Vedúci technického oddelenia - Kurzy pre vedúceho technického oddelenia

Práca Vedúci technického oddelenia, poradenstvo pre pracovné ponuky Vedúci technického oddelenia

Práca Vedúci technického oddelenia, poradenstvo pre pracovné ponuky Vedúci technického oddelenia
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: autocad, outlook, teams, powerpoint, sharepoint, excel, sap, oracle, project
Čo robí Vedúci technického oddelenia ?

Vedúci technického oddelenia je zodpovedný za riadenie a koordináciu všetkých technických činností v organizácii. Hlavnou úlohou vedúceho technického oddelenia je zabezpečiť, aby všetky technické projekty, údržba a opravy boli vykonané efektívne a v súlade s firemnými cieľmi a predpismi. Vedúci technického oddelenia riadi tím technických odborníkov, spolupracuje s vedením a ďalšími oddeleniami na dosiahnutí strategických cieľov a neustáleho zlepšovania technických procesov.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Vedúci technického oddelenia

 • Riadenie technického tímu: Vedenie, motivácia a rozvoj tímu technických odborníkov na zabezpečenie vysokej výkonnosti a kvality práce.
 • Plánovanie a koordinácia projektov: Plánovanie, organizácia a koordinácia technických projektov a činností na dosiahnutie stanovených cieľov.
 • Správa rozpočtu: Riadenie rozpočtu technického oddelenia, sledovanie nákladov a optimalizácia výdavkov.
 • Zabezpečenie kvality: Dohliadanie na kvalitu technických činností a implementácia opatrení na zabezpečenie vysokej kvality a efektivity.
 • Spolupráca s vedením: Komunikácia s vedením a ďalšími oddeleniami na identifikáciu potrieb a zabezpečenie súladu technických činností s obchodnými cieľmi.
 • Riešenie technických problémov: Identifikácia a riešenie technických problémov, návrh a implementácia riešení na zlepšenie technických procesov.
 • Dokumentácia a reportovanie: Vytváranie a udržiavanie technickej dokumentácie, príprava správ a prezentácií o činnosti technického oddelenia.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Vedúci technického oddelenia

 • Projektové riadiace nástroje: Microsoft Project, Trello, Asana. Používanie týchto nástrojov umožňuje efektívne plánovanie, sledovanie a riadenie technických projektov.
 • ERP systémy: SAP, Oracle. Používanie týchto systémov umožňuje správu a optimalizáciu technických procesov a zdrojov.
 • Softvér na analýzu dát: Microsoft Excel, Minitab. Tieto nástroje umožňujú analýzu dát na identifikáciu oblastí na zlepšenie.
 • Nástroje na správu dokumentov: SharePoint, Google Drive. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu a zdieľanie technickej dokumentácie a správ.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, MS PowerPoint. Efektívna komunikácia s tímom a ďalšími oddeleniami je kľúčová pre úspešné zvládnutie úloh.
 • Znalosť CAD softvérov: AutoCAD, SolidWorks. Použitie týchto nástrojov umožňuje návrh a simuláciu technických riešení a procesov.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Vedúci technického oddelenia

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave