IT manažér - Kurzy pre IT manažéra

Práca IT manažér, poradenstvo pre pracovné ponuky IT manažér

Práca IT manažér, poradenstvo pre pracovné ponuky IT manažér
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: project, sap, oracle, excel, sharepoint, outlook, teams, powerpoint, 365
Čo robí IT manažér ?

IT manažér je zodpovedný za plánovanie, riadenie a koordináciu všetkých IT činností v organizácii. Hlavnou úlohou IT manažéra je zabezpečiť, aby IT infraštruktúra a systémy efektívne podporovali obchodné ciele organizácie. IT manažér vedie tím IT odborníkov, spolupracuje s vedením a ostatnými oddeleniami na identifikácii a implementácii technických riešení, ktoré zlepšujú výkonnosť a efektivitu podniku.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu IT manažér

 • Riadenie IT tímu: Vedenie, motivácia a rozvoj tímu IT odborníkov na zabezpečenie vysokej výkonnosti a kvality práce.
 • Plánovanie IT stratégie: Vývoj a implementácia IT stratégie, ktorá podporuje obchodné ciele organizácie.
 • Správa IT rozpočtu: Riadenie rozpočtu IT oddelenia, sledovanie nákladov a optimalizácia výdavkov na zabezpečenie efektívneho využitia zdrojov.
 • Zabezpečenie IT infraštruktúry: Dohliadanie na správu, údržbu a rozvoj IT infraštruktúry vrátane sietí, serverov, databáz a aplikácií.
 • Riešenie IT problémov: Identifikácia a riešenie technických problémov, implementácia preventívnych opatrení na minimalizáciu rizík.
 • Dodržiavanie predpisov a bezpečnosti: Zabezpečenie súladu s IT predpismi, normami a bezpečnostnými štandardami.
 • Inovácia a technologický rozvoj: Monitorovanie nových technológií a trendov v IT, identifikácia príležitostí na inováciu a zlepšenie technických riešení.
 • Spolupráca s vedením: Komunikácia s vedením a ďalšími oddeleniami na identifikáciu potrieb a zabezpečenie, aby IT činnosti podporovali obchodné ciele.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať IT manažér

 • Projektové riadiace nástroje: Microsoft Project, Trello, Asana. Používanie týchto nástrojov umožňuje efektívne plánovanie, sledovanie a riadenie IT projektov.
 • ERP systémy: SAP, Oracle. Používanie týchto systémov umožňuje správu a optimalizáciu podnikových procesov a zdrojov.
 • Softvér na analýzu dát: Microsoft Excel, Tableau. Tieto nástroje umožňujú analýzu a vizualizáciu dát na podporu rozhodovania.
 • Nástroje na správu IT infraštruktúry: Microsoft Azure, AWS, VMware. Použitie týchto nástrojov umožňuje efektívnu správu a rozvoj IT infraštruktúry.
 • Nástroje na správu dokumentov: SharePoint, Google Drive. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu a zdieľanie technickej dokumentácie a správ.
 • Komunikačné a prezentačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, PowerPoint. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu a prezentáciu myšlienok a projektov interne aj externe.
 • Bezpečnostné nástroje: Znalosť nástrojov a systémov na zabezpečenie IT infraštruktúry, ako sú firewally, antivírusové programy a systémy na detekciu hrozieb.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu IT manažér

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave