Počítačový kurz MOC20764 – MS SQL 2016 - Administrácia databázovej infraštruktúry

Počítačový kurz MOC20764 – MS SQL 2016
Administrácia databázovej infraštruktúry

Najbližší termín
Najlepší termín kurzu denný kurz
17.08.2020
denný kurz v Bratislave
Cena: 754,00 € bez DPH
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (9)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka kurzu
5 dní
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
754,00 € bez DPH
904,80 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 9
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
veľmi dobré
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Tento kurz je oficiálnym kurzom spoločnosti Microsoft pod číslom 20764B a slúži ako príprava na oficiálny Microsoft test 70-764 Administering a SQL Database Infrastructure.

O kurze:
Tento päťdňový kurz poskytuje študentom znalosti a schopnosti dôležité pre administrátorov, ktorí spravujú a udržiavajú SQL Server databázy. Okrem toho bude zaujímavý pre vývojárov aplikácií, ktoré zobrazujú obsah z SQL server databáz.

Zameranie:
Primárna audiencia pre tento kurz sú jednotlivci, ktorí spravujú a udržiavajú SQL Server databázy. Títo budú vykonávať správu a údržbu databáz ako hlavnú pracovnú náplň alebo budú pracovať v prostredí, kde databázy hrajú kľúčovú rolu v ich práci. Sekundárne môže byť tento kurz zaujímavý pre vývojárov, ktorí vyvíjajú aplikácie pracujúce s obsahom z SQL server databáz.
materiály, ktoré sú súčasťou kurzu: Demo príklady ako aj Praktické cvičenia z kurzu sú voľne stiahnuteľné na webových stránkach spoločnosti Microsoft. Oficiálna elektronická príručka ku kurzu od spoločnosti Microsoft v cene 270,- EUR je zahrnutá v cene kurzu.
používaná verzia software: Toto oficiálne školenie spoločnosti Microsoft je navrhnuté pre MS SQL Server 2016, je však rovnako relevantné aj pre staršie verzie.
Bezplatné opakovanie kurzu
Tento kurz môžete bezplatne opakovať, ak by ste kurz nezvládli na prvý raz.
Certifikovaný akreditovaný kurz
Sme akreditované školiace stredisko, certifikát získavate ihneď po kurze.
Všetko je v cene kurzu
Nemusíte si k nám nič nosiť, v cene kurzu sú materiály aj občerstvenie.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny kurzu:

Otvorený termín

denný
17.08. - 21.08.
od pondelka v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 22.08.
od soboty v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
31.08. - 04.09.
od pondelka v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
28.09. - 02.10.
od pondelka v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 03.10.
od soboty v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
12.10. - 16.10.
od pondelka v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
09.11. - 13.11.
od pondelka v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 14.11.
od soboty v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
23.11. - 27.11.
od pondelka v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Vyberte si, ako Vám môžme pomôcť s termínom pre počítačový kurz MOC20764 – MS SQL 2016 - Administrácia databázovej infraštruktúry.

Aktivujte si strážneho psa - posielanie nových termínov priamo na Váš e-mail

Strážny pes

Aktivovať stráženie

Otvoríme nový skupinový termín, ktorý Vám bude vyhovovať

Vlastný termín

Vyžiadať vlastný termín

Ponúkneme Vám uzatvorený termín pre väčšiu skupinu u nás alebo u Vás vo firme

Firemný termín

Mám záujem

Učebná osnova počítačového školenia
MOC20764 – MS SQL 2016 - Administrácia databázovej infraštruktúry

Modul 1: Bezpečnosť SQL Servera

Ochrana údajov v rámci vašej Microsoft SQL Server databázy je nevyhnutná a vyžaduje pracovnú skúsenosť s problémami a bezpečnostnými možnosťami SQL servera. Tento modul popisuje bezpečnostné modely, prihlásenia, užívateľov, partially contained databases a kros-serverovú autorizáciu.

 • Lekcie:
  •  Autentifikácia spojení na SQL server
  •  Autorizovanie prihlásenia na pripojenie sa ku databáze
  •  Autorizácia naprieč niekoľkými servermi
  •  Partially contained Databases
 • Praktické cvičenie: Autentifikácia užívateľov
  •  Vytvorenie loginov
  •  Vytvorenie databázových užívateľov
  •  Opravovanie problémov s prihlásením v aplikáciách
  •  Konfigurácia bezpečnosti na obnovovanie databáz

Modul 2: Priraďovanie serverových a databázových rolí

Využívanie rolí zjednodušuje správu užívateľských prístupov. S pomocou rolí môžete kontrolovať prístupy autentifikovaných užívateľov k prostriedkom, na základe pracovnej pozície každého užívateľa. Namiesto pridávania prístupu systémom user-by-user, môžete povoliť prístup danej role, potom pridať užívateľom členstvo danej role. Microsoft SQL server obsahuje podporu pre bezpečnostné role definované na úrovni servera a databázy.

 • Lekcie:
  •  Práca so serverovými rolami
  •  Práca s preddefinovanými databázovými rolami
  •  Priraďovanie užívateľsky definovaných databázových rolí
 • Praktické cvičenie: Priraďovanie serverových a databázových rolí
  •  Priraďovanie serverových rolí
  •  Priraďovanie preddefinovaných databázových rolí
  •  Priraďovanie užívateľsky definovaných databázových rolí
  •  Kontrola bezpečnosti

Modul 3: Autorizácia užívateľov na prístup k prostriedkom

V predošlom module ste videli ako je organizovaná bezpečnosť Microsoft SQL servera a ako môže byť sada prístupových práv priradená na úrovni servera a databázy použitím predvolených serverových rolí, vlastných serverových rolí, predvolených databázových rolí a aplikačných rolí. Posledný krok v autorizácií užívateľov na prístup k prostriedkom SQL servera je autorizácia užívateľov a rolí na prístup k daným serverovým a databázovým objektom. V tomto module sa dozviete, ako sú spravované prístupové práva ku objektom. Okrem prístupových práv ku databázovým objektom, SQL server poskytuje schopnosť rozlišovať, ktorý užívateľ má právo vykonávať kód, ako sú uložené procedúry a funkcie. V mnohých prípadoch je najlepšie, ak sú tieto prístupové práva a práva databázových objektov definované na úrovni schémy, namiesto na úrovni konkrétnych objektov. Prístupové práva na úrovni schémy môžu zjednodušiť vašu bezpečnostnú architektúru. Pridávanie prístupov na úrovni schémy preskúmate v záverečnej lekcii tohto modulu.

 • Lekcie:
  •  Autorizácia užívateľov na prístup k objektom
  • Autorizácia užívateľov na vykonávanie kódu
  •  Konfigurácia prístupov na úrovni schémy
 • Praktické cvičenie: Autorizácia užívateľov na prístup k prostriedkom
  • Udeľovanie, odvolávanie a popieranie prístupových práv ku objektom
  • Udeľovanie prístupu na vykonávanie kódu
  • Udeľovanie prístupov na úrovni schémy

Modul 4: Ochrana údajov šifrovaním a auditovaním

Ak konfigurujete bezpečnosť pre vaše Microsoft SQL server systémy, tak by ste si mali overiť, či spĺňate bezpečnostné predpisy na ochranu údajov platné vo vašej spoločnosti. Organizácie sa často držia bezpečnostných predpisov platných v konkrétnej priemyselnej oblasti, ktoré prikazujú auditovať všetky prístupy ku údajom. Iný príklad je požiadavka šifrovať údaje, ako ochrana proti neautorizovanému prístupu v prípade kompromitovania databázových súborov. SQL Server podporuje túto požiadavku pomocou TDE (transparent data encryption). Na redukovanie nebezpečia úniku informácií užívateľmi s administratívnym prístupom ku databáze, môžu byť stĺpce obsahujúce citlivé údaje (napr. čísla kreditných kariet) zašifrované použitím možnosti Always Encrypted. Tento modul popisuje možnosti, ktoré sú k dispozícií na auditovanie SQL servera, ako používať a spravovať funkcionalitu SQL Server Audit a ako implementovať šifrovanie.

 • Lekcie:
  •  Možnosti auditovania prístupu k údajom SQL servera
  •  Implementácia SQL Server Audit
  •  Správa SQL Server Audit
  •  Ochrana údajov pomocou šifrovania
 • Praktické cvičenie: Používanie Aditovania a šifrovania
  •  Práca s SQL Server Auditom
  •  Šifrovanie stĺpca systémom Always Encrypted
  •  Šifrovanie databázy pomocou TDE

Modul 5: Modely obnovenia a zálohovacie stratégie

Jeden z najdôležitejších aspektov role databázového administrátora je zabezpečenie, aby boli organizačné údaje odzálohované tak, aby ich bolo v prípade chyby možné obnoviť. Napriek tomu, že počítačový priemysel pozná problém dostupných záloh už desiatky rokov a veľmi podrobne sa ním zaoberá, sú stále bežné prípady straty údajov. Problém je, že ak aj stratégie sú nasadené a fungujú tak ako boli navrhnuté, stále pravidelne zlyhávajú pri plnení operačných požiadaviek spoločnosti. V tomto module budete zvažovať, ako vytvoriť stratégiu, ktorá presne pasuje na požiadavky spoločnosti, na základe dostupných modelov zálohovania a úlohy transakčných logov pri udržiavaní konzistentnosti databázy.

 • Lekcie:
  •  Vysvetlenie zálohovacích stratégií
  •  Transakčné logy SQL Servera
  •  Plánovanie zálohovacích stratégií
 • Praktické cvičenie: Pochopenie modelov obnovenia SQL servera
  •  Plánovanie zálohovacej stratégie
  •  Konfigurácia databázového modelu obnovenia

Modul 6: Zálohovanie databáz SQL servera

V predchádzajúcom module ste sa naučili, ako plánovať zálohovaciu stratégiu pre SQL server systém. Teraz sa môžete naučiť, ako vykonávať zálohovanie SQL servera, počnúc plnou a diferenčnou zálohou databázy, záloh transakčných logov a čiastkových záloh. V tomto module sa naučíte, ako aplikovať rôzne zálohovacie stratégie.

 • Lekcie:
  •  Zálohovanie databáz a transakčných logov
  •  Správa databázových záloh
  •  Pokročilé databázové možnosti
 • Praktické cvičenie: Zálohovanie databáz
  •  Zálohovanie databáz
  •  Vykonávanie databázových, diferenčných a záloh transakčných logov
  •  Vykonávanie čiastkových záloh

Modul 7: Obnovovanie databáz SQL servera 2016

V predchádzajúcom module ste sa naučili ako vytvárať zálohy databáz  Microsoft SQL Server 2016. Zálohovacia stratégia môže obsahovať veľa typov záloh, teda je dôležité, aby sme ich vedeli efektívne obnoviť. Veľmi často budete obnovovať databázu v urgentnej situácií. Musíte zabezpečiť, aby ste mali jasný plán, ako postupovať na obnovenie databázy do požadovaného stavu. Dobrý plán a pochopenie obnovovacieho procesu môžu zabezpečiť, aby ste situáciu ešte nezhoršili. Niektoré obnovy databázy sú spôsobené systémovou chybou. V týchto prípadoch chcete dostať systém čo najbližšie ku stavu pred chybou. Niektoré chyby sú spôsobené ľudským faktorom a vy potrebujete systém obnoviť na konkrétne miesto v čase pred chybou. Funkcionalita SQL servera „Point-in-time“ vám s týmto môže pomôcť. Keďže užívateľské databázy sú omnoho väčšie ako systémové, budú omnoho náchylnejšie na systémové chyby ako systémové. To však neznamená, že systémové databázy sú voči systémovým chybám imúnne. Obnove systémových databáz by sa mala venovať zvýšená pozornosť. Konkrétne potrebujete pochopiť, ako obnoviť každú systémovú databázu, keďže sa na všetky nedá aplikovať rovnaký postup. V tomto module uvidíte, ako obnovovať užívateľské a systémové databázy a ako implementovať „Point-in-time“ obnovu.

 • Lekcie:
  •  Vysvetlenie procesu obnovy
  •  Obnovovanie databáz
  •  Pokročilé obnovovacie scenáre
  •  Obnova „Point-in-time“
 • Praktické cvičenie: Obnovovanie databáz SQL Servera
  •  Obnova databázy zo zálohy
  •  Obnova databázy, diferenčných záloh a záloh transakčných logov
  •  Vykonanie „Piecemeal“ obnovy

Modul 8: Automatizácia správy SQL servera

Nástroje, ktoré poskytuje Microsoft SQL server zjednodušujú administráciu v porovnaní s inými databázovými servermi. Napriek tomu, že úlohy sú jednoduché je obvyklé, že sa musia vykonávať mnoho krát. Efektívny databázový administrátori sa naučia, ako automatizovať opakujúce sa úlohy. Toto môže napomôcť vyhýbať sa situáciám, keď administrátor zabudne vykonať danú úlohy v požadovaný čas. Možno ešte dôležitejšie je, že automatizácia úloh pomáha zabezpečiť, aby sa vykonávali konzistentne, každý krát, keď sú spustené. Tento modul popisuje, ako používať nástroj SQL Server Agent na automatizáciu úloh, ako konfigurovať bezpečnostný kontext pre úlohy, a ako implementovať multiserverové úlohy.

 • Lekcie:
  •  Automatizácia správy SQL servera
  •  Práca s SQL Server Agentom
  •  Spravovanie úloh SQL Server Agenta
  •  Správa niekoľkých serverov
 • Praktické cvičenie: Automatizácia správy SQL servera
  •  Vytvorenie úlohy v nástroji SQL Server agent
  •  Otestovanie úlohy
  •  Naplánovanie úlohy
  •  Konfigurácia Master a Target serverov

Modul 9: Konfigurácia bezpečnosti pre nástroj SQL Server Agent

Ostatné moduly tohto kurzu demonštrovali potrebu redukovať prístup štandardného užívateľa na minimum, na základe princípu „minimálneho prístupu“. To znamená, že užívatelia majú prístup iba prístupové práva, ktoré nevyhnutne potrebujú ku svojej práci. Rovnaká logika sa aplikuje pri prideľovaní prístupov pre nástroj SQL Server Agent. Je veľmi jednoduché nakonfigurovať všetky úlohy, aby boli spúšťané v kontexte servisného účtu služby SQL Server Agent, ktorý bude nastavený ako administrátorský účet. Toto by však viedlo ku veľmi slabému bezpečnostnému prostrediu. Je veľmi dôležité pochopiť, ako vytvoriť prostredie systémom „minimálneho prístupu“ pre všetky úlohy bežiace na nástroji SQL Server Agent.

 • Lekcie:
  •  Vysvetlenie bezpečnosti nástroja SQL Server Agent
  •  Konfigurácia prístupových práv
  •  Konfigurácia Proxy účtov
 • Praktické cvičenie: Konfigurácia bezpečnosti pre nástroj SQL Server Agent
  •  Analyzovanie problémov v nástroji SQL Server Agent
  •  Konfigurácia prístupových práv
  •  Konfigurácia Proxy účtov
  •  Konfigurácia a testovanie bezpečnostného kontextu pre úlohu

Modul 10: Monitorovanie SQL servera pomocou výstražných správ a notifikácií

Jeden z kľúčových aspektov proaktívneho spravovania Microsoft SQL Servera je zabezpečiť informovanosť o problémoch a rôznych udalostiach na serveri v tom okamihu, keď sa udejú. Logy SQL servera obsahujú množstvo informácií o problémoch SQL Servera. Môžeme ich nastaviť, aby nás informovali automaticky, keď tieto problémy nastanú, zaslaním výstražných správ a notifikácií. Najbežnejší spôsob ako SQL administrátori dostávajú informácie o udalostiach sú E-mailové správy. Tento modul pokrýva konfiguráciu databázovej pošty, výstražných správ a notifikácií pre inštanciu SQL Servera, ako aj konfiguráciu výstražných správ pre SQL databázu v Microsoft Azure Cloud.

 • Lekcie:
  •  Monitorovanie chybových hlásení SQL Servera
  •  Konfigurácia Databázovej pošty
  •  Operátori, výstrahy a notifikácie
  •  Výstrahy v Azure SQL databáze
 • Praktické cvičenie: Monitorovanie SQL servera pomocou výstražných správ a notifikácií
  •  Konfigurácia Databázovej pošty
  •  Konfigurácia operátorov
  •  Konfigurácia výstrah a notifikácií
  •  Testovanie výstrah a notifikácií

Modul 11: Úvod do správy SQL servera s pomocou konzoly PowerShell

Tento modul sa zaoberá použitím konzoly PowerShell na správu Microsoft SQL Servera. Spoločnosti musia neustále zvyšovať efektivitu a spoľahlivosť svojej IT infraštruktúry. Pomocou konzoly PowerShell môžeme zvyšovať efektivitu vytváraním skriptov, ktoré budú vykonávať úlohy. PowerShell skripty sa môžu otestovať a aplikovať niekoľko krát na viacero serverov, šetriac organizácií čas aj peniaze.

 • Lekcie:
  •  Úvod do konzoly Windows PowerShell
  •  Konfigurácia SQL Servera použitím PowerShell
  •  Administrácia a správa SQL Servera použitím PowerShell
  •  Správa Azure SQL Databázy použitím PowerShell
 • Praktické cvičenie: Použitie PowerShell na správu SQL servera
  •  Úvod do konzoly PowerShell
  •  Použitie PowerShell na zmenu nastavení SQL Servera

Modul 12: Sledovanie prístupov ku SQL Serveru pomocou Extended Events

Monitorovanie výkonnosti poskytuje výborný spôsob na posúdenie celkovej výkonnosti databázového riešenia. Sú však situácie, kde je potrebná detailnejšia analýza aktivity v rámci inštancie SQL servera na riešenie problémov a identifikáciu možných spôsobov, ako zvýšiť výkonnosť. SQL server Extended Events je flexibilný jednoduchý systém spracovania hlásení zabudovaný do databázového enginu Microsoft SQL Servera. Tento modul sa zameriava na architektonické koncepty, stratégie riešenia problémov a scenáre na používanie Extended Events.

 • Lekcie:
  •  Základné koncepty Extened Events
  •  Práca s Extened Events
 • Praktické cvičenie: Extended Events
  •  Používanie System_Health v rámci Extened Events
  •  Sledovanie Page Splits pomocou Extened Events

Modul 13: Monitorovanie SQL Servera

Databázový Engine Microsoft SQL Servera môže bežať dlhé obdobia bez potreby administratívnej pozornosti. Avšak, ak pravidelne monitorujete aktivity dejúce sa na databázovom serveri, môžete sa zaoberať potenciálnymi problémami pred tým ako vzniknú. SQL Server poskytuje niekoľko nástrojov na sledovanie aktuálnej aktivity detailné záznamy predchádzajúcej aktivity. Potrebujete sa oboznámiť, čo každý z týchto nástrojov robí a ako ho používať. Množstvo informácií z monitorovacích nástrojov vás môže ľahko zahltiť, preto sa musíte naučiť techniky, ako analyzovať ich výstup.

 • Lekcie:
  •  Monitorovanie aktivity
  •  Zachytávanie a správa výkonnostných údajov
  •  Analyzovanie zozbieraných výkonnostných údajov
  •  SQL Server Utility
 • Praktické cvičenie: Monitorovanie SQL Servera

Modul 14: Riešenie problémov SQL Servera

Databázový administrátor pracujúci s Microsoft SQL Serverom musí prijať rolu riešiteľa problémov, keď vzniknú. Toto platí obzvlášť, ak firemné kriticky dôležité aplikácie, ktoré závisia na SQL databázach, prestanú fungovať. Je dôležité mať dobrú metodológiu na riešenie problémov vo všeobecnosti, ako aj znalosť najčastejších problémov, ktoré môžu vzniknúť na SQL Server systémoch.

 • Lekcie:
  •  Metodológia riešenia problémov pre SQL Server
  •  Riešenie problémov so službami
  •  Riešenie problémov s konektivitiou a prihlasovaním
 • Praktické cvičenie: Riešenie štandardných problémov
  •  Riešenie problémov s SQL prihlasovaním
  •  Riešenie problémov so službami
  •  Riešenie problémov s Windows prihlasovaním
  •  Riešenie problémov s vykonávaním úloh
  •  Riešenie problémov s výkonnosťou

Modul 15: Import a Export údajov

Napriek tomu, že veľká väčšina údajov skladovaná na Microsoft SQL Serveri je zadávaná priamo užívateľmi v aplikačných programoch, veľmi často vzniká potreba presúvať údaje na iné miesto, či už do, z alebo na SQL server. SQL server poskytuje sadu nástrojov, ktorú môžete použiť na transfer údajov dnu a von. Niektoré nástroje ako sú bcp (Bulk Copy Program) a SQL Server Ingration Services sú externé a bežia nezávisle na Databázovom Engine. Iné nástroje, ako je BULK INSERT príkaz a OPENROWSET funkcia sú implementované do databázového enginu. V rámci SQL servera môžeme vytvoriť tzv. data-tier aplikácie, ktoré zabalia všetky tabuľky, pohľady a objekty inštancie asociované s užívateľskou databázou do jediného celku na jednotné nasadenie. V tomto module si preskúmate tieto nástroje a techniky na import a export údajov z a na SQL servera.

 • Lekcie:
  •  Transfer údajov z a na SQL server
  •  Import a Export tabuľkových údajov
  •  Použitie bcp a BULK INSERT na import údajov
  •  Nasadzovanie a upgrade data-tier aplikácií
 • Praktické cvičenie: Import a Export údajov
  •  Importovanie Excel údajov použitím Importovacieho sprievodcu
  •  Importovanie textového súboru s deleným textom použitím bcp
  •  Importovanie textového súboru s deleným textom použitím BULK INSERT
  •  Vytvorenie a testovanie SSIS balíka na rozbalenie údajov
  •  Nasadenie data-tier aplikácie

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po skončení kurzu bude študent schopný:
• Autentifikovať a autorizovať užívateľov
• Priraďovať serverové a databázové role
• Autorizovať užívateľom prístup k prostriedkom
• Ochrániť údaje s pomocou šifrovania a auditu
• Popísať modely obnovovania a zálohovacie stratégie
• Zálohovať SQL server databázy
• Obnovovať SQL server databázy
• Automatizovať správu databázy
• Konfigurovať bezpečnosť pre nástroj SQL Server Agent
• Spravovať poplašné a informačné upozornenia
• Spravovať SQL server pomocou konzoly PowerShell
• Stopovať prístupy na SQL Server
• Monitorovať SQL Server infraštruktúru
• Riešenie problémov s SQL server infraštruktúrou
• Importovať a Exportovať údaje

Naši lektori tohto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

Ing. Patrik Toman
Ing. Patrik Toman
Hodnotenie lektora 98,29% spokojnosť

Patrik je našim najväčším odborníkom na Excel a okrem iného aj špecialista na Microsoft Office, počítačové siete a serverové operačné systémy, Linux a SQL databázy. Patrik je našim odborným garantom pri väčšine kurzov a tvorí obsahovú časť Office kurzov, učebné osnovy a príručky. Má dlhoročnú prax v učení, prednáša IT vyše 10 rokov.
Mgr. Michal Dobšovič
Mgr. Michal Dobšovič
Hodnotenie lektora 97,92% spokojnosť

Michal je našim lektorom už od vzniku spoločnosti. Venuje sa administrácii operačných systémov Windows Server a Linux, administrácii serverových služieb, najmä SQL Server a Exchange Server a implementáciou cloudových služieb Azure a Office 365. Michal je držiteľom v súčasnosti najvyššej úrovne certifikácie od spoločnosti Microsoft: MCSE – Microsoft Certified Solutions Expert v oblastiach Productivity (Office 365 a Exchange Server) a Core Infrastructure (Windows Server) a je aj držiteľom prestížneho titulu Microsoft Certified Trainer už od roku 2008. Okrem toho pôsobí ako konzultant a externý správca serverov pre rôzne, aj nadnárodné spoločnosti. V našej spoločnosti ho môžete stretnúť na kurzoch Windows Server, SQL Server, Microsoft Exchange, PowerShell a na kurzoch počítačových sietí. Vo voľnom čase sa venuje vývoju webových aplikácií na platforme PHP, pričom sa zameriava najmä na objektové programovanie.


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 12. rok ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu MOC20764 – MS SQL 2016 - Administrácia databázovej infraštruktúry a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu MOC20764 – MS SQL 2016 - Administrácia databázovej infraštruktúry, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.

Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/apachetmp/sessions) in Unknown on line 0