Ako Google Consent Mode v2 mení pravidlá hry pre webovú analytiku a povinnú ochranu súkromia

Získali sme kompetenciu Microsoft Silver Partner v oblasti vzdelávania.

kategória: novinka pridané: 25. januára 2018

Naša spoločnosť získala v decembri 2017 kompetenciu Microsoft Silver Partner v oblasti vzdelávania. Tým sa zaradila medzi málo vzdelávacích stredísk, ktorých kvalita sa líši od bežných školiacich agentúr. Na získanie tejto kompetencie sme museli preukázať odbornú, technickú a manažérsku pripravenosť a naši lektori museli absolvovať niekoľko certifikačných skúšok. Vďaka tomuto partnerstvu Vám môžeme priniesť najnovšie oficiálne kurzy od spoločnosti Microsoft, ktoré sú rovnako poskytované celosvetovo u všetkých Microsoft Silver alebo Gold partnerov. Oficiálne kurzy Microsoft (skrátene MOC) vedieme v slovenčine, avšak oficiálne materiály spoločnosť Microsoft vydáva iba v niekoľkých svetových jazykoch, medzi ktorými chýba slovenčina aj čeština.

Čo je to MOC?

MOC je skratka pre Microsoft Official Course, teda oficiálny vzdelávací produkt vytvorený a spracovaný priamo spoločnosťou Microsoft. MOC kurzy môžu poskytovať iba certifikované vzdelávacie strediská prostredníctvom certifikovaných trénerov – držiteľov certifikácie Microsoft Certified Trainer (MCT). Na získanie certifikácie MCT musí tréner absolvovať technické skúšky v určitých oblastiach (napr. Windows Server, SQL Server, Exchange Server, Office 365, Azure, atď.) a musí absolvovať aj skúšku prezentačných zručností. Na kurzoch majú účastníci pripravené štandardizované prostredie, na ktorom vykonávajú praktické úlohy počas kurzu. Taktiež materiály pre účastníkov kurzu sú štandardizované a každý účastník kurzu dostane rovnaké materiály a rovnakú kvalitu kdekoľvek na svete. Kvalitu spoločnosť Microsoft pravidelne preveruje tým, že na konci každého kurzu účastníci vypĺňajú dotazník spokojnosti, ktorý sa vyhodnocuje v Microsofte a v prípade dlhodobých zlých hodnotení môže byť trénerovi odobratá licencia.

Takmer každý kurz MOC je prípravou na niektorú z množstva certifikačných skúšok, ktoré Microsoft účastníkom ponúka. Celkovo existujú 3 úrovne titulov, ktoré môžu účastníci skúšok získať, pričom tieto sú celosvetovo uznávané a žiadané najmä v nadnárodných korporáciách. Po absolvovaní prvej ľubovoľnej skúšky automaticky absolvent získava titul Microsoft Certified Professional (MCP), vďaka ktorému získa rôzne benefity od spoločnosti Microsoft a jej partnerov. Prvá, základná úroveň certifikácie sa nazýva MTA – Microsoft Technology Associate, ktorá deklaruje, že držiteľ titulu má základné znalosti v určitej oblasti. To, čo sa v profesionálnej praxi často vyžaduje, je titul MCSA, teda Microsoft Certified Solutions Associate, čo je stredná, štandardná úroveň znalostí. Na získanie titulu MCSA je spravidla nutné spraviť 2 až 4 skúšky, závisí to od produktu, na ktorý sa účastník certifikuje. Titul MCSA vyprší držiteľovi spolu s produktom, na ktorý ho získal, t. j. napr. MCSA na Windows Server 2012 vyprší spolu so skončením podpory pre Windows Server 2012 (v roku 2023). Najvyššia možná úroveň titulu je MCSE, Microsoft Certified Solutions Engineer, kde na získanie je potrebné byť držiteľom titulu MCSA na danú technológiu a spraviť jednu skúšku, ktorá je zameraná hlavne na plánovanie nasadenia daného produktu z manažérskeho a inžinierskeho hľadiska.

Na absolvovanie skúšky nemusíte absolvovať kurz (MOC), je možné sa na skúšku pripraviť samostatne, pomocou prípravnej sady (Exam PrepKit), pomocou skúšobných testov, alebo si prípravu na skúšku môžete u nás objednať formou individuálneho školenia. Cena skúšky je pre Slovensko stanovená na 100 EUR, skúšku je však možné absolvovať kdekoľvek na svete, prípadne je možné skúšku robiť aj z domu.

Typy MOC kurzov

Spoločnosť Microsoft vydáva pravidelne nové MOC kurzy spolu s novými verziami produktov. Oficiálne kurzy sú k dispozícii pre operačné systémy Windows a Windows Server, pre serverové produkty SQL Server, Exchange Server, Sharepoint Server, System Center, … a pre vývoj v jazykoch C#, ASP.NET, … Dĺžka MOC kurzov je spravidla 3 – 5 dní, počas ktorých účastníci sledujú výklad a ukážky lektora, sami pracujú na praktických cvičeniach a prípadne spolu s lektorom riešia rôzne problémy, s ktorými by sa v praxi mohli stretnúť. K dispozícii majú počítače s predpripraveným prostredím, ktoré sa pri každom kurze líši. MOC kurzy majú aj vlastný časový harmonogram, kurzy sa začínajú o 9:00 a končia sa medzi 16:00 a 17:30 podľa toho, ako sa účastníkom darí robiť jednotlivé cvičenia a ako majú chuť diskutovať ? Naša spoločnosť rešpektuje oficiálny časový harmonogram, a preto si môžete byť istí, že u nás sa MOC kurz preberie celý. Často sa totiž v iných firmách môžete stretnúť so skráteným časom MOC kurzu, pričom sa kurz nestihne prebrať celý…

Materiály ku kurzom

Štandardne sú materiály započítané do ceny kurzu, cena jednej sady materiálov sa pohybuje okolo 250 EUR bez DPH. V cene kurzu je započítaná suma za materiály v elektronickej podobe v anglickom jazyku. V prípade, ak by ste mali záujem dostať materiály v tlačenej podobe, je nutné túto skutočnosť oznámiť čo najskôr, aby sme Vám mohli materiály objednať a aby došli včas. Za tlačené materiály je nutné doplatiť 40 EUR bez DPH. Pokiaľ by ste požadovali materiály v inom ako anglickom jazyku, zmena jazyka je možná bezplatne, avšak túto skutočnosť musíte uviesť do poznámky pri objednávaní školenia.

Ponuku kurzov priebežne aktualizujeme a nové MOC kurzy budú priebežne pribúdať do našej ponuky. 


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave