Kurz MOC 20698 – Windows Client - Inštalácia a konfigurácia Windows 10

Kurz MOC 20698 – Windows Client
Inštalácia a konfigurácia Windows 10

Najbližší termín
Najlepší termín kurzu denný kurz
17.08.2020
denný kurz v Bratislave
Cena: 739,00 € bez DPH
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (15)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka kurzu
5 dní
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
739,00 € bez DPH
886,80 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 15
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
veľmi dobré
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Tento kurz je oficiálnym kurzom spoločnosti Microsoft pod číslom 20698B a slúži zároveň aj ako príprava na oficiálny Microsoft test 70-698 Installing and Configuring Windows 10.

O kurze:
Tento päťdňový kurz poskytuje IT profesionálom schopnosti a znalosti potrebné na inštaláciu a konfiguráciu Windows 10 v malom až stredne veľkom sieťovom prostredí s AD DS. Schopnosti zahŕňajú inštaláciu a prispôsobenie operačného systému Windows 10 ako aj jeho aplikácii, konfigurácia lokálnej a vzdialenej sieťovej konektivity, a konečne konfiguráciu lokálnych a online úložných priestorov.

Zameranie:
Tento kurz je určený pre IT profesionálov ktorí robia podporu a správu Windows 10 v malých až stredne veľkých sieťach. Tieto siete sú spravidla nakonfigurované ako AD DS doménové prostredia so spravovaným prístupom ku Internetovým a cloudovým službám. Okrem toho môže byť kurz zaujímavý pre zamestnancov technickej podpory ktorí pracujú ako prvý a druhý stupeň a poskytujú podporu používateľom pracujúcich na zariadeniach s Windows 10 v doménovom prostredí.
materiály, ktoré sú súčasťou kurzu: Demo príklady ako aj Praktické cvičenia z kurzu sú voľne stiahnuteľné na webových stránkach spoločnosti Microsoft. Oficiálna príručka ku kurzu od spoločnosti Microsoft v cene 270,- EUR je zahrnutá v cene kurzu.
používaná verzia software: Tento kurz je postavený na Windows 10, s prístupom ku doménovým službám na Windows Server 2016.
Bezplatné opakovanie kurzu
Tento kurz môžete bezplatne opakovať, ak by ste kurz nezvládli na prvý raz.
Certifikovaný akreditovaný kurz
Sme akreditované školiace stredisko, certifikát získavate ihneď po kurze.
Všetko je v cene kurzu
Nemusíte si k nám nič nosiť, v cene kurzu sú materiály aj občerstvenie.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny kurzu:

Otvorený termín

denný
17.08. - 21.08.
od pondelka v Bratislave
739,00 €
886,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 22.08.
od soboty v Bratislave
739,00 €
886,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
31.08. - 04.09.
od pondelka v Bratislave
739,00 €
886,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
14.09. - 18.09.
od pondelka v Bratislave
739,00 €
886,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 19.09.
od soboty v Bratislave
739,00 €
886,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
28.09. - 02.10.
od pondelka v Bratislave
739,00 €
886,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
12.10. - 16.10.
od pondelka v Bratislave
739,00 €
886,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 17.10.
od soboty v Bratislave
739,00 €
886,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
25.10. - 29.10.
od nedele v Bratislave
739,00 €
886,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
09.11. - 13.11.
od pondelka v Bratislave
739,00 €
886,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 14.11.
od soboty v Bratislave
739,00 €
886,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
23.11. - 27.11.
od pondelka v Bratislave
739,00 €
886,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
07.12. - 11.12.
od pondelka v Bratislave
739,00 €
886,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 12.12.
od soboty v Bratislave
739,00 €
886,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
21.12. - 25.12.
od pondelka v Bratislave
739,00 €
886,80 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Vyberte si, ako Vám môžme pomôcť s termínom pre kurz MOC 20698 – Windows Client - Inštalácia a konfigurácia Windows 10.

Aktivujte si strážneho psa - posielanie nových termínov priamo na Váš e-mail

Strážny pes

Aktivovať stráženie

Otvoríme nový skupinový termín, ktorý Vám bude vyhovovať

Vlastný termín

Vyžiadať vlastný termín

Ponúkneme Vám uzatvorený termín pre väčšiu skupinu u nás alebo u Vás vo firme

Firemný termín

Mám záujem

Učebná osnova počítačového školenia
MOC 20698 – Windows Client - Inštalácia a konfigurácia Windows 10

Modul 1: Inštalácia Windows 10

Tento modul vysvetľuje funkcionalitu Windows 10  ako aj proces inštalácie a nasadzovania. Okrem modul vysvetľuje ako upgradovať na Windows 10, a ako vykonávať poinštalačnú údržbu systému ako aj aktiváciu väčšieho množstva počítačov.

 • Lekcie:
  •  Prehľad Windows 10
  •  Plánovanie nasadenia Windows 10
  •  Inštalácia a nasadenie Windows 10
  •  Upgrade na Windows 10
  •  Údržba systému Windows 10
  •  Správa aktivácie väčšieho množstva staníc
 • Praktické cvičenie: Upgrade na Windows  10
  •  Migrácia užívateľských nastavení
  •  Upgrade z Windows 8.1 na Windows 10
 • Praktické cvičenie: Správa Windows 10 s pomocou nástroja Windows Configuration designer
  •  Vytvorenie a konfigurácia nasadzovacieho balíka Windows Configuration designer

Modul 2: Vykonávanie po-inštalačnej konfigurácie

Tento modul poskytuje prehľad nástrojov vo Windows 10. Vysvetľuje ako prispôsobiť užívateľské prostredie, spravovať zariadenia, disky, služby a konfigurovať ďalšiu funkcionalitu. Okrem toho modul poskytuje prehľad klienta Hyper-V.

 • Lekcie:
  •  Prehľad nástrojov na správu
  •  Prispôsobenie užívateľského prostredia
  •  Správa zariadení, ovládačov, a služieb
  •  Konfigurácia funkcionality, mobility a možností napájania
  •  Prehľad klienta Hyper-V
 • Praktické cvičenie: Správa zariadení
  •  Inštalácia ovládačov
  •  Riešenie problémov s ovládačmi
 • Praktické cvičenie: Konfigurácia možností napájania
  •  Aktivácia funkcionality Windows v Ovládacom paneli
  •  Správa nainštalovanej Windows funkcionality
  •  Konfigurácia možností napájania

Modul 3: Implementácia sieťovej konektivity

Tento modul vysvetľuje Domácu skupinu, pracovnú skupinu, a doménovú funkcionalitu vo Windows 10. Okrem toho vysvetľuje ako konfigurovať IPv4 a IPv6 sieťovú konektivitu, a ako implementovať rozlišovanie názvov. V neposlednom rade modul vysvetľuje ako riešiť problémy so sieťovou konektivitiou a ako vytvoriť sieťové spojenie do bezdrôtových sietí.

 • Lekcie:
  •  Domáca skupina, Pracovná skupina a Doména
  •  Konfigurácia siete IPv4
  •  Konfigurácia siete IPv6
  •  Implementácia rozlišovania názvov
  •  Riešenie problémov so sieťovým spojením
  •  Implementácia bezdrôtovej siete
 • Praktické cvičenie: Implementácia sieťového spojenia
  •  Kontrola a testovanie sieťového spojenia
  •  Konfigurácia automatického IPv4 adresovania
  •  Konfigurácia a testovanie rozlišovania názvov
 • Praktické cvičenie: Riešenie problémov so sieťovým spojením
  •  Riešenie sieťových problémov

Modul 4: Implementácia sieťovej bezpečnosti

Tento modul vysvetľuje ako implementovať sieťovú bezpečnosť s použitím funkcionality Windows 10 ako sú Firewall, bezpečnostné pravidlá, a Windows Defender.

 • Lekcie:
  •  Impelemtnácia Windows Defender Firewall
  •  Bezpečnostné pravidlá
  •  Implementácia Windows Defender Antivirus
 • Praktické cvičenie: Implementácia sieťovej bezpečnosti
  •  Vytvorenie a testovanie „inbound“ pravidiel
  •  Vytvorenie a testovanie „outband“ pravidiel
  •  Vytvorenie a testovanie bezpečnostných pravidiel
  •  Konfigurácia Windows Defender Antivirus

Modul 5: Správa Windows 10 pomocou GPO

Tento modul vysvetľuje ako používať politiky skupiny AD DS na správu pracovných staníc s Windows 10.

 • Lekcie:
  •  Prehľad politík skupiny
  •  Konfigurácia Windows 10 zariadení pomocou GPO
 • Praktické cvičenie: Konfigurácia Group Policy objektov a nastavení
  •  Správa Windows 10 pomocou GPO

Modul 6: Implementácia vzdialenej správy

Tento modul vysvetľuje ako implementovať vzdialené správu s použitím Windows 10 funkcionality ako je Remote Desktop (vzdialené plocha), Remote Assistance (vzdialená pomoc), a Windows PowerShell.

 • Lekcie:
  •  Používanie Remote Desktop
  •  Používanie Remote Assistance
  •  Používanie Windows PowerShell

Modul 7: Správa úložiska

Tento modul vysvetľuje ako spravovať úložisko v zariadeniach s Windows 10pri použití rôznych dostupných úložiskových možností. Okrem toho vysvetľuje ako spravovať a udržiavať disky, partitions (zväzky), a volumes (jednotky). V neposlednom rade modul vysvetľuje ako sa dá použiť funkcionalita Storage spaces, Microsoft OneDrive a ukladanie na virtuálne disky.

 • Lekcie:
  •  Prehľad dostupných úložiskových riešení
  •  Správa diskov, parícií a volumes
  •  Správa Storage Spaces
  •  Implementácia a správa OneDrive
  •  Práca s virtuálnymi diskami
 • Praktické cvičenie: Správa úložiska
  •  Pridanie disku
  •  Vytvorenie simple volume
  •  Vytvorenie storage space

Modul 8: Správa súborov a zdrojov

Tento modul vysvetľuje ako spravovať súbory a zdroje vo Windows 10. Modul začína poskytnutím celkového prehľadu file systému a toho ako funguje prístup k súborom. Modul vysvetľuje zdieľané priečinky a funkcionalitu pracovných priečinkov (Work forlders). Záverom sa venuje správe a zdieľaním tlačiarní.

 • Lekcie:
  •  Prehľad file systému
  •  Konfigurácia a správa prístupov k súborom
  •  Správa zdieľaných priečinkov
  •  Pracovné priečinky
  •  Správa tlačiarní
 • Praktické cvičenie: Vytváranie, zabezpečovanie a zdieľanie priečinkov
 • Praktické cvičenie: Implementácia pracovných priečinkov
 • Praktické cvičenie: Správa tlačiarní

Modul 9: Nasadzovanie a správa aplikácii

Tento modul vysvetľuje rôzne metódy dostupné na nasadzovanie a správu aplikácií vo Windows 10. Okrem toho sa modul robí prehľad do Microsoft Store a Microsoft Store for Business. V neposlednom rade sa venuje konfigurácií webových prehliadačov.

 • Lekcie:
  •  Prehľad aplikácii vo Windows 10
  •  Microsoft Store a Microsoft Store for Business
  •  Automatizovanie nasadzovania aplikácii
  •  Konfigurácia webových prehliadačov
 • Praktické cvičenie: Nasadzovanie a správa aplikácii cez Microsoft Store
  •  Sťahovanie aplikácie na pozadí
 • Praktické cvičenie: Nasadzovanie aplikácií pomocou Windows Configuration Designer
  •  Vytvorenie nasadzovacieho balíka
  •  Nasadenie balíka
  •  Kontrola nasadenia
 • Praktické cvičenie: Konfigurácia Microsoft Edge
  •  Konfigurácia a používanie Microsoft Edge

Modul 10:  Zabezpečenie Windows  10

Tento modul vysvetľuje ako implementovať bezpečnosť v zariadeniach s Windows 10. Okrem toho sa modul zaoberá správou užívateľských účtov ako aj prístupom cez funkcionalitu UAC (User Acount Control). V nesposlednom rade sa modul zaoberá implementáciou a správou šifrovania BitLocker.

 • Lekcie:
  •  Správa užívateľských účtov
  •  Konfigurácia UAC
  •  Implementácia a správa UAC
 • Praktické cvičenie:  konfigurácia užívateľských účtov
  •  Správa užívateľských účtov
  •  Konfigurácia UAC
 • Praktické cvičenie: Správa bezpečnosti údajov
  •  Používanie šifrovania BitLocker

Modul 11: Implementácia konektivity do vzdialených sietí

Tento modul vysvetľuje ako implementovať konektivitu do vzdialených sietí pomocou dostupných možností v rátane VPN a DirectAccess.

 • Lekcie:
  •  Prehľad možností pripájania vzdialených sietí
  •  Implementácia VPN
  •  Implementácia DirectAccess
 • Praktické cvičenie: Implementácia VPN
  •  Nasadenie VPN servera
  •  Vytvorenie VPN Spojenia

Modul 12: Údržba Windows 10

Tento modul vysvetľuje ako udržiavať systém Windows 10 s pomocou aktualizácií a monitorovania. Modul vysvetľuje nastavenia aktualizácie, ako používať Windows Server Update Services (WSUS), Microsoft System Center Configuration Manager a Microsoft Intune na pravidelnú aktualizáciu Windows 10. Modul okrem toho rozoberá možnosti monitorovania Windows 10 pomcou vstavaných nástrojov Centrum akcií, Event Viewer a Windows Performance Monitor.

 • Lekcie:
  •  Aktualizácia Windows 10
  •  Monitorovanie Windows 10
 • Praktické cvičenie: Správa Windows
  •  Konfigurácia aktualizácii pre jedno zariadenie
  •  Konfigurácia aktualizácii pomocou GPO
  •  Monitorovanie spoľahlivosti a výkonnosti

Modul 13: Obnova Windows 10

Tento modul rozoberá možnosti obnovy operačného systému Windows 10. Okrem toho vysvetľuje ako postupovať pri obnove stratených súborov, a ako spravovať zariadenia a ich ovládače pri obnove systému.

 • Lekcie:
  •  Obnova súborov
  •  Vykonávanie obnovy systému
 • Praktické cvičenie: riešenie problémov a obnova systému
  •  Použitie histórie súborov na obnovu súborov
  •  Použitie predošlých verzii na obnovu súborov
  •  Obnova zariadenia pomocou bodu návratu
  •  Použitie pokročilých štartovacích možností na obnovu zariadenia

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po skončení kurzu bude študent schopný:
• Plánovať, inštalovať a upgradovať na Windows 10
• Vykonávať poinštalačnú konfiguráciu
• Implementovať sieť
• Implementovať sieťovú bezpečnosť
• Spravovať Windows 10 pomocou GPO
• Implementovať vzdialenú správu
• Spravovať lokálne úložisko
• Spravovať súbory a zdroje
• Inštalovať a spravovať aplikácie
• Zabezpečiť Windows 10
• Implementovať konektivitu do vzdialených sietí
• Spravovať a aktualizovať Windows 10
• Obnoviť a riešiť problémy s Windows 10

Naši lektori tohto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 12. rok ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu MOC 20698 – Windows Client - Inštalácia a konfigurácia Windows 10 a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu MOC 20698 – Windows Client - Inštalácia a konfigurácia Windows 10, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.