Nové možnosti cielenia Facebook reklám na B2B segment

Pozor, 25.5.2018 sa blíži. Ste pripravený na GDPR?

kategória: novinka pridané: 7. mája 2018

Ak ste firma, živnostník alebo podnikateľ, určite prichádzate do kontaktu s osobnými údajmi zákazníka. Inak by ste nevedeli ani vybaviť objednávku. Pýtate sa s akými „osobnými“? Nariadenie GDPR ich definuje – sú to meno, priezvisko, adresa či email alebo aj firma, pre ktorú zákazník pracuje, v kombinácii s menom. Na tieto údaje musíte dávať od 25.5.2018 veľký pozor – inak vám hrozí obrovská pokuta. 

Zmeny, ktoré GDPR prináša, sú prevažne technického zamerania a preto len „napísať dokumenty a dať ich do šuflíka“ v bežnej praxi celkom nepostačuje. Pri výbere technológie treba dbať aj na to, kto a akou formou vám zabezpečuje technické postupy, aby sa nestalo, že za to isté budete donútený platiť dvakrát! Pripravili sme pre vás nový kurz zameraný na GDPR, kde si všetky pravidlá objasníme a naučíme vás, ako treba po novom osobné údaje nielen spracúvať, ale ich aj ukladať. Naučíme vás, čo môžete robiť so získanými údajmi a ako ich bezpečne (ne)posielať tretím stranám.

Dajte si pozor, aby ste nedostali pokutu alebo neskončili v „base“

Kliknutím otvoríte informácie o pokutách

Nedodržanie povinností podľa GDPR môže byť sankcionované pokutou do výšky 20 000 000 €, alebo prípadne až do výšky 4 % z celosvetového obratu za minulé účtovné obdobie, podľa toho, ktorá suma bude pre podnikateľský subjekt vyššia. Áno, dobre čítate.
Pokutu je možné uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď úrad porušenie povinnosti zistil, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Úrad bude pri ukladaní pokút zohľadňovať najmä:

 • povahu, závažnosť a trvanie porušenia, povahu, rozsah alebo účel spracúvania osobných údajov, ako aj počet dotknutých osôb, na ktoré malo vplyv, a rozsah škody, ak vznikla,
 • prípadné zavinenie porušenia ochrany osobných údajov,
 • opatrenia, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ prijal na zmiernenie škody, ktorú dotknuté osoby utrpeli,
 • mieru zodpovednosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa so zreteľom na technické a organizačné opatrenia, ktoré prijal,
 • predchádzajúce porušenia ochrany osobných údajov zo strany prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
 • mieru spolupráce s úradom pri náprave porušenia ochrany osobných údajov a zmiernení možných nepriaznivých dôsledkov porušenia ochrany osobných údajov,
 • kategóriu osobných údajov, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka,
 • spôsob, akým sa úrad o porušení ochrany osobných údajov dozvedel, a najmä to, či prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušenie ochrany osobných údajov oznámili, a ak áno, v akom rozsahu,
 • splnenie opatrení prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ak boli v konaní o ochrane osobných údajov predtým také opatrenia uložené (napr. odňať certifikát, nariadiť certifikačnému subjektu odňatie certifikátu),
 • dodržiavanie schválených kódexov správania alebo vydaných certifikátov,
 • priťažujúce okolnosti alebo poľahčujúce okolnosti, najmä finančné výhody alebo straty, ktorým sa zabránilo, priamo alebo nepriamo v súvislosti s porušením ochrany osobných údajov.

Pre koho je nový kurz určený

 • majiteľom web stránok, ktoré spracúvajú a prijímajú osobné údaje
 • majiteľom e-shopov
 • marketérom, aby vedeli ako pracovať s údajmi v marketingu či remarketingu
 • marketingovým agentúram a ich pracovníkom
 • pre majiteľov malých a stredných spoločností

Máte ku GDPR milión otázok a žiadne odpovede? Neviete ako sa „zariadiť“?

Ako chcete podať po spracovaní objednávky kuriérovi údaje o adresátovi? Môžete posielať newsletter ako doteraz? Ako si máte upraviť obchodné podmienky a čo si môžete dovoliť s emailom zákazníka? Prečo nesmiete využívať Gmail na firemné účely a prečo bezplatné úložisko dát ako Google Drive nesmie obsahovať zmluvu s údajmi o zákazníkovi? Čo to znamená, keď vás zákazník požiada o vymazanie údajov o ňom? Môžete preposlať email s menom a priezviskom zákazníka dodávateľovi alebo zamestnancovi? Ako si vypracovať zmluvy medzi partnermi a ako po novom posielať ponuky a novinky emailom alebo ako si zabezpečiť firemné počítače? Viete odpovedať na tieto otázky? Nie? Náš lektor vám na kurze všetko vysvetlí. aby ste mohli – ako sa vraví – kľudne spávať.

Kto bude predášať?

Prednášať bude lektor z praxe, Ing. Andrej Srnka. Špecialista na marketing a PPC kampane. Vie nasmerovať, ujasniť pojmy, vysvetliť rôzne situácie a to najhlavnejšie je – individuálny prístup a zodpovedanie na otázky. Nezostáva iba pri teórii ako to robí mnoho podobne zameraných firiem/školiteľov, ale vie poradiť s technickým zabezpečením aj v praxi. Téma GDPR je rozsiahla a jej uvedenie do praxe pre jednotlivca v mnohých prípadoch vôbec nie je “šablónovitého” typu. Preto je potrebné, aby každý podnikateľ, ktorý spracováva osobné údaje alebo prichádza s nimi do styku, venoval tejto téme pozornosť. 


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave