Ponúkame iba aktuálne počítačové kurzy

Štatistika

Aktuálnosť kurzov je to, čo nevidíte. Neviete, čo si kupujete, ale vkladáte do nás dôveru. Je dobré, aby ste vedeli, že naše učebné osnovy nie sú zastaralé a neaktuálne tak isto ako prezentácie, z ktorých sa prednáša. Naše materiálny a príručky sú priebežne upravované a aktualizované.

Na pravidelnej báze pre Vás aktualizujeme naše kurzy, prinášame nové témy a potichu posielame staré kurzy do „vyslúžilého dôchodku“. Áno, kurz ktorý dnes už nedáva zmysel, jednoducho odstránime z ponuky a nahradíme ho novým počítačovým kurzom.

Všimnite si, ako si naši lektori robia na kurzoch poznámky. To je u nás povinná časť kurzov. Naši lektori musia dokonale prednášať a okrem iného aj prinášať nové témy a kurzy aktualizovať, čiže počas kurzu lektor sleduje, čo a akým spôsobom účastníci zvládajú, pridávajú nové príklady a po odprednášanom kurze môže kurz upraviť. Zakladáme si na Vašej spokojnosti, ktorá začína v prvom rade dokonalým kurzom.

Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave