozmetiky, prekladateľ, prednášateľ, v súčasnosti pracuje ako lektor a konzultant na voľnej nohe.

Páčil sa vám článok? Pošleme vám podobné.
Aktivujte si okamžité zasielanie noviniek a článkov – už vám od nás nikdy nič neunikne. Môžeme vás okamžite informovať o aktuálnej akcii, novinke, špeciálnej kampani či zľave alebo novom článku na našom blogu. Akonáhle sa u nás v novinkách niečo zmení alebo pridá, do pár minút vám automaticky posielame email s odkazom na novinku na našu stránku. A odhlásiť sa môžete kedykoľvek. Nič neriskujete.


Nikam neodchádzajte, pozrite si naše novinky, akcie alebo si
prečítajte ďalšie podobné články:

Podobné články z kategórie
copywriting, internetové skratky, sociálne siete


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave