Ako Google Consent Mode v2 mení pravidlá hry pre webovú analytiku a povinnú ochranu súkromia

Novinky Excel 2019

kategória: novinka pridané: 18. marca 2020

Obrovský počet možností využitia tabuľkového programu MS Excel-u (súčasť balíka Microsoft Office pre Windows) ho zaraďuje medzi svetových top 10 programov. Pomáha pri zostavovaní a úhľadnom zoradení údajov, ich úprave nepodmieneným i podmieneným formátovaním, pri analýzach, identifikácii trendov, spájaní údajov, pri ich vizualizácii atď.
Od roku 2007 prichádza firma Microsoft pravidelne každé 3 roky (predtým nepravidelne) s aktuálnou, vylepšenou verziou Excelu.
Čo prináša Excel 2019?

Čo je nové v Exceli 2019

V stručnom prehľade by sa dalo napísať – nové funkcie, grafy, modernejšie vizuály, zjednodušenie ovládania a zdieľania, vylepšenia kontingenčných tabuliek, písania rukou (rukou písané rovnice a tvary s možnosťou konvertovania), a tiež viacero všeobecných vylepšení. Pre pokročilých používateľov môžu byť zaujímavé aj aktualizácie doplnku Power Pivot, úpravy v publikovaní v službe Power BI a Získať a transformovať (Power Query). Viaceré vylepšenia už používatelia dlhšie na fóre Excelu požadovali a očakávali, niektorými vývojári príjemne prekvapili a naopak, niektoré používatelia kritizujú…

Priblížme si najvýznamnejšie prínosy a pozitíva novej verzie.

excel logo 1985-1990-1995-1999-2003-2007-2010-2013,2016-2019

Vizuálne rozhranie

Microsoft v celom balíku MS Office 2019 priniesol o čosi modernejší vzhľad.
Ak máte nainštalovanú poslednú aktualizáciu Office 2016, vizuálny rozdiel v grafike ikon v Exceli veľmi nepostrehnete.
Možno zaregistujete iný odtieň zelenej lišty 🙂
Ikony ostali na svojich miestach, sem-tam pribudli nové…

Prvý vizuálny rozdiel zistíte pri spúšťaní Excelu z rozhrania Windows.
Ikona odkazujúca na Excel sa zmenila. Ako vidno z obrázku hore, moderný dizajn Excel 2019 je málo podobný predchádzajúcim.

Ďalšia zmena je pri spúšťaní z menu Štart – kým verzia 2016 sa objavovala pod označením programu a roku – Excel 2016 (podobne Word 2016,…), posledná Excel 2019 sa objavuje iba ako Excel (Word,…).

excel 2019 so starou spinkou - joke

Spinka spred 20 rokov sa v novom Exceli v inovovanej podobe neobjavila 🙂

Ďalší rozdiel si všimnete, keď sa objaví pracovná plocha Excelu a menu kariet v hornej časti.
Menu kariet nekončí kartou Zobraziť ako v 2016-ke. Za kartu Zobraziť pribudla nová karta. Pomocník.
…aby ste nemuseli stláčať F1, keď neviete kam z konopí, prípadne mohli napísať priamo Microsoftu pripomienky, kontaktovať podporu a pod.
Píšte 🙂

Excel 2019 - nová karta menu Pomocník a jej obsah

Nové funkcie

Vo verzii 2016 má Excel vstavaných 471 zdokumentovaných funkcií (ich popis s príkladmi nájdete v excelovskom pomocníkovi). Do verzie 2019 pribudlo 6 nových funkcií, teda v súčasnosti má Excel spolu 477 funkcií. Ktoré pribudli?

CONCAT – podobná je funkcii CONCATENATE (zreťazenie), ale o čosi lepšia – má kratší jednoduchší názov a okrem odkazov na bunky vie pracovať aj s odkazmi na rozsahy. CONCATENATE je v Exceli naďalej k dispozícii na zachovanie spätnej kompatibility.
IFS – zjednodušuje písanie zložitých vnorených funkcií IF – testuje podmienky v poradí, ktoré určíte. Ak sú splnené, zobrazí sa výsledok, a ak nie je splnená ani  jedna, je možné zobraziť iný želaný výsledok.
MAXIFS – vráti najvyššie číslo v rozsahu, ktoré spĺňa jedno alebo viaceré kritériá.
MINIFS – podobná funkcia ako MAXIFS, ale vráti najnižšie číslo v rozsahu, ktoré spĺňa jedno alebo viaceré kritériá.
SWITCH – vyhodnotí výraz voči zoznamu hodnôt v poradí a vráti prvý zodpovedajúci výsledok. Ak vyhodnotenie neuspeje, vráti inú nastavenú hodnotu.
TEXTJOIN – spája text z viacerých rozsahov, pričom jednotlivé položky sú oddelené oddeľovačom, ktorý určí používateľ.

excel 2019 vs 2016 - what is new

Nové nástroje, nové grafy

Pri rozkliknutí karty Vložiť vidíme, že na páse s nástrojmi na paneli Ilustrácie pribudli dve ikony (Ikony, 3D modely), vedľa na paneli Grafy pribudla nová ikona Kartogramy a v prehľade ďalších grafov nájdete aj Lievikový graf.

Ikony ponúkajú cez internetové prepojenie možnosť načítať a použiť rôzne ikony, ktoré sú vo vektorovom formáte (teda im nevadí zväčšovanie a zmenšovanie). Potrebné je aktívne internetové pripojenie, inak nefungujú.
Novinkou vo verzii 2019 je aj ikona 3D modely umožňujúca vloženie 3d modelov a ich zobrazenie zo všetkých uhlov, čo bude výstupy robiť vizuálne pútavejšie a na prvý pohľad kreatívnejšie. Model je možné otáčať o 360°.

Excel 2019 - novinka - okno s novými ikonami

Kartogram umožňuje porovnávať hodnoty a zobraziť kategórie v jednotlivých geografických oblastiach, ak zobrazované údaje obsahujú geografické oblasti – krajiny alebo oblasti, štáty, okresy (alebo poštové smerovacie čísla). Tento typ grafu bol dostupný vo verzii Excel 365 od roku 2016. Pre slovenské označenia geografických oblastí nefunguje vždy správne – viď upravené názvy krajín v tabuľke na obrázku dolu.

Lievikový graf zobrazuje hodnoty v rámci viacerých etáp v procese. Vhodný je napríklad na zobrazenie počtu potenciálnych predajov v rôznych etapách v predajnom kanáli. Hodnoty zvyčajne postupne klesajú a úsečky/obdĺžniky tak vytvárajú lievik. Nemá ikonu na páse nástrojov, nájdete ho v prehľade grafov.

excel 2019 - kartogram v praxi

Vylepšenie vizuálov a iné vylepšenia

Formát Scalable Vector Graphics (SVG) – umožňuje dodať dokumentom, zošitom a prezentáciám vizuálnu pútavosť vložením súborov SVG (Scalable Vector Graphics), ktoré sú škálovateľné ako vektorová grafika) a používať k nim filtre.

Konvertovanie ikon SVG na tvary – transformuje všetky obrázky a ikony vo formáte SVG na tvary balíka Office, aby bolo možné meniť ich farbu, veľkosť alebo textúry.

Správnosť výberu – ak ste v predchádzajúcich verziách Excelu vybrali príliš veľa buniek alebo nesprávne bunky (napr. pri nepriliehavom výbere pomocou klávesu Ctrl), museli ste spraviť výber od začiatku. Od verzie 2019 môžete výber nadbytočných buniek zrušiť opätovným výberom bez toho, aby ste museli začínať odznova.

Podpora pre súbory vo formáte CSV (UTF-8) – vo verzii 2019 môžete otvárať a ukladať súbory aj vo formáte CSV s kódovaním znakov UTF-8. Po kliknutí na ponuku Uložiť vo formáte sa objaví nová možnosť CSV UTF-8 (súbor s hodnotami oddelenými čiarkou ). CSV UTF-8 podporuje viac znakov než doterajšia možnosť CSV (ANSI), teda aj údaje s inými ako anglickými znakmi budú uložené korektne a je možné ich použitie v iných aplikáciách bez dodatočných úprav.

…ďalšie – spomeňme len novú ikonu pre horný a dolný index často používaný v chemickom priemysle (nájdete ich v ľavom poli po voľbe Súbor > Možnosti > Panel s nástrojmi Rýchly prístup), vylepšenú funkciu automatického dokončovania, farebné motívy balíka Office a i.

excel 2019 novinky - horný a dolný index

Vylepšenia kontingenčných tabuliek

Početné vylepšenia majú za cieľ ešte viac uľahčiť prácu s kontingenčnými tabuľkami. Vybrali sme len niektoré z vylepšení, je ich ešte viac.

Prispôsobenie predvoleného rozloženia kontingenčnej tabuľky – kontingenčnú tabuľku viete od verzie 2019 nastaviť tak, ako vám vyhovuje – spôsob zobrazenia medzisúčtov, celkových súčtov a rozloženia zostavy je možné uložiť ako predvolený a pri ďalšom vytváraní kontingenčnej tabuľky ho Excel ponúkne ako prvý.

Tlačidlá kontingenčného grafu umožňujúce prechod na detaily – umožňujú priblížiť a oddialiť zoskupenia časových a iných hierarchických štruktúr údajov.

Vyhľadávanie v kontingenčnej tabuľke – dostať sa k poliam v množine údajov, ktoré sú pre vás dôležité, pomáha nový Zoznam polí.

Rýchly filter na výber viacerých položiek – umožňuje od verzie 2019 v dotykovom zariadení vybrať viacero položiek. Do režimu rýchleho filtra na výber viacerých položiek vstúpite pomocou nového tlačidla umiestneného v záhlaví označení rýchleho filtra.

Inteligentné premenovávanie – umožňuje premenovať tabuľky a stĺpce v dátovom modeli zošita. Po každej zmene Excel automaticky aktualizuje všetky príslušné tabuľky a výpočty v zošite vrátane všetkých hárkov a vzorcov jazyka DAX.

excel 2019 - predvolené kontingečné tabuľky 1

(Kliknutím obrázky zväčšíte.)

excel 2019 - predvolené kontingečné tabuľky 2

Dobrá správa

Excel, resp. celý Office školíme od apríla 2019 na našich kurzoch na verziách 2019. S tým, že poukazujeme aj na rozdiely, s ktorými sa stretnú tí, ktorí pracujú s verziami staršími. Ako vidíte, rozdielov nie je až tak veľa a nemenia obsah doterajších kurzov, len v niečom zjednodušujú pracovný komfort.

Absolvovaním kurzu s najnovšou verziou Excel 2019 budete pripravený na prácu s posledným Excelom a keďže ďalšia verzia príde až v roku 2022, budete v ňom dovtedy ako v bavlnke 🙂

autorom článku je: Ján Tóth
- absolvent FEI STU a FM UK. Po ukončení štúdia pracoval rok vo vydavateľstve ako vedúci IT, následne na vedúcich pozíciách súkromných firiem a tiež ako riaditeľ slovenského zastúpenia nadnárodnej spoločnosti. Autor a spoluautor kníh z oblasti IT, článkov z oblasti zdravia a kozmetiky, prekladateľ, prednášateľ, v súčasnosti pracuje ako lektor a konzultant na voľnej nohe.

Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave