Počítačový kurz MOC20762 – MS SQL 2016 - Vývoj SQL databáz

Počítačový kurz MOC20762 – MS SQL 2016
Vývoj SQL databáz

Najbližší termín
Najlepší termín kurzu denný kurz
10.08.2020
denný kurz v Bratislave
Cena: 754,00 € bez DPH
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (11)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka kurzu
5 dní
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
754,00 € bez DPH
904,80 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 11
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
veľmi dobré
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Tento kurz je oficiálnym kurzom spoločnosti Microsoft pod číslom 20762B a slúži ako príprava na oficiálny Microsoft test 70-762 Developing SQL Databases.

O kurze:
Tento päťdňový kurz poskytuje študentom vedomosti a schopnosti potrebné na vývoj Microsoft SQL Server databáz. Kurz sa zameriava na výuku vlastností a nástrojov v SQL Server 2016 na vývoj databáz.

Zameranie:
Primárna audiencia pre tento kurz sú IT profesionáli, ktorí chcú získať znalosti na implementáciu databáz v technológií Microsoft SQL Server 2016. Sekundárne môže byť tento kurz zaujímavý pre vývojárov, ktorí pracujú na iných produktových platformách, ktorí chcú získať znalosti v implementácií databáz v SQL Server 2016.
materiály, ktoré sú súčasťou kurzu: Demo príklady, ako aj Praktické cvičenia z kurzu sú voľne stiahnuteľné na webových stránkach spoločnosti Microsoft. Oficiálna elektronická príručka ku kurzu od spoločnosti Microsoft v cene 270,- EUR je zahrnutá v cene kurzu.
používaná verzia software: Toto oficiálne školenie spoločnosti Microsoft je navrhnuté pre MS SQL Server 2016, je však rovnako relevantné aj pre staršie verzie.
Bezplatné opakovanie kurzu
Tento kurz môžete bezplatne opakovať, ak by ste kurz nezvládli na prvý raz.
Certifikovaný akreditovaný kurz
Sme akreditované školiace stredisko, certifikát získavate ihneď po kurze.
Všetko je v cene kurzu
Nemusíte si k nám nič nosiť, v cene kurzu sú materiály aj občerstvenie.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny kurzu:

Otvorený termín

denný
10.08. - 14.08.
od pondelka v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 15.08.
od soboty v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
24.08. - 28.08.
od pondelka v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
21.09. - 25.09.
od pondelka v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 26.09.
od soboty v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
05.10. - 09.10.
od pondelka v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
02.11. - 06.11.
od pondelka v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 07.11.
od soboty v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
16.11. - 20.11.
od pondelka v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
14.12. - 18.12.
od pondelka v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 19.12.
od soboty v Bratislave
754,00 €
904,80 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Vyberte si, ako Vám môžme pomôcť s termínom pre počítačový kurz MOC20762 – MS SQL 2016 - Vývoj SQL databáz.

Aktivujte si strážneho psa - posielanie nových termínov priamo na Váš e-mail

Strážny pes

Aktivovať stráženie

Otvoríme nový skupinový termín, ktorý Vám bude vyhovovať

Vlastný termín

Vyžiadať vlastný termín

Ponúkneme Vám uzatvorený termín pre väčšiu skupinu u nás alebo u Vás vo firme

Firemný termín

Mám záujem

Učebná osnova počítačového školenia
MOC20762 – MS SQL 2016 - Vývoj SQL databáz

Modul 1: Úvod do vývoja databázy

Pred začatím práce s Microsoft SQL Serverom, či už ide o vývoj alebo administráciu, je dôležité rozumieť rozsahu SQL Server platformy. Konkrétne je veľmi užitočné rozumieť, že SQL Server nie je iba databázový engine – je to kompletná platforma na správu podnikových údajov. SQL Server poskytuje silnú platformu pre všetky veľkosti organizácií a poskytuje obsiahlu sadu nástrojov na to, aby bol vývoj jednoduchší a viac robustný.

 • Lekcie:
  •  Úvod do platformy SQL Server
  •  Úlohy SQL Server databázového vývojára

Modul 2: Návrh a implementácia tabuliek

V relačnej databáze so systémom riadenia (RDBMS) sú užívatelia a systémové údaje uložené v tabuľkách. Každá tabuľka pozostáva z množiny riadkov, ktoré popisujú entitu a množiny stĺpcov, ktoré držia atribúty danej entity. Napríklad tabuľka zákazníkov môže obsahovať stĺpce, ako je MenoZákazníka a KreditLimit a riadok pre každého zákazníka. V manažovacom softvéri Microsft SQL Servera sú tabuľky obsiahnuté v rámci schém, ktoré sú koncepčne veľmi podobné priečinkom, ktoré obsahujú súbory operačného systému. Návrh tabuliek je jedna z najdôležitejších úloh, ktorú databázový vývojár robí, nakoľko nesprávny dizajn tabuľky vedie v lepšom prípade ku neefektívnemu dotazovaniu, v horšom prípade ku vzniku nekonzistentných údajov. Okrem správneho dizajnu tabuľky je rovnako dôležité, ako daný dizajn implementovať.

 • Lekcie:
  •  Návrh tabuliek
  •  Dátové typy
  •  Práca so schémami
  •  Vytváranie a úprava tabuliek
 • Praktické cvičenie: Návrh a implementácia tabuliek
  •  Návrh tabuliek
  •  Vytváranie schém
  •  Vytváranie tabuliek

Modul 3: Pokročilý návrh tabuliek

Fyzický návrh databázy môže mať výrazný dopad na schopnosť databázy spĺňať úložiskové a výkonnostné požiadavky definované zúčastnenými stranami. Návrh fyzickej implementácie databázy zahŕňa plánovanie filegroups, ako používať partitioning na správu veľkých tabuliek a ako používať kompresiu na zvýšenie výkonnosti úložiska. Temporal tables sú nová funkcionalita v SQL Server 2016 a ponúka priamočiare riešenie na zbieranie zmien vašich údajov.

 • Lekcie:
  •  Partitioning údajov
  •  Kompresia údajov
  •  Temporalne tabuľky
 • Praktické cvičenie: Pokročilý návrh tabuliek
  • Partitioning údajov
  •  Kompresia údajov

Modul 4: Zabezpečenie integrity údajov pomocou obmedzení Constraints

Kvalita údajov vo vašej databáze vo veľkej miere určuje použiteľnosť a efektivitu aplikácií, ktoré na nej závisia – môže na tom závisieť úspech alebo zlyhanie organizácie alebo podnikania. Zabezpečenie integrity údajov je kritický krok na udržiavanie vysoko kvalitných údajov. Je potrebné vynucovať integritu údajov na všetkých úrovniach aplikácie od prvého zapísania alebo zberu z úložiska. Systém riadenia Microsoft SQL Serveru ponúka rozsah funkcionalít, ktoré zjednodušia túto úlohu.

 • Lekcie:
  •  Vynútenie integrity údajov
  •  Implementácia údajovej doménovej integrity
  •  Implementácia Entitnej a referenčnej integrity
 • Praktické cvičenie: Zabezpečenie integrity údajov pomocou obmedzení Constraints
  •  Pridávanie obmedzení
  •  Testovanie obmedzení

Modul 5: Úvod do indexov

Index je zbierka stránok asociovaná s danou tabuľkou. Indexy sú používané na zvýšenie výkonnosti dotazov alebo na vynútenie unikátnosti. Pred naučením sa ako implementovať indexy je nápomocné pochopiť ako fungujú, ako sú efektívne jednotlivé dátové typy pri ich použití v indexoch a ako sa tvoria indexy, ktoré sú vytvorené z niekoľkých stĺpcov. Tento modul pojednáva štruktúru tabuliek, ktoré nepoužívajú indexy a rôzne typy indexov dostupne v Microsoft SQL server.

 • Lekcie:
  •  Základné koncepty indexovania
  •  Dátové typy a indexy
  •  Heap, klastované a neklastrované indexy
  •  Single Column a Composite indexy
 • Praktické cvičenie: Implementácia indexov
  •  Vytvorenie heap
  •  Vytvorenie klastrovaného indexu
  •  Vytvorenie Covered indexu

Modul 6: Návrh a optimalizácia indexačných stratégií

Indexy hrajú dôležitú rolu pri efektívnom a rýchlom získavaní údajov z SQL servera. Tento modul pojednáva pokročilé indexačné témy, v rátanie Covering indexov, klauzuly INCLUDE, query hints, padding a fill factor, štatistík, použitia DMO, Database Tuning Advisor a Query store.

 • Lekcie:
  •  Indexačné stratégie
  •  Správa indexov
  •  Exekučné plány
  •  The Database Engine Tuning Advisor
  •  Query Store
 • Optimalizácia Indexov
  •  Použitie Query Store
  •  Heaps a Klastrované indexy
  •  Vytvorenie Covered indexu

Modul 7: Columnstore Indexy

Predstavené vo verzií Microsoft SQL Server 2012, Columnstore indexy sú používané vo veľkých Warehouse riešeniach vo veľkom množstve organizácií. Tento modul zdôrazňuje výhody použitia týchto indexov na veľkých množinách údajov, vylepšenia Columnstore indexov vo verzií 2016 a veci na uváženie na efektívne využitie vo vašej organizácií.

 • Lekcie:
  •  Predstavenie Columnstore indexov
  •  Vytvorenie Columnstore indexov
  •  Práca s Columnstore indexami
 • Praktické cvičenie: Používanie Columnstore indexov
  •  Vytvorenie Columnstore indexu
  •  Vytvorenie pamäťovo optimalizovaného Columnstore indexu

Modul 8: Návrh a implementácia pohľadov (Views)

Tento modul pojednáva o návrhu a implementácií pohľadov. Pohľad (View) je špeciálny typ dotazu, ktorý je uložený a môže byť použitý inými dotazmi, ako tabuľka. V rámci dotazu sa na disk ukladá iba samotná definícia dotazu, nie výsledok. Jediná výnimka sú tzv. indexované pohľady (indexed Views), kde sú výsledky uložené na disk rovnako ako pri tabuľke. Pohľady zjednodušujú návrh databázy, poskytnutím abstrakčnej vrstvy skrytím komplexnosti tabuliek a tabuľkových spojení. Pohľady okrem toho slúžia na zabezpečenie údajov poskytnutím prístupu k pohľadu bez poskytnutia prístupu k objektom, ktoré sú na pozadí.  To znamená že údaje si zachovajú svoju diskrétnosť a môžu byť prezerané iba náležitými osobami.

 • Lekcie:
  •  Úvod do pohľadov
  •  Vytvorenie a správa pohľadov
  •  Výkonnostné uváženia pre pohľady
 • Praktické cvičenie: Návrh a implementácia pohľadov
  •  Vytváranie štandardných pohľadov
  •  Vytváranie aktualizovateľných pohľadov

Modul 9: Návrh a implementácia uložených procedúr

Tento modul popisuje návrh a implementáciu vlastných uložených procedúr.

 • Lekcie:
  •  Úvod do vlastných uložených procedúr
  •  Práca s uloženými procedúrami
  •  Implementácia parametrizovaných uložených procedúr
  •  Kontrola kontextu vykonávania
 • Praktické cvičenie: Návrh a implementácia uložených procedúr
  •  Vytvorenie uloženej procedúry
  •  Vytvorenie paramtrizovanej uloženej procedúry
  •  Zmena kontextu vykonávania procedúry

Modul 10: Návrh a implementácia vlastných užívateľských funkcií

Funkcie sú rutiny, ktoré používame na zabalenie často vykonávanej logiky. Namiesto opakovaného písania danej logiky na mnoho miestach, môže kód zavolať funkciu. Vďaka tomu sa kód ľahšie udržiava a jednoduchšie sa hľadajú chyby. V tomto module sa naučíte, ako navrhovať a implementovať vlastné funkcie (UDF – User Defined Functions), ktoré umožňujú presadzovať biznis pravidlá alebo konzistenciu údajov. Okrem toho sa naučíte, ako upravovať a spravovať existujúce funkcie.

 • Lekcie:
  • Prehľad funkcií
  • Návrh a implementácia skalárnych funkcií
  • Návrh a implementácia tabuľkových funkcií
  •  Veci na zváženie pred implementáciou funkcií
  •  Alternatívy ku funkciám
 • Praktické cvičenie: Návrh a implementácia vlastných užívateľských funkcií
  •  Formátovanie telefónnych čísel
  •  Úprava existujúcej funkcie

Modul 11: Reagovanie na manipuláciu údajov pomocou trigerov

Data Manipulation Language (DML) triggers sú veľmi silné nástroje, ktoré môžeme používať na vynútenie doménovej, entitnej, relačnej integrity údajov a biznis logiky. Vynútenie integrity pomôže stavať spoľahlivé aplikácie. V tomto module sa naučíte, čo sú DML trigery, ako vynucujú integritu údajov, aké typy trigerov máme k dispozícií a ako ich definovať v databáze.

 • Lekcie:
  •  Návrh DML trigerov
  •  Implementácia DML trigerov
  •  Pokročilé triger koncepty
 • Praktické cvičenie: Reagovanie na manipuláciu údajov pomocou trigerov
  •  Vytvorenie a testovanie trigerov
  •  Vylepšovanie trigerov

Modul 12: Používanie pamäťovo optimalizovaných (In-Memory) tabuliek

Microsoft SQL Server 2014 uviedol In-memory online trasaction processing (OLTP) funkcionalitu na zvýšenie výkonnosti OLTP. SQL Server 2016 pridáva niekoľko vylepšení, ako je schopnosť zmeniť pamäťovo optimalizovanú tabuľku bez potreby jej opätovného vytvorenia. Pamäťovo optimalizované tabuľky sú primárne ukladané v pamäti, čo poskytuje zvýšenú výkonnosť redukciou množstva prístupov na disk. Natívne kompilované uložené procedúry ďalej zvyšujú túto výkonnosť oproti štandardnému Transact-SQL.

 • Lekcie:
  •  Pamäťovo optimalizované tabuľky
  •  Natívne kompilované uložené procedúry
 • Praktické cvičenie: Používanie In-Memory databázových možností
  • Používanie pamäťovo optimalizovaných tabuliek
  •  Používanie natívne kompilovaných uložených procedúr

Modul 13: Implementácia spravovaného kódu v SQL Server

Ako SQL Server profesionál sa pravdepodobne stretnete s požiadavkou vytvoriť databázu, ktorá vyhovuje biznis štandardom. Väčšina požiadaviek môže byť splnená použitím Transact-SQL. Občas sú však potrebné dodatočné možnosti, ktoré sa dajú splniť iba použitím štandardného programovania (CLR - common language runtime) kódu. Ako sú pridávané nové funkcionality s každou novou verziou, tak nutnosť používať Spravovaný kód klesá. Sú však situácie, kde potrebujeme vytvoriť agregačné uložené procedúry, trigery, užívateľské funkcie alebo vlastné dátové typy. Môžeme použiť akýkoľvek NET programovací jazyk na vývoj objektov. V tomto module sa naučíte, ako používať spravovaný CLR kód na vytvorenie vlastných databázových objektov pre SQL Server.

 • Lekcie:
  •  Úvod do CLR integrácie v SQL Server
  •  Imlementácia a publikovanie CLR assemlies
 • Praktické cvičenie: Implementácia spravovaného kódu v SQL Server
  •  Prístup ku navrhovanému CLR kódu
  •  Vytvorenie skalárnej CLR funkcie
  •  Vytvorenie tabuľkovej CLR funkcie

Modul 14: Ukladanie a dotazovanie XML údajov na SQL Serveri

XML poskytuje pravidlá na zakódovanie dokumentov v strojovo čitateľnej podobe. Stal sa široko uznávaným štandardom na reprezentovanie údajových štruktúr, preferovaný namiesto zasielania neštruktúrovaných dokumentov. Servery, na ktorých beží dátový manažment Microsoft SQL Servera potrebujú často používať XML na výmenu údajov s inými systémami a teda aj mnoho SQL server nástrojov poskytuje XML rozhranie. SQL Server ponúka široké možnosti zaobchádzania s XML, ako pre ukladanie tak aj pre dotazy. Tento modul predstavuje XML, demonštruje ako ukladať XML data v rámci SQL serva,a demonštruje, ako dotazovať tieto data. Schopnosť dotazovať tieto údaje priamo sa vyhýba potrebe rozbaliť tieto údaje do relačnej podoby, aby sa dali dotazovať pomocou dotazov SQL. Na efektívne spracovanie XML budete potrebovať vedieť dotazovať XML údaje niekoľkými spôsobmi: vrátenie existujúcich relačných údajov ako XML a dotazovanie už existujúcich údajov ako XML.

 • Lekcie:
  •  Úvod do XML a XML schém
  •  Ukladanie XML údajov a schém na SQL serveri
  •  Implementácia XML dátových typov
  •  Použitie Transact-SQL príkazu FOR XML
  •  Úvod do jazyka XQuery
  •  Rozkúskovanie XML
 • Praktické cvičenie: Ukladanie a dotazovanie XML údajov na SQL serveri
  •  Určenie kedy treba používať XML
  •  Testovanie XML dátového úložiska v premenných
  •  Použitie XML schém
  •  Použitie FOR XML príkazov
  •  Vytvorenie uloženej procedúry na zobrazenie XML

Modul 15: Ukladanie a dotazovanie priestorových údajov na SQL serveri

Tento modul popisuje priestorové údaje a ako môžu byť tieto údaje implementované v rámci SQL servera.

 • Lekcie:
  •  Predstavenie priestorových údajov
  •  Práca s priestorovými údajmi na SQL serveri
  •  Použitie priestorových údajov v aplikáciach
 • Praktické cvičenie: Práca s priestorovými údajmi na SQL serveri
  •  Oboznámenie sa s dátovým typom Geometry
  •  Pridanie priestorových údajov do existujúcej tabuľky
  •  Nájdenie okolitých umiestnení

Modul 16: Ukladanie a dotazovanie BLOB a textových dokumentov na SQL serveri

Tradične boli databázy používané na ukladanie informácií v jednoduchej podobe ako sú celé čísla, dátumy a texty. Toto je v kontraste s komplexnejšími dátovými formátmi ako je dokument, tabuľka, obrázkový súbor a video súbor. Ako sa systémy, ktoré databázy podporujú stali komplexnejšími, tak sa začala zvyšovať potreba integrovať tieto komplexnejšie údaje do štruktúry databázy. Napríklad v produktovej databáze môže byť vhodné asociovať záznam produktu so servisným manuálom alebo videom na predstavenie produktu. SQL server poskytuje niekoľko ciest integrácie týchto súborov nazývaných BLOB (Binary Large OBjects). IF integrovaním získavame možnosť ich indexácie a ich zahrnutia do výsledkov dotazov. V tomto module sa naučíte, ako navrhovať a optimalizovať databázy ktoré obsahujú BLOB.

 • Lekcie:
  •  Úvahy ku BLOB dátam
  •  Práca s Filestream
  •  Využitie „Full-text“ vyhľadávania
 • Praktické cvičenie: Ukladanie a dotazovanie BLOB a textových dokumentov na SQL serveri
  •  Aktivovanie a použitie stĺpcov typu FILESTREAM
  •  Aktivovanie a použitie súborových tabuliek
  •  Použitie „Full-Text“ indexácie

Modul 17: SQL server konkurencia

Kontrola konkurencie je kritická funkcionalita viac užívateľských databázových systémov, umožňuje udržať konzistentnosť údajov v situácií, keď viacero užívateľov upravuje údaje súčasne. Tento modul pokrýva implementáciu konkurencie na Microsoft SQL serveri. Naučíte sa, ako SQL server implementuje kontrolu konkurencie, ako aj rôzne spôsoby, ako nastaviť a pracovať s nastaveniami konkurencie.

 • Lekcie:
  •  Konkurencia a transakcie
  •  Uzamykacie mechanizmy
 • Praktické cvičenie: SQL Server konkurencia
  •  Implementácia Snashot izolácie
  •  Implementácia Partition Level uzamykania

Modul 18: Výkonnosť a monitorovanie

Tento modul sa zaoberá meraním a monitorovaním výkonnosti vašich SQL Server databáz. V prvých dvoch lekciách sa rozoberajú rozšírené udalostí SQL Servera. Je to flexibilný, ľahký systém na spracovanie udalostí, zabudovaný do Microsoft SQL server database Engine. Tieto lekcie sa zameriavajú na architektonické koncepty, stratégie na riešenie problémov a užívateľské scenáre.

 • Lekcie:
  •  Rozšírené udalosti
  •  Práca s rozšírenými udalosťami
  •  Štatistika živých dotazov
  •  Optimalizácia konfigurácie databázových súborov
 • Praktické cvičenie: Monitorovanie, sledovanie a použitie metodológie Baseline
  •  Zbieranie a analyzovanie údajov použitím rozšírených udalostí
  •  Implementácia metodológie Baseline

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po skončení kurzu bude študent schopný:
• Navrhovať a implementovať tabuľky
• Vysvetliť pokročilý návrh tabuľky
• Zabezpečiť integritu údajov pomocou obmedzení Constraints
• Popísať Indexy, v rátane optimalizovaných a tzv. Columnstore indexov
• Navrhovať a implementovať pohľady
• Navrhovať a implementovať uložené procedúry
• Navrhovať a implementovať užívateľské funkcie
• Regovať na manipuláciu údajov použitím trigerov
• Navrhovať a implementovať tzv In-Memory tabuľky.
• Implementovať spravovaný kód v SQL serveri
• Ukladať a dotazovať XML údaje
• Pracovať z tzv. Spartial data
• Ukladať a dotazovať BLOB údaje a text dokumenty

Naši lektori tohto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

Ing. Patrik Toman
Ing. Patrik Toman
Hodnotenie lektora 98,29% spokojnosť

Patrik je našim najväčším odborníkom na Excel a okrem iného aj špecialista na Microsoft Office, počítačové siete a serverové operačné systémy, Linux a SQL databázy. Patrik je našim odborným garantom pri väčšine kurzov a tvorí obsahovú časť Office kurzov, učebné osnovy a príručky. Má dlhoročnú prax v učení, prednáša IT vyše 10 rokov.
Mgr. Michal Dobšovič
Mgr. Michal Dobšovič
Hodnotenie lektora 97,92% spokojnosť

Michal je našim lektorom už od vzniku spoločnosti. Venuje sa administrácii operačných systémov Windows Server a Linux, administrácii serverových služieb, najmä SQL Server a Exchange Server a implementáciou cloudových služieb Azure a Office 365. Michal je držiteľom v súčasnosti najvyššej úrovne certifikácie od spoločnosti Microsoft: MCSE – Microsoft Certified Solutions Expert v oblastiach Productivity (Office 365 a Exchange Server) a Core Infrastructure (Windows Server) a je aj držiteľom prestížneho titulu Microsoft Certified Trainer už od roku 2008. Okrem toho pôsobí ako konzultant a externý správca serverov pre rôzne, aj nadnárodné spoločnosti. V našej spoločnosti ho môžete stretnúť na kurzoch Windows Server, SQL Server, Microsoft Exchange, PowerShell a na kurzoch počítačových sietí. Vo voľnom čase sa venuje vývoju webových aplikácií na platforme PHP, pričom sa zameriava najmä na objektové programovanie.


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 12. rok ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu MOC20762 – MS SQL 2016 - Vývoj SQL databáz a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu MOC20762 – MS SQL 2016 - Vývoj SQL databáz, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.