Fakturant / fakturantka - Kurzy pre fakturanta, fakturantku

Práca Fakturant / fakturantka, poradenstvo pre pracovné ponuky Fakturant / fakturantka

Práca Fakturant / fakturantka, poradenstvo pre pracovné ponuky Fakturant / fakturantka
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, excel, outlook, teams, sap, sql, python
Čo robí Fakturant / fakturantka ?

Fakturant je odborník, ktorý hrá kľúčovú rolu v účtovnom oddelení každej organizácie. Hlavnou úlohou fakturanta je spracovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich faktúr, zabezpečenie presného a včasného vystavovania faktúr a vedenie účtovnej agendy. Fakturant musí dôkladne overovať správnosť fakturačných údajov a komunikovať s dodávateľmi a zákazníkmi na riešenie prípadných nezrovnalostí. Okrem toho sa podieľa na príprave podkladov pre účtovné uzávierky a audity a spolupracuje s finančným oddelením pri sledovaní platieb a pohľadávok. Táto pozícia vyžaduje výborné organizačné schopnosti, dôraz na detail, zodpovednosť a znalosť účtovných softvérov a nástrojov. Fakturant je tiež zodpovedný za efektívnu komunikáciu v rámci organizácie a s externými partnermi, pričom využíva rôzne komunikačné nástroje a platformy.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Fakturant / fakturantka

 • Spracovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich faktúr: Zabezpečenie správnosti fakturačných údajov, overovanie a zadávanie faktúr do účtovného systému.
 • Komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi: Riešenie otázok a nezrovnalostí týkajúcich sa faktúr, poskytovanie podpory pri fakturačných procesoch.
 • Vedenie a aktualizácia účtovných záznamov: Používanie účtovných softvérov ako SAP, QuickBooks, Money S3; správa databáz pomocou SQL na efektívne vyhľadávanie a spracovanie fakturačných dát.
 • Príprava podkladov pre účtovné uzávierky a audity: Tvorba a spracovanie finančných správ v Microsoft Excel (pokročilé funkcie a makrá); zabezpečenie úplnosti a presnosti účtovných záznamov.
 • Spolupráca s finančným oddelením: Monitorovanie platieb a pohľadávok, pomoc pri tvorbe finančných analýz a reportov.
 • Riešenie nezrovnalostí a reklamácií spojených s fakturáciou: Rýchle a efektívne riešenie reklamácií, zlepšovanie procesov na minimalizáciu chýb v budúcnosti.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Fakturant / fakturantka

 • Účtovné softvéry: SAP, QuickBooks, Money S3. Tieto softvéry umožňujú efektívnu správu fakturácie, účtovníctva a finančných operácií, čo zvyšuje presnosť a efektivitu účtovných procesov.
 • Tabuľkové procesory: Microsoft Excel (pokročilé funkcie a makrá), Google Sheets. Znalosť týchto nástrojov umožňuje efektívne spracovávať, analyzovať a prezentovať finančné dáta, čo je kľúčové pre presné a rýchle vystavovanie faktúr.
 • Databázové systémy: SQL (základné dotazy a práca s databázami). Schopnosť pracovať s databázovými systémami umožňuje rýchle vyhľadávanie a spracovanie fakturačných dát, čo zvyšuje efektivitu administratívnych úloh.
 • ERP systémy: Odoo, SAP Business One, Microsoft Dynamics 365. ERP systémy poskytujú integrovaný pohľad na podnikové procesy, čo zlepšuje správu fakturácie a účtovných operácií v rámci organizácie.
 • Fakturačné aplikácie: Invoice Ninja, Zoho Invoice. Tieto aplikácie umožňujú jednoduché a rýchle vystavovanie a správu faktúr, čo zvyšuje produktivitu a presnosť fakturačných procesov.
 • Základy programovania: Python (pre automatizáciu administratívnych úloh). Znalosť Pythonu umožňuje automatizáciu opakujúcich sa fakturačných úloh, čo zvyšuje efektivitu a znižuje chybovosť.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack. Efektívna komunikácia s internými tímami a externými partnermi je kľúčová pre úspešné zvládnutie fakturačných procesov.
 • Textové procesory: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje prípravu a úpravu dokumentov súvisiacich s fakturáciou a účtovnými operáciami.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Fakturant / fakturantka

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave