Ako sa stať analytikom, časť 6: Čo je Power BI

článok na blog uverejnený: 20. marca 2020

Táto séria článkov je venovaná prehľadu možností analyzovania údajov. Pre začiatočníkov má slúžiť ako cestovná mapa všetkých dôležitých kurzov v tejto oblasti. Pre pokročilých užívateľov a personalistov vo firmách môže slúžiť ako prehľad dôležitých technológií, ktoré by mal analytik ovládať.

V predošlých častiach sme sa pozerali na ten najjednoduchší systém tvorby reportov – Excel report, ktorý niekam uložíme, alebo zašleme e-mailom. Tento systém má viacero problémov, pričom väčšina z nich sa začne prejavovať akonáhle stúpne dôraz na bezpečnosť a dostupnosť zobrazovaných údajov. Ani jednu z týchto oblastí nevieme Excelom pokryť, pretože akonáhle Excel súbor zašleme e-mailom, strácame nad ním kontrolu. Nemôžeme do neho zasiahnuť ani ovplyvniť jeho ďalšiu existenciu. Oveľa lepšie riešenie je report zverejniť ideálne formou web stránky a nastaviť k nemu prístupové práva. Ak sa nechceme odkloniť príliš ďaleko od toho, čo už poznáme – teda Excelu a jeho nástrojov Power Query a Power Pivot (viď 3. a 4. časť seriálu), je ideálne použiť Office 365 službu Power BI, ktorá nám umožňuje publikovanie cez web.

Čo je to Power BI?

Jednoduchá a najčastejšia odpoveď znie, že to je služba v Office 365 na tvorbu a publikovanie reportov. Toto je síce pravdivá odpoveď, avšak iba čiastočne. Power BI je nástroj na analyzovanie údajov a tvorbu reportov, služba na publikovanie reportov, ako aj mobilná aplikácia na prezeranie týchto reportov. V zásade také tri v jednom podobne ako kinder vajce ?.

Možnosti a nástroje analytika - Excel a Power BI

Uvedený obrázok nám ukazuje možnosti a nástroje. Vidíme, že analyzovanie môžeme robiť ako v Exceli (pomocou Power Pivot), alebo pomocou špecializovanej aplikácie Power BI Desktop. Aby bol tento výsledok dostupný pre ďalších užívateľov, publikujeme ho v službe, ktorou môže byť Office 365 cloud, alebo lokálny (tzv. on premises) databázový server MS SQL. Tieto publikované reporty môžu užívatelia prezerať buď priamo ako web stránku alebo pomocou špeciálnej aplikácie priamo na mobilnom telefóne. Poďme sa na tieto tri časti pozrieť bližšie.

Čo je to Power BI? Odpoveď 1 – Program na analyzovanie údajov

Základom celého Power BI je voľne stiahnuteľná aplikácia Power BI Desktop. Slúži na získavanie údajov, vytvorenie dátového modelu, a na grafický návrh reportu. Dve najpodstatnejšie časti, Power Query editor dotazov a modelovací jazyk DAX sú rovnaké ako v Exceli. Rovnako ako Excel, aj v Power BI Desktop máme veľa možností vizualizovania. Takto môže vyzerať ukážka hotového reportu v Power BI:

power BI - report window - okno reportov v nahlade

Pokročilejší používatelia Excelu vedia, že veľmi veľa z toho, čo vidno na obrázku, sa dá docieliť aj v Exceli. V čom sa teda Power BI Desktop od Excelu líši? Odpovedí je niekoľko.
Sú to hlavne ďalšie možnosti vizualizácie, ktoré Excel neobsahuje (napr. mapové vizuály, špeciálne typy grafov). Okrem toho škálovateľná veľkosť reportu v Power BI. Skúste si v akomkoľvek Excel reporte zmenšiť okno… Alebo robíte Excel report na svojom počítači s Full HD monitorom, ale reportujete ho na projektore v zasadačke, ktorý má nízke rozlíšenie. Pri príprave si to neuvedomíte, ale pri prezentovaní rozsiahlejších reportov sa uskrolujete na smrť.

Čo je to Power BI? Odpoveď 2 – Služba na publikovanie reportov

Samotná služba Power BI je hlavný dôvod, prečo sme opustili Excel. Prvým kľúčovým slovom na tomto mieste je dostupnosť. Vďaka tomu, že ide o webové riešenie, report bude prakticky vždy dostupný, a to bez ohľadu na zariadenie a jeho operačný systém (viď obrázok prostredia portálu).

ako vyzerá Power BI portál

Druhá dôležitá časť je bezpečnosť zobrazovaných údajov, teda kto môže alebo nemôže údaje vidieť. Power BI používa na prístup systém pracovných priestorov, ktorý zabezpečuje že publikovaný report budú mať dostupný iba členovia tímu (napríklad vedenie spoločnosti).

Služba Power BI je štandardne dostupná v rámci balíka Office 365 cez portál www.office.com. Organizácie, ktorým legislatíva alebo interné firemné predpisy zakazujú ukladanie údajov v cloudovom priestore, môžu využiť Power BI, ktorý sa inštaluje v rámci databázového servera Microsoft SQL Server. To znamená, že rovnaké riešenie sa dá rozbehnúť v rámci firemnej infraštruktúry, pričom údaje nemusia vôbec opustiť budovu firmy.

Čo je to Power BI? Odpoveď 3 – Mobilná aplikácia na prezeranie reportov

Štandardným spôsobom ako prezerať hotové Power BI reporty bude aj pre mobilné prezentovanie web, ktorý je všeobecne dostupný v rámci tímu, ktorého ste členom (Office 365 teams).

Power BI na webe - priklad reportu

V tomto ohľade ponúka Power BI možnosť nastaviť a vytvoriť webový variant reportu, ktorý sa bude zobrazovať na mobilných zariadeniach s malou obrazovkou (na obrázku je režim návrhu pre mobilné zariadenia).

Power BI - vizualizácia vzhľad reportu v mobilnom telefóne

Pre náročnejších konzumentov reportov je však možné urobiť ešte viac. Je možné vytvoriť špeciálnu reportovaciu aplikáciu priamo do mobilu, ktorá sa bude zobrazovať pomocou aplikácie Power BI Mobile. Je to funkcionalita, ktorú zrejme viac využívajú väčšie spoločnosti z vysokým dôrazom na okamžitú dostupnosť a aktuálnosť údajov. Na obrázku je vidno ako vyzerá príkladný report na mobilnom telefóne v aplikácií Power BI Mobile.

Power BI - vzhľad reportu v mobilnom telefóne

Záverom

Ako sme mali možnosť v skratke vidieť, Power BI je nielen o údajoch, ale aj o ich bezpečnosti a pôsobivých vizualizáciach. Keďže som sa nechcel v článku vracať k veciam, o ktorých sme už hovorili skôr (Power Query a DAX), zameral som sa v Power BI viac na priblíženie vizuálnych možností tohto programu. Ak sa vám pozdávajú, ako ďalšiu inšpiráciu môžem odporúčať oficiálne ukážky od spoločnosti Microsoft:

http://docs.microsoft.com/sk-sk/power-bi/sample-datasets

Ako sa naučiť pracovať s Power BI? Na začiatok je samozrejme žiadúce zoznámiť sa so samotným nástrojom Power BI Desktop. Naučiť sa vytvárať reporty a publikovať ich. Práve toto sa naučíte na základnom kurze Power BI 1. Je určený pre záujemcov o tvorbu reportov na pokročilej úrovni. Poteší vstupná znalostná obtiažnosť – nie je vysoká. Kurz je vhodný ako pre bežných pracovníkov, manažérov, tak i pre IT profesionálov.

Pokračovaním „jednotky“ sú kurzy Power BI 2 a Power BI 3. Tieto sú zamerané najmä na získavanie, transformovanie a modelovanie údajov pre reporty. Sú viac určené pre IT profesionálov, ktorí budú vytvárať dátový model.

V ďalšej časti seriálu pre analytikov sa vrátime k samotnému analyzovaniu údajov. Začneme sa pomaly presúvať bližšie k táboru IT profesionálov – pozrieme sa na to, prečo analytikovi nestačí znalosť Excelu, prípadne Power BI a čo robiť v takých prípadoch. Pozrieme sa na základný jazyk databáz a to jazyk SQL.

autorom článku je: Ing. Patrik Toman
Patrik je lektorom takmer od vzniku spoločnosti. Jeho hlavným zameraním je analýza údajov, či už v Exceli alebo vo veľkých databázach pomocou jazyka SQL. V tejto oblasti ho môžete aj najčastejšie stretnúť ako lektora. Okrem databáz a analytiky má široký prehľad aj z oblasti serverov a počítačových sietí. Preto ho môžete stretnúť aj na školeniach Linux alebo Microsoft Windows Server.

Páčil sa vám článok? Pošleme vám podobné.
Aktivujte si okamžité zasielanie noviniek a článkov – už vám od nás nikdy nič neunikne. Môžeme vás okamžite informovať o aktuálnej akcii, novinke, špeciálnej kampani či zľave alebo novom článku na našom blogu. Akonáhle sa u nás v novinkách niečo zmení alebo pridá, do pár minút vám automaticky posielame email s odkazom na novinku na našu stránku. A odhlásiť sa môžete kedykoľvek. Nič neriskujete.


Nikam neodchádzajte, pozrite si naše novinky, akcie alebo si
prečítajte ďalšie podobné články:

Podobné články z kategórie
analýza, Databázy a SQL servery, Kancelária a MS Office, power bi


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave