Procesný inžinier (Technika, rozvoj) - Kurzy pre procesného inžiniera (v oblasti techniky, rozvoja)

Práca Procesný inžinier (Technika, rozvoj), poradenstvo pre pracovné ponuky Procesný inžinier (Technika, rozvoj)

Práca Procesný inžinier (Technika, rozvoj), poradenstvo pre pracovné ponuky Procesný inžinier (Technika, rozvoj)
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: excel, autocad, project, sap, oracle, outlook, teams
Čo robí Procesný inžinier (Technika, rozvoj) ?

Procesný inžinier je odborník, ktorý sa zaoberá návrhom, implementáciou a optimalizáciou procesov vo výrobe a iných technických oblastiach. Hlavnou úlohou procesného inžiniera je analyzovať existujúce procesy, identifikovať oblasti na zlepšenie a vyvíjať riešenia, ktoré zvyšujú efektivitu, znižujú náklady a zlepšujú kvalitu produktov alebo služieb. Procesný inžinier úzko spolupracuje s výrobnými tímami, manažmentom a ďalšími oddeleniami na zabezpečenie hladkého priebehu procesov a neustáleho zlepšovania.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Procesný inžinier (Technika, rozvoj)

 • Analýza a optimalizácia procesov: Identifikácia a analýza existujúcich procesov, návrh a implementácia zlepšení na zvýšenie efektivity a kvality.
 • Vývoj nových procesov: Návrh a vývoj nových procesov a technológií, ktoré podporujú obchodné ciele a zlepšujú výkonnosť.
 • Monitorovanie výkonu: Sledovanie a hodnotenie výkonu procesov, implementácia metód na zlepšenie a sledovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPIs).
 • Spolupráca s tímom: Úzka spolupráca s výrobnými tímami, manažmentom a ďalšími oddeleniami na implementácii zlepšení a riešení problémov.
 • Dokumentácia: Vytváranie a udržiavanie technickej dokumentácie, postupov a manuálov na podporu procesov a školenie zamestnancov.
 • Riadenie projektov: Vedenie a koordinácia projektov na zlepšenie procesov, vrátane plánovania, riadenia zdrojov a sledovania pokroku.
 • Dodržiavanie predpisov: Zabezpečenie, aby všetky procesy boli v súlade s príslušnými normami a predpismi.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Procesný inžinier (Technika, rozvoj)

 • Softvér na analýzu dát: Microsoft Excel, Minitab, MATLAB. Tieto nástroje umožňujú efektívnu analýzu dát a identifikáciu oblastí na zlepšenie.
 • CAD softvér: AutoCAD, SolidWorks. Použitie týchto nástrojov umožňuje návrh a simuláciu technických procesov a zariadení.
 • Projektové riadiace nástroje: Microsoft Project, Trello, Asana. Tieto nástroje pomáhajú pri plánovaní a sledovaní projektov na zlepšenie procesov.
 • ERP systémy: SAP, Oracle. Použitie týchto systémov umožňuje správu a optimalizáciu podnikových procesov.
 • Softvér na správu dokumentov: SharePoint, Google Drive. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu a zdieľanie technickej dokumentácie.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams. Efektívna komunikácia s tímom a ďalšími oddeleniami je kľúčová pre úspešné zvládnutie úloh.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Procesný inžinier (Technika, rozvoj)

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave