Nový spôsob vzdelávania - Múdra karta

Videokurzy na tému online marketing a WordPress zadarmo

kategória: informácia pridané: 13. januára 2023

Všetkým účastníkom kurzov na tému online marketing reklama a WordPress z našej ponuky dávame zadarmo na preopakovanie vedomostí, či získanie nových vedomostí online video kurzy, ktoré sú zadarmo. Sú to praktické videá na rôzne témy, ktoré sa na kurzoch preberali, ale aj nové témy, ktoré sa do kurzov „nevošli“. Video zbierka je na adrese  www.itlearning.sk/materialy  a heslo vám poskytne lektor priamo na kurze. Je skvelé, keď sa môžete k niektorým témam v pokoji vrátiť, alebo si praktické nastavenie napr. web stránky spraviť pomocou video návodu, a to presne je aj cieľom. Videá nie sú samostatne predajné a prístup dostáva každý účastník. Do video kurzov naši lektori spracúvajú témy, ktoré samotní lektori považujú za dôležité na preopakovanie – hlavným zdrojom vedomostí má byť samostatný prezenčný kurz alebo online kurz.

Aktuálne 16 video kurzov zadarmo pre vás:

Video kurzy zadarmo a pár slov od lektora:


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave