Obchodný analytik - Kurzy pre obchodného analytika

Práca Obchodný analytik, poradenstvo pre pracovné ponuky Obchodný analytik

Práca Obchodný analytik, poradenstvo pre pracovné ponuky Obchodný analytik
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: excel, powerbi, sql, python, 365, outlook, teams, powerpoint
Čo robí Obchodný analytik ?

Obchodný analytik je zodpovedný za zhromažďovanie, analýzu a interpretáciu obchodných dát, ktoré podporujú rozhodovacie procesy v organizácii. Hlavnou úlohou obchodného analytika je poskytovať informácie a odporúčania, ktoré pomáhajú zlepšiť obchodné stratégie, zvýšiť efektivitu a podporiť rast spoločnosti. Obchodný analytik úzko spolupracuje s obchodným a marketingovým tímom, ako aj s vedením spoločnosti.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Obchodný analytik

 • Zhromažďovanie dát: Zhromažďovanie a analyzovanie obchodných dát z rôznych zdrojov, ako sú predajné údaje, trhové trendy a zákaznícke správanie.
 • Analýza dát: Vykonávanie kvantitatívnych a kvalitatívnych analýz na identifikáciu trendov, príležitostí a rizík.
 • Tvorba reportov: Príprava pravidelných správ a prezentácií o výkonnosti obchodu, trhových analýzach a odporúčaniach pre zlepšenie.
 • Podpora rozhodovania: Poskytovanie analytickej podpory obchodnému a marketingovému tímu pri tvorbe a implementácii obchodných stratégií.
 • Monitorovanie konkurencie: Sledovanie a analýza konkurencie a trhových trendov na identifikáciu príležitostí a hrozieb.
 • Spolupráca s tímom: Úzka spolupráca s internými tímami na identifikácii potrieb a poskytovaní potrebných informácií.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Obchodný analytik

 • Analytické nástroje: Microsoft Excel, Google Sheets, Tableau, Power BI. Tieto nástroje umožňujú efektívnu analýzu a vizualizáciu obchodných dát.
 • Dátové nástroje: SQL, Python, R. Používanie týchto nástrojov umožňuje pokročilú analýzu dát a tvorbu modelov.
 • CRM systémy: Salesforce, HubSpot. Používanie týchto systémov umožňuje správu vzťahov so zákazníkmi a sledovanie obchodných aktivít.
 • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Microsoft OneDrive. Tieto nástroje umožňujú efektívne zdieľanie a správu dokumentov.
 • Komunikačné a prezentačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, PowerPoint. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu a prezentáciu analýz a odporúčaní.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Obchodný analytik

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave