Ako sa stať analytikom, časť 8: Ako vyberať údaje z SQL databázy

Otvárame možnosť zakúpiť si VideoClass pre všetkých zákazníkov

kategória: novinka pridané: 29. decembra 2023

Počas roka 2023 sme úspešne rozšírili a vylepšili službu VideoClass, ktorá poskytuje našim študentom prístup k bezplatným videokurzom a rozmanitým edukačným materiálom. VideoClass bol navrhnutý ako doplnok k našim prezenčným a online kurzom, s hlavným cieľom umožniť účastníkom kurzov opakovať a rozširovať si vedomosti prostredníctvom videí a návodov, ktoré získali počas kurzov.

Bezplatný prístup zostáva

Bezplatný prístup k videám na platforme VideoClass zostáva zachovaný pre všetkých účastníkov kurzov IT LEARNING SLOVAKIA na určitú a dostatočne dlhú dobu po absolvovaní posledného kurzu. Platforma neustále aktualizuje a rozširuje svoj obsah, čím zabezpečuje pravidelné pridávanie nových materiálov.

Pôvodne bol prístup do VideoClass po uplynutí určenej doby (60 dní) obmedzený, čo viedlo k vylúčeniu „starších“ študentov alebo tých, ktorým táto doba po poslednom kurze uplynula. V reakcii na neustále požiadavky a žiadosti našich zákazníkov sme prehodnotili prístupové možnosti pre absolventov našich kurzov, vrátane tých, ktorí boli s nami počas posledných 16 rokov. Pôvodné jednorazové kódy pre prístup budú od 1. januára 2024 nahradené prihlásením prostredníctvom e-mailu.

Predĺženie prístupu

Prístup do VideoClass si tak môžete obnoviť za poplatok na ďalší rok (alebo zakúpením ďalšieho kurzu ). Podrobné informácie o podmienkach, cenách a objednávke prístupu nájdete na webovej stránke: https://www.itlearning.sk/videoclass/zakupit/

Spoplatnenie prístupu k rozšírenému obsahu je spôsobené neustálym pridávaním nových a rozmanitých videokurzov a materiálov, ktoré sú nad rámec našich štandardných kurzov. Vaša podpora prostredníctvom zakúpenia prístupu pomáha pri tvorbe nových video kurzov a zároveň vyjadruje váš záujem a podporu nášho vzdelávacieho úsilia.

Prístup pre všetkých

Sekcia VideoClass bude naďalej exkluzívne určená pre našich študentov a nebude prístupná verejnosti. Naším cieľom nie je predávať videá bez kontextu. Veríme, že skutočné pochopenie obsahu a hodnoty vzdelávania prichádza až s absolvovaním našich kurzov, a preto je doplnkový VideoClass zmysluplný a hodnotný len pre absolventov našich kurzov.

Tím IT LEARNING SLOVAKIA


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave