VideoClass novinky na apríl 2024

Nenavštevujte prosím kurzy počas choroby alebo v prípade príznakov choroby

kategória: informácia pridané: 28. februára 2020

Vzhľadom na zvýšený počet chrípkových ochorení a hrozby šírenia vírusových ochorení vás chceme požiadať aby ste zvážili a vylúčili účasť na našich kurzoch pri

  • pri príznakoch nevoľnosti
  • príznakoch kašľa alebo horúčok
  • v nedávnej návšteve miest, kde sa vyskytovali vírusové ochorenia
  • pred nedávnou návštevou iných štátov ako Slovensko
  • pri nedávnom styku s osobami, ktoré mohli byť choré alebo nakazené rôznymi vírusovými ochoreniami
  • akýchkoľvek náznakov choroby

a uprednostnili tak liečbu pred návštevou kurzu. Skupinové kurzy musia byť z našej strany realizované v súlade s dodržaním bezpečnosti zdravia všetkých uchádzačov a preto si vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade, ak sa prejavia akékoľvek vážnejšie príznaky choroby u účastníka kurzu a lektor kurzu uzná za vhodné, že správanie, choroba účastníka alebo jeho príznaky choroby akýmkoľvek spôsobom narúšajú priebeh výučby – bude účastník kurzu bez diskusie a ďalších upozornení vykázaný z učebne a ukončíme jeho účasť na kurzeV prípade vážnych príznakov sme povinní účastníka dokonca izolovať a privolať RZS. Toto nariadenie berieme s plnou vážnosťou a od 28.02.2020 to budeme posudzovať veľmi prísne. Príznakmi choroby sa myslí nasledovné: pravidelný a hlasný kašeľ, hlasné a nepravidelné dýchanie, nevoľnosti, zvýšená teplota, bolesť, škriabanie v hrdle, nádcha, užívanie liekov a iné, ktoré môže lektor alebo kompetentný pracovník uznať za vhodné.

Toto nariadenie nie je výmysel posledných dní, ale v zmysle obchodných podmienok našej spoločnosti (odsek 28, bod 4), s ktorými musí súhlasiť každý účastník kurzu. Podmienky pre návštevu kurzu sú uvedené na našich stránkach, ale aj v každej počítačovej učebni umiestnené na dverách. Sme súkromná spoločnosť a je čisto na nás a plne v našej kompetencii rozhodovať o tom, kto smie a kto nesmie ísť do kurzu. Kurzy realizujeme pre spokojnosť skupiny a v neposlednom rade aj pre bezpečnosť skupiny, preto je negatívny názor, či skúsenosť jedného chorého (alebo iba s príznakmi) účastníka menším zlom, ako nespokojnosť celej skupiny. 


Dočasná zmena obchodných podmienok: Vieme, že nechcete, aby vám kurz prepadol, aby ste neprišli o peniaze a preto aj napriek chorobe na kurz idete. Sme ochotní každému, kto o to požiada urobiť v týchto dňoch výnimku až do odvolania. Každý účastník, ktorý sa ospravedlní emailom – aj v deň kurzu vzhľadom na chorobu alebo príznaky choroby, ponúkneme bezplatne náhradný termín kurzu a teda vám kurz neprepadne. Účastníkovi, ktorého vyvedieme pre príznaky choroby z kurzu môže byť taktiež ponúknutý náhradný termín, musí však požiadať o náhradný termín emailom.

 

V Bratislave, dňa 28.02.2020 – Vedenie spoločnosti IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.   


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave