Kurz MOC20461 – MS SQL 2012 / 2014 - Dotazovanie v Transact-SQL

Kurz MOC20461 – MS SQL 2012 / 2014
Dotazovanie v Transact-SQL

Najbližší termín
Najlepší termín kurzu denný kurz
20.07.2020
denný kurz v Bratislave
Cena: 754,00 € bez DPH
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (12)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka kurzu
5 dní
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
754,00 € bez DPH
904,80 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 12
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
veľmi dobré
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Tento kurz je oficiálnym kurzom spoločnosti Microsoft pod číslom 20461D a slúži, ako príprava na oficiálny Microsoft test 70-461 Querying Microsoft SQL Server 2012/2014.

O kurze:
Tento päťdňový kurz poskytuje študentom schopnosti potrebné na písanie základných Transact-SQL dotazov pre Microsoft SQL Server 2014. Tento kurz je základom pre všetky disciplíny spojené s SQL Serverom. Konkrétne Databázový administrátor, Databázový vývojár, a Business Intelligence. Tematicky ide kurz od úplných základov SQL, ako je písanie klauzuly SELECT cez základy analýzy agregačnými funkciami až po pokročilé koncepty, ako sú analytické funkcie okna, tabuľkové výrazy a programovanie procedúr.

Zameranie:
Tento kurz je určený pre databázových administrátorov, Databázových vývojárov a Business Intelligence profesionálov. Kurz bude pravdepodobne navštevovaný aj SQL pokročilými užívateľmi, ktorí nie sú nevyhnutne databázovo zameraný alebo nechcú robiť skúšku, konkrétne ide o vytvárateľov reportov Biznis analytikov a vývojárov klientských aplikácií.
materiály, ktoré sú súčasťou kurzu: Demo príklady ako aj Praktické cvičenia z kurzu sú voľne stiahnuteľné na webových stránkach spoločnosti Microsoft. Oficiálna elektronická príručka ku kurzu od spoločnosti Microsoft v cene 270,- EUR je zahrnutá v cene kurzu.
používaná verzia software: Tento kurz je navrhnutý pre zákazníkov, ktorí sa zaujímajú o výuku na SQL Server 2012 a SQL Server 2014. Pokrýva novú funkcionalitu v SQL Server 2014. Napriek tomu je kurz rovnako relevantné aj pre iné verzie platformy Microsoft SQL Server.
Bezplatné opakovanie kurzu
Tento kurz môžete bezplatne opakovať, ak by ste kurz nezvládli na prvý raz.
Certifikovaný akreditovaný kurz
Sme akreditované školiace stredisko, certifikát získavate ihneď po kurze.
Všetko je v cene kurzu
Nemusíte si k nám nič nosiť, v cene kurzu sú materiály aj občerstvenie.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny kurzu:

Otvorený termín

denný
20.07. - 24.07.
od pondelka v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 25.07.
od soboty v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
03.08. - 07.08.
od pondelka v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
31.08. - 04.09.
od pondelka v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 05.09.
od soboty v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
14.09. - 18.09.
od pondelka v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
12.10. - 16.10.
od pondelka v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 17.10.
od soboty v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
25.10. - 29.10.
od nedele v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
23.11. - 27.11.
od pondelka v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 28.11.
od soboty v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
07.12. - 11.12.
od pondelka v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Vyberte si, ako Vám môžme pomôcť s termínom pre kurz MOC20461 – MS SQL 2012 / 2014 - Dotazovanie v Transact-SQL.

Aktivujte si strážneho psa - posielanie nových termínov priamo na Váš e-mail

Strážny pes

Aktivovať stráženie

Otvoríme nový skupinový termín, ktorý Vám bude vyhovovať

Vlastný termín

Vyžiadať vlastný termín

Ponúkneme Vám uzatvorený termín pre väčšiu skupinu u nás alebo u Vás vo firme

Firemný termín

Mám záujem

Učebná osnova počítačového školenia
MOC20461 – MS SQL 2012 / 2014 - Dotazovanie v Transact-SQL

Modul 1: Predstavenie Microsoft SQL server 2014

Tento modul predstavuje technológiu SQL Server, verzie SQL servera, vrátane cloud verzií a ako sa pripojiť k SQL serveru pomocou nástroja SQL Server Management Studio (SSMS).

 • Lekcie:
  • Základná architektúra SQL servera
  • Edície a verzie MS SQL servera
  • Úvod do nástroja SQL Server Management Studio
 • Praktické cvičenie: Práca s nástrojmi SQL Server 2014

Modul 2: Predstavenie jazyka T-SQL

Tento modul vysvetľuje časti jazyka T-SQL a ich úlohu pri písaní dotazov. Vysvetľuje použitie množín v SQL Serveri. Vysvetľuje použitie predikátovej logiky v SQL Serveri. Vysvetľuje logické poradie operácií v príkaze SELECT.

 • Lekcie:
  • Predstavenie jazyka T-SQL
  • Teória množín
  • Pochopenie Predikátovej logiky
  • Logické poradie operácií v príkaze SELECT
 • Praktické cvičenie:

Modul 3: Písanie SELECT dotazov

Tento modul predstavuje základy písania príkazov SELECT, pričom sa zameriava na písanie dotazov nad jednou tabuľkou.

 • Lekcie:
  • Jednoduché príkazy SELECT
  • Eliminácia duplicít
  • Použitie aliasov
  • Písanie jednoduchých výrazov CASE
 • Praktické cvičenie: Písanie základných príkazov SELECT

Modul 4: Dotazy nad niekoľkými tabuľkami

Tento modul popisuje ako písať dotazy, ktoré kombinujú údaje s viacerých zdrojov v Microsoft SQL Server 2016.

 • Lekcie:
  • Pochopenie spojenia JOIN
  • Dotazy s INNER JOIN
  • Dotazy s OUTER JOIN
  • Dotazy s CROSS JOIN a SELF JOIN
 • Praktické cvičenie: Dotazy nad niekoľkými tabuľkami

Modul 5: Zoraďovanie a filtrovanie údajov

Tento modul vysvetľuje ako rozšíriť dotazy limitovaním počtu riadkov ktoré vrátia, ako aj kontrolovať poradie v akom sú zobrazené. Tento modul vysvetľuje ako riešiť problém chýbajúcich a neznámych výsledkov.

 • Lekcie:
  • Zoraďovanie údajov
  • Filtrovanie údajov s pomocou predikátov
  • Filtrovanie s pomocou možností TOP a OFFSET-FETCH
  • Práca s neznámymi hodnotami
 • Praktické cvičenie: Zoraďovanie a filtrovanie údajov

Modul 6: Práca s dátovými typmi SQL servera 2014

Tento modul predstavuje dátové typy, ktoré SQL server používa na ukladanie údajov. Je to úvod do mnohých číselných, textových a špeciálnych dátových typov. Okrem toho vysvetľuje konverzie medzi jednotlivými dátovými typmi, ako aj dôležitosť poradia pri konverzií.

 • Lekcie:
  • Predstavenie dátových typov pre SQL server 2014
  • Práca s textovými údajmi
  • Práca s dátumom a časom
 • Praktické cvičenie: Práca s dátovými typmi SQL servera 2014

Modul 7: Použitie príkazov DML na modifikovanie údajov

Tento modul vysvetľuje ako vytvárať DML dotazy, a ako ich používať.

 • Lekcie:
  • Vkladanie údajov
  • Modifikovanie a zlučovanie údajov
 • Praktické cvičenie: Použitie príkazov DML na modifikovanie údajov

Modul 8: Použitie vstavaných funkcií

Tento modul predstavuje niektoré z veľkého množstva vstavaných funkcií v SQL Server 2016.

 • Lekcie:
  • Písanie dotazov so vstavanými funkciami
  • Použitie konverzií
  • Použitie Logických funkcií
  • Použitie funkcií pri práci s hodnotou NULL
 • Praktické cvičenie: Použitie vstavaných funkcií

Modul 9: Zoskupovanie a agregácia údajov

Tento modul predstavuje úvod do analýzy údajov pomocou SQL. Ide písanie dotazov so zoskupovaním, agregovaním zoskupených údajov a filtrovaním skupín cez klauzulu HAVING. Tento modul je navrhnutý tak, aby študent pochopil prečo sú v klauzule SELECT nastavené obmedzenia ohľadom pomenovaní používaných v klauzule GROUP BY ako aj to ktoré stĺpce môžu byť umiestnené v klauzule SELECT.

 • Lekcie:
  • Použitie agregačných funkcií
  • Použitie klauzuly GROUP BY
  • Filtrovanie v skupinách cez klauzulu HAVING
 • Praktické cvičenie: Zoskupovanie a agregácia údajov

Modul 10: Použitie pod-dotazov

Tento modul vysvetľuje niekoľko typov pod-dotazov a ako ich používať.

 • Lekcie:
  • Písanie samostatných pod-dotazov
  • Písanie korelovaných pod-dotazov
  • Použitie predikátu EXISTS s pod-dotazmi
 • Praktické cvičenie: Použitie pod-dotazov

Modul 11: Používanie tabuľkových výrazov

V tomto module sa naučíte, ako pracovať s tabuľkovými výrazmi, ako sú odvodené tabuľky (derived tables), CTE – Common Table Expressions, pohľady (Views) a tabuľkové funkcie (TVF – Table Valued funcion). Tieto výrazy sú podobné ako pod-dotazy, v tomto module sa ich naučíte rozlišovať a správne používať.

 • Lekcie:
  • Pohľady (Views)
  • TVF – Inline Table Valued Funcions
  • Odvodené tabuľky (Derived Tables)
  • CTE – Common Table Excpressions
 • Praktické cvičenie: Používanie tabuľkových výrazov

Modul 12: Použitie množinových operátorov

Tento modul predstavuje, ako používať množinové operátory UNION, INTERSECT a EXCEPT na porovnávanie riadkov medzi dvoma vstupnými množinami.

 • Lekcie:
  • Dotazy s operátorom UNION
  • Použitie EXCEPT a INTERSECT
  • Použitie APPLY
 • Praktické cvičenie: Použitie množinových operátorov

Modul 13: Používanie rankovacie, posuvné a agregačné funkcie okna

Tento modul vysvetľuje výhody použitia funkcií okna (Window functions). Ako obmedziť rozsah funkcií okna iba na niektoré riadky v klauzule OVER použitím partícií a rámcov. Písanie dotazov, ktoré používajú funkcie okna a zobrazujú rankovanie, agregovaný výsledok a porovnávanie hodnôt.

 • Lekcie:
  • Vytváranie Okien pomocou klauzuly OVER
  • Prehľad funkcií okna (Window functions)
 • Praktické cvičenie: Používanie rankovacie, posuvné a agregačné funkcie okna

Modul 14: Pivot a Zoskupovanie v skupinách

Tento modul vysvetľuje ako písať dotazy, ktoré vykonávajú tzv. pivot a unpivot výstupnej množiny, ako aj písanie dotazov agregujú údaje po rôzne zadefinovaných skupinách.

 • Lekcie:
  • Písanie dotazov s PIVOT a UNPIVOT
  • Práca so zoskupovaním Množín
 • Praktické cvičenie: Pivot a Zoskupovanie v skupinách

Modul 15: Dopytovanie údajov pomocou uložených procedúr

Tento modul vysvetľuje, ako získať výsledky vykonávaním procedúr uložených na serveri. Ako spúšťať tieto procedúry so vstupnými parametrami a ako vytvoriť jednoduchú procedúru, ktorá obsahuje príkaz SELECT. Okrem toho modul rozoberá vykonávanie dynamického SQL, problematiku SQL injection a ako sa proti tomuto útoku môžeme v MS SQL server 2016 brániť.

 • Lekcie:
  •  Dotazovanie údajov použitím uložených procedúr
  •  Predávanie parametrov uloženým procedúram
  •  Vytváranie jednoduchých uložených procedúr
  •  Práca s Dynamickým SQL
 • Praktické cvičenie: Vykonávanie uložených procedúr

Modul 16: Programovanie pomocou T-SQL

Tento modul vysvetľuje, ako používať v T-SQL základné programovacie koncepty ako sú premenné, rozhodovacie štruktúry a cykly a ako ich prakticky používať pri písaní dotazov.

 • Lekcie:
  •  Programovacie elementy T-SQL
  •  Vetvenie programu pomocou riadiacich štruktúr
 • Praktické cvičenie: Programovanie pomocou T-SQL

Modul 17: Implementácia spracovania chýb

Tento modul vysvetľuje ako implementovať spracovanie chybových výstupov v rámci programovaného kódu.

 • Lekcie:
  •  Použitie blokov TRY / CATCH
  •  Práca s chybovou informáciou
 • Praktické cvičenie: Implementácia spracovania chýb

Modul 18: Implementácia Transakcií

Tento modul vysvetľuje ako implementovať transakcie.

 • Lekcie:
  •  Transakcie a databázový systém
  •  Kontrola transakcií
 • Praktické cvičenie: Implementácia Transakcií´

Modul 19: Príloha 1: Zvyšovanie výkonnosti dotazov

Tento modul poskytuje niekoľko kľúčových návodov ako písať dobre fungujúce dotazy, ako aj možnosti monitorovania vykonávania vašich dotazov a ich dopad na SQL Server.

 • Lekcie:
  •  Faktory na zvýšenie výkonnosti dotazov
  •  Zobrazovanie údajov o výkonnosti dotazov
 • Praktické cvičenie: Zvyšovanie výkonnosti dotazov

Modul 20: Príloha 2: Dopytovanie metadát SQL servera

SQL Server poskytuje prístup ku štruktúrovaným metadátam použitím rôznych mechanizmov, ako sú pohľady system catalog, systémové funkcie, dynamic management objekty a systémové procedúry. V tomto module sa naučíte ako písať dotazy na zobrazenie systémových metadát s použitím týchto mechanizmov.

 • Lekcie
  •  Dopytovanie pohľadov a funkcií system catalog
  •  Vykonávanie systémových procedúr
  •  Dopytovanie dynamic management objektov
 • Praktické cvičenie: Dopytovanie metadát SQL servera

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po skončení kurzu bude študent schopní:
• Popísať kľúčové schopnosti a komponenty SQL server 2014
• Rozumieť podobnostiam a rozdielom medzi Transact-SQL a inými počítačovými jazykmi
• Písať príkazy SELECT
• Písať dotazy nad niekoľkými tabuľkami
• Zoraďovať a filtrovať údaje
• Popísať možnosti použitia dátových typov v SQL serveri
• Upravovať údaje s použitím Transact-SQL
• Písať dotazy, ktoré používajú vstavané funkcie
• Písať agregačné dotazy
• Písať poddotazy
• Písať a implementovať pohľady a tabuľkové funkcie
• Používať množinové operátory na kombináciu výsledkov dotazov
• Písať dotazy, ktoré Používajú rankovacie, posuvné a agregačné funkcie okna
• Transformovať údaje implementovaním klauzúl PIVOT, UNPIVOT, ROLLUP a CUBE
• Vytvárať a implementovať uložené procedúry
• Pridávať programovacie konštrukcie ako sú premenné, podmienky, cykly do T-SQL kódu
• Implementovať spracovanie chýb v naprogramovanom kóde
• Implementovať transakcie

Naši lektori tohto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

Ing. Patrik Toman
Ing. Patrik Toman
Hodnotenie lektora 98,29% spokojnosť

Patrik je našim najväčším odborníkom na Excel a okrem iného aj špecialista na Microsoft Office, počítačové siete a serverové operačné systémy, Linux a SQL databázy. Patrik je našim odborným garantom pri väčšine kurzov a tvorí obsahovú časť Office kurzov, učebné osnovy a príručky. Má dlhoročnú prax v učení, prednáša IT vyše 10 rokov.
Mgr. Michal Dobšovič
Mgr. Michal Dobšovič
Hodnotenie lektora 97,92% spokojnosť

Michal je našim lektorom už od vzniku spoločnosti. Venuje sa administrácii operačných systémov Windows Server a Linux, administrácii serverových služieb, najmä SQL Server a Exchange Server a implementáciou cloudových služieb Azure a Office 365. Michal je držiteľom v súčasnosti najvyššej úrovne certifikácie od spoločnosti Microsoft: MCSE – Microsoft Certified Solutions Expert v oblastiach Productivity (Office 365 a Exchange Server) a Core Infrastructure (Windows Server) a je aj držiteľom prestížneho titulu Microsoft Certified Trainer už od roku 2008. Okrem toho pôsobí ako konzultant a externý správca serverov pre rôzne, aj nadnárodné spoločnosti. V našej spoločnosti ho môžete stretnúť na kurzoch Windows Server, SQL Server, Microsoft Exchange, PowerShell a na kurzoch počítačových sietí. Vo voľnom čase sa venuje vývoju webových aplikácií na platforme PHP, pričom sa zameriava najmä na objektové programovanie.


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 12. rok ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu MOC20461 – MS SQL 2012 / 2014 - Dotazovanie v Transact-SQL a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu MOC20461 – MS SQL 2012 / 2014 - Dotazovanie v Transact-SQL, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.