Hlavný účtovník - Kurzy pre hlavného účtovníka / účtovníčku

Práca Hlavný účtovník, poradenstvo pre pracovné ponuky Hlavný účtovník

Práca Hlavný účtovník, poradenstvo pre pracovné ponuky Hlavný účtovník
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, excel, outlook, powerpoint, teams, sap, sql, project
Čo robí Hlavný účtovník ?

Hlavný účtovník je vedúci pracovník zodpovedný za riadenie účtovných operácií v organizácii. Hlavnou úlohou hlavného účtovníka je zabezpečiť presnosť a úplnosť finančných záznamov, dodržiavanie účtovných štandardov a predpisov, a prípravu finančných správ. Hlavný účtovník tiež dohliada na účtovný tím, poskytuje vedenie a podporu a zabezpečuje efektívne fungovanie účtovných procesov. Táto pozícia vyžaduje dôkladné znalosti účtovníctva, silné analytické a organizačné schopnosti a schopnosť efektívne komunikovať a spolupracovať s ostatnými členmi finančného tímu a manažmentom.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Hlavný účtovník

 • Riadenie účtovných operácií: Dohľad nad každodennými účtovnými operáciami, vrátane správy pohľadávok a záväzkov, miezd a účtovných záznamov.
 • Príprava finančných správ: Tvorba mesačných, štvrťročných a ročných finančných výkazov, vrátane výkazov ziskov a strát, súvah a peňažných tokov.
 • Zabezpečenie súladu s predpismi: Dodržiavanie všetkých platných účtovných štandardov, daňových predpisov a interných politík.
 • Audit a kontrola: Koordinácia interných a externých auditov, poskytovanie potrebnej dokumentácie a odpovedanie na otázky audítorov.
 • Plánovanie a rozpočtovanie: Asistencia pri tvorbe a sledovaní rozpočtov, analyzovanie odchýlok a poskytovanie odporúčaní na zlepšenie finančnej výkonnosti.
 • Vedenie účtovného tímu: Poskytovanie vedenia, školení a podpory členom účtovného tímu, zlepšovanie účtovných procesov a postupov.
 • Analýza finančných dát: Analýza finančných údajov na identifikáciu trendov, rizík a príležitostí, poskytovanie manažmentu relevantných finančných analýz.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Hlavný účtovník

 • Účtovné softvéry: SAP, Oracle Financials, QuickBooks. Znalosť týchto systémov umožňuje efektívnu správu účtovných operácií a prípravu finančných správ.
 • Tabuľkové procesory: Microsoft Excel (pokročilé funkcie a makrá). Excel je kľúčový nástroj na analýzu finančných dát, tvorbu rozpočtov a prípravu finančných modelov.
 • Databázové systémy: SQL (schopnosť písať dotazy a pracovať s databázami). Schopnosť pracovať s databázami umožňuje efektívnu správu a analýzu veľkých objemov finančných dát.
 • ERP systémy: Odoo, SAP Business One, Microsoft Dynamics 365. Tieto systémy umožňujú integrované riadenie finančných a podnikových procesov.
 • Auditové nástroje: ACL, IDEA. Použitie týchto nástrojov umožňuje efektívnu kontrolu a analýzu účtovných údajov, identifikáciu rizík a prípravu audítorských správ.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack, MS PowerPoint. Efektívna komunikácia s finančným tímom, manažmentom a externými audítormi je kľúčová pre úspešné zvládnutie úloh.
 • Textové procesory a nástroje na úpravu dokumentov: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje prípravu a úpravu finančných správ a dokumentácie.
 • Projektové riadiace nástroje: Microsoft Project, Trello. Tieto nástroje pomáhajú pri plánovaní, riadení a sledovaní účtovných projektov a úloh.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Hlavný účtovník

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave