Kurzy pre firmy cez úrad práce

Projekt s podporou fondov EÚ

kategória: informácia pridané: 19. novembra 2023
Projekt s podporou EÚ. fondu regionálneho rozvoja v programe OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, riadi Ministerstvo dopravy SR

Spoločnosť IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o je známa ako vzdelávacie a školiace stredisko. Je tiež realizátorom projektu s podporou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.
Projekt „Portál a API rozhranie pre zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov“ dokončujeme v týchto dňoch.

Európsky fond regionálneho rozvoja, projekt Portál a API rozhranie pre zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov - online plagát

Názov prijímateľa:
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Nenávratný finančný príspevok:
198 376,50 EUR

Názov projektu:
Portál a API rozhranie pre zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov

Miesto realizácie:
Bratislavský kraj

Cieľ:
Cieľom projektu je zjednodušiť prístup k verejne dostupným informáciám nevyhnutným ku korektnému spracovaniu účtovnej a daňovej agendy pre tie subjekty na Slovensku, ktoré sú platcami DPH s prideleným IČ DPH prostredníctvom portálového riešenia a API rozhrania.

Termín dokončenia:
september 2023

Detailnejšie sa môžete o projekte dočítať na portále ITMS2014+.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Adresa webového sídla Centrálneho koordinačného orgánu je www.eufondy.sk

Čo projekt prinesie občanom Slovenska?
Ide o jedno z riešení vyvinutých malými a strednými podnikmi zamerané na optimalizáciu a zlepšenie využívania elektronických služieb verejnej správy, na zlepšenie prístupu k informáciám a zlepšenie ich využívania i kvality. Konkrétne zjednoduší prístup firmám – platiteľom DPH – k verejne dostupným informáciám nevyhnutným ku korektnému spracovaniu účtovnej a daňovej agendy.
Čo prinesie účastníkom kurzov?
Lektori, ktorí vedú kurzy v IT LEARNINGu, dokazujú, že nie sú teoretici. Okrem výučby participujú tiež na projektoch pre súkromné podniky i štátnu správu. A skúsenosti pri nich získané odovzdávajú účastníkom na kurzoch. Takéto projekty nám pomáhajú skvalitniť obsah kurzov skúsenosťami zo skutočnej praxe.

Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave