Marketingový manažér - Krzy pre marketingového manažéra

Práca Marketingový manažér, poradenstvo pre pracovné ponuky Marketingový manažér

Práca Marketingový manažér, poradenstvo pre pracovné ponuky Marketingový manažér
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: ads, marketing, analytics, project, photoshop, illustrator, indesign, canva, óutlook, teams, powerpoint, softskills
Čo robí Marketingový manažér ?

Marketingový manažér je zodpovedný za plánovanie, vývoj a realizáciu marketingových stratégií a kampaní, ktoré podporujú obchodné ciele organizácie. Hlavnou úlohou marketingového manažéra je zvýšiť povedomie o značke, podporiť predaj a angažovanosť zákazníkov prostredníctvom rôznych marketingových kanálov. Marketingový manažér vedie tím marketingových špecialistov, spolupracuje s internými oddeleniami a externými partnermi na dosiahnutí efektívnych a inovatívnych marketingových riešení.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Marketingový manažér

 • Plánovanie marketingových stratégií: Vývoj a implementácia marketingových stratégií, ktoré podporujú obchodné ciele organizácie.
 • Riadenie marketingového tímu: Vedenie, motivácia a rozvoj tímu marketingových špecialistov na zabezpečenie vysokej výkonnosti a kreativity.
 • Správa rozpočtu: Riadenie rozpočtu marketingového oddelenia, sledovanie nákladov a optimalizácia výdavkov na zabezpečenie efektívneho využitia zdrojov.
 • Tvorba marketingových kampaní: Plánovanie, realizácia a hodnotenie marketingových kampaní prostredníctvom rôznych kanálov vrátane online a offline médií.
 • Analýza a hodnotenie: Monitorovanie a analýza výkonnosti marketingových aktivít, príprava správ a návrhy na zlepšenie kampaní a stratégií.
 • Budovanie značky: Posilňovanie povedomia o značke a jej hodnotách prostredníctvom kreatívnych a inovatívnych marketingových aktivít.
 • Spolupráca s partnermi: Koordinácia s internými oddeleniami, ako je predaj, produktový manažment a externými partnermi, ako sú reklamné agentúry a dodávatelia.
 • Trhový výskum: Vykonávanie prieskumu trhu a analýza konkurencie na identifikáciu príležitostí a hrozieb pre značku a produkty.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Marketingový manažér

 • Marketingové platformy: Google Ads, Facebook Ads Manager, LinkedIn Ads. Používanie týchto nástrojov umožňuje efektívne plánovanie, realizáciu a sledovanie online reklamných kampaní.
 • Analytické nástroje: Google Analytics, Adobe Analytics, Tableau. Tieto nástroje umožňujú sledovanie a analýzu výkonnosti marketingových kampaní a poskytovanie podrobných správ.
 • CRM systémy: Salesforce, HubSpot. Používanie týchto systémov umožňuje správu vzťahov so zákazníkmi a sledovanie marketingových aktivít.
 • Nástroje na správu úloh a projektov: Trello, Asana, Microsoft Project. Tieto nástroje pomáhajú pri organizácii a sledovaní marketingových projektov a úloh.
 • Grafické softvéry: Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign), Canva. Znalosť týchto nástrojov umožňuje tvorbu a úpravu vizuálnych marketingových materiálov.
 • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Dropbox. Tieto nástroje umožňujú efektívne zdieľanie a správu marketingových dokumentov a súborov.
 • Komunikačné a prezentačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, MS PowerPoint. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu a prezentáciu marketingových stratégií a kampaní.
 • E-mail marketing: Mailchimp, Constant Contact. Používanie týchto nástrojov umožňuje tvorbu, správu a analýzu emailových kampaní.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Marketingový manažér

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave